MHD Banská Bystrica

Sieť liniek mestskej hromadnej
dopravy Banská Bystrica

zobraziť sieť liniek vo veľkom okne

Číslo linky Trasa linky PDFplatí od 21.04.2024
1 Železničná stanica-Rooseveltova nem. a späť zobraziť
2 Vozovňa -Železničná stanica a späť zobraziť
3 Vozovňa-Rooseveltova nem. a späť zobraziť
4 TESCO Hypermarket-Železničná stanica a späť zobraziť
5 TESCO Hypermarket-Rooseveltova nem. a späť zobraziť
6 Železničná stanica-Tulská a späť zobraziť
7 Železničná stanica-Internátna a späť zobraziť
8 Železničná stanica-Tulská a späť zobraziť
20 Parkovisko Mičinská-Autobusová stanica-Námestie slobody-Karpatská-Rudohorská dolná-Námestie Slobody-Železničná stanica-Parkovisko Mičinská zobraziť
21 Pieninská-Námestie slobody-Rakytovce ihrisko a späť zobraziť
22 Pieninská-Námestie slobody-Radvaň Park /Vozovňa/ a späť zobraziť
23 Pieninská-Námestie slobody-Majerská cesta a späť zobraziť
24 Mládežnícka-Strieborné námestie-Starohorská otočka a späť zobraziť
25 Rooseveltova nemocnica-Strieborné námestie-Starohorská otočka a späť zobraziť
26 Internátna-Námestie slobody-Partizánska cesta-Starohorská rázcestie-Rudohorská dolná-Partizánska cesta-Námestie slobody-Internátna zobraziť
27 Gaštanová-Strieborné námestie-Starohorská otočka a späť zobraziť
28 Autobusová stanica-Námestie slobody-Partizánska cesta-Starohorská rázcestie-Rudohorská dolná-Partizánska cesta-Námestie slobody-Autobusová stanica zobraziť
29 Parkovisko Mičinská-Železničná stanica-Námestie slobody-Stará Sásová-Karpatská-Rudohorská dolná-Stará Sásová-Námestie slobody-Železničná stanica-Parkovisko Mičinská zobraziť
32 Gaštanová-Kyjevské námestie-Zvolenská cesta-Iliaš pri moste a späť zobraziť
33 THK otočka-H.Vajanského-Strieborné námestie-Jesenský vŕšok-Námestie slobody-Železničná stanica-Senica otočka a späť zobraziť
34 Železničná stanica-Námestie slobody-EUROPA SC-Gaštanová a späť zobraziť
35 Železničná stanica-Námestie slobody-Jesenský vršok-Strieborné námestie-Skubín otočka a späť zobraziť
36 Železničná stanica-Námestie slobody-Jesenský vršok-Strieborné námestie-Mlynská otočka a späť zobraziť
41 Senica otočka-Námestie slobody-Zvolenská cesta-Iliaš II. a späť zobraziť
42 Majer otočka-Námestie slobody-Šalková otočka a späť zobraziť
43 Srnková-Železničná stanica-Námestie slobody-Jesenský vršok-Uľanka otočka a späť zobraziť
80 Viestova-Železničná stanica-29.augusta-Ďumbierska ZŠ-Stará Sásová-Strieborné námestie-Rooseveltova nemocnica a späť zobraziť
90 Pieninská-Karpatská-Strieborné námestie-Krematórium a späť zobraziť
97 Železničná stanica-Námestie slobody-Autobusová stanica-Úsvit-Okružná-Kyjevské námestie-Sládkovičova-Pršianska terasa Mosadzná a späť zobraziť
100 Bellušova-Viestova-Železničná stanica-Cesta k nemocnici-Námestie Š.Moysesa pošta-Železničná stanica-Bellušova zobraziť

Odchody zo zastávok

Názov zastávky (číslo linky) PDFplatí od 06.02.2023
29.augustaLinka 100Smer A zobraziť
29.augustaLinka 100Smer B zobraziť
29.augustaLinka 33Smer A zobraziť
29.augustaLinka 33Smer B zobraziť
29.augustaLinka 34Smer A zobraziť
29.augustaLinka 34Smer B zobraziť
29.augustaLinka 41Smer B zobraziť
29.augustaLinka 80Smer A zobraziť
29.augustaLinka 80Smer B zobraziť
29.augustaLinka 97Smer A zobraziť
