Prímestská doprava

Banská Bystrica

Číslo linky Trasa linky PDFplatí do 10.06.2023 PDFplatí od 11.06.2023
601451 Malachov-Banská Bystrica-Nemce zobraziť zobraziť
601454 B.Bystrica,park.Mičinská-Uľanka-Harmanec,Strelnica-D.Harmanec-D.Harmanec,H.Harmanec zobraziť zobraziť
601455 Banská Bystrica-Badín-Vlkanová-Hronsek zobraziť zobraziť
601456 Banská Bystrica,Majer-Námestie Slobody-Šalková-Môlča zobraziť zobraziť
601457 Banská Bystrica-Zvolen zobraziť zobraziť
601458 Banská Bystrica,Roosevelt.nem./Magurská-Zvolen zobraziť zobraziť
601460 Banská Bystrica-Selce-Baláže zobraziť zobraziť
601462 Banská Bystrica-Banská Bystrica,Roosevelt.nem.-Riečka-Riečka,Jednota-Riečka,rázc.-Tajov-Kordíky zobraziť zobraziť
601463 Banská Bystrica-Horné Pršany zobraziť zobraziť
601464 Banská Bystrica-Ľubietová-Strelníky-Povrazník zobraziť zobraziť
601465 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča-Podkonice-Moštenica-Hiadeľ-Brusno-Pohronský Bukovec zobraziť zobraziť
601466 Banská Bystrica-Poniky-Dúbravica-Oravce-Banská Bystrica zobraziť zobraziť
601467 Banská Bystrica-Sebedín Bečov-Hrochoť zobraziť zobraziť
601468 B.Bystrica-Špania Dolina-Dolný Harmanec-Staré Hory-Turecká zobraziť zobraziť
601469 B.Bystrica-Donovaly-Ružomberok zobraziť zobraziť
601470 Banská Bystrica,Roosevelt.nem.-Brezno zobraziť zobraziť
601471 Banská Bystrica-Podbrezová-Brezno-Tisovec-Hnúšťa/Revúca zobraziť zobraziť

Odchody zo zastávok

Názov zastávky (nástupište) PDFplatí do 10.06.2023 PDFplatí od 11.06.2023
Babiná, obchvat zobraziť zobraziť
Babiná, obec 1 zobraziť zobraziť
Babiná, obec 2 zobraziť zobraziť
Babiná, rázc. zobraziť zobraziť
Babiná, žel.st. zobraziť zobraziť
Bacúch, č.d.288 zobraziť zobraziť
Bacúch, pomník zobraziť zobraziť
Bacúch, rázc. 1 zobraziť zobraziť
Bacúch, rázc. 2 zobraziť zobraziť
Bacúch, rázc. 3 zobraziť zobraziť
Bacúrov, zobraziť zobraziť
Bacúrov, rázc. zobraziť zobraziť
Baďan, zobraziť zobraziť
Baďan, Klastava, OcÚ zobraziť zobraziť
Baďan, u Bradov zobraziť zobraziť
Badín, Danko zobraziť zobraziť
Badín, Dorotovič zobraziť zobraziť
Badín, Hliny zobraziť zobraziť
Badín, Kukučka č.d.365 zobraziť zobraziť
Badín, rázc. 1 zobraziť zobraziť
Badín, rázc. 2 zobraziť zobraziť
Badín, Vŕšok zobraziť zobraziť
Badín, VÚ 1 zobraziť zobraziť
Badín, VÚ 2 zobraziť zobraziť
Badín, ZŠ zobraziť zobraziť
Baláže, zobraziť zobraziť
Balog n.Ipľom, zobraziť zobraziť
Balog n.Ipľom, ZŠ zobraziť zobraziť
Banská Belá, Dinaska zobraziť zobraziť
Banská Belá, hájovňa 1 zobraziť zobraziť
Banská Belá, hájovňa 2 zobraziť zobraziť
Banská Belá, huta 1 zobraziť zobraziť
Banská Belá, huta 2 zobraziť zobraziť
Banská Belá, námestie 1 zobraziť zobraziť
Banská Belá, námestie 2 zobraziť zobraziť
Banská Belá, sídl. zobraziť zobraziť
Banská Belá, tehelňa 1 zobraziť zobraziť
Banská Belá, tehelňa 2 zobraziť zobraziť
Banská Belá, žel.st. 1 zobraziť zobraziť
Banská Belá, žel.st. 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, 29.augusta 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, 29.augusta 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, AS zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, AS 10 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, AS 11 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, AS 12 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, AS 13 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, AS 14 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, AS 15 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, AS 16 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, AS 17 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, AS 18 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, AS 19 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, AS 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, AS 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, AS 3 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, AS 4 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, AS 5 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, AS 6 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, AS 7 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, AS 8 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, AS 9 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Cesta k nemocnici zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Ďumbierska ZŠ zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, EUROPA SC zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, farma pod Pršanmi zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Jakub, Nový Svet II. 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Jakub, Nový Svet II. 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Kostiviarska, zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Kremnička, zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Lazovná 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Lazovná 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Magurská zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Medený Hámor 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Medený Hámor 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Mičinská cesta 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Mičinská cesta 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Na Hrbe zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Námestie H.Vajanského zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Námestie slobody zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Okresný úrad 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Okresný úrad 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Partizánska cesta čerp.stanica 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Partizánska cesta čerp.stanica 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Partizánska cesta Mýto 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Partizánska cesta Mýto 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Partizánska cesta rázc. zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Partizánska cesta SVP zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Partizánska cesta tlačiareň 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Partizánska cesta tlačiareň 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Pivovar 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Pivovar 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Podháj SZU 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Podháj SZU 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Podlavice, Gaštanová zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Podlavice, PD 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Podlavice, Priehrada zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Podlavická cesta 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Podlavická cesta 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Poľná Kosec zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Rakytovce, 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Rakytovce, 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Rakytovce, ČOV zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Roosevelt.nem. zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Rudohorská dolná zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Rudohorská horná zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, SAD 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, SAD 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Šalková, centrum zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Šalková, farma zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Šalková, mlyn zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Šalková, rázc. 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Šalková, rázc. 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Šalková, rázc. 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Šalková, rázc. 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Šalková, rázc. 3 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Šalková, rázc. 3 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Senica, Jednota zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Senica, otočka zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Skubín, zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Sládkovičova 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Sládkovičova 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Štadlerovo nábr. 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Štadlerovo nábr. 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Štadlerovo nábr. 3 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, STK 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, STK 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Strieborné námestie 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Strieborné námestie 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Stupy Jednota zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Stupy otočka zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Tajovského park 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Tajovského park 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Tajovského pod nemocnicou zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Tajovského školy 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Tajovského školy 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Tajovského UMB zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Uľanka, hlavná cesta 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Uľanka, hlavná cesta 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Uľanka, križovatka zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Uľanka, rázc.Špania Dolina zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Uľanská cesta zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Úrad PV SR 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Úrad PV SR 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Úsvit 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Úsvit 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Zvolenská cesta stred 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Zvolenská cesta stred 2 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Zvolenská cesta TESCO 1 zobraziť zobraziť
