Najčastejšie otázky

Dopravná karta

Dopravná karta spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť je v podstate elektronickou peňaženkou, na ktorú je možné zakúpiť kredit na nákup jednorazových cestovných lístkov, predplatných cestovných lístkov (30-dňový, 90-dňový) a zároveň slúži na preukazovanie sa nároku na zľavu v závislosti od tarifných podmienok mestských, prímestských a diaľkových linkách prevádzkovaných spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť a na prímestských linkách spoločnosti Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s..

 • zľavu z obyčajného cestovného
 • bezhotovostnú platbu za cestovné lístky 
 • prispejete k zrýchleniu dopravy
 • možnosť využiť dopravnú kartu na linkách mestskej hromadnej dopravy Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Žiar nad Hronom
 • možnosť využiť dopravnú kartu na prímestských linkách dopravcu Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s.
 • vklad na dopravnej karte nie je časovo obmedzený

V našich dopravných kanceláriách, kde Vám ju vystavíme na počkanie. Zoznam dopravných kancelárii nájdete tu.

Vydanie prípadne zmenu dopravnej karty je možné iba na základe vyplnenej žiadosti cestujúceho, ktorej tlačivo je k dispozícii v príslušnej dopravnej kancelárii dopravcu alebo na webovej stránke dopravcu – odkaz na stiahnutie .

Pre uplatnenie jednotlivých zliav môžete nahliadnuť do tabuľky kde máte uvedené podklady potrebné na uplatnenie Vami žiadanej zľavy:

Na záver zaplatíte poplatok za vydanie dopravnej karty.

Poplatok za vydanie dopravnej karty je 5,- €.

V dopravných kanceláriách je minimálny vklad 2,- € a u vodičov v autobusoch od 5,- € do sumy 50,- €.

Pri zmene podtypu dopravnej karty je potrebné vždy vypísať Žiadosť  (napr. z občianskej na dôchodcovskú dopravnú kartu, zo študentskej na občiansku a pod.). Za zmenu bude účtovaný manipulačný poplatok 1,- €.

Vyčíslenie finančného zostatku na karte sa vyčísľuje v ten deň, keď sa s kartou pracuje (pokiaľ je možné z karty vyčítať aktuálny zostatok) alebo po 4 kalendárnych dňoch, pokiaľ nie je možné z karty vyčítať aktuálny zostatok (strata karty, nefunkčná karta). Finančný zostatok z dopravnej karty je možné previesť na inú dopravnú kartu po úhrade manipulačného poplatku 1,- €.

Platnosť dopravnej karty je nastavená na obdobie 5 rokov od jej vydania. Dopravné karty, ktorým skončila 5 ročná platnosť a nevykazujú známky mechanického poškodenia prípadne nadmerné fyzické opotrebovanie budú na predajných miestach po úhrade manipulačného poplatku 1,- € predlžované o ďalších 5 rokov.

K predĺženiu platnosti dopravnej karty je potrebné navštíviť dopravnú kanceláriu, predložiť doklad totožnosti a uhradiť manipulačný poplatok 1,- €. Následne bude platnosť dopravnej karty predĺžená na ďalších 5 rokov.

Na dopravnú kartu Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť sa vzťahuje dvojročná  záručná doba od jej vydania a len v prípade, že nie je mechanicky poškodená (ohnutá, zlomená a pod.) 

Na základe vyššie uvedených podmienok pracovník dopravnej kancelárie zákazníkovi vymení dopravnú kartu bezplatne po spísaní reklamačného protokolu.

Na novú dopravnú kartu bude prenesený finančný zostatok z nefunkčnej dopravnej karty. Pokiaľ zákazník nemá záujem o vydanie novej dopravnej karty, zostatok z karty môže byť prenesený na inú dopravnú kartu.

V prípade mechanického poškodenia dopravnej karty sa účtuje poplatok vo výške 5,- € za vydanie novej dopravnej karty + 1,- € za prenesenie zostatku.

