Najčastejšie otázky

Dopravná karta

Dopravná karta spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť (ďalej SADZV) je klasická plastová dopravná karta alebo virtuálna dopravná karta. Plastová dopravná karta má dve funkcionality. Štandardná funkcionalita je elektronická peňaženka a ďalšia funkcia umožňuje využívanie plastovej dopravnej karty, ako identifikátora ku virtuálnej dopravnej karte. Na dopravné karty (plastovú a virtuálnu) je možné zakúpiť kredit na nákup jednorazových cestovných lístkov vo zvýhodnenej tarife, predplatných časových cestovných lístkov (30-dňový, 90-dňový) a zároveň slúži na preukazovanie sa nároku na zľavu v závislosti od tarifných podmienok mestských liniek prevádzkovaných spoločnosťou SADZV.

 • zľavu z obyčajného cestovného
 • bezhotovostnú platbu za cestovné lístky 
 • prispejete k zrýchleniu dopravy
 • možnosť využiť dopravnú kartu na linkách mestskej hromadnej dopravy Banská Bystrica, Zvolen a Žiar nad Hronom
 • kartu využiť ako identifikátor virtuálnej karty SADZV alebo ako identifikátor ku virtuálnej dopravnej karte IDS BBSK v okresoch samosprávneho Banskobystrického kraja
 • vklad nie je časovo obmedzený

Aktiváciou virtuálnej dopravnej karty SADZV získate:

 • rovnaké výhody, ako získate pri používaní plastovej dopravnej karty

navyše získate:

 • prístup ku elektronickým službám cez e-shop SADZV. Užívateľ má možnosť spravovať svoj účet, prípadne podúčty alebo karty rodinných príslušníkov
 • z pohodlia domova nákup kreditu, predplatených časových lístkov, jednorazových časových lístkov, predĺženie platnosti zľavy, predĺženie platnosti karty a histórie transakcií s virtuálnou kartou
 • pre cestovanie môže využiť viacej identifikátorov svojej virtuálnej karty (plastové dopravné karty, bankové karty, smart mobil, smart hodinky alebo QR kód
 • v e-shope môže prezerať cestovné poriadky zo zastávok MHDBB a MHDZV, prípadne sledovať online pohyb MHDBB a MHDZV vozidiel

V našich dopravných kanceláriách, kde Vám ju vystavíme na počkanie. Alebo si aktivujete virtuálnu dopravnú kartu cez e-shop. Zoznam dopravných kancelárii nájdete tu.

Aktiváciu účtu a virtuálnej dopravnej karty, prípadne jej zmenu si pohodlne vybavíte cez e-shop. Vydanie prípadne zmenu dopravnej karty je možné iba na základe vyplnenej žiadosti cestujúceho, ktorej tlačivo je k dispozícii v príslušnej dopravnej kancelárii dopravcu alebo na webovej stránke dopravcu – odkaz na stiahnutie .

Zriadenie účtu, aktivácia virtuálnej karty a zmeny účtu a karty cez e-shop sú zdarma. Virtualizácia plastových dopravných kariet v dopravnej kancelárii je zdarma. Zmena účtu a karty v dopravnej kancelárii je za poplatok 2,00 €. Poplatok za vydanie plastovej dopravnej karty je 5,00 €.

Virtuálnu dopravnú kartu si môžete dobiť cez e-shop, v dopravných kanceláriách alebo vo vozidle MHD. Plastovú dopravnú kartu si môžete dobiť v dopravných kanceláriách alebo vo vozidle MHD. V dopravných kanceláriách je minimálny vklad 2,00 € a u vodičov v autobusoch od 5,00 € do sumy 50,00 €.

Pri používaní virtuálnych kariet je možné požiadať o zmenu typu karty cez e-shop zdarma. Pri zmene typu dopravnej karty v dopravnej kancelárii je potrebné vždy vypísať Žiadosť  (napr. z občianskej na dôchodcovskú dopravnú kartu, zo študentskej na občiansku a pod.). Za zmenu bude účtovaný manipulačný poplatok 2,00 €.