Banská Bystrica, Zvolenská cesta TESCO 2 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Akusit zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Arborétum zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Banky, u Böhmov zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Banky, Vindišlajtňa zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Banské múzeum 1 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Banské múzeum 2 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Červená studňa zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Drieňová 1 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Drieňová 2 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Hájik 1 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Hájik 2 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Jergy štôlňa 1 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Jergy štôlňa 2 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Klinger zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, križovatka 1 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, križovatka 2 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, križovatka 3 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, križovatka 4 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, križovatka 5 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, križovatka 6 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Lesnícka škola zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Mierová 1 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Mierová 2 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, MsÚ 1 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, MsÚ 2 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Nový zámok zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Okrúhla zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, OPP 1 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, OPP 2 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Piargska brána zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, pod kalváriou 1 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, pod kalváriou 2 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Poľovnícka zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Povrazník 1 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Povrazník 4 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Pracháreň 2 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Pracháreň 4 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Rozgrund jazero zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, RSC zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, SAD 1 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, SAD 2 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, sídl.Drieňová 1 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, sídl.Drieňová 2 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Sitnianska, Čekančok zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Šobov lom zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Špitálka 1 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Špitálka 2 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, štadión 1 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, štadión 2 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Štefultov, Fleutner zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Štefultov, hor.mlyn zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Štefultov, Jednota zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Štefultov, Medika zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Štefultov, pošta 1 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Štefultov, pošta 2 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Svetro 1 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Svetro 2 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Technická univerzita 1 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Technická univerzita 2 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Úrad práce 1 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, Úrad práce 2 zobraziť zobraziť
Banská Štiavnica, žel.st. zobraziť zobraziť
Banský Studenec, horáreň zobraziť zobraziť
Banský Studenec, mlyn zobraziť zobraziť
Banský Studenec, OcÚ zobraziť zobraziť
Bartošova Lehôtka, Grotto 1 zobraziť zobraziť
Bartošova Lehôtka, Grotto 2 zobraziť zobraziť
Bartošova Lehôtka, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Bartošova Lehôtka, OcÚ 2 zobraziť zobraziť
Bartošova Lehôtka, stred 1 zobraziť zobraziť
Bátorová, zobraziť zobraziť
Beluj, zobraziť zobraziť
Beluj, Široká lúka zobraziť zobraziť
Beňuš, Filipovo, Liesková 1 zobraziť zobraziť
Beňuš, Filipovo, Liesková 2 zobraziť zobraziť
Beňuš, Filipovo, Lopušný zobraziť zobraziť
Beňuš, Filipovo, rázc. 1 zobraziť zobraziť
Beňuš, Filipovo, rázc. 2 zobraziť zobraziť
Beňuš, Gašparovo, píla 1 zobraziť zobraziť
Beňuš, Gašparovo, píla 2 zobraziť zobraziť
Beňuš, Gašparovo, žel.st. zobraziť zobraziť
Beňuš, obaľovačka 1 zobraziť zobraziť
Beňuš, obaľovačka 2 zobraziť zobraziť
Beňuš, rázc.pri moste 1 zobraziť zobraziť
Beňuš, rázc.pri moste 2 zobraziť zobraziť
Beňuš, rázc.pri moste 3 zobraziť zobraziť
Beňuš, zdrav.stredisko 1 zobraziť zobraziť
Beňuš, zdrav.stredisko 2 zobraziť zobraziť
Beňuš, ZŠ zobraziť zobraziť
Braväcovo, Jednota zobraziť zobraziť
Braväcovo, pri moste zobraziť zobraziť
Brehy, 1 zobraziť zobraziť
Brehy, 2 zobraziť zobraziť
Brehy, 3 zobraziť zobraziť
Brehy, dolina 1 zobraziť zobraziť
Brehy, Lašťok 1 zobraziť zobraziť
Brehy, Lašťok 2 zobraziť zobraziť
Brehy, obchod 1 zobraziť zobraziť
Brehy, Smelý 1 zobraziť zobraziť
Brehy, ZŠ 1 zobraziť zobraziť
Breziny, Dolné Breziny, zobraziť zobraziť
Breziny, Horné Breziny, Jednota zobraziť zobraziť
Breziny, Horné Breziny, Jednota II zobraziť zobraziť
Breziny, Horné Breziny, Mihálovci zobraziť zobraziť
Breziny, Horné Breziny, šariny zobraziť zobraziť
Breziny, Poľnonákup Slatina 1 zobraziť zobraziť
Breziny, Poľnonákup Slatina 2 zobraziť zobraziť
Breziny, rázc. zobraziť zobraziť
Brezno, AS zobraziť zobraziť
Brezno, AS 11 zobraziť zobraziť
Brezno, AS 1 zobraziť zobraziť
Brezno, AS 2 zobraziť zobraziť
Brezno, AS 3 zobraziť zobraziť
Brezno, AS 4 zobraziť zobraziť
Brezno, AS 5 zobraziť zobraziť
Brezno, AS 6 zobraziť zobraziť
Brezno, AS 7 zobraziť zobraziť
Brezno, AS 8 zobraziť zobraziť
Brezno, AS 9 zobraziť zobraziť
Brezno, Bujakovo, Kuvert 1 zobraziť zobraziť
Brezno, Bujakovo, Kuvert 2 zobraziť zobraziť
Brezno, Bujakovo, žel.zast. zobraziť zobraziť
Brezno, Dolinka 1 zobraziť zobraziť
Brezno, Dolinka 2 zobraziť zobraziť
Brezno, Mazorníkovo, CBA 1 zobraziť zobraziť
Brezno, Mazorníkovo, CBA 2 zobraziť zobraziť
Brezno, Mazorníkovo, SAD 1 zobraziť zobraziť
Brezno, Mazorníkovo, SAD 2 zobraziť zobraziť
Brezno, Mazorníkovo, ul.9.mája zobraziť zobraziť
Brezno, Na rovniach 1 zobraziť zobraziť
Brezno, Na rovniach 2 zobraziť zobraziť
Brezno, nemocnica zobraziť zobraziť
Brezno, Pod zeleným stromom zobraziť zobraziť
Brezno, Podkoreňová Jednota zobraziť zobraziť
Brezno, Podkoreňová Kováčik zobraziť zobraziť
Brezno, Podkoreňová PD 1 zobraziť zobraziť
Brezno, Podkoreňová PD 2 zobraziť zobraziť
Brezno, Podkoreňová rázc. 1 zobraziť zobraziť
Brezno, Podkoreňová rázc. 2 zobraziť zobraziť
Brezno, Predné Halny, 1 zobraziť zobraziť
Brezno, Predné Halny, 2 zobraziť zobraziť
Brezno, rázc.k nemocnici zobraziť zobraziť
Brezno, Rázusova ul. 1 zobraziť zobraziť
Brezno, Rázusova ul. 2 zobraziť zobraziť
Brezno, Rohozná Cesnak zobraziť zobraziť
Brezno, Rohozná Hlinický potok zobraziť zobraziť
Brezno, Rohozná Hliny zobraziť zobraziť
Brezno, Rohozná Lámer zobraziť zobraziť
Brezno, Rohozná Vlček zobraziť zobraziť
Brezno, Rohozná ZŠ zobraziť zobraziť
Brezno, Švermova ul. 1 zobraziť zobraziť
Brezno, Švermova ul. 2 zobraziť zobraziť
Brezno, TESCO zobraziť zobraziť
Brezno, ul.ČSA 1 zobraziť zobraziť
Brezno, ul.ČSA 2 zobraziť zobraziť
Brezno, ul.Fr.Kráľa BILLA 1 zobraziť zobraziť
Brezno, ul.Fr.Kráľa BILLA 2 zobraziť zobraziť
Brezno, Vagnár rázc. zobraziť zobraziť
Brezno, Vrch Dolinka 1 zobraziť zobraziť
Brezno, Vrch Dolinka 2 zobraziť zobraziť
Brezno, Zadné Halny, píla 1 zobraziť zobraziť
Brezno, Zadné Halny, píla 2 zobraziť zobraziť
Brezno, Zadné Halny, tehelňa 1 zobraziť zobraziť
Brezno, Zadné Halny, tehelňa 2 zobraziť zobraziť
Brusník, zobraziť zobraziť
Brusno, zobraziť zobraziť
Brusno, 1 zobraziť zobraziť
Brusno, 2 zobraziť zobraziť
Brusno, Brusno-kúpele, zobraziť zobraziť
Brusno, Kováč zobraziť zobraziť
Brusno, Oremlaz zobraziť zobraziť
Brusno, žel.priecestie zobraziť zobraziť
Brusno, žel.st. zobraziť zobraziť
Budča, mlyn zobraziť zobraziť
Budča, pri veži 1 zobraziť zobraziť
Budča, pri veži 2 zobraziť zobraziť
Budča, rázc. 1 zobraziť zobraziť
Budča, rázc. 2 zobraziť zobraziť
Budča, Súhrada zobraziť zobraziť
Budča, ZŠ zobraziť zobraziť
Bušince, zobraziť zobraziť
Bušince, zast. zobraziť zobraziť
Bystrá, zobraziť zobraziť
Bystrá, č.d.71 zobraziť zobraziť
Bystrá, jaskyňa zobraziť zobraziť
Bystrá, mlyn zobraziť zobraziť
Bzenica, Bukovina, pri moste 1 zobraziť zobraziť
Bzenica, Bukovina, rázc. zobraziť zobraziť
Bzenica, Bukovina, rázc. 1 zobraziť zobraziť
Bzenica, Dol.stupy 1 zobraziť zobraziť
Bzenica, Jednota 1 zobraziť zobraziť
Bzenica, Jednota 2 zobraziť zobraziť
Bzenica, Jednota 3 zobraziť zobraziť
Bzenica, Kvapil 1 zobraziť zobraziť
Bzenica, Kvapil 2 zobraziť zobraziť
Bzenica, lom Sokolec 1 zobraziť zobraziť
Bzenica, lom Sokolec 2 zobraziť zobraziť
Bzenica, lom Sokolec 3 zobraziť zobraziť
Bzenica, Záhorčie, 1 zobraziť zobraziť
Bzovík, Ambrošov laz zobraziť zobraziť
Bzovík, aut.st. zobraziť zobraziť
Bzovík, bytovky zobraziť zobraziť
