Mobilná aplikácia CVAK

Cestuj v MHD Banská Bystrica s aplikáciou CVAK

Ekologická forma cestovania prostredníctvom mobilnej aplikácie CVAK ponúka cestujúcim novinku bezhotovostného cestovania mestskou hromadnou dopravou MHD Banská Bystrica (okrem toho ponúka služby na úhradu parkovného v rôznych centrách miest, nákupných aj biznis centrách).

Výhody pre cestujúcich MHD BB

 • Preprava MHD BB bez zdržania (nemusíš čakať v rade na kúpu lístka)
 • Komfortné platby prostredníctvom aplikácie CVAKbez “papierovačiek”
 • Potvrdenie o kúpení lístka a notifikácia 10 min. pred ukončením jeho platnosti prostredníctvom aplikácie CVAK
 • Jednoduchý prehľad všetkých vykonaných platieb pre cestujúcich

Ako si môžem zakúpiť elektronický lístok CVAK?

 1. Stiahnuť aplikáciu CVAK v Google Play alebo App Store
 2. Vyber a kúp si lístok
 3. Nastúp do trolejbusu/autobusu

Dôležité upozornenie

Chyba: Transakcia zamietnutá bankou držiteľa karty.

Platby prostredníctvom aplikácie CVAK sú riešené ako tzv. MOTO platby (mail order / telephone order). Ak sa vám pri platení cez aplikáciu zobrazí hláška „Transakcia zamietnutá bankou držiteľa karty“, skontrolujte si prosím vo svojom internet bankingu (alebo vo svojej banke), či máte povolený tento druh transakcie a aký máte na tento druh platieb nastavený limit. Vo väčšine prípadov je problém v nastaveniach karty (platobný limit je nastavený na nulu). Ak využívate služby mBank, skontrolujte si prosím nastavenia svojej karty podľa návodu na mbank.sk.

Bližšie informácie ohľadom aplikácie CVAK nájdete na www.cvakapp.sk.

Aké sú pravidlá používania elektronického lístka CVAK?

 • Cestujúci po zrealizovaní nákupu elektronického lístka aplikáciou CVAK obdrží spätné potvrdenie do 45 sekúnd o zakúpenom druhu cestovného lístka s vyznačenou dobou jeho platnosti.
 • Cestujúci nastupuje s platným elektronickým lístkom do vozidla MHD Banská Bystrica len cez prvé a druhé nástupné dvere.
 • Cestujúci je povinný na vyzvanie predložiť mobilné zariadenie so zobrazenými údajmi o elektronickom lístku pre kontrolu vodičovi vozidla alebo pracovníkovi dopravnej kontroly dopravcu.
 • Cestujúci sa považuje za cestujúceho bez platného cestovného lístka:
 • Ak sa chcete preukázať elektronickým lístkom CVAK a časom jeho zakúpenia až po odchode spoja MHD z príslušnej zastávky.
 • Ak má vypnuté alebo nefunkčné mobilné zariadenie
 • Cestujúci zakúpením elektronického lístka CVAK vyjadruje súhlas s príslušnými ustanoveniami Prepravného poriadku dopravcu.

Pin It on Pinterest