29.augustaLinka 97Smer B zobraziť
Linka 2Smer A zobraziť
Linka 2Smer B zobraziť
Linka 4Smer A zobraziť
Linka 4Smer B zobraziť
AgrostavLinka 1Smer A zobraziť
AgrostavLinka 1Smer B zobraziť
AgrostavLinka 2Smer A zobraziť
AgrostavLinka 2Smer B zobraziť
AgrostavLinka 4Smer A zobraziť
AgrostavLinka 4Smer B zobraziť
AgrostavLinka 5Smer A zobraziť
AgrostavLinka 5Smer B zobraziť
AlufinalLinka 1Smer A zobraziť
AlufinalLinka 1Smer B zobraziť
AlufinalLinka 2Smer A zobraziť
Autobusová stanicaLinka 20Smer A zobraziť
Autobusová stanicaLinka 20Smer B zobraziť
Autobusová stanicaLinka 28Smer A zobraziť
Autobusová stanicaLinka 29Smer A zobraziť
Autobusová stanicaLinka 29Smer B zobraziť
BellušovaLinka 100Smer A zobraziť
BellušovaLinka 80Smer A zobraziť
BellušovaLinka 80Smer B zobraziť
BukováLinka 35Smer A zobraziť
BukováLinka 35Smer B zobraziť
BURGMAIERLinka 33Smer A zobraziť
BURGMAIERLinka 33Smer B zobraziť
BURGMAIERLinka 41Smer A zobraziť
BURGMAIERLinka 41Smer B zobraziť
Cementárenská cesta rázcestieLinka 33Smer A zobraziť
Cementárenská cesta rázcestieLinka 33Smer B zobraziť
Cementárenská cesta rázcestieLinka 41Smer A zobraziť
Cementárenská cesta rázcestieLinka 41Smer B zobraziť
Cementárenská cestaLinka 33Smer A zobraziť
Cementárenská cestaLinka 33Smer B zobraziť
Cementárenská cestaLinka 41Smer A zobraziť
Cementárenská cestaLinka 41Smer B zobraziť
Centrálna autobusová zastávkaLinka 1Smer B zobraziť
Centrálna autobusová zastávkaLinka 2Smer A zobraziť
Centrálna autobusová zastávkaLinka 2Smer B zobraziť
Centrálna autobusová zastávkaLinka 4Smer A zobraziť
Centrálna autobusová zastávkaLinka 4Smer B zobraziť
Centrálna autobusová zastávkaLinka 5Smer B zobraziť
Cesta k nemocniciLinka 100Smer A zobraziť
Cesta k nemocniciLinka 21Smer A zobraziť
Cesta k nemocniciLinka 21Smer B zobraziť
Cesta k nemocniciLinka 22Smer A zobraziť
Cesta k nemocniciLinka 22Smer B zobraziť
Cesta k nemocniciLinka 23Smer A zobraziť
Cesta k nemocniciLinka 23Smer B zobraziť
Cesta k nemocniciLinka 80Smer A zobraziť
Cesta k nemocniciLinka 80Smer B zobraziť
Cesta k SmrečineLinka 23Smer A zobraziť
Cesta k SmrečineLinka 23Smer B zobraziť
Cesta k SmrečineLinka 42Smer A zobraziť
Cesta k SmrečineLinka 42Smer B zobraziť
CintorínLinka 5Smer B zobraziť
Domov dôchodcovLinka 2Smer A zobraziť
Domov dôchodcovLinka 4Smer B zobraziť
Ďumbierska,ŠZŠLinka 20Smer A zobraziť
Ďumbierska,ŠZŠLinka 20Smer B zobraziť
Ďumbierska,ŠZŠLinka 21Smer A zobraziť
Ďumbierska,ŠZŠLinka 21Smer B zobraziť
Ďumbierska,ŠZŠLinka 22Smer A zobraziť
Ďumbierska,ŠZŠLinka 22Smer B zobraziť
Ďumbierska,ŠZŠLinka 23Smer A zobraziť
Ďumbierska,ŠZŠLinka 23Smer B zobraziť
Ďumbierska,ŠZŠLinka 80Smer A zobraziť
Ďumbierska,ŠZŠLinka 80Smer B zobraziť
Ďumbierska,ZŠLinka 100Smer A zobraziť
Ďumbierska,ZŠLinka 20Smer B zobraziť
Ďumbierska,ZŠLinka 21Smer A zobraziť
Ďumbierska,ZŠLinka 22Smer A zobraziť
Ďumbierska,ZŠLinka 23Smer A zobraziť
Ďumbierska,ZŠLinka 29Smer A zobraziť
Ďumbierska,ZŠLinka 29Smer B zobraziť
Ďumbierska,ZŠLinka 80Smer A zobraziť
Ďumbierska,ZŠLinka 80Smer B zobraziť
ĎumbierskaLinka 100Smer A zobraziť
ĎumbierskaLinka 20Smer B zobraziť
ĎumbierskaLinka 21Smer A zobraziť
ĎumbierskaLinka 21Smer B zobraziť
ĎumbierskaLinka 22Smer A zobraziť