Bzovík, Dol.majer zobraziť zobraziť
Bzovík, Hor.majer zobraziť zobraziť
Bzovík, Kučerov laz zobraziť zobraziť
Bzovík, Očenášov laz zobraziť zobraziť
Bzovík, ovocná škôlka zobraziť zobraziť
Bzovík, PNZZ zobraziť zobraziť
Bzovík, Vilhanov laz zobraziť zobraziť
Bzovík, zdrav.stredisko zobraziť zobraziť
Bzovská Lehôtka, zobraziť zobraziť
Bzovská Lehôtka, žel.zast. zobraziť zobraziť
Čabradský Vrbovok, bytovka RD zobraziť zobraziť
Čabradský Vrbovok, OcÚ zobraziť zobraziť
Čebovce, zobraziť zobraziť
Čebovce, pri moste zobraziť zobraziť
Čebovce, rázc. zobraziť zobraziť
Čebovce, Veľká osada zobraziť zobraziť
Čebovce, ZŠ zobraziť zobraziť
Čekovce, Dobrocký laz zobraziť zobraziť
Čekovce, Majer zobraziť zobraziť
Čekovce, obec zobraziť zobraziť
Čekovce, rázc. zobraziť zobraziť
Čekovce, RD zobraziť zobraziť
Čeláre, zobraziť zobraziť
Čeláre, Kirť, zobraziť zobraziť
Čeláre, Kirť, rázc. zobraziť zobraziť
Čeláre, Ňáriaš zobraziť zobraziť
Čeláre, rázc. Zombor zobraziť zobraziť
Čelovce, zobraziť zobraziť
Čelovce, Dubov Diel zobraziť zobraziť
Čelovce, Ľalíkova dolina zobraziť zobraziť
Čelovce, rázc. zobraziť zobraziť
Čelovce, RD zobraziť zobraziť
Čerín, Čačín, rázc.č.d.31 zobraziť zobraziť
Čerín, Čačín, rázc.Hrochoť zobraziť zobraziť
Čerín, Čačín, sklady zobraziť zobraziť
Čerín, OcÚ zobraziť zobraziť
Čerín, rázc. zobraziť zobraziť
Čerín, rázc.MŠ zobraziť zobraziť
Cerovo, Blaško zobraziť zobraziť
Cerovo, Chotár zobraziť zobraziť
Cerovo, Duchenec, zobraziť zobraziť
Cerovo, Duchenec, RD zobraziť zobraziť
Cerovo, Jednota zobraziť zobraziť
Cerovo, lazy I. zobraziť zobraziť
Cerovo, lazy II. zobraziť zobraziť
Cerovo, Šiaš zobraziť zobraziť
Cerovo, Zákľuč zobraziť zobraziť
Cerovo, ZŠ zobraziť zobraziť
Čertovica, motorest zobraziť zobraziť
Červeňany, zobraziť zobraziť
Chrastince, zobraziť zobraziť
Chrťany, zobraziť zobraziť
Chrťany, Jazero zobraziť zobraziť
Chrťany, Jazero rázc. zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Dobroč, Jednota zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Dobroč, konečná zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Dobroč, Krížno zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Dobroč, Sihla zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Fajtov, č.d.304 zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Fajtov, Jednota zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Jánošovka, ŠL zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Jánošovka, Vepor zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Jánošovka, ZŠ 1 zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Jánošovka, ZŠ 2 zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Jánošovka, ZŠ 3 zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Jánošovka, ZŠ otočka zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Jergov 1 zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Jergov 2 zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Komov, Jednota zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Komov, Látky zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Komov, na Drugánke zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Krám, zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Krám, rázc. zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Krám, starý mlyn zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Križno zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Medveďov, škola zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Medveďov, stred zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Nový Krám 1 zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Nový Krám 2 zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Nový Krám stará cesta zobraziť zobraziť
Čierny Balog, obch.dom 1 zobraziť zobraziť
Čierny Balog, obch.dom 2 zobraziť zobraziť
Čierny Balog, OcÚ zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Predlaboška zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Pusté, zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Špeciálna ZŠ zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Vydrovo, Hájenka zobraziť zobraziť
Čierny Balog, Vydrovo, Skanzen zobraziť zobraziť
Dačov Lom, Dolný zobraziť zobraziť
Dačov Lom, hlavná cesta zobraziť zobraziť
Dačov Lom, Horný zobraziť zobraziť
Dačov Lom, Kabanov zobraziť zobraziť
Dačov Lom, Kurakov zobraziť zobraziť
Dačov Lom, Lazy zobraziť zobraziť
Dačov Lom, mlyn zobraziť zobraziť
Dekýš, zobraziť zobraziť
Dekýš, rázc. zobraziť zobraziť
Dekýš, Štampoch zobraziť zobraziť
Dekýš, Štampoch hájovňa zobraziť zobraziť
Detva, aut.st. zobraziť zobraziť
Detva, aut.st. 1 zobraziť zobraziť
Detva, aut.st. 2 zobraziť zobraziť
Detva, aut.st. 3 zobraziť zobraziť
Detva, aut.st. 4 zobraziť zobraziť
Detva, Budiná-Lazy zobraziť zobraziť
Detva, Horná ul. zobraziť zobraziť
Detva, I.ZŠ zobraziť zobraziť
Detva, Kostolná, Chrenka zobraziť zobraziť
Detva, Kostolná, Jednota zobraziť zobraziť
Detva, Kostolná, Pod Kladou zobraziť zobraziť
Detva, Kostolná, pri moste zobraziť zobraziť
Detva, Krné, Fekiačovci zobraziť zobraziť
Detva, Krné, Homolovci zobraziť zobraziť
Detva, Krné, Konôpkovci zobraziť zobraziť
Detva, Krné, žel.prechod zobraziť zobraziť
Detva, Kucejovci zobraziť zobraziť
Detva, kúpalisko zobraziť zobraziť
Detva, Lažtek zobraziť zobraziť
Detva, Lažtek Melichovci zobraziť zobraziť
Detva, Lažtek Uhrinovci zobraziť zobraziť
Detva, LDCH zobraziť zobraziť
Detva, Lúčna štvrť zobraziť zobraziť
Detva, Lúčna štvrť 1 zobraziť zobraziť
Detva, Lúčna štvrť 2 zobraziť zobraziť
Detva, námestie zobraziť zobraziť
Detva, námestie 1 zobraziť zobraziť
Detva, námestie 2 zobraziť zobraziť
Detva, námestie 3 zobraziť zobraziť
Detva, námestie 4 zobraziť zobraziť
Detva, námestie 5 zobraziť zobraziť
Detva, Nová Ves rázc. zobraziť zobraziť
Detva, Piešť I., Kulichovci zobraziť zobraziť
Detva, Piešť I., Lakotovci zobraziť zobraziť
Detva, Piešť I., Lapin zobraziť zobraziť
Detva, Piešť I., most zobraziť zobraziť
Detva, Piešť I., Môťovský I. zobraziť zobraziť
Detva, Piešť I., Môťovský II. zobraziť zobraziť
Detva, Piešť I., na Rovni zobraziť zobraziť
Detva, Piešť I., Ostrá Lúka zobraziť zobraziť
Detva, Piešť I., rázc. zobraziť zobraziť
Detva, Piešť I., Sekerešovci zobraziť zobraziť
Detva, Piešť II., Dančovci zobraziť zobraziť
Detva, Piešť II., Hroncovci zobraziť zobraziť
Detva, Piešť II., kameňolom zobraziť zobraziť
Detva, Piešť II., Koreňovci zobraziť zobraziť
Detva, Piešť II., Kulichovci zobraziť zobraziť
Detva, Piešť II., Sekerešovci II. zobraziť zobraziť
Detva, Piešť II., Tkáčovci zobraziť zobraziť
Detva, Piešť II., Tkáčovci otočka zobraziť zobraziť
Detva, Piešť II., ZŠ zobraziť zobraziť
Detva, Pod tureckým vŕškom zobraziť zobraziť
Detva, PPS zobraziť zobraziť
Detva, PPS 1 zobraziť zobraziť
Detva, PPS 2 zobraziť zobraziť
Detva, PPS 3 zobraziť zobraziť
Detva, PPS 4 zobraziť zobraziť
Detva, PPS 5 zobraziť zobraziť
Detva, PPS 6 zobraziť zobraziť
Detva, PPS 7 zobraziť zobraziť
Detva, PPS 8 zobraziť zobraziť
Detva, rešt.Siroň zobraziť zobraziť
Detva, rešt.Siroň 1 zobraziť zobraziť
Detva, rešt.Siroň 2 zobraziť zobraziť
Detva, rešt.Siroň 3 zobraziť zobraziť
Detva, SAD zobraziť zobraziť
Detva, Skliarovo, Báťkovci zobraziť zobraziť
Detva, Skliarovo, Klátikovci zobraziť zobraziť
Detva, Skliarovo, Matúškovci zobraziť zobraziť
Detva, Skliarovo, Murínovci zobraziť zobraziť
Detva, Skliarovo, Ostrihoň zobraziť zobraziť
Detva, Skliarovo, škola zobraziť zobraziť
Detva, Stavanisko Pod Kalamárkou zobraziť zobraziť
Detva, Stavanisko rázc. zobraziť zobraziť
Detva, Stavanisko Spodniak zobraziť zobraziť
Detva, Stavanisko ZŠ zobraziť zobraziť
Detva, Stehlík zobraziť zobraziť
Detva, ul.A.Hlinku zobraziť zobraziť
Detva, Vagačov dom zobraziť zobraziť
Detva, žel.zast. zobraziť zobraziť
Detva, Zelenina 1 zobraziť zobraziť
Detva, Zelenina 2 zobraziť zobraziť
Detva, ZŠ zobraziť zobraziť
Detva, ZŠ 1 zobraziť zobraziť
Detva, ZŠ 2 zobraziť zobraziť
Detva, ZŠ 3 zobraziť zobraziť
Detvianska Huta, 1 zobraziť zobraziť
Detvianska Huta, 2 zobraziť zobraziť
Detvianska Huta, Blaškova Jama zobraziť zobraziť
Detvianska Huta, Bratkovica, zobraziť zobraziť
Detvianska Huta, Dolná Žabica zobraziť zobraziť
Detvianska Huta, Komárno, Jednota zobraziť zobraziť
Detvianska Huta, Komárno, Luľovka zobraziť zobraziť
Detvianska Huta, Komárno, rázc. zobraziť zobraziť
Detvianska Huta, Olšiakovci zobraziť zobraziť
Detvianska Huta, Vrchdobroč, Gombal zobraziť zobraziť
Detvianska Huta, Vrchdobroč, Jednota zobraziť zobraziť
Detvianska Huta, Vrchdobroč, Olšiak zobraziť zobraziť
Detvianska Huta, Vrchdobroč, rázc. zobraziť zobraziť
Detvianska Huta, Žabica, zobraziť zobraziť
Detvianska Huta, ZŠ zobraziť zobraziť
Devičie, 1 zobraziť zobraziť
Devičie, 2 zobraziť zobraziť
Devičie, obec zobraziť zobraziť
Dobrá Niva, Jednota 1 zobraziť zobraziť
Dobrá Niva, Jednota 2 zobraziť zobraziť
Dobrá Niva, pri ihrisku 1 zobraziť zobraziť
Dobrá Niva, pri ihrisku 2 zobraziť zobraziť
Dolinka, zobraziť zobraziť
Dolná Lehota, zobraziť zobraziť
Dolná Lehota, Črmne zobraziť zobraziť
Dolná Lehota, horný koniec zobraziť zobraziť
Dolná Lehota, Hotel Krpáčovo zobraziť zobraziť
Dolná Lehota, Krpáčovo Kukučka zobraziť zobraziť
Dolná Lehota, Krpáčovo Polianka zobraziť zobraziť
Dolná Lehota, pri moste zobraziť zobraziť
Dolná Mičiná, zobraziť zobraziť
Dolná Mičiná, č.d.77 1 zobraziť zobraziť
Dolná Mičiná, č.d.77 2 zobraziť zobraziť
Dolná Strehová, zobraziť zobraziť
Dolná Strehová, Dúbrava, rázc. zobraziť zobraziť
Dolná Strehová, Hámor zobraziť zobraziť
Dolná Strehová, Hor.Bukovec zobraziť zobraziť
Dolná Strehová, Hrúšťovec zobraziť zobraziť
Dolná Strehová, kúpalisko zobraziť zobraziť
Dolná Strehová, Prieloh, zobraziť zobraziť
Dolná Strehová, Prieloh, Kmeť zobraziť zobraziť
Dolná Strehová, zast. zobraziť zobraziť
Dolná Trnávka, 1 zobraziť zobraziť
Dolná Trnávka, Hôrka 1 zobraziť zobraziť
Dolná Ves, 1 zobraziť zobraziť
Dolná Ves, 2 zobraziť zobraziť
Dolná Ždaňa, Jednota 1 zobraziť zobraziť
Dolná Ždaňa, Jednota 2 zobraziť zobraziť
Dolná Ždaňa, rázc. 1 zobraziť zobraziť
Dolná Ždaňa, ŠM 1 zobraziť zobraziť