Finančný zostatok z dopravnej karty sa pri štandardných situáciách presúva na inú dopravnú kartu určenú držiteľom karty. Nevypláca v hotovosti, ani sa neprevádza na účet držiteľa karty. V prípade mimoriadnych situácií, ako napríklad úmrtie držiteľa dopravnej karty, zmena trvalého bydliska mimo Slovenskú republiku a v iných výnimočných prípadoch, je možné vrátenie finančného zostatku z dopravnej karty na bankový účet žiadateľa alebo oprávnenej osoby. Vrátenie zostatku z dopravnej karty na bankový účet žiadateľa je spoplatnený sumou 3,00 €. Vyčíslenie finančného zostatku na virtuálnej karte sa vyčísľuje v čase kontroly karty. Pri strate identifikátora virtuálnej dopravnej karty si ho vie užívateľ cez e-shop zablokovať (odstrániť) a tým zabrániť zneužitiu. Pokiaľ užívateľ navštívi dopravnú kanceláriu a požiada o presun finančného zostatku na inú dopravnú kartu, pracovník dopravnej kancelárie účtuje manipulačný poplatok 2,00 €.

Platnosť dopravnej karty je nastavená na obdobie 5 rokov od jej aktivácie alebo vydania. 

Virtuálne dopravné karty si môže užívateľ pohodlne požiadať predĺžiť cez e-shop zdarma. Na predajných miestach budú plastové dopravné karty, ktorým skončila 5 ročná platnosť a nevykazujú známky mechanického poškodenia, prípadne virtuálne dopravné karty predlžované o ďalších 5 rokov po predložení dokladu totožnosti a úhrade manipulačného poplatku 2,00 € .

O predĺženie zľavy na virtuálnej dopravnej karte si môže užívateľ pohodlne požiadať cez e-shop zdarma po doložení požadovaných potvrdení. Na predajných miestach bude predlžovaná zľava na plastových dopravných kartách, prípadne virtuálnych dopravných kartách predlžovaná po predložení dokladu totožnosti, príslušných potvrdení a úhrade manipulačného poplatku 2,00 € .

Dvojročná  záručná doba sa vzťahuje na plastovú dopravnú kartu SADZV od jej vydania. Pokiaľ plastová dopravná karta je len identifikátorom virtuálnej karty alebo obsahuje elektronickú peňaženku, tak v prípade uplatnenia záruky pracovník dopravnej kancelárie zákazníkovi vymení dopravnú kartu bezplatne po spísaní Reklamačného protokolu len v prípade, že nie je mechanicky poškodená (ohnutá, zlomená a pod.). Pokiaľ plastová dopravná karta obsahuje elektronickú peňaženku, tak môže pracovník dopravnej kancelárie zákazníkovi aktivovať virtuálnu kartu a preniesť finančný zostatok z nefunkčnej dopravnej plastovej karty na virtuálnu kartu, prípadne na novú plastovú dopravnú kartu do elektronickej peňaženky. Pokiaľ zákazník nemá záujem o vydanie novej plastovej alebo virtuálnej dopravnej karty, zostatok z karty môže byť prenesený na inú dopravnú kartu. Manipulačný poplatok za prenesenie zostatku je 2,00 €.
Po záručnej dobe alebo v prípade mechanického poškodenia plastovej dopravnej karty sa účtuje poplatok vo výške 5,00 € za vydanie novej dopravnej karty + 2,00 € za prenesenie zostatku.

Stratu a odcudzenie plastovej dopravnej karty s elektronickou peňaženkou je možné nahlásiť len osobne v dopravnej kancelárii a to s dokladom totožnosti majiteľa dopravnej karty (OP, pas – prípadne jeho kópie na papieri, či v mobile). Majiteľovi stratenej, odcudzenej dopravnej karty, pokiaľ bude mať záujem, sa môže preniesť zostatok na virtuálnu dopravnú kartu. Prípadne mu bude vydaná nová plastová dopravná karta za poplatok 5,00 € a prenesie sa finančný zostatok na novú plastovú dopravnú kartu do elektronickej peňaženky. Manipulačný poplatok je 2,00 €. Stratenú alebo odcudzenú dopravnú kartu pracovník dopravnej kancelárie v systéme zablokuje.
Finančný zostatok zo stratenej alebo odcudzenej plastovej dopravnej karty s elektronickou peňaženkou sa v hotovosti nevypláca.
Na novú dopravnú kartu, prípadne na inú dopravnú kartu môže byť presunutý zostatok z plastovej dopravnej karty, nasledujúci kalendárny deň od nahlásenia straty.
V prípade časového lístka na plastovej dopravnej karte mu bude alikvotná čiastka vypočítaná od nasledujúceho dňa od nahlásenia straty a prenesená vo forme kreditu na inú dopravnú kartu.
V prípade, že zákazník stratenú kartu nájde a nová karta mu už bola vydaná, nemá nárok na vrátenie poplatku za vydanie novej dopravnej karty. Nájdenú kartu bude možné použiť len ako identifikátor ku virtuálnej karte SADZV alebo IDS BBSK.