ĎumbierskaLinka 22Smer B zobraziť
ĎumbierskaLinka 23Smer A zobraziť
ĎumbierskaLinka 23Smer B zobraziť
ĎumbierskaLinka 29Smer B zobraziť
ĎumbierskaLinka 80Smer A zobraziť
EUROPA SCLinka 24Smer B zobraziť
EUROPA SCLinka 33Smer B zobraziť
EUROPA SCLinka 34Smer B zobraziť
EUROPA SCLinka 90Smer A zobraziť
GarbankaLinka 100Smer A zobraziť
GarbankaLinka 29Smer A zobraziť
GarbankaLinka 29Smer B zobraziť
GarbankaLinka 80Smer A zobraziť
GarbankaLinka 80Smer B zobraziť
HlbokáLinka 100Smer A zobraziť
HlbokáLinka 29Smer A zobraziť
HlbokáLinka 29Smer B zobraziť
HlbokáLinka 80Smer A zobraziť
HlbokáLinka 80Smer B zobraziť
Horná PriorLinka 100Smer A zobraziť
Horná PriorLinka 100Smer B zobraziť
Hviezdoslavova AlpinkaLinka 100Smer A zobraziť
Hviezdoslavova AlpinkaLinka 80Smer A zobraziť
Hviezdoslavova AlpinkaLinka 80Smer B zobraziť
HviezdoslavovaLinka 100Smer A zobraziť
HviezdoslavovaLinka 80Smer A zobraziť
HviezdoslavovaLinka 80Smer B zobraziť
I.Základná školaLinka 3Smer A zobraziť
I.Základná školaLinka 4Smer A zobraziť
I.Základná školaLinka 4Smer B zobraziť
Iliaš,I.Linka 41Smer A zobraziť
Iliaš,I.Linka 41Smer B zobraziť
Iliaš,II.Linka 41Smer B zobraziť
Iliaš,pri mosteLinka 22Smer A zobraziť
Iliaš,pri mosteLinka 22Smer B zobraziť
Iliaš,pri mosteLinka 32Smer B zobraziť
Iliaš,pri mosteLinka 41Smer A zobraziť
Iliaš,pri mosteLinka 41Smer B zobraziť
Internátna AstraLinka 26Smer A zobraziť
Internátna AstraLinka 26Smer B zobraziť
InternátnaLinka 26Smer A zobraziť
IV.Základná školaLinka 3Smer A zobraziť
IV.Základná školaLinka 5Smer A zobraziť
JadranLinka 2Smer A zobraziť
JadranLinka 2Smer B zobraziť
JadranLinka 3Smer A zobraziť
Jakub ihriskoLinka 43Smer A zobraziť
Jakub ihriskoLinka 43Smer B zobraziť
Jakub,kostolLinka 43Smer A zobraziť
Jakub,kostolLinka 43Smer B zobraziť
Jakub,Nový Svet II.Linka 43Smer A zobraziť
Jakub,Nový Svet II.Linka 43Smer B zobraziť
Jakub,Nový SvetLinka 43Smer A zobraziť
Jakub,Nový SvetLinka 43Smer B zobraziť
Jakub,rázcestieLinka 43Smer A zobraziť
Jakub,rázcestieLinka 43Smer B zobraziť
Jesenský vŕšokLinka 33Smer A zobraziť
Jesenský vŕšokLinka 33Smer B zobraziť
Jesenský vŕšokLinka 35Smer A zobraziť
Jesenský vŕšokLinka 35Smer B zobraziť
Jesenský vŕšokLinka 36Smer A zobraziť
Jesenský vŕšokLinka 36Smer B zobraziť
Jesenský vŕšokLinka 43Smer A zobraziť
Jesenský vŕšokLinka 43Smer B zobraziť
KarpatskáLinka 20Smer B zobraziť
KarpatskáLinka 24Smer A zobraziť
KarpatskáLinka 24Smer B zobraziť
KarpatskáLinka 25Smer A zobraziť
KarpatskáLinka 25Smer B zobraziť
KarpatskáLinka 27Smer A zobraziť
KarpatskáLinka 27Smer B zobraziť
KarpatskáLinka 29Smer B zobraziť
KarpatskáLinka 80Smer A zobraziť
KarpatskáLinka 90Smer A zobraziť
KarpatskáLinka 90Smer B zobraziť
Kollárova rázcestieLinka 33Smer A zobraziť
Kollárova rázcestieLinka 35Smer B zobraziť
Kollárova rázcestieLinka 36Smer B zobraziť
Kollárova rázcestieLinka 43Smer B zobraziť
Komenského PF UMBLinka 33Smer A zobraziť
Komenského PF UMBLinka 33Smer B zobraziť
Komenského PF UMBLinka 35Smer A zobraziť
Komenského PF UMBLinka 35Smer B zobraziť
Komenského PF UMBLinka 36Smer A zobraziť
Komenského PF UMBLinka 36Smer B zobraziť
Komenského PF UMBLinka 43Smer A zobraziť
Komenského PF UMBLinka 43Smer B zobraziť