Dolné Mladonice, most zobraziť zobraziť
Dolné Mladonice, Nociar zobraziť zobraziť
Dolné Mladonice, rázc. zobraziť zobraziť
Dolné Mladonice, Šufliarsky zobraziť zobraziť
Dolné Plachtince, 1 zobraziť zobraziť
Dolné Plachtince, 2 zobraziť zobraziť
Dolné Plachtince, rázc. zobraziť zobraziť
Dolné Strháre, zobraziť zobraziť
Dolné Strháre, Koprovnica zobraziť zobraziť
Dolné Strháre, Selce, Dolina rázc. zobraziť zobraziť
Dolný Badín, zobraziť zobraziť
Dolný Badín, MŠ zobraziť zobraziť
Dolný Badín, RD zobraziť zobraziť
Dolný Harmanec, Horný Harmanec zobraziť zobraziť
Dolný Harmanec, ihrisko zobraziť zobraziť
Dolný Harmanec, jaskyňa zobraziť zobraziť
Dolný Harmanec, kostol zobraziť zobraziť
Dolný Harmanec, pamätník zobraziť zobraziť
Domaníky, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Domaníky, OcÚ 2 zobraziť zobraziť
Domaníky, žel.zast. zobraziť zobraziť
Donovaly, centrum 1 zobraziť zobraziť
Donovaly, centrum 2 zobraziť zobraziť
Donovaly, Hanesy 1 zobraziť zobraziť
Donovaly, Hanesy 2 zobraziť zobraziť
Donovaly, Pod Magurou 1 zobraziť zobraziť
Donovaly, Pod Magurou 2 zobraziť zobraziť
Drábsko, zobraziť zobraziť
Drábsko, Sedmák zobraziť zobraziť
Drábsko, Skalica zobraziť zobraziť
Drábsko, Tlstý Javor zobraziť zobraziť
Drážovce, zobraziť zobraziť
Drážovce, Blatište zobraziť zobraziť
Drážovce, Pivarč zobraziť zobraziť
Drienovo, zobraziť zobraziť
Drienovo, kostol zobraziť zobraziť
Dubové, zobraziť zobraziť
Dubové, horný koniec zobraziť zobraziť
Dúbravica, hasičská zbrojnica zobraziť zobraziť
Dúbravica, Kmeť zobraziť zobraziť
Dúbravy, Galiby zobraziť zobraziť
Dúbravy, Hradná zobraziť zobraziť
Dúbravy, Iviny, kríž zobraziť zobraziť
Dúbravy, Iviny, Ostrolúcky zobraziť zobraziť
Dúbravy, Iviny, Suchohradná zobraziť zobraziť
Dúbravy, Kopanice zobraziť zobraziť
Dúbravy, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Dúbravy, OcÚ 2 zobraziť zobraziť
Dúbravy, rázc.na Bujačie zobraziť zobraziť
Dúbravy, Úzke zobraziť zobraziť
Dúbravy, Želobudza, zobraziť zobraziť
Dudince, hotel Minerál zobraziť zobraziť
Dudince, kúpele zobraziť zobraziť
Dudince, Porošin zobraziť zobraziť
Dudince, žel.st. zobraziť zobraziť
Dudince, ZŠ zobraziť zobraziť
Ďurkovce, zobraziť zobraziť
Ďurkovce, rázc. zobraziť zobraziť
Glabušovce, zobraziť zobraziť
Glabušovce, Radava zobraziť zobraziť
Harmanec, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Harmanec, OcÚ 2 zobraziť zobraziť
Harmanec, papiereň 1 zobraziť zobraziť
Harmanec, papiereň 2 zobraziť zobraziť
Harmanec, Strelnica zobraziť zobraziť
Harmanec, ubytovňa 1 zobraziť zobraziť
Harmanec, ubytovňa 2 zobraziť zobraziť
Heľpa, konečná zobraziť zobraziť
Heľpa, námestie zobraziť zobraziť
Heľpa, obch.dom 1 zobraziť zobraziť
Heľpa, obch.dom 2 zobraziť zobraziť
Heľpa, obch.dom 3 zobraziť zobraziť
Heľpa, žel.st. 1 zobraziť zobraziť
Heľpa, žel.st. 2 zobraziť zobraziť
Hiadeľ, dolný koniec zobraziť zobraziť
Hiadeľ, OcÚ zobraziť zobraziť
Hiadeľ, škola zobraziť zobraziť
Hliník nad Hronom, 1 zobraziť zobraziť
Hliník nad Hronom, 2 zobraziť zobraziť
Hliník nad Hronom, 3 zobraziť zobraziť
Hliník nad Hronom, 4 zobraziť zobraziť
Hliník nad Hronom, Hôrka 1 zobraziť zobraziť
Hliník nad Hronom, Hôrka 2 zobraziť zobraziť
Hliník nad Hronom, IBV 1 zobraziť zobraziť
Hliník nad Hronom, námestie 1 zobraziť zobraziť
Hliník nad Hronom, námestie 2 zobraziť zobraziť
Hliník nad Hronom, rázc. 1 zobraziť zobraziť
Hliník nad Hronom, ÚNZ 1 zobraziť zobraziť
Hliník nad Hronom, ÚNZ 2 zobraziť zobraziť
Hliník nad Hronom, žel.st. 1 zobraziť zobraziť
Hliník nad Hronom, ZŠ 1 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, horný závod 1 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, kaplnka 1 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, kaplnka 2 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, Kopanice, 1 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, Kopanice, domky 1 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, Kopanice, Petrovka 1 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, Kopanice, Prieloh 1 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, Kopanice, rybník 1 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, kult.dom 1 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, Kyslá 1 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, Kyslá 2 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, mäsna 1 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, MŠ 1 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, námestie 1 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, obuv 1 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, obuv 2 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, OPP 1 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, OPP 2 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, píla 1 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, píla 2 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, Rudné bane 1 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, Rudné bane 2 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, Sandrik 1 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, Sandrik 2 zobraziť zobraziť
Hodruša-Hámre, u Honvédov 1 zobraziť zobraziť
Hontianske Moravce, nákup.str. zobraziť zobraziť
Hontianske Moravce, Opatové Moravce, zobraziť zobraziť
Hontianske Nemce, Husín zobraziť zobraziť
Hontianske Nemce, kult.dom 1 zobraziť zobraziť
Hontianske Nemce, kult.dom 2 zobraziť zobraziť
Hontianske Nemce, Majer Babiak zobraziť zobraziť
Hontianske Nemce, Majer rázc. 1 zobraziť zobraziť
Hontianske Nemce, Majer rázc. 2 zobraziť zobraziť
Hontianske Nemce, Majer salaš zobraziť zobraziť
Hontianske Nemce, Podvršok zobraziť zobraziť
Hontianske Nemce, Rakovec, 1 zobraziť zobraziť
Hontianske Nemce, Rakovec, 2 zobraziť zobraziť
Hontianske Nemce, Selá zobraziť zobraziť
Hontianske Nemce, Sitn.Lehôtka, zobraziť zobraziť
Hontianske Nemce, Sitn.Lehôtka, rázc. zobraziť zobraziť
Hontianske Nemce, Suchý Potok 1 zobraziť zobraziť
Hontianske Nemce, Suchý Potok 2 zobraziť zobraziť
Hontianske Nemce, Tepličky lom zobraziť zobraziť
Hontianske Nemce, Tepličky obal. zobraziť zobraziť
Hontianske Nemce, Tepličky rázc. zobraziť zobraziť
Hontianske Nemce, ZŠ zobraziť zobraziť
Hontianske Tesáre, Báčovce, zobraziť zobraziť
Hontianske Tesáre, Dvorníky, obec zobraziť zobraziť
Hontianske Tesáre, Dvorníky, rázc. 1 zobraziť zobraziť
Hontianske Tesáre, Dvorníky, rázc. 2 zobraziť zobraziť
Hontianske Tesáre, Jednota 1 zobraziť zobraziť
Hontianske Tesáre, Jednota 2 zobraziť zobraziť
Hontianske Tesáre, Patkoš 1 zobraziť zobraziť
Hontianske Tesáre, Patkoš 2 zobraziť zobraziť
Hontianske Tesáre, Patkoš 3 zobraziť zobraziť
Hontianske Tesáre, Pirovský majer 1 zobraziť zobraziť
Hontianske Tesáre, Pirovský majer 2 zobraziť zobraziť
Hontianske Tesáre, rázc.k žel.st. zobraziť zobraziť
Hontianske Tesáre, Šipice, zobraziť zobraziť
Hontianske Tesáre, zdrav.stredisko 1 zobraziť zobraziť
Hontianske Tesáre, zdrav.stredisko 2 zobraziť zobraziť
Horná Lehota, zobraziť zobraziť
Horná Lehota, dolný koniec zobraziť zobraziť
Horná Lehota, Krupová zobraziť zobraziť
Horná Mičiná, zobraziť zobraziť
Horná Mičiná, bytovky 1 zobraziť zobraziť
Horná Mičiná, bytovky 2 zobraziť zobraziť
Horná Mičiná, strelnica zobraziť zobraziť
Horná Strehová, zobraziť zobraziť
Horná Ves, 1 zobraziť zobraziť
Horná Ves, 2 zobraziť zobraziť
Horná Ves, Hôrka 1 zobraziť zobraziť
Horná Ves, Hôrka 2 zobraziť zobraziť
Horná Ždaňa, hosp.str. 1 zobraziť zobraziť
Horná Ždaňa, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Horná Ždaňa, OcÚ 2 zobraziť zobraziť
Horná Ždaňa, rázc. zobraziť zobraziť
Horná Ždaňa, rázc. 1 zobraziť zobraziť
Horná Ždaňa, ZŠ 1 zobraziť zobraziť
Horné Hámre, brod 1 zobraziť zobraziť
Horné Hámre, brod 2 zobraziť zobraziť
Horné Hámre, brod 3 zobraziť zobraziť
Horné Hámre, Kajlovka 1 zobraziť zobraziť
Horné Hámre, Kostivrch, 1 zobraziť zobraziť
Horné Hámre, Kostivrch, škola 1 zobraziť zobraziť
Horné Hámre, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Horné Hámre, OcÚ 2 zobraziť zobraziť
Horné Hámre, pošta 1 zobraziť zobraziť
Horné Hámre, pošta 2 zobraziť zobraziť
Horné Mladonice, zobraziť zobraziť
Horné Mladonice, Janova dolinka zobraziť zobraziť
Horné Mladonice, RD zobraziť zobraziť
Horné Mladonice, Za hájom zobraziť zobraziť
Horné Plachtince, zobraziť zobraziť
Horné Pršany, zobraziť zobraziť
Horné Strháre, zobraziť zobraziť
Horný Badín, zobraziť zobraziť
Horný Badín, RD zobraziť zobraziť
Horný Tisovník, zobraziť zobraziť
Horný Tisovník, Dolný Tisovník, zobraziť zobraziť
Horný Tisovník, lazy zobraziť zobraziť
Horný Tisovník, Páleniská zobraziť zobraziť
Horný Tisovník, Podjaseňová zobraziť zobraziť
Hrabičov, Hríbovci 1 zobraziť zobraziť
Hrabičov, Matejov 1 zobraziť zobraziť
Hrabičov, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Hrabičov, OcÚ 2 zobraziť zobraziť
Hrabičov, polesie 1 zobraziť zobraziť
Hrabičov, škola 1 zobraziť zobraziť
Hriňová, Belovodský most zobraziť zobraziť
Hriňová, Biele Vody, zobraziť zobraziť
Hriňová, Biele Vody, obchod zobraziť zobraziť
Hriňová, Blato zobraziť zobraziť
Hriňová, Bratkovský most hájovňa zobraziť zobraziť
Hriňová, Bystré zobraziť zobraziť
Hriňová, Bystré Vrátka zobraziť zobraziť
Hriňová, Fangová zobraziť zobraziť
Hriňová, Gelienovci zobraziť zobraziť
Hriňová, Jasenovo, zobraziť zobraziť
Hriňová, Jasenovo, 1 zobraziť zobraziť
Hriňová, Jasenovo, 2 zobraziť zobraziť
Hriňová, Jasenovo, 3 zobraziť zobraziť
Hriňová, Krivec, 1 zobraziť zobraziť
Hriňová, Krivec, 2 zobraziť zobraziť
Hriňová, Krivec, MŠ zobraziť zobraziť
Hriňová, Krivec, Panicovci zobraziť zobraziť
Hriňová, Krížne cesty zobraziť zobraziť
Hriňová, Krížne cesty Zdurnovci zobraziť zobraziť
Hriňová, Kučerovci zobraziť zobraziť
Hriňová, Magura-Biela skala zobraziť zobraziť
Hriňová, MsÚ 1 zobraziť zobraziť
Hriňová, MsÚ 2 zobraziť zobraziť
Hriňová, Murínka 1 zobraziť zobraziť
Hriňová, Murínka 2 zobraziť zobraziť
Hriňová, nábytok 1 zobraziť zobraziť
Hriňová, nábytok 2 zobraziť zobraziť
