Preprava osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

 • Dopravca je povinný zabezpečiť, aby pre cestujúcich s osobitnými právami (osoby zdravotne postihnuté, invalidi, držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S) a ich sprievodcovia mali pri preprave v každom vozidle vyhradené a zreteľne označené najmenej dve miesta na sedenie.
 • U osôb zrakovo postihnutých môže plniť funkciu sprievodcu aj špeciálne cvičený pes. Osoby zrakovo postihnuté majú vyhradené sedadlá, ktoré sú označené piktogramom
 • Osoby zrakovo postihnuté, sprevádzané vodiacim psom, majú právo na prepravu spolu s vodiacim psom označeným pre tento účel postrojom bielej farby s červeným krížom alebo bezpečnostnými oranžovými pruhmi, vodiaci pes sa prepravuje bezodplatne.
 • Pre osoby so zníženou pohyblivosťou je v autobuse prímestskej a mestskej autobusovej dopravy vyhradené sedadlo, ktoré je označené piktogramom Týmto nie je dotknuté právo prednostného využívania týchto sedadiel osobami so zníženou pohyblivosťou, pokiaľ tieto sedadlá nie sú obsadené telesne postihnutými.
 • V prípade, že nástup, usadenie, umiestnenie vo vozidle a výstup z vozidla cestujúceho so zníženou pohyblivosťou si vyžaduje osobnú asistenciu, je tento cestujúci povinný mať so sebou sprievodcu pre tieto činnosti s cieľom zabezpečenia podpory a starostlivosti o jeho zdravie počas celej doby prepravy.

V prípade otázok ohľadne prevozu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu volať dispečing:

 • závod Banská Bystrica
  dispečing: 048/4714811, 0914192555, 0910234050, 0917749237
  e-mail : bb@sadzv.sk
 • závod Brezno
  dispečing: 048/4701711, 0911989311
  e-mail : br@sadzv.sk
 • závod Detva
  dispečing: 045/5313211, 0903557331, 0910658361
  e-mail : dt@sadzv.sk
 • závod Modrý Kameň
  dispečing: 047/4308611, 0903557330
  e-mail : mk@sadzv.sk
 • závod Zvolen
  dispečing: 045/5313111, 0903543967
  e-mail : zv@sadzv.sk
 • závod Žiar nad Hronom
  dispečing Žiar n/Hronom: 045/5313334, 0903557354, 0903557313, 0903557314
  e-mail : dispecing.zh@sadzv.sk
  dispečing Žarnovica: 045/5313411, 0903616548
  e-mail : dispecing.zc@sadzv.sk
  dispečing B.Štiavnica: 045/5313412, 0911010487

Pin It on Pinterest