KomenskéhoLinka 24Smer A zobraziť
KomenskéhoLinka 24Smer B zobraziť
KomenskéhoLinka 25Smer A zobraziť
KomenskéhoLinka 25Smer B zobraziť
KomenskéhoLinka 27Smer A zobraziť
KomenskéhoLinka 27Smer B zobraziť
KomenskéhoLinka 43Smer A zobraziť
KomenskéhoLinka 43Smer B zobraziť
KomenskéhoLinka 80Smer A zobraziť
KomenskéhoLinka 80Smer B zobraziť
KomenskéhoLinka 90Smer A zobraziť
KomenskéhoLinka 90Smer B zobraziť
Kostiviarska,JelšováLinka 43Smer A zobraziť
Kostiviarska,rázcestieLinka 43Smer A zobraziť
Kostiviarska,rázcestieLinka 43Smer B zobraziť
Kostiviarska,želelezničná stanicaLinka 43Smer A zobraziť
Kostiviarska,želelezničná stanicaLinka 43Smer B zobraziť
Kremnička,KrematóriumLinka 21Smer A zobraziť
Kremnička,KrematóriumLinka 21Smer B zobraziť
Kremnička,KrematóriumLinka 90Smer B zobraziť
Kremnička,TWDLinka 22Smer A zobraziť
Kremnička,TWDLinka 22Smer B zobraziť
Kremnička,TWDLinka 90Smer A zobraziť
Kremnička,TWDLinka 90Smer B zobraziť
KremničkaLinka 21Smer A zobraziť
KremničkaLinka 21Smer B zobraziť
KremničkaLinka 90Smer A zobraziť
KremničkaLinka 90Smer B zobraziť
Kyjevské námestieLinka 32Smer A zobraziť
Kyjevské námestieLinka 32Smer B zobraziť
Kyjevské námestieLinka 97Smer A zobraziť
Kyjevské námestieLinka 97Smer B zobraziť
Ladomerská Vieska,sídliskoLinka 5Smer A zobraziť
Ladomerská Vieska,sídliskoLinka 5Smer B zobraziť
Ladomerská Vieska,stredLinka 5Smer A zobraziť
Ladomerská Vieska,stredLinka 5Smer B zobraziť
LazovnáLinka 24Smer A zobraziť
LazovnáLinka 24Smer B zobraziť
LazovnáLinka 25Smer A zobraziť
LazovnáLinka 25Smer B zobraziť
LazovnáLinka 27Smer A zobraziť
LazovnáLinka 27Smer B zobraziť
LazovnáLinka 33Smer A zobraziť
LazovnáLinka 33Smer B zobraziť
LazovnáLinka 35Smer A zobraziť
LazovnáLinka 35Smer B zobraziť
LazovnáLinka 36Smer A zobraziť
LazovnáLinka 36Smer B zobraziť
LazovnáLinka 80Smer A zobraziť
LazovnáLinka 80Smer B zobraziť
LazovnáLinka 90Smer A zobraziť
LazovnáLinka 90Smer B zobraziť
MagurskáLinka 21Smer A zobraziť
MagurskáLinka 21Smer B zobraziť
MagurskáLinka 22Smer A zobraziť
MagurskáLinka 22Smer B zobraziť
MagurskáLinka 23Smer A zobraziť
MagurskáLinka 23Smer B zobraziť
MagurskáLinka 90Smer A zobraziť
MagurskáLinka 90Smer B zobraziť
Majer,otočkaLinka 42Smer A zobraziť
MajerLinka 42Smer A zobraziť
MajerLinka 42Smer B zobraziť
Majerská cestaLinka 23Smer B zobraziť
Majerská cestaLinka 42Smer A zobraziť
Majerská cestaLinka 42Smer B zobraziť
MED-ARTLinka 33Smer A zobraziť
MED-ARTLinka 33Smer B zobraziť
MED-ARTLinka 41Smer A zobraziť
MED-ARTLinka 41Smer B zobraziť
Mičinská KazačokLinka 100Smer A zobraziť
Mičinská KazačokLinka 100Smer B zobraziť
Mičinská KazačokLinka 43Smer A zobraziť
Mičinská KazačokLinka 43Smer B zobraziť
Mičinská KazačokLinka 80Smer A zobraziť
Mičinská KazačokLinka 80Smer B zobraziť
Mládežnícka otočkaLinka 24Smer A zobraziť
MládežníckaLinka 24Smer A zobraziť
MládežníckaLinka 24Smer B zobraziť
Mlynská otoč.Linka 36Smer B zobraziť
MlynskáLinka 36Smer A zobraziť
MlynskáLinka 36Smer B zobraziť
Moskovská rázcestieLinka 32Smer A zobraziť
Moskovská rázcestieLinka 32Smer B zobraziť
Moskovská rázcestieLinka 97Smer A zobraziť
Moskovská rázcestieLinka 97Smer B zobraziť
Na KarloveLinka 24Smer A zobraziť
Na KarloveLinka 24Smer B zobraziť