Hriňová, Raticov vrch zobraziť zobraziť
Hriňová, rázc. zobraziť zobraziť
Hriňová, sídlisko 1 zobraziť zobraziť
Hriňová, sídlisko 2 zobraziť zobraziť
Hriňová, sídlisko 3 zobraziť zobraziť
Hriňová, Skalisko zobraziť zobraziť
Hriňová, Štoliansko, 1 zobraziť zobraziť
Hriňová, Štoliansko, 2 zobraziť zobraziť
Hriňová, stred 1 zobraziť zobraziť
Hriňová, stred 2 zobraziť zobraziť
Hriňová, ÚNZ zobraziť zobraziť
Hriňová, Vrchslatina, zobraziť zobraziť
Hriňová, Zánemecká zobraziť zobraziť
Hriňová, Zánemecká Huklovci zobraziť zobraziť
Hriňová, Zánemecká obchod zobraziť zobraziť
Hriňová, ZŠ zobraziť zobraziť
Hriňová, ZŤS 1 zobraziť zobraziť
Hriňová, ZŤS 2 zobraziť zobraziť
Hrochoť, Jednota zobraziť zobraziť
Hrochoť, Močiare zobraziť zobraziť
Hrochoť, Obnova 1 zobraziť zobraziť
Hrochoť, Obnova 2 zobraziť zobraziť
Hrochoť, Súdenica zobraziť zobraziť
Hrochoť, u Zátrocha zobraziť zobraziť
Hronec, hájenka Hruškovo zobraziť zobraziť
Hronec, hlavná brána zobraziť zobraziť
Hronec, Majer zobraziť zobraziť
Hronec, mlyn zobraziť zobraziť
Hronec, námestie zobraziť zobraziť
Hronec, pod skalou zobraziť zobraziť
Hronec, Prajský dom zobraziť zobraziť
Hronec, Rúdlová zobraziť zobraziť
Hronsek, bytovky zobraziť zobraziť
Hronsek, Hotel Gala zobraziť zobraziť
Hronsek, pohostinstvo zobraziť zobraziť
Hronsek, žel.st. zobraziť zobraziť
Hronská Breznica, zobraziť zobraziť
Hronská Breznica, otočka zobraziť zobraziť
Hronská Breznica, podchod zobraziť zobraziť
Hronská Breznica, pri nadjazde 1 zobraziť zobraziť
Hronská Breznica, pri nadjazde 2 zobraziť zobraziť
Hronská Dúbrava, garáž ŠL 1 zobraziť zobraziť
Hronská Dúbrava, pri žel.st. 1 zobraziť zobraziť
Hronská Dúbrava, pri žel.st. 2 zobraziť zobraziť
Hronská Dúbrava, Púšnik 1 zobraziť zobraziť
Hronský Beňadik, horný koniec 1 zobraziť zobraziť
Hronský Beňadik, horný koniec 2 zobraziť zobraziť
Hronský Beňadik, námestie 1 zobraziť zobraziť
Hronský Beňadik, námestie 2 zobraziť zobraziť
Hronský Beňadik, námestie 4 zobraziť zobraziť
Hronský Beňadik, Psiare, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Hronský Beňadik, Psiare, OcÚ 2 zobraziť zobraziť
Hronský Beňadik, Skokan 1 zobraziť zobraziť
Hronský Beňadik, Skokan 2 zobraziť zobraziť
Hronský Beňadik, ZŠ 1 zobraziť zobraziť
Hrušov, zobraziť zobraziť
Hrušov, Belický potok zobraziť zobraziť
Hrušov, Cerina rázc. zobraziť zobraziť
Hrušov, Hrabov vŕšok zobraziť zobraziť
Hrušov, Krížne cesty zobraziť zobraziť
Hrušov, Laz Benko zobraziť zobraziť
Hrušov, Lazok zobraziť zobraziť
Hrušov, Pažiť zobraziť zobraziť
Hrušov, rybníky zobraziť zobraziť
Ihráč, horný koniec 1 zobraziť zobraziť
Ihráč, MŠ 1 zobraziť zobraziť
Ihráč, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Ihráč, píla 1 zobraziť zobraziť
Ihráč, pri moste 1 zobraziť zobraziť
Ilija, u Maďarov zobraziť zobraziť
Ilija, ZŠ zobraziť zobraziť
Ipeľské Predmostie, zobraziť zobraziť
Ipeľské Predmostie, ryžovisko zobraziť zobraziť
Jalšovík, Dolný Jalšovík, OcÚ zobraziť zobraziť
Jalšovík, Dolný Jalšovík, rázc. zobraziť zobraziť
Jalšovík, Horný Jalšovík, most zobraziť zobraziť
Jalšovík, Horný Jalšovík, rázc. zobraziť zobraziť
Janova Lehota, Dérerov mlyn 1 zobraziť zobraziť
Janova Lehota, Dérerov mlyn 3 zobraziť zobraziť
Janova Lehota, Dérerov mlyn 4 zobraziť zobraziť
Janova Lehota, horný koniec 1 zobraziť zobraziť
Janova Lehota, lavica 1 zobraziť zobraziť
Janova Lehota, pri moste 1 zobraziť zobraziť
Janova Lehota, RD 1 zobraziť zobraziť
Janova Lehota, Vágnerovci 1 zobraziť zobraziť
Janova Lehota, záhradky 1 zobraziť zobraziť
Janova Lehota, ZŠ 1 zobraziť zobraziť
Jarabá, Dolná Jarabá 1 zobraziť zobraziť
Jarabá, Dolná Jarabá 2 zobraziť zobraziť
Jarabá, Horná Jarabá zobraziť zobraziť
Jasenie, dolný koniec zobraziť zobraziť
Jasenie, Hrabina zobraziť zobraziť
Jasenie, konečná zobraziť zobraziť
Jasenie, kostol zobraziť zobraziť
Jastrabá, Farma 1 zobraziť zobraziť
Jastrabá, Jednota 1 zobraziť zobraziť
Jastrabá, rázc. 1 zobraziť zobraziť
Jastrabá, šrot 1 zobraziť zobraziť
Jastrabá, žel.st. 1 zobraziť zobraziť
Jastrabá, ZŠ 1 zobraziť zobraziť
Kamenné Kosihy, zobraziť zobraziť
Kiarov, zobraziť zobraziť
Kiarov, I. zobraziť zobraziť
Kľak, 1 zobraziť zobraziť
Kľak, Nový Kľak 1 zobraziť zobraziť
Kleňany, zobraziť zobraziť
Klokoč, Jašovci zobraziť zobraziť
Klokoč, Lauková zobraziť zobraziť
Klokoč, medokýš zobraziť zobraziť
Klokoč, Miškovci zobraziť zobraziť
Klokoč, nad Klokočom zobraziť zobraziť
Klokoč, OcÚ zobraziť zobraziť
Klokoč, Palčúrovci zobraziť zobraziť
Klokoč, Virodovci zobraziť zobraziť
Koláre, zobraziť zobraziť
Koláre, Jednota zobraziť zobraziť
Kopernica, obrátka 1 zobraziť zobraziť
Kopernica, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Kopernica, stred 1 zobraziť zobraziť
Kordíky, OcÚ zobraziť zobraziť
Kordíky, Pod dedinou zobraziť zobraziť
Kordíky, stred zobraziť zobraziť
Korytárky, 1 zobraziť zobraziť
Korytárky, 2 zobraziť zobraziť
Korytárky, 3 zobraziť zobraziť
Korytárky, Krnáčovci zobraziť zobraziť
Korytárky, Mitterovci zobraziť zobraziť
Korytárky, Mláka zobraziť zobraziť
Korytárky, rázc.Jasenovo zobraziť zobraziť
Korytárky, Vilhanovci zobraziť zobraziť
Korytárky, ZŠ zobraziť zobraziť
Kosihovce, zobraziť zobraziť
Kosihovce, obchvat zobraziť zobraziť
Kosihovce, rázc. zobraziť zobraziť
Kosihy nad Ipľom, zobraziť zobraziť
Kosorín, 1 zobraziť zobraziť
Kosorín, kaplnka 1 zobraziť zobraziť
Kosorín, kaplnka 2 zobraziť zobraziť
Kováčová, kúpele zobraziť zobraziť
Kováčová, NRC zobraziť zobraziť
Kováčová, OcÚ zobraziť zobraziť
Kováčová, rázc. zobraziť zobraziť
Kováčovce, zobraziť zobraziť
Kováčovce, Peťov, zobraziť zobraziť
Kováčovce, RD zobraziť zobraziť
Kozelník, 1 zobraziť zobraziť
Kozelník, 2 zobraziť zobraziť
Kozelník, čerp.st. zobraziť zobraziť
Kozelník, Lukáč zobraziť zobraziť
Kozí Vrbovok, zobraziť zobraziť
Krahule, Dedičné 1 zobraziť zobraziť
Krahule, dolný koniec 1 zobraziť zobraziť
Krahule, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Krahule, rázc. 1 zobraziť zobraziť
Králiky, garáž zobraziť zobraziť
Králiky, OcÚ zobraziť zobraziť
Králiky, Pažiť zobraziť zobraziť
Králiky, Rovne zobraziť zobraziť
Králiky, Rusko zobraziť zobraziť
Kráľovce-Krnišov, zobraziť zobraziť
Kráľovce-Krnišov, Lično zobraziť zobraziť
Kremnica, Anna šachta 1 zobraziť zobraziť
Kremnica, Anna šachta 2 zobraziť zobraziť
Kremnica, aut.st. 1 zobraziť zobraziť
Kremnica, aut.st. 2 zobraziť zobraziť
Kremnica, aut.st. 3 zobraziť zobraziť
Kremnica, aut.st. 4 zobraziť zobraziť
Kremnica, aut.st. 5 zobraziť zobraziť
Kremnica, aut.st. 6 zobraziť zobraziť
Kremnica, Bujačia lúka 1 zobraziť zobraziť
Kremnica, ČSA dolná zastávka 1 zobraziť zobraziť
Kremnica, ČSA dolná zastávka 2 zobraziť zobraziť
Kremnica, ČSA horná zastávka 1 zobraziť zobraziť
Kremnica, ČSA horná zastávka 2 zobraziť zobraziť
Kremnica, Dolná zastávka 1 zobraziť zobraziť
Kremnica, Dolná zastávka 2 zobraziť zobraziť
Kremnica, domov dôchodcov 1 zobraziť zobraziť
Kremnica, Elba 1 zobraziť zobraziť
Kremnica, Elba 2 zobraziť zobraziť
Kremnica, Galandov majer 1 zobraziť zobraziť
Kremnica, Huty 1 zobraziť zobraziť
Kremnica, internát SUPŠ 1 zobraziť zobraziť
Kremnica, polícia 1 zobraziť zobraziť
Kremnica, Psychiatrická nemocnica 1 zobraziť zobraziť
Kremnica, Psychiatrická nemocnica 2 zobraziť zobraziť
Kremnica, Šachta IV. 1 zobraziť zobraziť
Kremnica, Šachta IV. 2 zobraziť zobraziť
Kremnica, Skalka rázc. 1 zobraziť zobraziť
Kremnica, Technické služby 1 zobraziť zobraziť
Kremnica, Technické služby 2 zobraziť zobraziť
Kremnica, Toliar 1 zobraziť zobraziť
Kremnica, Tri domky 1 zobraziť zobraziť
Kremnica, Tri domky 2 zobraziť zobraziť
Kremnica, Včelín 1 zobraziť zobraziť
Kremnica, Včelín 2 zobraziť zobraziť
Kremnica, záhradky Šibák zobraziť zobraziť
Kremnica, záhradky Šibák 1 zobraziť zobraziť
Kremnické Bane, Asec 1 zobraziť zobraziť
Kremnické Bane, Jednota 1 zobraziť zobraziť
Kremnické Bane, pri moste 1 zobraziť zobraziť
Kremnické Bane, pri moste 2 zobraziť zobraziť
Kriváň, Benzinol 1 zobraziť zobraziť
Kriváň, Benzinol 2 zobraziť zobraziť
Kriváň, Nôtovci zobraziť zobraziť
Kriváň, pošta 1 zobraziť zobraziť
Kriváň, pošta 2 zobraziť zobraziť
Kriváň, Svrčkovci 1 zobraziť zobraziť
Kriváň, Svrčkovci 2 zobraziť zobraziť
Kriváň, ZŠ zobraziť zobraziť
Krupina, areál škôl 1 zobraziť zobraziť
Krupina, areál škôl 2 zobraziť zobraziť
Krupina, aut.st. 1 zobraziť zobraziť
Krupina, aut.st. 2 zobraziť zobraziť
Krupina, aut.st. 3 zobraziť zobraziť
Krupina, aut.st. 4 zobraziť zobraziť
Krupina, aut.st. 5 zobraziť zobraziť
Krupina, Červená Hora Filip zobraziť zobraziť
Krupina, Červená Hora Lendvay zobraziť zobraziť
Krupina, Červená Hora rázc. 1 zobraziť zobraziť
Krupina, Červená Hora rázc. 2 zobraziť zobraziť
Krupina, Červená Hora Rybár zobraziť zobraziť
Krupina, Červená Hora Výboh zobraziť zobraziť
Krupina, Gubáň zobraziť zobraziť
Krupina, Hanišberg 1 zobraziť zobraziť
Krupina, Hanišberg 2 zobraziť zobraziť
Krupina, Havran zobraziť zobraziť
Krupina, I.ZŠ zobraziť zobraziť
Krupina, Jašo zobraziť zobraziť
Krupina, Juh 1 zobraziť zobraziť
Krupina, Juh 2 zobraziť zobraziť
Krupina, Kopanice Argay zobraziť zobraziť
Krupina, Kopanice Brezová zobraziť zobraziť
Krupina, Kopanice Ďurica zobraziť zobraziť
Krupina, Kopanice Farárka zobraziť zobraziť
Krupina, Kopanice Jombík zobraziť zobraziť
Krupina, Kopanice Kružliak zobraziť zobraziť
Krupina, Kopanice Repiský zobraziť zobraziť
Krupina, Kopanice škola zobraziť zobraziť
Krupina, Kuštrovka zobraziť zobraziť
Krupina, laz Bátory zobraziť zobraziť
Krupina, laz Belákov zobraziť zobraziť
Krupina, laz Líška Bebrava zobraziť zobraziť
Krupina, laz Líška Gažo zobraziť zobraziť
Krupina, laz Líška Pijavice zobraziť zobraziť
Krupina, laz Líška rázc. zobraziť zobraziť
Krupina, laz Líška škola zobraziť zobraziť
Krupina, Okrúhla hora 1 zobraziť zobraziť
Krupina, Okrúhla hora 2 zobraziť zobraziť
Krupina, Pod hlinou 1 zobraziť zobraziť
Krupina, Pod hlinou 2 zobraziť zobraziť
Krupina, Pod hlinou 3 zobraziť zobraziť
Krupina, Prašivec zobraziť zobraziť
Krupina, Priemyselná 1 zobraziť zobraziť
Krupina, Priemyselná 2 zobraziť zobraziť