Stratu a odcudzenie dopravnej karty je možné nahlásiť len osobne v dopravnej kancelárii a to s dokladom totožnosti majiteľa dopravnej karty (OP, pas – prípadne jeho kópie na papieri, či v mobile). Majiteľovi stratenej, odcudzenej dopravnej karty, pokiaľ bude mať záujem, bude vydaná nová dopravná karta za poplatok 5,- €. Stratenú alebo odcudzenú dopravnú kartu pracovník dopravnej kancelárie v systéme zablokuje.

V prípade, ak sa jedná o osobu mladšiu ako 15 rokov je nutné, aby stratu nahlásil jej zákonný zástupca.

Na novú dopravnú kartu, prípadne na inú dopravnú kartu Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť, môže byť presunutý zostatok z karty, po 4 kalendárnych dňoch od nahlásenia straty.

V prípade časového lístka mu bude alikvotná čiastka vypočítaná od nasledujúceho dňa od nahlásenia straty a prenesená vo forme kreditu na inú dopravnú kartu.

V prípade, že zákazník stratenú kartu nájde, nemá nárok na vrátenie poplatku za vydanie novej dopravnej karty a nájdenú kartu už nebude možné odblokovať a ďalej používať.

ISIC a ITIC karta

Dopravca akceptuje multifunkčné preukazy žiaka a študenta (ISIC) a preukazy ITIC (teacher) karty zamestnancov škôl, ktoré je potrebné pred prvým použitím personalizovať na niektorej z dopravných kancelárii Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť.

Preukaz ISIC a Preukaz ISIC/EURO<26 obsahujú čip, tzn. na preukaz si môžete nahrať predplatný cestovný lístok aj kredit do elektronickej peňaženky (a následne prostredníctvom preukazu platiť v autobuse).

Preukaz ISIC je čipový preukaz. Na čip v preukaze je možné si nahrať napríklad elektronickú peňaženku. Preukaz ISIC je možné vybaviť len na univerzite alebo vysokej škole, ktorú navštevujete. Zoznam VŠ, na ktorých vybavíte svoj preukaz, nájdete tu.

Preukaz ISIC/EURO<26 je čipový preukaz, dostupný pre žiakov stredných a základných škôl vo veku od 6 rokov. Zoznam ZŠ a SŠ, na ktorých vybavíte svoj preukaz, nájdete tu.

Pre študentov, ktorí svoj univerzitný preukaz študenta ISIC dostali v minulých akademických rokoch, a aj tento rok chcú využívať ISIC výhody a zľavy, si potrebujú zakúpiť prolongačnú známku ISIC. Prolongačná známka ISIC predĺži platnosť univerzitného preukazu.

Po nalepení známky si nezabudnite aktivovať svoj preukaz na univerzitnom termináli/ stredoškolskom termináli. Bližšie informácie nájdete tu.

Priamo vo svojej škole po nalepení známky je potrebné si aktivovať svoj preukaz.

Mobilná aplikácia CVAK MHD Banská Bystrica

Mobilná aplikácia CVAK umožňuje pohodlné cestovanie v mestskej hromadnej doprave v meste Banská Bystrica . Prostredníctvom aplikácie je možné zakúpiť si dva druhy lístkov:

 • ZÁKLADNÝ – platný 45 minút od zakúpenia. Platí pre viacero jázd počas 45 minútovej platnosti lístka – je neobmedzene prestupný.
 • CELODENNÝ – platný 24 hodín od zakúpenia lístka. Platí pre viacero jázd počas 24 hodinovej platnosti lístka – je neobmedzene prestupný.

Bližšie informácie ohľadom stiahnutia aplikácie CVAK MHD Banská Bystrica nájdete tu.

Áno, elektronický lístok CVAK MHD Banská Bystrica je možné zakúpiť aj spolucestujúcemu. Pri zakúpení každého  ďalšieho elektronického lístka CVAK MHD Banská Bystrica, je potrebné platbu zopakovať. Počet elektronických lístkov pre spolucestujúcich nie je obmedzený. 

Bližšie informácie ohľadom používania elektronického cestovaného lístka CVAK nájdete tu.

SMS lístok MHD Banská Bystrica

SMS lístok je jednoduchý a flexibilný spôsob platby za cestovné lístky. SMS lístok je určený pre všetkých, ktorí majú radi pohodlie a šetria svoj čas. Na zakúpenie lístka stačí poslať prázdnu SMS na zadefinované krátke číslo a SMS cestovný lístok vám bude doručený v priebehu pár minút. Pre MHD Banská Bystrica je možné zakúpiť si základný a celodenný SMS lístok.