Na KarloveLinka 25Smer A zobraziť
Na KarloveLinka 25Smer B zobraziť
Na KarloveLinka 27Smer A zobraziť
Na KarloveLinka 27Smer B zobraziť
Na KarloveLinka 43Smer A zobraziť
Na KarloveLinka 43Smer B zobraziť
Na KarloveLinka 80Smer A zobraziť
Na KarloveLinka 80Smer B zobraziť
Na KarloveLinka 90Smer A zobraziť
Na KarloveLinka 90Smer B zobraziť
NadjazdLinka 1Smer A zobraziť
NadjazdLinka 1Smer B zobraziť
NadjazdLinka 2Smer A zobraziť
NadjazdLinka 2Smer B zobraziť
NadjazdLinka 4Smer A zobraziť
NadjazdLinka 4Smer B zobraziť
NadjazdLinka 5Smer A zobraziť
NadjazdLinka 5Smer B zobraziť
Námestie H.VajanskéhoLinka 24Smer A zobraziť
Námestie H.VajanskéhoLinka 33Smer A zobraziť
Námestie H.VajanskéhoLinka 34Smer A zobraziť
Námestie H.VajanskéhoLinka 90Smer B zobraziť
Námestie Ľ.Štúra KauflandLinka 21Smer A zobraziť
Námestie Ľ.Štúra KauflandLinka 21Smer B zobraziť
Námestie Ľ.Štúra KauflandLinka 22Smer A zobraziť
Námestie Ľ.Štúra KauflandLinka 22Smer B zobraziť
Námestie Ľ.Štúra KauflandLinka 41Smer A zobraziť
Námestie Ľ.Štúra KauflandLinka 41Smer B zobraziť
Námestie Ľ.Štúra KauflandLinka 90Smer A zobraziť
Námestie Ľ.Štúra KauflandLinka 90Smer B zobraziť
Námestie slobodyLinka 20Smer A zobraziť
Námestie slobodyLinka 20Smer B zobraziť
Námestie slobodyLinka 21Smer A zobraziť
Námestie slobodyLinka 21Smer B zobraziť
Námestie slobodyLinka 22Smer A zobraziť
Námestie slobodyLinka 22Smer B zobraziť
Námestie slobodyLinka 23Smer A zobraziť
Námestie slobodyLinka 23Smer B zobraziť
Námestie slobodyLinka 26Smer A zobraziť
Námestie slobodyLinka 26Smer B zobraziť
Námestie slobodyLinka 28Smer A zobraziť
Námestie slobodyLinka 28Smer B zobraziť
Námestie slobodyLinka 29Smer A zobraziť
Námestie slobodyLinka 29Smer B zobraziť
Námestie slobodyLinka 33Smer A zobraziť
Námestie slobodyLinka 33Smer B zobraziť
Námestie slobodyLinka 34Smer A zobraziť
Námestie slobodyLinka 34Smer B zobraziť
Námestie slobodyLinka 35Smer A zobraziť
Námestie slobodyLinka 35Smer B zobraziť
Námestie slobodyLinka 36Smer A zobraziť
Námestie slobodyLinka 36Smer B zobraziť
Námestie slobodyLinka 41Smer A zobraziť
Námestie slobodyLinka 41Smer B zobraziť
Námestie slobodyLinka 42Smer A zobraziť
Námestie slobodyLinka 42Smer B zobraziť
Námestie slobodyLinka 43Smer A zobraziť
Námestie slobodyLinka 43Smer B zobraziť
Námestie slobodyLinka 97Smer A zobraziť
Námestie slobodyLinka 97Smer B zobraziť
Námestie Štefana MoysesaLinka 100Smer A zobraziť
Námestie Štefana MoysesaLinka 100Smer B zobraziť
NárodnáLinka 21Smer A zobraziť
NárodnáLinka 21Smer B zobraziť
NárodnáLinka 22Smer A zobraziť
NárodnáLinka 22Smer B zobraziť
NárodnáLinka 26Smer A zobraziť
NárodnáLinka 26Smer B zobraziť
NárodnáLinka 34Smer A zobraziť
NárodnáLinka 34Smer B zobraziť
NárodnáLinka 41Smer A zobraziť
NárodnáLinka 41Smer B zobraziť
NárodnáLinka 97Smer A zobraziť
NárodnáLinka 97Smer B zobraziť
NemakLinka 2Smer A zobraziť
NemocnicaLinka 1Smer A zobraziť
NemocnicaLinka 1Smer B zobraziť
NemocnicaLinka 3Smer A zobraziť
NemocnicaLinka 4Smer A zobraziť
NemocnicaLinka 4Smer B zobraziť
NemocnicaLinka 5Smer A zobraziť
NemocnicaLinka 5Smer B zobraziť
Nové KališteLinka 32Smer A zobraziť
Nové KališteLinka 32Smer B zobraziť
Obchodná akadémiaLinka 1Smer A zobraziť