ISIC a ITIC karta

Dopravca akceptuje multifunkčné preukazy žiaka a študenta (ISIC) a preukazy ITIC (teacher) karty zamestnancov škôl, ktoré je potrebné pred prvým použitím personalizovať na niektorej z dopravných kancelárii Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť.

Preukaz ISIC a Preukaz ISIC/EURO<26 obsahujú čip, tzn. na preukaz si môžete nahrať predplatný cestovný lístok aj kredit do elektronickej peňaženky (a následne prostredníctvom preukazu platiť v autobuse).

Preukaz ISIC je čipový preukaz. Na čip v preukaze je možné si nahrať napríklad elektronickú peňaženku. Preukaz ISIC je možné vybaviť len na univerzite alebo vysokej škole, ktorú navštevujete. Zoznam VŠ, na ktorých vybavíte svoj preukaz, nájdete tu.

Preukaz ISIC/EURO<26 je čipový preukaz, dostupný pre žiakov stredných a základných škôl vo veku od 6 rokov. Zoznam ZŠ a SŠ, na ktorých vybavíte svoj preukaz, nájdete tu.

Pre študentov, ktorí svoj univerzitný preukaz študenta ISIC dostali v minulých akademických rokoch, a aj tento rok chcú využívať ISIC výhody a zľavy, si potrebujú zakúpiť prolongačnú známku ISIC. Prolongačná známka ISIC predĺži platnosť univerzitného preukazu.

Po nalepení známky si nezabudnite aktivovať svoj preukaz na univerzitnom termináli/ stredoškolskom termináli. Bližšie informácie nájdete tu.

Priamo vo svojej škole po nalepení známky je potrebné si aktivovať svoj preukaz.

Mobilná aplikácia CVAK MHD Banská Bystrica

Mobilná aplikácia CVAK umožňuje pohodlné cestovanie v mestskej hromadnej doprave v meste Banská Bystrica . Prostredníctvom aplikácie je možné zakúpiť si dva druhy lístkov:

 • ZÁKLADNÝ – platný 45 minút od zakúpenia. Platí pre viacero jázd počas 45 minútovej platnosti lístka – je neobmedzene prestupný.
 • CELODENNÝ – platný 24 hodín od zakúpenia lístka. Platí pre viacero jázd počas 24 hodinovej platnosti lístka – je neobmedzene prestupný.

Bližšie informácie ohľadom stiahnutia aplikácie CVAK MHD Banská Bystrica nájdete tu.

Áno, elektronický lístok CVAK MHD Banská Bystrica je možné zakúpiť aj spolucestujúcemu. Pri zakúpení každého  ďalšieho elektronického lístka CVAK MHD Banská Bystrica, je potrebné platbu zopakovať. Počet elektronických lístkov pre spolucestujúcich nie je obmedzený. 

Bližšie informácie ohľadom používania elektronického cestovaného lístka CVAK nájdete tu.

SMS lístok MHD Banská Bystrica

SMS lístok je jednoduchý a flexibilný spôsob platby za cestovné lístky. SMS lístok je určený pre všetkých, ktorí majú radi pohodlie a šetria svoj čas. Na zakúpenie lístka stačí poslať prázdnu SMS na zadefinované krátke číslo a SMS cestovný lístok vám bude doručený v priebehu pár minút. Pre MHD Banská Bystrica je možné zakúpiť si základný a celodenný SMS lístok.