Krupina, rázc. zobraziť zobraziť
Krupina, rázc.Bzovík 1 zobraziť zobraziť
Krupina, rázc.Bzovík 2 zobraziť zobraziť
Krupina, rázc.Bzovík 3 zobraziť zobraziť
Krupina, rázc.k žel.st. 1 zobraziť zobraziť
Krupina, rázc.k žel.st. 2 zobraziť zobraziť
Krupina, rázc.kameňolom zobraziť zobraziť
Krupina, SAD 1 zobraziť zobraziť
Krupina, SAD 2 zobraziť zobraziť
Krupina, Sever 1 zobraziť zobraziť
Krupina, Sever 2 zobraziť zobraziť
Krupina, Široké lúky Ďurica zobraziť zobraziť
Krupina, Široké lúky konečná zobraziť zobraziť
Krupina, Slnečná ulica zobraziť zobraziť
Krupina, Šoltésovej ul. zobraziť zobraziť
Krupina, Stará Hora konečná zobraziť zobraziť
Krupina, Stará Hora Selecký zobraziť zobraziť
Krupina, Šváb zobraziť zobraziť
Krupina, Tvoľ zobraziť zobraziť
Krupina, Vajsov zobraziť zobraziť
Krupina, záhrad.osada zobraziť zobraziť
Kunešov, 1 zobraziť zobraziť
Kunešov, Dolná zastávka 1 zobraziť zobraziť
Kunešov, Horná zastávka 1 zobraziť zobraziť
Kynceľová, Múzeum máp 1 zobraziť zobraziť
Kynceľová, Múzeum máp 2 zobraziť zobraziť
Kynceľová, OcÚ zobraziť zobraziť
Lackov, zobraziť zobraziť
Lackov, Orgovská zobraziť zobraziť
Ladzany, Jednota zobraziť zobraziť
Ladzany, most zobraziť zobraziť
Látky, zobraziť zobraziť
Látky, Čechánky, zobraziť zobraziť
Látky, Čechánky, Borák zobraziť zobraziť
Látky, rázc. zobraziť zobraziť
Lehôtka pod Brehmi, 1 zobraziť zobraziť
Lehôtka pod Brehmi, 2 zobraziť zobraziť
Lehôtka pod Brehmi, KZ 1 zobraziť zobraziť
Lehôtka pod Brehmi, KZ 2 zobraziť zobraziť
Lehôtka pod Brehmi, mlyn 1 zobraziť zobraziť
Lehôtka pod Brehmi, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Lesenice, 1 zobraziť zobraziť
Lesenice, 2 zobraziť zobraziť
Lešť, Lopaty mlyn zobraziť zobraziť
Lešť, Oremov laz rázc. zobraziť zobraziť
Lešť, Oremov laz Slávia zobraziť zobraziť
Lešť, Šimákov laz zobraziť zobraziť
Lešť, Vidov Vrch, zobraziť zobraziť
Lieskovec, hasičská stanica zobraziť zobraziť
Lieskovec, Jednota zobraziť zobraziť
Lieskovec, panelák 1 zobraziť zobraziť
Lieskovec, panelák 2 zobraziť zobraziť
Lieskovec, PD zobraziť zobraziť
Lieskovec, rázc.lesy zobraziť zobraziť
Lieskovec, za mostom zobraziť zobraziť
Lišov, obec zobraziť zobraziť
Lišov, rázc. zobraziť zobraziť
Lišov, RD zobraziť zobraziť
Litava, Biela studňa zobraziť zobraziť
Litava, Ďurďovica zobraziť zobraziť
Litava, Jednota zobraziť zobraziť
Litava, lazy-Dolinka zobraziť zobraziť
Litava, lazy-Krnáč zobraziť zobraziť
Litava, lazy-Lašťok zobraziť zobraziť
Litava, mlyn zobraziť zobraziť
Litava, Pereš Králik zobraziť zobraziť
Litava, Priesek zobraziť zobraziť
Litava, RD zobraziť zobraziť
Litava, Roveň zobraziť zobraziť
Lom nad Rimavicou, zobraziť zobraziť
Lom nad Rimavicou, obec zobraziť zobraziť
Lovča, 1 zobraziť zobraziť
Lovča, 2 zobraziť zobraziť
Lovča, Kutiny 1 zobraziť zobraziť
Lovča, Nová ul. 1 zobraziť zobraziť
Lovčica-Trubín, Dubník 1 zobraziť zobraziť
Lovčica-Trubín, Dubník 2 zobraziť zobraziť
Lovčica-Trubín, IBV 1 zobraziť zobraziť
Lovčica-Trubín, Lovčica, 1 zobraziť zobraziť
Lovčica-Trubín, Lovčica, 2 zobraziť zobraziť
Lovčica-Trubín, Lovčica, rázc. zobraziť zobraziť
Lovčica-Trubín, Lovčica, rázc. 1 zobraziť zobraziť
Lovčica-Trubín, rázc. 1 zobraziť zobraziť
Lovčica-Trubín, rázc. 2 zobraziť zobraziť
Lovčica-Trubín, Trubín, 1 zobraziť zobraziť
Ľubietová, dolný koniec 1 zobraziť zobraziť
Ľubietová, dolný koniec 2 zobraziť zobraziť
Ľubietová, Huta 1 zobraziť zobraziť
Ľubietová, Huta 2 zobraziť zobraziť
Ľubietová, námestie 1 zobraziť zobraziť
Ľubietová, námestie 2 zobraziť zobraziť
Ľubietová, Podlipa rázc. zobraziť zobraziť
Ľubietová, Zábava zobraziť zobraziť
Ľuboriečka, zobraziť zobraziť
Ľuboriečka, Gibalov zobraziť zobraziť
Ľuboriečka, Jakubec zobraziť zobraziť
Ľuboriečka, rázc. zobraziť zobraziť
Lučatín, horný koniec zobraziť zobraziť
Lučatín, mlynčok zobraziť zobraziť
Lučatín, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Lučatín, OcÚ 2 zobraziť zobraziť
Lučatín, rázc. 1 zobraziť zobraziť
Lučatín, rázc. 2 zobraziť zobraziť
Lučatín, RSC zobraziť zobraziť
Lučatín, žel.zast. zobraziť zobraziť
Lúčky, hôrka 1 zobraziť zobraziť
Lúčky, horný koniec 1 zobraziť zobraziť
Lukavica, konečná zobraziť zobraziť
Lukavica, majer zobraziť zobraziť
Lukavica, obchod zobraziť zobraziť
Lutila, IBV zobraziť zobraziť
Lutila, IBV 1 zobraziť zobraziť
Lutila, IBV 2 zobraziť zobraziť
Lutila, Jednota 1 zobraziť zobraziť
Lutila, Jelšiny zobraziť zobraziť
Lutila, Jelšiny 1 zobraziť zobraziť
Lutila, kult.dom 1 zobraziť zobraziť
Lutila, kult.dom 3 zobraziť zobraziť
Lutila, záhradky zobraziť zobraziť
Lutila, záhradky 1 zobraziť zobraziť
Lutila, záhradky 2 zobraziť zobraziť
Malá Čalomija, zobraziť zobraziť
Malá Čalomija, rázc. zobraziť zobraziť
Malá Lehota, Debnárov štál 1 zobraziť zobraziť
Malá Lehota, Jednota 1 zobraziť zobraziť
Malá Lehota, Lehotský háj 1 zobraziť zobraziť
Malá Lehota, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Malá Lehota, Pod horou 1 zobraziť zobraziť
Malá Lehota, Rajnohov štál 1 zobraziť zobraziť
Malá Lehota, rázc. 1 zobraziť zobraziť
Malá Lehota, rázc. 2 zobraziť zobraziť
Malá Lehota, Rúbane 1 zobraziť zobraziť
Malá Lehota, Skál 1 zobraziť zobraziť
Malá Lehota, Šteflovci 1 zobraziť zobraziť
Malá Lehota, Tomov štál 1 zobraziť zobraziť
Malachov, hostinec zobraziť zobraziť
Malachov, Jednota zobraziť zobraziť
Malachov, Kopanice zobraziť zobraziť
Malachov, Mazúch zobraziť zobraziť
Malachov, pred Určinou zobraziť zobraziť
Malachov, Strelec zobraziť zobraziť
Malé Straciny, obec zobraziť zobraziť
Malé Straciny, rázc.k žel.st. zobraziť zobraziť
Malé Straciny, silo zobraziť zobraziť
Malé Zlievce, obec zobraziť zobraziť
Malé Zlievce, rázc. zobraziť zobraziť
Malý Krtíš, 1 zobraziť zobraziť
Malý Krtíš, 2 zobraziť zobraziť
Malý Krtíš, obchvat zobraziť zobraziť
Malý Krtíš, priemyselná zóna 1 zobraziť zobraziť
Malý Krtíš, priemyselná zóna 2 zobraziť zobraziť
Medovarce, obec zobraziť zobraziť
Medovarce, rázc. zobraziť zobraziť
Medovarce, vinice zobraziť zobraziť
Medovarce, Vysoké pole zobraziť zobraziť
Medzibrod, OcÚ zobraziť zobraziť
Medzibrod, rázc. 1 zobraziť zobraziť
Medzibrod, rázc. 2 zobraziť zobraziť
Medzibrod, žel.zast. zobraziť zobraziť
Michalková, zobraziť zobraziť
Michalková, Veľká jama zobraziť zobraziť
Michalová, Kubická zobraziť zobraziť
Michalová, Marko 1 zobraziť zobraziť
Michalová, Marko 2 zobraziť zobraziť
Michalová, Šurvik 1 zobraziť zobraziť
Michalová, Šurvik 2 zobraziť zobraziť
Michalová, zdrav.stredisko 1 zobraziť zobraziť
Michalová, zdrav.stredisko 2 zobraziť zobraziť
Močiar, zobraziť zobraziť
Močiar, 1 zobraziť zobraziť
Močiar, Breväcie zobraziť zobraziť
Močiar, Breväcie 1 zobraziť zobraziť
Modrý Kameň, námestie zobraziť zobraziť
Modrý Kameň, Riečky zobraziť zobraziť
Modrý Kameň, SAD zobraziť zobraziť
Môlča, bytovka zobraziť zobraziť
Môlča, Dolná Môlča, I. zobraziť zobraziť
Môlča, Dolná Môlča, II. zobraziť zobraziť
Môlča, OcÚ zobraziť zobraziť
Môlča, záhradky zobraziť zobraziť
Moštenica, zobraziť zobraziť
Moštenica, rázc. zobraziť zobraziť
Moštenica, vápenka zobraziť zobraziť
Motyčky, Jergaly, 1 zobraziť zobraziť
Motyčky, Jergaly, 2 zobraziť zobraziť
Motyčky, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Motyčky, OcÚ 2 zobraziť zobraziť
Muľa, zobraziť zobraziť
Muľa, Mlynská dolina zobraziť zobraziť
Mýto pod Ďumbierom, hostinec 1 zobraziť zobraziť
Mýto pod Ďumbierom, hostinec 2 zobraziť zobraziť
Mýto pod Ďumbierom, Kováč 1 zobraziť zobraziť
Mýto pod Ďumbierom, Kováč 2 zobraziť zobraziť
Mýto pod Ďumbierom, Kyslá zobraziť zobraziť
Mýto pod Ďumbierom, píla zobraziť zobraziť
Mýto pod Ďumbierom, píla-horný koniec 1 zobraziť zobraziť
Mýto pod Ďumbierom, píla-horný koniec 2 zobraziť zobraziť
Mýto pod Ďumbierom, Pohanské kapln. zobraziť zobraziť
Mýto pod Ďumbierom, rázc. 1 zobraziť zobraziť
Mýto pod Ďumbierom, rázc. 2 zobraziť zobraziť
Mýto pod Ďumbierom, rázc. 3 zobraziť zobraziť
Mýto pod Ďumbierom, Zapač zobraziť zobraziť
Nemce, bytovky zobraziť zobraziť
Nemce, Nemčianska cesta zobraziť zobraziť
Nemce, OcÚ zobraziť zobraziť
Nemce, OcÚ zobraziť zobraziť
Nemce, otočka zobraziť zobraziť
Nemecká, 1 zobraziť zobraziť
Nemecká, 2 zobraziť zobraziť
Nemecká, Dubová, centrála zobraziť zobraziť
Nemecká, Dubová, hlavná brána zobraziť zobraziť
Nemecká, Dubová, pri moste zobraziť zobraziť
Nemecká, Dubová, Zdroj zobraziť zobraziť
Nemecká, Dubová, žel.st. zobraziť zobraziť
Nemecká, pomník zobraziť zobraziť
Nemecká, pri moste 1 zobraziť zobraziť
Nemecká, pri moste 2 zobraziť zobraziť
Nemecká, žel.zast. zobraziť zobraziť
Nenince, zobraziť zobraziť
Nenince, Šuľka osada zobraziť zobraziť
Nenince, zast. zobraziť zobraziť
Nevoľné, 1 zobraziť zobraziť
Nevoľné, horný koniec 1 zobraziť zobraziť