Do vozidla MHD je možný nástup prvými, aj druhými dverami. Na vyzvanie je cestujúci povinný sa preukázať potvrdzujúcou SMS vodičovi, alebo pracovníkovi dopravnej kontroly dopravcu. Do vozidla je možné nastúpiť len s prijatou SMS správou. SMS cestovný lístok si cestujúci môže zakúpi odoslaním prázdnej SMS správy na tel. číslo 1133. 24 h SMS cestovný lístok si cestujúci môže zakúpiť odoslaním SMS správy s textom „DEN“ alebo s textom „24“ na tel. číslo 1133.

Je možné si zakúpiť základný SMS lístok a 24-hodinový SMS lístok.

Základný SMS cestovný lístok si cestujúci môže zakúpi odoslaním prázdnej SMS správy na tel. číslo 1133.

24 h SMS cestovný lístok si cestujúci môže zakúpiť odoslaním SMS správy s textom „DEN“ alebo s textom „24“ na tel. číslo 1133.

Áno, SMS lístok MHD Banská Bystrica je možné zakúpiť aj spolucestujúcemu. Pri zakúpení každého  ďalšieho SMS lístka MHD Banská Bystrica, je potrebné opakovane zaslať SMS. Počet SMS lístkov  pre spolucestujúcich nie je obmedzený. 

Pravidlá používania SMS cestovného lístka MHD Banská Bystrica nájdete tu.

Nepreukázanie sa platným elektronickým lístkom, prípadne aj vypnuté mobilné zariadenie, znamená rovnaký status pre cestujúceho ako cestovanie bez platného cestovného lístka, t.j. so sankciami pre cestujúceho podľa príslušnej Tarify a Prepravného poriadku.

 V prípade vypnutého mobilného telefónu počas výkonu kontroly, alebo nečitateľného displeja, môže cestujúci max. do 15 dní preukázať, že v čase kontroly tento elektronický lístok zakúpený mal. Sankcia za oneskorené predloženie správneho platného dokladu je spoplatnená podľa prepravných podmienok dopravcu vo výške 10,- €. Dodatočné preukazovanie platného elektronického lístka mimo aktuálneho času výkonu dopravnej kontroly sa vykonáva priamo u dopravcu na predajnom mieste : Dopravná kancelária Autobusová stanica, Banská Bystrica, tel.: 048/4714810.

Časové predplatné cestovné lístky

Predplatné časové lístky (PCL) sú určené na neobmedzený počet ciest počas doby platnosti PCL. Kupujú sa iba v dopravnej kancelárii. 

Časový predplatný cestovný lístok je možné zakúpiť si v týchto mestách:

Banská Bystrica

Časový lístok umožňuje cestujúcemu cestovať neobmedzene, v období jeho platnosti, na linkách MHD Banská Bystrica.

Zvolen

Časový lístok umožňuje cestujúcemu cestovať neobmedzene, v období jeho platnosti, na linkách MHD Zvolen.

Dôležité:

Na jednu dopravnú kartu je možné vydať len jeden predplatný časový lístok (ďalej len „PČL“) vybraného mesta.