Obchodná akadémiaLinka 1Smer B zobraziť
Obchodná akadémiaLinka 2Smer A zobraziť
Obchodná akadémiaLinka 2Smer B zobraziť
Obchodná akadémiaLinka 4Smer A zobraziť
Obchodná akadémiaLinka 4Smer B zobraziť
Obchodná akadémiaLinka 5Smer A zobraziť
Obchodná akadémiaLinka 5Smer B zobraziť
Okresný úradLinka 21Smer A zobraziť
Okresný úradLinka 21Smer B zobraziť
Okresný úradLinka 22Smer A zobraziť
Okresný úradLinka 22Smer B zobraziť
Okresný úradLinka 41Smer A zobraziť
Okresný úradLinka 41Smer B zobraziť
Okresný úradLinka 90Smer A zobraziť
Okresný úradLinka 90Smer B zobraziť
OkružnáLinka 24Smer A zobraziť
OkružnáLinka 24Smer B zobraziť
OkružnáLinka 26Smer A zobraziť
OkružnáLinka 26Smer B zobraziť
OkružnáLinka 97Smer A zobraziť
OkružnáLinka 97Smer B zobraziť
parkovisko MičinskáLinka 20Smer A zobraziť
parkovisko MičinskáLinka 23Smer B zobraziť
parkovisko MičinskáLinka 29Smer A zobraziť
Partizánska cesta čerpacia stanicaLinka 26Smer A zobraziť
Partizánska cesta čerpacia stanicaLinka 26Smer B zobraziť
Partizánska cesta čerpacia stanicaLinka 28Smer A zobraziť
Partizánska cesta čerpacia stanicaLinka 28Smer B zobraziť
Partizánska cesta čerpacia stanicaLinka 33Smer A zobraziť
Partizánska cesta čerpacia stanicaLinka 33Smer B zobraziť
Partizánska cesta čerpacia stanicaLinka 41Smer A zobraziť
Partizánska cesta čerpacia stanicaLinka 41Smer B zobraziť
Partizánska cesta čerpacia stanicaLinka 42Smer A zobraziť
Partizánska cesta čerpacia stanicaLinka 42Smer B zobraziť
Partizánska cesta MýtoLinka 26Smer A zobraziť
Partizánska cesta MýtoLinka 26Smer B zobraziť
Partizánska cesta MýtoLinka 28Smer A zobraziť
Partizánska cesta MýtoLinka 28Smer B zobraziť
Partizánska cesta MýtoLinka 33Smer A zobraziť
Partizánska cesta MýtoLinka 33Smer B zobraziť
Partizánska cesta MýtoLinka 41Smer A zobraziť
Partizánska cesta MýtoLinka 41Smer B zobraziť
Partizánska cesta MýtoLinka 42Smer A zobraziť
Partizánska cesta MýtoLinka 42Smer B zobraziť
Partizánska cesta rázcestieLinka 42Smer B zobraziť
Partizánska cesta SVPLinka 26Smer A zobraziť
Partizánska cesta SVPLinka 28Smer A zobraziť
Partizánska cesta SVPLinka 33Smer A zobraziť
Partizánska cesta SVPLinka 41Smer B zobraziť
Partizánska cesta SVPLinka 42Smer A zobraziť
Partizánska cesta tlačiareňLinka 26Smer A zobraziť
Partizánska cesta tlačiareňLinka 26Smer B zobraziť
Partizánska cesta tlačiareňLinka 28Smer A zobraziť
Partizánska cesta tlačiareňLinka 28Smer B zobraziť
Partizánska cesta tlačiareňLinka 33Smer A zobraziť
Partizánska cesta tlačiareňLinka 33Smer B zobraziť
Partizánska cesta tlačiareňLinka 41Smer A zobraziť
Partizánska cesta tlačiareňLinka 41Smer B zobraziť
Partizánska cesta tlačiareňLinka 42Smer A zobraziť
Partizánska cesta tlačiareňLinka 42Smer B zobraziť
Partizánska cestaLinka 100Smer A zobraziť
Partizánska cestaLinka 100Smer B zobraziť
Partizánska cestaLinka 26Smer A zobraziť
Partizánska cestaLinka 26Smer B zobraziť
Partizánska cestaLinka 28Smer A zobraziť
Partizánska cestaLinka 28Smer B zobraziť
Partizánska cestaLinka 34Smer A zobraziť
Partizánska cestaLinka 34Smer B zobraziť
Partizánska cestaLinka 41Smer A zobraziť
Partizánska cestaLinka 41Smer B zobraziť
Partizánska cestaLinka 42Smer A zobraziť
Partizánska cestaLinka 42Smer B zobraziť
