SMS lístok MHD Banská Bystrica

Ak cestujete MHD nemusíte mať pri sebe hotovosť, postačí Vám mobil.

Druhy SMS lístkov

 • ZÁKLADNÝ (prestupný): umožňuje cestujúcemu neobmedzene cestovať spojmi MHD Banská Bystrica počas 45 min. v deň zakúpenia a vo vyznačenej dobe platnosti.
 • CELODENNÝ (prestupný): umožňuje cestujúcemu neobmedzene cestovať spojmi MHD Banská Bystrica 24 hodín od zakúpenia lístka.

Zakúpenie SMS lístka

Príslušný druh SMS lístka si cestujúci zakúpi pred nástupom do vozidla, nasledovným postupom:

 • ZÁKLADNÝ: zaslaním prázdnej SMS z mobilného zariadenia na číslo 1133 v sieti ktoréhokoľvek operátora. Do 1,5 minúty dostane potvrdzujúcu SMS na to isté mobilné zariadenie v tvare napr.
 • CELODENNÝ: zaslaním SMS s textom 24 alebo s textom den z mobilného zariadenia na číslo 1133 v sieti ktoréhokoľvek operátora. Do 1,5 minúty dostane potvrdzujúcu SMS na to isté mobilné zariadenie v tvare napr.

Pravidlá pre používanie SMS lístka

 • Cestujúci nastupuje s platným elektronickým lístkom do vozidla MHD Banská Bystrica len cez prvé a druhé nástupné dvere.
 • Cestujúci je povinný na vyzvanie predložiť mobilné zariadenie so zobrazenými údajmi o elektronickom lístku pre kontrolu vodičovi vozidla alebo pracovníkovi dopravnej kontroly SAD Zvolen.
 • Cestujúci zakúpením elektronického lístka vyjadruje súhlas s príslušnými ustanoveniami Prepravného poriadku dopravcu.
 • Cestujúci sa považuje za cestujúceho bez platného cestovného lístka, ak chce preukázať elektronický lístok:
 • S časom jeho zakúpenia až po odchode spoja MHD z príslušnej zastávky.
 • Svojim vypnutým alebo nefunkčným mobilným zariadením
 • Daňový doklad o zakúpení SMS lístka je možné vytlačiť z internetového portálu http://ecl-bb.mediatex.sk/

Pin It on Pinterest