Do vozidla MHD je možný nástup prvými, aj druhými dverami. Na vyzvanie je cestujúci povinný sa preukázať potvrdzujúcou SMS vodičovi, alebo pracovníkovi dopravnej kontroly dopravcu. Do vozidla je možné nastúpiť len s prijatou SMS správou. SMS cestovný lístok si cestujúci môže zakúpi odoslaním prázdnej SMS správy na tel. číslo 1133. 24 h SMS cestovný lístok si cestujúci môže zakúpiť odoslaním SMS správy s textom „DEN“ alebo s textom „24“ na tel. číslo 1133.

Je možné si zakúpiť základný SMS lístok a 24-hodinový SMS lístok.

Základný SMS cestovný lístok si cestujúci môže zakúpi odoslaním prázdnej SMS správy na tel. číslo 1133.

24 h SMS cestovný lístok si cestujúci môže zakúpiť odoslaním SMS správy s textom „DEN“ alebo s textom „24“ na tel. číslo 1133.

Áno, SMS lístok MHD Banská Bystrica je možné zakúpiť aj spolucestujúcemu. Pri zakúpení každého  ďalšieho SMS lístka MHD Banská Bystrica, je potrebné opakovane zaslať SMS. Počet SMS lístkov  pre spolucestujúcich nie je obmedzený. 

Pravidlá používania SMS cestovného lístka MHD Banská Bystrica nájdete tu.

Nepreukázanie sa platným elektronickým lístkom, prípadne aj vypnuté mobilné zariadenie, znamená rovnaký status pre cestujúceho ako cestovanie bez platného cestovného lístka, t.j. so sankciami pre cestujúceho podľa príslušnej Tarify a Prepravného poriadku.

 V prípade vypnutého mobilného telefónu počas výkonu kontroly, alebo nečitateľného displeja, môže cestujúci max. do 15 dní preukázať, že v čase kontroly tento elektronický lístok zakúpený mal. Sankcia za oneskorené predloženie správneho platného dokladu je spoplatnená podľa prepravných podmienok dopravcu vo výške 10,- €. Dodatočné preukazovanie platného elektronického lístka mimo aktuálneho času výkonu dopravnej kontroly sa vykonáva priamo u dopravcu na predajnom mieste : Dopravná kancelária Autobusová stanica, Banská Bystrica, tel.: 048/4714810.

Časové predplatné cestovné lístky

Predplatné časové lístky (PČL) sú určené na neobmedzený počet ciest počas doby platnosti PČL. Pre virtuálne karty SADZV sa kupujú v e-shope SADZV alebo v dopravnej kancelárii. Pre starý systém dopravných kariet SADZV sa kupujú len v dopravnej kancelárii.  

Časový predplatný cestovný lístok je možné zakúpiť si v týchto mestách:

Banská Bystrica

Časový lístok umožňuje cestujúcemu cestovať neobmedzene, v období jeho platnosti, na linkách MHD Banská Bystrica.

Zvolen

Časový lístok umožňuje cestujúcemu cestovať neobmedzene, v období jeho platnosti, na linkách MHD Zvolen.

Dôležité:

Na jednu dopravnú kartu je možné vydať predplatný časový lístok MHDBB a zároveň MHDZV.

