Základné údaje spoločnosti

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s.
Sídlo: Balkán č. 53, 960 95 Zvolen

Základné údaje: 
IČO: 360 54 666 
IČ DPH: SK2020070338 
Bankové spojenie: VÚB Banka, a. s. 
IBAN: SK26 0200 0000 0000 2560 6412 
BIC: SUBASKBX

Predstavenstvo spoločnosti:
PhDr. Adrian Polóny – predseda predstavenstva 
Mgr. Mariana Ondrejčáková Šeligová – podpredseda predstavenstva 

Výkonné vedenie spoločnosti:
Ing. Anton Mazán – generálny riaditeľ spoločnosti
Michal Bartošík – zástupca vedúceho Odboru dopravy
Miroslav Trník – vedúci Odboru techniky 
Ing. Elena Melišková – vedúca Odboru ekonomiky 
Ing. Vladimír Oravec – vedúci Odboru informatiky

Závody spoločnosti
Závod Banská Bystrica 
Závod Brezno
Závod Detva 
Závod Modrý Kameň 
Závod Zvolen 
Závod Žiar nad Hronom (detašované pracovisko Banská Štiavnica, detašované pracovisko Žarnovica)

Pin It on Pinterest