Nevoľné, Lazy 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Banícke námestie 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Banícke námestie 2 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Banícke námestie 3 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Bukovina, Hájenka 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Bukovina, Jednota 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Bukovina, Valovci 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, č.d.363 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Červené zeme 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Červené zeme 2 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Chotár, 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Chotár, 2 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Čierny lúh 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Čierny lúh Vozár 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Detský domov 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Dlhá lúka 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Dolné lúky 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Dolné lúky 2 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Drozdovo 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Dubník 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Havran 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Holý vrch 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Hrabiny 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Hrádza 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Hrbatý most 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Hrbatý most 2 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Hrnčiar 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Ilend 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Jednota 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Jožkov most 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Kajlovka lesovňa 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Kňazove lúky 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Kútovci 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Kveta 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Kveta 2 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Macov vršok 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Námestie slobody 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Námestie slobody 2 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Námestie slobody 3 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Námestie Svätej Alžbety 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Námestie Svätej Alžbety 2 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Námestie Svätej Alžbety 3 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Odevy 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Orava 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Orava 2 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Palajovci 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Pilčík 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Pilenovci 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Píšovci 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Potraviny 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Potraviny Maruška 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Potraviny Maruška 2 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Rígel 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Štále, ZŠ 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Stará Huta, hájenka 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Stará Huta, hájenka 2 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Stará Huta, Jednota 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Stará Huta, Jednota 2 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Stará Huta, Šajtiská 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Suchý mlyn 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Suchý mlyn 2 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Technické služby 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, Tužinský 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, u Medveďov 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, ÚNZ 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, ÚNZ 2 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, ústav 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, záhradky 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, žel.st. 1 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, žel.st. 2 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, žel.st. 3 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, žel.st. 4 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, žel.st. 5 zobraziť zobraziť
Nová Baňa, žel.st. 6 zobraziť zobraziť
Nová Ves, zobraziť zobraziť
Nová Ves, obchvat zobraziť zobraziť
Obeckov, zobraziť zobraziť
Obeckov, Bukovec zobraziť zobraziť
Očová, dolný koniec zobraziť zobraziť
Očová, Holcov majer zobraziť zobraziť
Očová, Holcov majer rázc. zobraziť zobraziť
Očová, letisko zobraziť zobraziť
Očová, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Očová, OcÚ 2 zobraziť zobraziť
Očová, OcÚ 3 zobraziť zobraziť
Očová, píla zobraziť zobraziť
Očová, Pivoluska zobraziť zobraziť
Očová, pri ihrisku zobraziť zobraziť
Očová, Remeselný dvor zobraziť zobraziť
Očová, vodáreň zobraziť zobraziť
Olováry, zobraziť zobraziť
Olováry, Potôčik zobraziť zobraziť
Opatovská Nová Ves, 1 zobraziť zobraziť
Opatovská Nová Ves, 2 zobraziť zobraziť
Opava, zobraziť zobraziť
Opava, Opavské Lazy rázc. zobraziť zobraziť
Opava, Opavské Lazy RD zobraziť zobraziť
Opava, Pahorok zobraziť zobraziť
Oravce, zobraziť zobraziť
Orovnica, námestie 1 zobraziť zobraziť
Orovnica, Nezábudka 1 zobraziť zobraziť
Orovnica, Nezábudka 2 zobraziť zobraziť
Orovnica, polesie 1 zobraziť zobraziť
Orovnica, polesie 2 zobraziť zobraziť
Orovnica, žel.st. 1 zobraziť zobraziť
Orovnica, žel.st. 2 zobraziť zobraziť
Osrblie, zobraziť zobraziť
Osrblie, dolný koniec zobraziť zobraziť
Osrblie, ihrisko zobraziť zobraziť
Ostrá Lúka, zobraziť zobraziť
Ostrá Lúka, dolný koniec zobraziť zobraziť
Ostrá Lúka, Ostrolucká zobraziť zobraziť
Ostrý Grúň, Dolné dvory 1 zobraziť zobraziť
Ostrý Grúň, Matajzove dvory 1 zobraziť zobraziť
Ostrý Grúň, MŠ 1 zobraziť zobraziť
Ostrý Grúň, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Ostrý Grúň, Segetov štál 1 zobraziť zobraziť
Píla, 1 zobraziť zobraziť
Píla, OcÚ zobraziť zobraziť
Píla, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Píla, pri Kováčovi zobraziť zobraziť
Píla, pri Kováčovi 1 zobraziť zobraziť
Píla, pri Kováčovi 2 zobraziť zobraziť
Píla, U Šarkanov 1 zobraziť zobraziť
Pitelová, Danko 1 zobraziť zobraziť
Pitelová, Fridrich 1 zobraziť zobraziť
Pitelová, horný koniec zobraziť zobraziť
Pitelová, Jednota 1 zobraziť zobraziť
Pitelová, Kľač.dolina mlyn 1 zobraziť zobraziť
Pitelová, Kľač.dolina osada Žbirka 1 zobraziť zobraziť
Pitelová, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Pitelová, rázc. 1 zobraziť zobraziť
Pitelová, rázc. 2 zobraziť zobraziť
Pliešovce, aut.st. zobraziť zobraziť
Pliešovce, Benzinol zobraziť zobraziť
Pliešovce, Drieňa zobraziť zobraziť
Pliešovce, Javorie škola zobraziť zobraziť
Pliešovce, Laz Hôdlik zobraziť zobraziť
Pliešovce, Lonec, zobraziť zobraziť
Pliešovce, Lonec, Malý Lonec zobraziť zobraziť
Pliešovce, Lonec, Veľký Lonec zobraziť zobraziť
Pliešovce, Malá Zábava zobraziť zobraziť
Pliešovce, Medzibučiny zobraziť zobraziť
Pliešovce, Podjavorie, zobraziť zobraziť
Pliešovce, Uhliská zobraziť zobraziť
Pliešovce, Veľká Zábava zobraziť zobraziť
Pliešovce, Veľká Zábava VÚ zobraziť zobraziť
Pliešovce, Víchorec zobraziť zobraziť
Pliešovce, VLM farma zobraziť zobraziť
Pliešovce, Zaježová, zobraziť zobraziť
Pliešovce, Zaježová, Bosákovci zobraziť zobraziť
Pliešovce, Zaježová, Dolinky zobraziť zobraziť
Pliešovce, Zaježová, farma zobraziť zobraziť
Pliešovce, Zaježová, mlyn zobraziť zobraziť
Pliešovce, Zaježová, Pavlík zobraziť zobraziť
Pliešovce, Zaježová, Podlysec zobraziť zobraziť
Pliešovce, Zaježová, rázc. zobraziť zobraziť
Pliešovce, Žliebok zobraziť zobraziť
Pliešovce, ZŠ zobraziť zobraziť
Počúvadlo, chaty zobraziť zobraziť
Počúvadlo, jazero zobraziť zobraziť
Počúvadlo, Krížna zobraziť zobraziť
Počúvadlo, obec zobraziť zobraziť
Počúvadlo, tábor zobraziť zobraziť
Podbrezová, aut.st. zobraziť zobraziť
Podbrezová, aut.st. 11 zobraziť zobraziť
Podbrezová, aut.st. 12 zobraziť zobraziť
Podbrezová, aut.st. 13 zobraziť zobraziť
Podbrezová, aut.st. 14 zobraziť zobraziť
Podbrezová, aut.st. 1 zobraziť zobraziť
Podbrezová, aut.st. 2 zobraziť zobraziť
Podbrezová, aut.st. 3 zobraziť zobraziť
Podbrezová, aut.st. 4 zobraziť zobraziť
Podbrezová, aut.st. 5 zobraziť zobraziť
Podbrezová, aut.st. 6 zobraziť zobraziť
Podbrezová, aut.st. 7 zobraziť zobraziť
Podbrezová, aut.st. 8 zobraziť zobraziť
Podbrezová, aut.st. 9 zobraziť zobraziť
Podbrezová, Chalúpkova štvrť zobraziť zobraziť
Podbrezová, Chalúpkova štvrť hať zobraziť zobraziť
Podbrezová, Chvatimech, rázc. 1 zobraziť zobraziť
Podbrezová, Chvatimech, rázc. 2 zobraziť zobraziť
Podbrezová, Chvatimech, rázc. 3 zobraziť zobraziť
Podbrezová, Chvatimech, žel.st. zobraziť zobraziť
Podbrezová, horná brána 1 zobraziť zobraziť
Podbrezová, horná brána 2 zobraziť zobraziť
Podbrezová, horná brána 3 zobraziť zobraziť
Podbrezová, Lopej, 1 zobraziť zobraziť
Podbrezová, Lopej, 2 zobraziť zobraziť
Podbrezová, Lopej, Jednota zobraziť zobraziť
Podbrezová, Lopej, Turčan 1 zobraziť zobraziť
Podbrezová, Lopej, Turčan 2 zobraziť zobraziť
Podbrezová, nemocnica 1 zobraziť zobraziť
Podbrezová, nemocnica 2 zobraziť zobraziť
Podbrezová, Štiavnička, sídl. zobraziť zobraziť
Podbrezová, Vajsková, zobraziť zobraziť
Podbrezová, Vajsková, tehelňa 1 zobraziť zobraziť
Podbrezová, Vajsková, tehelňa 2 zobraziť zobraziť
Podbrezová, ŽP a.s. zobraziť zobraziť
Podhorie, 1 zobraziť zobraziť
Podhorie, 2 zobraziť zobraziť
Podkonice, zobraziť zobraziť
Podkonice, dolná zast. zobraziť zobraziť
Podkonice, kaplnka zobraziť zobraziť
Podkriváň, Ivanišovo, zobraziť zobraziť
Podkriváň, kopec zobraziť zobraziť
Podkriváň, kopec 1 zobraziť zobraziť
Podkriváň, kopec 2 zobraziť zobraziť
Podkriváň, kult.dom zobraziť zobraziť
Podkriváň, nadjazd zobraziť zobraziť
Podzámčok, 1 zobraziť zobraziť
Podzámčok, 2 zobraziť zobraziť
Podzámčok, Bahýľ zobraziť zobraziť
Podzámčok, OcÚ zobraziť zobraziť
Podzámčok, vodáreň 1 zobraziť zobraziť
Podzámčok, vodáreň 2 zobraziť zobraziť
Pohorelá, Jednota zobraziť zobraziť
Pohorelá, Latinák zobraziť zobraziť
Pohorelá, OcÚ zobraziť zobraziť
Pohorelá, Pohorelská Maša, Jednota 1 zobraziť zobraziť
Pohorelá, Pohorelská Maša, Jednota 2 zobraziť zobraziť
Pohorelá, Pohorelská Maša, Krivý potok zobraziť zobraziť
Pohorelá, žel.st. 1 zobraziť zobraziť
Pohorelá, žel.st. 2 zobraziť zobraziť
Pohorelá, žel.st. 3 zobraziť zobraziť
Pohronská Polhora, horný koniec zobraziť zobraziť
Pohronská Polhora, Jánošíkovo zobraziť zobraziť
Pohronská Polhora, OcÚ zobraziť zobraziť
Pohronská Polhora, otočka zobraziť zobraziť
Pohronská Polhora, pošta 1 zobraziť zobraziť
Pohronská Polhora, pošta 2 zobraziť zobraziť
Pohronská Polhora, Zbojská salaš zobraziť zobraziť
Pohronská Polhora, ZŠ zobraziť zobraziť
Pohronský Bukovec, dolný koniec zobraziť zobraziť
