Dokumenty

SADZV dokument
Prepravný poriadok Integrovaného dopravného systému Banskobystrického kraja – platný od 9. 6. 2024
SADZV dokument
Prepravný poriadok Integrovaného dopravného systému Banskobystrického kraja – platný do 8. 6. 2024
SADZV dokument
Informácie o spracúvaní osobných údajov užívateľov dopravných kariet
SADZV dokument
Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok pre vydanie a zmenu dopravných kariet
SADZV dokument
Cenník a tarifné podmienky prímestskej dopravy platné od 1. 4. 2023
SADZV dokument
Tarifa MHD Zvolen
SADZV dokument
Na Facebooku máme 11 000 fanúšikov !
SADZV dokument
Silvester 2021
SADZV dokument
Vianoce 2021
SADZV dokument
Transport Regulations of City Public Transport in Banská Bystrica
SADZV dokument
Tariff MHD Banská Bystrica
SADZV dokument
Fare Price List MHD Banská Bystrica
SADZV dokument
Zmluva o kúpe dopravného prostriedku, COREX, s.r.o. (02.09.2021)
SADZV dokument
Na Facebooku máme 10 000 fanúšikov !
SADZV dokument
12 metrov dlhý darček
SADZV dokument
Veľká noc 2021
SADZV dokument
Skladba cti pre nášho vodiča
SADZV dokument
Tarifa MHD – BB
SADZV dokument
Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
SADZV dokument
Vianočné video 2020
SADZV dokument
Vývesky mestskej hromadnej dopravy v novom šate
SADZV dokument
Komentár, ktorý potešil
SADZV dokument
Nováčikovia
SADZV dokument
„Rúškobus“ na cestách
SADZV dokument
Cenník diaľkovej linky 613501
SADZV dokument
Mongolský školský autobus
SADZV dokument
Sideguard Assist and Preventative Brake Assist
SADZV dokument
Spomienka na mohutný konvoj autobusov v Moskve
SADZV dokument
Zvolen 1964 na unikátnom videu
SADZV dokument
Autobus Saurer L3C v dobovom dokumente
SADZV dokument
Infopanely
SADZV dokument
Náš Cyklobus ako súčasť počítačovej hry
SADZV dokument
70 rokov ČSAD: Prvá autobusová linka Banská Bystrica – Ružomberok nejazdila cez Donovaly!
SADZV dokument
Spomienka na povodeň ´65
SADZV dokument
🌧 Počasie úradovalo 🌧
SADZV dokument
Je skvelé mať super cestujúcich
SADZV dokument
Najkrajšiu autobusovú zastávku máme vo Zvolene
SADZV dokument
Karosa C954E – fotojazda
SADZV dokument
30 rokov trolejbusovej dopravy v Banskej Bystrici
SADZV dokument
Na Facebooku máme 8000 fanúšikov
SADZV dokument
Autobus s rúškom (video)
SADZV dokument
Autobusová zastávka Salajka – alebo ako ľudia zobrali veci do svojich rúk
SADZV dokument
Pripútaj sa…
SADZV dokument
Cestuj s nami za krásami – album č.1 – Vysoké Tatry (Vladimír Kobza)
SADZV dokument
Album plný spomienok
SADZV dokument
Naše autobusy
SADZV dokument
Usmernenie k získaniu a používaniu dopravnej karty „OBYVATEĽ MESTA BREZNO“.
SADZV dokument
Kamerový systém
SADZV dokument
Informácie o spracúvaní osobných údajov
SADZV dokument
Tlačivo na vydanie dopravnej karty
SADZV dokument
Tarifa diaľkovej a medzinárodnej dopravy
SADZV dokument
Cenník MHD Banská Bystrica platný od 1. 3. 2021
SADZV dokument
Cenník MHD Banská Bystrica – upresnenie cenníka
SADZV dokument
Cenník MHD Žiar nad Hronom
SADZV dokument
Cenník MHD Zvolen
SADZV dokument
Tarifné výnimky MHD Zvolen
SADZV dokument
Tarifné výnimky MHD Banská Bystrica
SADZV dokument
Tarifa MHD Žiar nad Hronom
SADZV dokument
Cestuj s mobilnou aplikáciou CVAK
SADZV dokument
Cenník MHD Banská Bystrica – SMS lístky
SADZV dokument
Prepravný poriadok
SADZV dokument
Tarifa prímestskej dopravy platná do 31. 3. 2023
SADZV dokument
Cenník prímestskej dopravy platný do 31. 3. 2023
SADZV dokument
Etický kódex spoločnosti
SADZV dokument
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Č.zmluvy 056/3.1.MP/2010, Ministerstvo životného prostredia SR (15.07.2013)
SADZV dokument
Kúpna zmluva, COREX, s.r.o. (23.04.2012)
SADZV dokument
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z022/3.1./2011, Ministerstvo životného prostredia SR (28.5.2011)
SADZV dokument
Predmet podpory NFP (Príloha č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP), Ministerstvo životného prostredia SR (28.5.2011)
SADZV dokument
Mandátna zmluva, FOR-EURO consulting, s.r.o. (1.4.2011)

Pin It on Pinterest