Ďalšie kontakty

Predstavenstvo spoločnosti

tel.: +421 45 5313 912
e-mail: sekretariat@sadzv.sk

Sekretariát GR

tel.: +421 45 5313 912
e-mail: sekretariat@sadzv.sk

Odbory spoločnosti

vedúca Odboru ekonomiky
Ing. Elena Melišková
tel.: +421 45 5313 920
e-mail: elena.meliskova@sadzv.sk

vedúci Odboru techniky
Miroslav Trník
tel.: +421 45 5313 950
e-mail: miroslav.trnik@sadzv.sk

zástupca vedúceho Odboru dopravy
Michal Bartošík
tel.: +421 45 5313 940
e-mail: michal.bartosik@sadzv.sk

vedúci Odboru IT
Ing. Vladimír Oravec
tel.: +421 45 5313 960
e-mail: vladimir.oravec@sadzv.sk

Pin It on Pinterest