Pohronský Bukovec, horáreň zobraziť zobraziť
Pohronský Bukovec, OcÚ zobraziť zobraziť
Polomka, Drevársky podnik 1 zobraziť zobraziť
Polomka, Drevársky podnik 2 zobraziť zobraziť
Polomka, Hámor, 1 zobraziť zobraziť
Polomka, Hámor, 2 zobraziť zobraziť
Polomka, konečná zobraziť zobraziť
Polomka, Maruškin zobraziť zobraziť
Polomka, obec 1 zobraziť zobraziť
Polomka, obec 2 zobraziť zobraziť
Polomka, Šucháň zobraziť zobraziť
Poniky, 1 zobraziť zobraziť
Poniky, 2 zobraziť zobraziť
Poniky, Hlinka zobraziť zobraziť
Poniky, Jednota zobraziť zobraziť
Poniky, Pelc zobraziť zobraziť
Poniky, Ponická Huta, zobraziť zobraziť
Poniky, Ponická Huta, pri moste zobraziť zobraziť
Poniky, Ponická Huta, rázc. zobraziť zobraziť
Poniky, Ponická Lehôtka, zobraziť zobraziť
Poniky, pri moste zobraziť zobraziť
Poniky, RD zobraziť zobraziť
Poniky, škola zobraziť zobraziť
Pôtor, zobraziť zobraziť
Pôtor, rázc. 1 zobraziť zobraziť
Pôtor, rázc. 2 zobraziť zobraziť
Pôtor, zdrav.stredisko zobraziť zobraziť
Pôtor, Žihľava, zobraziť zobraziť
Povrazník, zobraziť zobraziť
Pravica, zobraziť zobraziť
Predajná, Kramlište zobraziť zobraziť
Predajná, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Predajná, OcÚ 2 zobraziť zobraziť
Predajná, pri moste 1 zobraziť zobraziť
Predajná, pri moste 2 zobraziť zobraziť
Prenčov, Jednota zobraziť zobraziť
Prenčov, RD zobraziť zobraziť
Prenčov, Stráne zobraziť zobraziť
Prenčov, ZŠ zobraziť zobraziť
Prestavlky, 1 zobraziť zobraziť
Prestavlky, Horná Trnávka, 1 zobraziť zobraziť
Prestavlky, Horná Trnávka, Trnav.mlyn 1 zobraziť zobraziť
Prestavlky, Majer 1 zobraziť zobraziť
Prestavlky, námestie 1 zobraziť zobraziť
Prestavlky, Podhora 1 zobraziť zobraziť
Príbelce, 1 zobraziť zobraziť
Príbelce, 2 zobraziť zobraziť
Priechod, farma zobraziť zobraziť
Priechod, OcÚ zobraziť zobraziť
Priechod, Pod Novou ulicou zobraziť zobraziť
Priechod, rázc. zobraziť zobraziť
Prochot, garáž 1 zobraziť zobraziť
Prochot, horný koniec 1 zobraziť zobraziť
Prochot, Kopanice 1 zobraziť zobraziť
Prochot, Kováč 1 zobraziť zobraziť
Prochot, RD 1 zobraziť zobraziť
Ráztoka, zobraziť zobraziť
Repište, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Repište, Pionier 1 zobraziť zobraziť
Riečka, garáž zobraziť zobraziť
Riečka, Jednota zobraziť zobraziť
Riečka, mlyn zobraziť zobraziť
Riečka, Nevolné zobraziť zobraziť
Riečka, rázc. zobraziť zobraziť
Rudno nad Hronom, horný koniec 1 zobraziť zobraziť
Rudno nad Hronom, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Rudno nad Hronom, OcÚ 2 zobraziť zobraziť
Rudno nad Hronom, Šimkovič 1 zobraziť zobraziť
Rudno nad Hronom, starý most 1 zobraziť zobraziť
Rykynčice, Dolné Rykynčice, zobraziť zobraziť
Rykynčice, Horné Rykynčice, zobraziť zobraziť
Sása, zobraziť zobraziť
Sása, kameňolom zobraziť zobraziť
Sása, MŠ zobraziť zobraziť
Sása, Podskalka zobraziť zobraziť
Sása, stred zobraziť zobraziť
Sebechleby, Jednota 1 zobraziť zobraziť
Sebechleby, Jednota 2 zobraziť zobraziť
Sebechleby, ZŠ 1 zobraziť zobraziť
Sebechleby, ZŠ 2 zobraziť zobraziť
Sebedín-Bečov, Bečov, 1 zobraziť zobraziť
Sebedín-Bečov, Bečov, 2 zobraziť zobraziť
Sebedín-Bečov, OcÚ zobraziť zobraziť
Sebedín-Bečov, Ostrolucký zobraziť zobraziť
Sečianky, OcÚ zobraziť zobraziť
Sečianky, rázc. zobraziť zobraziť
Sečianky, ZŠ zobraziť zobraziť
Seľany, zobraziť zobraziť
Selce, Jednota 1 zobraziť zobraziť
Selce, Jednota 2 zobraziť zobraziť
Selce, konečná zobraziť zobraziť
Selce, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Selce, OcÚ 2 zobraziť zobraziť
Selce, rázc. zobraziť zobraziť
Selce, štadión 1 zobraziť zobraziť
Selce, štadión 2 zobraziť zobraziť
Selce, štadión 3 zobraziť zobraziť
Selce, ZŠ zobraziť zobraziť
Selce, ZŠ 1 zobraziť zobraziť
Selce, ZŠ 2 zobraziť zobraziť
Senné, zobraziť zobraziť
Senné, Príboj, rázc. zobraziť zobraziť
Senné, rázc. zobraziť zobraziť
Senohrad, chotár zobraziť zobraziť
Senohrad, farma 1 zobraziť zobraziť
Senohrad, Jednota zobraziť zobraziť
Senohrad, Kotruchov laz zobraziť zobraziť
Senohrad, Laz Dolinský zobraziť zobraziť
Senohrad, Laz Lazarov zobraziť zobraziť
Senohrad, mlyn zobraziť zobraziť
Senohrad, Poloma zobraziť zobraziť
Senohrad, rybník zobraziť zobraziť
Senohrad, ZŠ zobraziť zobraziť
Sielnica, Jednota zobraziť zobraziť
Sielnica, Lesnícky dom zobraziť zobraziť
Sielnica, nadjazd zobraziť zobraziť
Sielnica, Rákoš zobraziť zobraziť
Sielnica, stred zobraziť zobraziť
Sihla, OcÚ zobraziť zobraziť
Sihla, rázc. zobraziť zobraziť
Širákov, zobraziť zobraziť
Sklabiná, juh zobraziť zobraziť
Sklabiná, Peserany zobraziť zobraziť
Sklabiná, rázc. zobraziť zobraziť
Sklabiná, sever zobraziť zobraziť
Sklené Teplice, kúpele 1 zobraziť zobraziť
Sklené Teplice, kúpele 2 zobraziť zobraziť
Sklené Teplice, Láne 1 zobraziť zobraziť
Sklené Teplice, most 1 zobraziť zobraziť
Sklené Teplice, most 2 zobraziť zobraziť
Sklené Teplice, rázc. zobraziť zobraziť
Sklené Teplice, rázc. 1 zobraziť zobraziť
Sklené Teplice, rekreácia 1 zobraziť zobraziť
Slaská, 1 zobraziť zobraziť
Slaská, Jednota 1 zobraziť zobraziť
Slatinské Lazy, Kocaň zobraziť zobraziť
Slatinské Lazy, Lohyňa zobraziť zobraziť
Slatinské Lazy, MŠ zobraziť zobraziť
Slatinské Lazy, rázc. zobraziť zobraziť
Slatinské Lazy, ZŠ zobraziť zobraziť
Sliač, cintoríny 1 zobraziť zobraziť
Sliač, cintoríny 2 zobraziť zobraziť
Sliač, hospodárska budova 1 zobraziť zobraziť
Sliač, hospodárska budova 2 zobraziť zobraziť
Sliač, Jednota 1 zobraziť zobraziť
Sliač, Jednota 2 zobraziť zobraziť
Sliač, kult.dom 1 zobraziť zobraziť
Sliač, kult.dom 2 zobraziť zobraziť
Sliač, letisko 1 zobraziť zobraziť
Sliač, letisko 2 zobraziť zobraziť
Sliač, MsÚ 1 zobraziť zobraziť
Sliač, MsÚ 2 zobraziť zobraziť
Sliač, pomník 1 zobraziť zobraziť
Sliač, pomník 2 zobraziť zobraziť
Sliač, Sampor, zobraziť zobraziť
Sliač, Sampor, rázc. zobraziť zobraziť
Sliač, sídlisko 1 zobraziť zobraziť
Sliač, sídlisko 2 zobraziť zobraziť
Sliač, Sliač-kúpele, zobraziť zobraziť
Sliač, tehelňa zobraziť zobraziť
Sliač, zdrav.stredisko 1 zobraziť zobraziť
Sliač, zdrav.stredisko 2 zobraziť zobraziť
Sliač, žel.priecestie zobraziť zobraziť
Sliač, žel.st. 1 zobraziť zobraziť
Sliač, žel.st. 2 zobraziť zobraziť
Sliač, ZŠ 1 zobraziť zobraziť
Sliač, ZŠ 2 zobraziť zobraziť
Slovenská Ľupča, 1 zobraziť zobraziť
Slovenská Ľupča, 2 zobraziť zobraziť
Slovenská Ľupča, Pod hradom zobraziť zobraziť
Slovenská Ľupča, Pod skalou 1 zobraziť zobraziť
Slovenská Ľupča, Pod skalou 2 zobraziť zobraziť
Slovenská Ľupča, Príboj zobraziť zobraziť
Slovenská Ľupča, Priemyselný park 1 zobraziť zobraziť
Slovenská Ľupča, Priemyselný park 2 zobraziť zobraziť
Slovenská Ľupča, rázc. 1 zobraziť zobraziť
Slovenská Ľupča, rázc. 2 zobraziť zobraziť
Slovenská Ľupča, rázc.k žel.st. 1 zobraziť zobraziť
Slovenská Ľupča, rázc.k žel.st. 2 zobraziť zobraziť
Slovenské Ďarmoty, aut.st. zobraziť zobraziť
Slovenské Ďarmoty, Iliašov, ŠM zobraziť zobraziť
Slovenské Ďarmoty, Iliašov, tehelňa zobraziť zobraziť
Slovenské Kľačany, zobraziť zobraziť
Slovenské Kľačany, Bahýľ zobraziť zobraziť
Slovenské Kľačany, rázc. zobraziť zobraziť
Špania Dolina, námestie zobraziť zobraziť
Špania Dolina, Rudné bane zobraziť zobraziť
Srdiečko, zobraziť zobraziť
Stará Huta, OcÚ zobraziť zobraziť
Stará Huta, Pod skalou zobraziť zobraziť
Stará Huta, Poľana zobraziť zobraziť
Stará Huta, rázc. zobraziť zobraziť
Stará Huta, Sihla zobraziť zobraziť
Stará Huta, Vajo zobraziť zobraziť
Stará Kremnička, Dolina 1 zobraziť zobraziť
Stará Kremnička, Dolina 2 zobraziť zobraziť
Stará Kremnička, dolný koniec 1 zobraziť zobraziť
Stará Kremnička, dolný koniec 2 zobraziť zobraziť
Stará Kremnička, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Stará Kremnička, OcÚ 2 zobraziť zobraziť
Stará Kremnička, potôčik 1 zobraziť zobraziť
Stará Kremnička, potôčik 2 zobraziť zobraziť
Stará Kremnička, škola 1 zobraziť zobraziť
Stará Kremnička, škola 2 zobraziť zobraziť
Staré Hory, č.d.21 1 zobraziť zobraziť
Staré Hory, č.d.21 2 zobraziť zobraziť
Staré Hory, Dolný Jelenec, 1 zobraziť zobraziť
Staré Hory, Dolný Jelenec, 2 zobraziť zobraziť
Staré Hory, Horný Jelenec, 1 zobraziť zobraziť
Staré Hory, Horný Jelenec, 2 zobraziť zobraziť
Staré Hory, kaplnka 1 zobraziť zobraziť
Staré Hory, kaplnka 2 zobraziť zobraziť
Staré Hory, kaplnka 3 zobraziť zobraziť
Staré Hory, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Staré Hory, OcÚ 2 zobraziť zobraziť
Staré Hory, Polkanová, 1 zobraziť zobraziť
Staré Hory, Polkanová, 2 zobraziť zobraziť
Staré Hory, Turečianska zobraziť zobraziť
Staré Hory, žel.stanica Uľanka 1 zobraziť zobraziť
Staré Hory, žel.stanica Uľanka 2 zobraziť zobraziť
Štiavnické Bane, Galizon zobraziť zobraziť
Štiavnické Bane, Hor.Roveň zobraziť zobraziť
Štiavnické Bane, ihrisko 1 zobraziť zobraziť
Štiavnické Bane, ihrisko 2 zobraziť zobraziť
Štiavnické Bane, OcÚ 1 zobraziť zobraziť
Štiavnické Bane, OcÚ 2 zobraziť zobraziť
Štiavnické Bane, Rybníky 1 zobraziť zobraziť
Štiavnické Bane, Rybníky 2 zobraziť zobraziť
Štiavnické Bane, Rychňava rázc. 1 zobraziť zobraziť
Štiavnické Bane, Rychňava rázc. 3 zobraziť zobraziť
Stožok, Benzinol 1 zobraziť zobraziť
Stožok, Benzinol 2 zobraziť zobraziť
Stožok, Benzinol 3 zobraziť zobraziť
Stožok, Bohumelovci zobraziť zobraziť
Stožok, OcÚ zobraziť zobraziť
Stožok, Pĺžikovci zobraziť zobraziť
Stožok, rázc.k žel.st. zobraziť zobraziť
Stožok, Sadovci zobraziť zobraziť
Stožok, Šakovci zobraziť zobraziť
Stožok, Vyletelovci zobraziť zobraziť
Stožok, žel.prechod zobraziť zobraziť
Stredné Plachtince, zobraziť zobraziť
Stredné Plachtince, horáreň zobraziť zobraziť
Stredné Plachtince, Na kameni zobraziť zobraziť
Strelníky, Fibek zobraziť zobraziť
Strelníky, OcÚ zobraziť zobraziť
Strelníky, otočka zobraziť zobraziť
Sucháň, Jednota zobraziť zobraziť
Sucháň, rázc.na Litavu zobraziť zobraziť
Sucháň, rázc.na Močiar zobraziť zobraziť
Suché Brezovo, zobraziť zobraziť
Sudince, zobraziť zobraziť
Sudince, RD zobraziť zobraziť
Súdovce, obec zobraziť zobraziť
Súdovce, rázc. zobraziť zobraziť
Súdovce, RD zobraziť zobraziť
Šuľa, zobraziť zobraziť
Šumiac, Červená Skala, žel.st. 1 zobraziť