Partizánska cestaLinka 80Smer A zobraziť
Partizánska cestaLinka 80Smer B zobraziť
Partizánska cestaLinka 97Smer A zobraziť
Partizánska cestaLinka 97Smer B zobraziť
PieninskáLinka 21Smer A zobraziť
PieninskáLinka 22Smer A zobraziť
PieninskáLinka 23Smer A zobraziť
PieninskáLinka 90Smer A zobraziť
PivovarLinka 21Smer A zobraziť
PivovarLinka 21Smer B zobraziť
PivovarLinka 22Smer A zobraziť
PivovarLinka 22Smer B zobraziť
PivovarLinka 90Smer A zobraziť
PivovarLinka 90Smer B zobraziť
Plážové kúpaliskoLinka 32Smer A zobraziť
Plážové kúpaliskoLinka 32Smer B zobraziť
Pod HôrkouLinka 100Smer A zobraziť
Pod RybouLinka 100Smer A zobraziť
Pod RybouLinka 43Smer A zobraziť
Pod RybouLinka 43Smer B zobraziť
Podháj SZULinka 21Smer A zobraziť
Podháj SZULinka 21Smer B zobraziť
Podháj SZULinka 90Smer A zobraziť
Podháj SZULinka 90Smer B zobraziť
Podlavice,GaštanováLinka 27Smer A zobraziť
Podlavice,GaštanováLinka 32Smer A zobraziť
Podlavice,GaštanováLinka 34Smer B zobraziť
Podlavice,PriehradaLinka 36Smer A zobraziť
Podlavice,PriehradaLinka 36Smer B zobraziť
Podlavická cestaLinka 27Smer B zobraziť
Podlavická cestaLinka 32Smer B zobraziť
Podlavická cestaLinka 34Smer A zobraziť
Podlavická cestaLinka 35Smer A zobraziť
Podlavická cestaLinka 36Smer A zobraziť
Podlavická cestaLinka 36Smer B zobraziť
Poľná rázcestieLinka 32Smer A zobraziť
Poľná rázcestieLinka 32Smer B zobraziť
Poľná rázcestieLinka 97Smer A zobraziť
Poľná rázcestieLinka 97Smer B zobraziť
PoľnáLinka 32Smer A zobraziť
PoľnáLinka 32Smer B zobraziť
PoľnáLinka 97Smer A zobraziť
PoľnáLinka 97Smer B zobraziť
Povstalecká cestaLinka 27Smer A zobraziť
Povstalecká cestaLinka 32Smer A zobraziť
Povstalecká cestaLinka 34Smer B zobraziť
Povstalecká cestaLinka 35Smer A zobraziť
Povstalecká cestaLinka 35Smer B zobraziť
Priemyselný park, mostLinka 33Smer A zobraziť
Priemyselný park, mostLinka 33Smer B zobraziť
Priemyselný park, mostLinka 41Smer A zobraziť
Priemyselný park, mostLinka 41Smer B zobraziť
Pršianska cesta I.Linka 97Smer A zobraziť
Pršianska cesta I.Linka 97Smer B zobraziť
Pršianska terasa MedenáLinka 97Smer A zobraziť
Pršianska terasa MedenáLinka 97Smer B zobraziť
Pršianska terasa MosadznáLinka 97Smer B zobraziť
Radvaň ParkLinka 22Smer B zobraziť
Rakytovce,ihriskoLinka 21Smer B zobraziť
Rakytovce,RDLinka 21Smer A zobraziť
Rakytovce,RDLinka 21Smer B zobraziť
RakytovceLinka 21Smer A zobraziť
RakytovceLinka 21Smer B zobraziť
rázcestie KynceľováLinka 26Smer A zobraziť
rázcestie KynceľováLinka 26Smer B zobraziť
rázcestie KynceľováLinka 28Smer A zobraziť
rázcestie KynceľováLinka 28Smer B zobraziť
rázcestie RudlováLinka 100Smer A zobraziť
rázcestie RudlováLinka 20Smer A zobraziť
rázcestie RudlováLinka 20Smer B zobraziť
rázcestie RudlováLinka 21Smer A zobraziť
rázcestie RudlováLinka 21Smer B zobraziť
rázcestie RudlováLinka 22Smer A zobraziť
rázcestie RudlováLinka 22Smer B zobraziť
rázcestie RudlováLinka 23Smer A zobraziť
rázcestie RudlováLinka 23Smer B zobraziť
rázcestie RudlováLinka 29Smer A zobraziť
rázcestie RudlováLinka 29Smer B zobraziť
rázcestie RudlováLinka 80Smer A zobraziť
rázcestie RudlováLinka 80Smer B zobraziť
Regionálna správa ciestLinka 1Smer A zobraziť
Regionálna správa ciestLinka 1Smer B zobraziť