 • Časový lístok umožňuje cestujúcemu cestovať, v období jeho platnosti, na neobmedzený počet ciest na linkách MHD Zvolen a MHD Banská Bystrica.
 • Časový lístok vyhotovený na meno a priezvisko cestujúceho je neprenosný.
 • Používanie časového lístka je vždy viazané na platnú dopravnú kartu.
 • Platnosť časového lístka začína dňom jeho zakúpenia a končí 30.dňom (90.dňom) od jeho zakúpenia.
 • Každý cestujúci ako držiteľ platného časového cestovného lístka, na základe ktorého sa prepravuje v rámci liniek MHD, je povinný sa pred prepravou bezprostredne po nastúpení do vozidla dopravcu riadne zaevidovať priložením dopravnej karty k elektronickému čítaciemu zariadeniu vo vozidle. Potvrdením o evidencii o danej preprave je pre cestujúceho vytlačený evidenčný cestovný lístok s nulovou hodnotou, ktorý musí mať cestujúci počas celej doby trvania prepravy a aj pri výstupe z vozidla pri sebe.
 • Evidenčný cestovný lístok nie je možné vytlačiť vodičom (s výnimkou vydania náhradného evidenčného cestovného lístka).
 • Evidenčný cestovný lístok je neprestupný.
 • Pri jednej ceste je možné vytlačiť len jeden evidenčný cestovný lístok z platnej dopravnej karty, na ktorú bol časový lístok zakúpený.
 • Cestovné za nevyužitý časový lístok sa nevracia.
 • V prípade, že cestujúci má nefunkčnú dopravnú kartu, na ktorej bol zakúpený časový lístok, požiada vodiča o vydanie náhradného evidenčného cestovného lístka po predložení dokladu o zakúpení časového lístka. Vodič je povinný skontrolovať tvrdenie cestujúceho o nefunkčnosti dopravnej karty a platnosť dokladu o zakúpení časového lístka. Pokiaľ je tvrdenie cestujúceho pravdivé, vydá vodič cestujúcemu náhradný evidenčný cestovný lístok, s vyznačením údajov podľa predtlače.
 • Pri dopravnej kontrole sa cestujúci preukazuje dopravnému kontrolórovi platnou dopravnou kartou a evidenčným cestovným lístkom. V prípade pochybností je cestujúci povinný dopravnému kontrolórovi predložiť platný doklad totožnosti. Pri vydanom náhradnom evidenčnom cestovnom lístku sa dopravnej kontrole preukazuje aj dokladom o zakúpení časového lístka na príslušnej dopravnej karte.

Zmena typu PČL je možná až po skončení jeho platnosti (ide o zmenu PČL napr. z 3 mesačného na 1 mesačný alebo naopak). Ak ide o rovnaký typ PČL, v tomto prípade je možné tento zakúpiť aj skôr, t.j. aj pred ukončením platnosti predchádzajúceho predplatného časového lístka.

Pri strate resp. nefunkčnej karte, na ktorej je PČL, sa na novú kartu prenesie tzv. finančný zostatok, t.j. nevyužitý počet kalendárnych dní v pomere k celkovému počtu dní prenásobený cenou podľa druhu časového lístka. V prípade, že zákazníkovi nebude vystavená nová dopravná karta, finančný zostatok je možné previesť na akúkoľvek inú dopravnú kartu ako bežný kredit za manipulačný poplatok 1,- €

Dopravca poskytuje pri prvom prestupe zľavu z príslušného druhu jednorazového cestovného. Cestovné pri prestupe je jednotné 0,05 €. Podmienkou priznania zľavy je prestup do 45 minút od prvého nástupu a úhrada cestovného z dopravnej karty.

Cestovné poriadky

Iné

Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou živé spoločenské zviera, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak jeho preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú jeho zdravie a ak je v uzavretej klietke, koši alebo inej vhodnej schránke s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín. Tarifa určuje, kedy sa za prepravu živého spoločenského zvieraťa platí dovozné. Tarifu nájdete na našej stránke tu.

Bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na krátkej vôdzke. V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky. V čase zvýšených nárokov na prepravu môže vodič prepravu psa bez schránky odmietnuť. Ustanovenie tohto odseku s výnimkou prvej vety sa nevzťahuje na psov sprevádzajúcich nevidomé osoby, resp. osoby ťažko zdravotne postihnuté.

Spoločenské zvieratá sa prepravujú za podmienok stanovených Prepravným poriadkom, Tarifou, prípadne Cestovným poriadkom.

Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom (príručná batožina) alebo oddelene (cestovná batožina), a to za podmienok stanovených Prepravným poriadkom, Tarifou, prípadne Cestovným poriadkom. Cestujúci pred samotným uložením je povinný upozorniť vodiča na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej hodnotu a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo, alebo aby sa ukladala v určitej polohe. Či sa už tento druh batožiny bude prepravovať ako príručná alebo cestovná určuje vodič, ktorý musí v prvom rade zabezpečiť bezpečnosť a pohodlie všetkých cestujúcich. Ak zváži, že kapacitné možnosti na uloženie takejto batožiny nie sú vyhovujúce, to znamená, že úložné časti autobusu na batožinu sú plné, alebo je autobus plný cestujúcich, môže uloženie odmietnuť. Vodič môže rovnako upozorniť na upevnenie takej batožiny, ktorá by mohla cestujúcich alebo prepravu ohroziť, i keď náš prepravný poriadok jasne nedefinuje akým spôsobom má byť batožina upevňovaná alebo v čom prepravovaná. Ak by došlo ublíženiu na zdraví, alebo k zavineniu materiálnej škody touto batožinou, následky znáša jej majiteľ. Odporúčame preto zabezpečiť cestujúcim batožinu tak, aby ich preprava bola komfortná a pre všetkých bezpečná.

Lyže

 • MHD BB – Bezplatne: prvý kus cestovnej batožiny s rozmermi väčšími ako30 x 50 x 60 cm alebo úzke predmety s dĺžkou nad 150cm (napr. jeden pár lyží s palicami) alebo predmety v tvare dosky s rozmermi väčšími ako 5 x 80 x 100 cm; druhý a ďalší kus prepravovanej batožiny sa spoplatňuje;
 • MHD ZV – Bezplatne: prvý kus cestovnej batožiny s rozmermi väčšími ako 30 x 50 x 60 cm alebo úzke predmety s dĺžkou nad 150 cm (napr. jeden pár lyží s palicami) alebo predmety v tvare dosky s rozmermi väčšími ako 5 x 80 x 100 cm; druhý a ďalší kus prepravovanej batožiny sa spoplatňuje v zmysle cenníka cestovného a dovozného;
 • MHD BR – Bezplatne: cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo hmotnosť možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle. Cestujúci je povinný svoju batožinu umiestniť vo svojej blízkosti tak, aby neprekážala ostatným cestujúcim a nebola potenciálnym zdrojom ohrozenia zdravia a bezpečnosti cestujúcich, ako aj majetku dopravcu;
 • MHD ZH – Spoplatnené: predmety s rozmermi väčšími ako 30 x 40 x 60cm alebo úzke predmety s dĺžkou nad 150 cm alebo predmety v tvare dosky s rozmermi väčšími ako 5 x 80 x 100 cm a to aj v prípade, že presahuje len jeden z uvedených rozmerov
 • Prímestská doprava – bezplatne: batožiny v tvare valca, ktorého dĺžka nepresahuje 150 cm a priemer 10 cm – inak spoplatnené
 • Diaľkové linky – bezplatne: jedna cestovná batožina, ktorej rozmer nepresiahne 170 cm (rozmer batožiny je súčet rozmerov výška+šírka+hĺbka) – inak spoplatnené;
 • linka 603703 – lyže spoplatnené.

Bicykel

Z prepravy sú vylúčené veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia, (vrátane bicyklov, pokiaľ dopravca na konkrétnej linke a druhu dopravy neurčí inak).

V prípade straty batožiny postupujte podľa článku, ktorý je uvedený tu.

 • Na mieste zistenia porušenia tarifno-prepravných podmienok (autobus resp. výstupná zastávka v čase výstupu z vozidla).
 • Dopravná kancelária Autobusová stanica, Banská Bystrica v dňoch utorok a štvrtok medzi 14.00 – 16.00 hod.
 • Sankciu je možné uhradiť v hotovosti aj v sídle spoločnosti prípadne na závodoch spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť.
 • Bezhotovostne bankovým prevodom po predchádzajúcej telefonickej komunikácii s oddelením kontroly, tel.: 045/5313913 – oznámenie čísla účtu a variabilného symbolu k platbe.

V prípade požiadavky na zmenu cestovného poriadku môžete vyplniť formulár Návrh na zmenu cestovného poriadku, ktorý je na našej stránke tu.

Náš tip: Pri návrhu na zmenu cestovného poriadku je veľmi dôležité, aby ste nezabudli napísať o akú linku a spoj sa jedná a tiež dôvod, prečo žiadate o zmenu.

Áno, je to možné. Informácie ohľadom prepravy osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu nájdete tu.

Pin It on Pinterest