 • Časový lístok umožňuje cestujúcemu cestovať, v období jeho platnosti, na neobmedzený počet ciest na linkách MHD Zvolen a MHD Banská Bystrica.
 • Časový lístok vyhotovený na meno a priezvisko cestujúceho je neprenosný.
 • Používanie časového lístka je vždy viazané na platnú dopravnú kartu.
 • Platnosť časového lístka začína dňom jeho zakúpenia a končí 30.dňom (90.dňom) od jeho zakúpenia.
 • Každý cestujúci ako držiteľ platného časového cestovného lístka, na základe ktorého sa prepravuje v rámci liniek MHD, je povinný sa pred prepravou bezprostredne po nastúpení do vozidla dopravcu riadne zaevidovať priložením dopravnej karty k elektronickému čítaciemu zariadeniu vo vozidle. Potvrdením o evidencii o danej preprave je pre cestujúceho vytlačený evidenčný cestovný lístok s nulovou hodnotou, ktorý musí mať cestujúci počas celej doby trvania prepravy a aj pri výstupe z vozidla pri sebe.
 • Evidenčný cestovný lístok nie je možné vytlačiť vodičom (s výnimkou vydania náhradného evidenčného cestovného lístka).
 • Evidenčný cestovný lístok je neprestupný.
 • Pri jednej ceste je možné vytlačiť len jeden evidenčný cestovný lístok z platnej dopravnej karty, na ktorú bol časový lístok zakúpený.
 • Cestovné za nevyužitý časový lístok sa nevracia.
 • V prípade, že cestujúci má nefunkčnú dopravnú kartu, na ktorej bol zakúpený časový lístok, požiada vodiča o vydanie náhradného evidenčného cestovného lístka po predložení dokladu o zakúpení časového lístka. Vodič je povinný skontrolovať tvrdenie cestujúceho o nefunkčnosti dopravnej karty a platnosť dokladu o zakúpení časového lístka. Pokiaľ je tvrdenie cestujúceho pravdivé, vydá vodič cestujúcemu náhradný evidenčný cestovný lístok, s vyznačením údajov podľa predtlače.
 • Pri dopravnej kontrole sa cestujúci preukazuje dopravnému kontrolórovi platnou dopravnou kartou a evidenčným cestovným lístkom. V prípade pochybností je cestujúci povinný dopravnému kontrolórovi predložiť platný doklad totožnosti. Pri vydanom náhradnom evidenčnom cestovnom lístku sa dopravnej kontrole preukazuje aj dokladom o zakúpení časového lístka na príslušnej dopravnej karte.

Zmena typu PČL je možná až po skončení jeho platnosti (ide o zmenu PČL napr. z 3 mesačného na 1 mesačný alebo naopak). Ak ide o rovnaký typ PČL, v tomto prípade je možné tento zakúpiť aj skôr, t.j. aj pred ukončením platnosti predchádzajúceho predplatného časového lístka.

Starý systém dopravných kariet- pri strate resp. nefunkčnej karte, na ktorej je PČL, sa na novú kartu prenesie tzv. finančný zostatok, t.j. nevyužitý počet kalendárnych dní v pomere k celkovému počtu dní prenásobený cenou podľa druhu časového lístka. V prípade, že zákazníkovi nebude vystavená nová dopravná karta, finančný zostatok je možné previesť na akúkoľvek inú dopravnú kartu ako bežný kredit za manipulačný poplatok 1,- €

V novom systéme virtuálnych dopravných kariet je PČL viazaný na virtuálnu kartu. Pri strate plastovej karty- identifikátora virtuálnej karty je potrebné identifikátor zablokovať cez e-shop alebo cez dopravnú kanceláriu. PČL na virtuálnej karte je stále aktívny a je ho možné využiť cez iný identifikátor virtuálnej karty. Vo výnimočných prípadoch sa finančný zostatok PČL pri storne PČL môže prenesť do kreditu na virtuálnej karte.

Dopravca poskytuje pri prvom prestupe zľavu z príslušného druhu jednorazového cestovného. Cestovné pri prestupe je jednotné 0,05 €. Podmienkou priznania zľavy je prestup do 45 minút od prvého nástupu a úhrada cestovného z dopravnej karty.

Cestovné poriadky

Iné

Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou živé spoločenské zviera, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak jeho preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú jeho zdravie a ak je v uzavretej klietke, koši alebo inej vhodnej schránke s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín. Tarifa určuje, kedy sa za prepravu živého spoločenského zvieraťa platí dovozné. Tarifu nájdete na našej stránke tu.

Bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na krátkej vôdzke. V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky. V čase zvýšených nárokov na prepravu môže vodič prepravu psa bez schránky odmietnuť. Ustanovenie tohto odseku s výnimkou prvej vety sa nevzťahuje na psov sprevádzajúcich nevidomé osoby, resp. osoby ťažko zdravotne postihnuté.

Spoločenské zvieratá sa prepravujú za podmienok stanovených Prepravným poriadkom, Tarifou, prípadne Cestovným poriadkom.

Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom (príručná batožina) alebo oddelene (cestovná batožina), a to za podmienok stanovených Prepravným poriadkom, Tarifou, prípadne Cestovným poriadkom. Cestujúci pred samotným uložením je povinný upozorniť vodiča na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej hodnotu a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo, alebo aby sa ukladala v určitej polohe. Či sa už tento druh batožiny bude prepravovať ako príručná alebo cestovná určuje vodič, ktorý musí v prvom rade zabezpečiť bezpečnosť a pohodlie všetkých cestujúcich. Ak zváži, že kapacitné možnosti na uloženie takejto batožiny nie sú vyhovujúce, to znamená, že úložné časti autobusu na batožinu sú plné, alebo je autobus plný cestujúcich, môže uloženie odmietnuť. Vodič môže rovnako upozorniť na upevnenie takej batožiny, ktorá by mohla cestujúcich alebo prepravu ohroziť, i keď náš prepravný poriadok jasne nedefinuje akým spôsobom má byť batožina upevňovaná alebo v čom prepravovaná. Ak by došlo ublíženiu na zdraví, alebo k zavineniu materiálnej škody touto batožinou, následky znáša jej majiteľ. Odporúčame preto zabezpečiť cestujúcim batožinu tak, aby ich preprava bola komfortná a pre všetkých bezpečná.

Lyže

 • MHD BB – Bezplatne: prvý kus cestovnej batožiny s rozmermi väčšími ako30 x 50 x 60 cm alebo úzke predmety s dĺžkou nad 150cm (napr. jeden pár lyží s palicami) alebo predmety v tvare dosky s rozmermi väčšími ako 5 x 80 x 100 cm; druhý a ďalší kus prepravovanej batožiny sa spoplatňuje;
 • MHD ZV – Bezplatne: prvý kus cestovnej batožiny s rozmermi väčšími ako 30 x 50 x 60 cm alebo úzke predmety s dĺžkou nad 150 cm (napr. jeden pár lyží s palicami) alebo predmety v tvare dosky s rozmermi väčšími ako 5 x 80 x 100 cm; druhý a ďalší kus prepravovanej batožiny sa spoplatňuje v zmysle cenníka cestovného a dovozného;
 • MHD BR – Bezplatne: cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo hmotnosť možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle. Cestujúci je povinný svoju batožinu umiestniť vo svojej blízkosti tak, aby neprekážala ostatným cestujúcim a nebola potenciálnym zdrojom ohrozenia zdravia a bezpečnosti cestujúcich, ako aj majetku dopravcu;
 • MHD ZH – Spoplatnené: predmety s rozmermi väčšími ako 30 x 40 x 60cm alebo úzke predmety s dĺžkou nad 150 cm alebo predmety v tvare dosky s rozmermi väčšími ako 5 x 80 x 100 cm a to aj v prípade, že presahuje len jeden z uvedených rozmerov
 • Prímestská doprava – bezplatne: batožiny v tvare valca, ktorého dĺžka nepresahuje 150 cm a priemer 10 cm – inak spoplatnené
 • Diaľkové linky – bezplatne: jedna cestovná batožina, ktorej rozmer nepresiahne 170 cm (rozmer batožiny je súčet rozmerov výška+šírka+hĺbka) – inak spoplatnené;
 • linka 603703 – lyže spoplatnené.

Bicykel

Z prepravy sú vylúčené veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia, (vrátane bicyklov, pokiaľ dopravca na konkrétnej linke a druhu dopravy neurčí inak).

V prípade straty batožiny postupujte podľa článku, ktorý je uvedený tu.

 • Na mieste zistenia porušenia tarifno-prepravných podmienok (autobus resp. výstupná zastávka v čase výstupu z vozidla).
 • Dopravná kancelária Autobusová stanica, Banská Bystrica v dňoch utorok a štvrtok medzi 14.00 – 16.00 hod.
 • Sankciu je možné uhradiť v hotovosti aj v sídle spoločnosti prípadne na závodoch spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť.
 • Bezhotovostne bankovým prevodom po predchádzajúcej telefonickej komunikácii s oddelením kontroly, tel.: 045/5313913 – oznámenie čísla účtu a variabilného symbolu k platbe.

V prípade požiadavky na zmenu cestovného poriadku môžete vyplniť formulár Návrh na zmenu cestovného poriadku, ktorý je na našej stránke tu.

Náš tip: Pri návrhu na zmenu cestovného poriadku je veľmi dôležité, aby ste nezabudli napísať o akú linku a spoj sa jedná a tiež dôvod, prečo žiadate o zmenu.

Áno, je to možné. Informácie ohľadom prepravy osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu nájdete tu.

Pin It on Pinterest