Dopravné kancelárie

Dopravné kancelárie ponúkajú tieto služby :

  • Predaj a personifikácia dopravných kariet (vrátane dobíjania kreditu na nich)
  • Predĺženie platnosti už existujúcich dopravných kariet
  • Overovanie a výdaj  žiackych a študentských dopravných kariet pre zľavy na cestovnom
  • Overovanie a výdaj dopravných kariet pre občanov s telesným postihnutím pre zľavy  na cestovnom
  • Overovanie a výdaj dopravných kariet pre občanov po dovŕšení veku 70 rokov (resp. 60rokov) pre zľavy na cestovnom
  • Reklamácie dopravných kariet a ich zablokovanie v prípade straty či odcudzenia
  • Informácie o mestskej, prímestskej a diaľkovej doprave
  • Informácie o spojoch v celej Slovenskej republike
  • Predaj miesteniek a lístkov s miestenkami pre spoje našej dopravnej spoločnosti a autobusové spoje, ktoré sú v systéme AMS (Banská Bystrica, Brezno, Modrý Kameň, Zvolen ) 

Adresy a kontakty na dopravné kancelárie sú dostupné na tomto odkaze.

Pin It on Pinterest