Príležitostná (zájazdová) doprava

Ako líder autobusovej dopravy na Strednom Slovensku svojim zákazníkom ponúkame v službách profesionálny prístup a skúsenosti od roku 1949. Vysoké nároky na profesionalitu a bezpečnosť sú u nás bezprostredne dopĺňané pro-zákazníckym prístupom, v ktorom sa flexibilita ponúkaných produktov a služieb spája s ochotou prispôsobiť našu ponuku na mieru požiadavkám zákazníka.

Bezpečnosť cestujúcich je pre nás prioritou.

Všetky autobusy nášho vozového parku z technického hľadiska spĺňajú najvyššie emisné normy. Náš vozidlový park podlieha prísnym pravidelným technickým kontrolám, pravidelnej údržbe a podčiarkujú tak našu snahu o technicky vyspelé a bezpečné riešenie prepravy.

Našimi autobusmi Vás prepravia len preverení vodiči s dlhoročnou praxou, ktorí prechádzajú pravidelnými školeniami, lekárskymi prehliadkami, skúškami z dopravných predpisov, psychologickými testami, kvalifikačnými skúškami. Disponujú skúsenosťami ako z vnútroštátnej tak i medzinárodnej dopravy. Vďaka bohatým odborným znalostiam z plánovania osobnej dopravy a jej infraštruktúry prostredníctvom profesionálneho tímu z oblasti dopravy vieme našim zákazníkom zaistiť cestovateľské plány včas, bezpečne a pohodlne.

V súčasnosti pôsobíme v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Okrem Slovenskej republiky a susedných krajín, ako sú Česko, Poľsko, Maďarsko, a Rakúsko, jazdíme aj do vzdialenejších destinácií, ako sú Taliansko, Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko, Chorvátsko a mnoho ďalších.

Zabezpečujeme tieto formy dopravy

Príležitostná doprava

Príležitostná doprava zabezpečuje komfortnú a organizovanú prepravu účastníkov jednodňových a viacdňových poznávacích a pobytových domácich a zahraničných zájazdov, výletov pre školy a školské zariadenia. Okrem toho spoľahlivo zabezpečíme dopravu na koncerty, eventy, oslavy, svadby, firemné večierky, konferencie a najrôznejšie spoločenské podujatia.

Zmluvná doprava

V rámci zmluvnej dopravy poskytujeme prepravu osôb podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Zvyčajne sa jedná:

  1. O dlhodobý  prenájom ako napr. flexibilný rozvoz zamestnancov do práce a z práce, prevádzku bezplatných spojov pre zákazníkov obchodných reťazcov vo vybraných mestách a pod.
  2. O  sezónny prenájom autobusov napr. zvoz cyklistov k vybraným cyklistickým trasám, zvoz návštevníkov lyžiarskych stredísk, kúpalísk, ale aj k prírodným a kultúrnym miestam, pamiatkam a podobne.
  3. O hromadnú (kyvadlovú) dopravu, pod ktorou sa myslí  preprava osôb na malé i veľké kultúrne, hudobné, športové a iné podujatia.

Príležitostná doprava

Zahŕňa činnosť vnútroštátnej a zahraničnej dopravy. K špecifikám tejto dopravy zaraďujeme aj osobitný druh dopravy, t. j. zmluvná doprava (dovoz a odvoz zamestnancov zmluvných partnerov).

V príležitostnej doprave sa riadime heslom operatívne a flexibilne.

V príležitostnej doprave sú vyčlenené autobusy, ktorých vekový priemer nepresahuje 6 rokov a z technického pohľadu spĺňajú normu EEV až Euro 6. Tieto vozidlá majú obsaditeľnosť od 17 – 53 miest s rôznou výbavou.

Použitie vozidiel je univerzálne, od využitia pre školské zájazdy, jednodňové a viacdňové zájazdy, pobytové a poznávacie zájazdy, pre kyvadlovú dopravu až po zabezpečovanie dopravy pre medzinárodné stretnutia, spoločenské a športové akcie.

Vozidlový park tvoria vozidlá značky IRISBUS, IVECO. Prenájom autobusovej dopravy je koordinovaný kontaktnou osobou cez kontaktný formulár.

Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť má v ponuke nasledovné autobusy:

Pin It on Pinterest