Regionálna správa ciestLinka 23Smer A zobraziť
Regionálna správa ciestLinka 23Smer B zobraziť
Regionálna správa ciestLinka 2Smer A zobraziť
Regionálna správa ciestLinka 2Smer B zobraziť
Regionálna správa ciestLinka 42Smer A zobraziť
Regionálna správa ciestLinka 42Smer B zobraziť
Regionálna správa ciestLinka 4Smer A zobraziť
Regionálna správa ciestLinka 4Smer B zobraziť
Regionálna správa ciestLinka 5Smer A zobraziť
Regionálna správa ciestLinka 5Smer B zobraziť
Reštaurácia LuxLinka 1Smer A zobraziť
Reštaurácia LuxLinka 1Smer B zobraziť
Reštaurácia LuxLinka 3Smer A zobraziť
Reštaurácia LuxLinka 4Smer A zobraziť
Reštaurácia LuxLinka 4Smer B zobraziť
Reštaurácia LuxLinka 5Smer A zobraziť
Reštaurácia LuxLinka 5Smer B zobraziť
Rooseveltova nemocnicaLinka 25Smer A zobraziť
Rooseveltova nemocnicaLinka 80Smer B zobraziť
Rudlová kapitána JarošaLinka 100Smer A zobraziť
Rudlovská cesta podjazdLinka 100Smer A zobraziť
Rudlovská cesta podjazdLinka 20Smer A zobraziť
Rudlovská cesta podjazdLinka 20Smer B zobraziť
Rudlovská cesta podjazdLinka 21Smer A zobraziť
Rudlovská cesta podjazdLinka 21Smer B zobraziť
Rudlovská cesta podjazdLinka 22Smer A zobraziť
Rudlovská cesta podjazdLinka 22Smer B zobraziť
Rudlovská cesta podjazdLinka 23Smer A zobraziť
Rudlovská cesta podjazdLinka 23Smer B zobraziť
Rudlovská cesta podjazdLinka 29Smer A zobraziť
Rudlovská cesta podjazdLinka 29Smer B zobraziť
Rudlovská cesta podjazdLinka 80Smer A zobraziť
Rudlovská cesta podjazdLinka 80Smer B zobraziť
Rudlovská cestaLinka 100Smer A zobraziť
Rudlovská cestaLinka 20Smer B zobraziť
Rudlovská cestaLinka 29Smer B zobraziť
Rudohorská dolnáLinka 20Smer B zobraziť
Rudohorská dolnáLinka 21Smer A zobraziť
Rudohorská dolnáLinka 21Smer B zobraziť
Rudohorská dolnáLinka 22Smer A zobraziť
Rudohorská dolnáLinka 22Smer B zobraziť
Rudohorská dolnáLinka 23Smer A zobraziť
Rudohorská dolnáLinka 23Smer B zobraziť
Rudohorská dolnáLinka 24Smer A zobraziť
Rudohorská dolnáLinka 24Smer B zobraziť
Rudohorská dolnáLinka 25Smer A zobraziť
Rudohorská dolnáLinka 25Smer B zobraziť
Rudohorská dolnáLinka 26Smer B zobraziť
Rudohorská dolnáLinka 27Smer A zobraziť
Rudohorská dolnáLinka 27Smer B zobraziť
Rudohorská dolnáLinka 28Smer B zobraziť
Rudohorská dolnáLinka 29Smer B zobraziť
Rudohorská hornáLinka 20Smer B zobraziť
Rudohorská hornáLinka 21Smer A zobraziť
Rudohorská hornáLinka 21Smer B zobraziť
Rudohorská hornáLinka 22Smer A zobraziť
Rudohorská hornáLinka 22Smer B zobraziť
Rudohorská hornáLinka 23Smer A zobraziť
Rudohorská hornáLinka 23Smer B zobraziť
Rudohorská hornáLinka 26Smer B zobraziť
Rudohorská hornáLinka 28Smer B zobraziť
Rudohorská hornáLinka 80Smer A zobraziť
Rudohorská hornáLinka 90Smer A zobraziť
Rudohorská hornáLinka 90Smer B zobraziť
Rudohorská stredLinka 20Smer B zobraziť
Rudohorská stredLinka 24Smer A zobraziť
Rudohorská stredLinka 24Smer B zobraziť
Rudohorská stredLinka 25Smer A zobraziť
Rudohorská stredLinka 25Smer B zobraziť
Rudohorská stredLinka 27Smer A zobraziť
Rudohorská stredLinka 27Smer B zobraziť
Rudohorská stredLinka 29Smer B zobraziť
SADLinka 1Smer A zobraziť
SADLinka 1Smer B zobraziť
SADLinka 26Smer A zobraziť
SADLinka 26Smer B zobraziť
SADLinka 28Smer A zobraziť
SADLinka 28Smer B zobraziť
SADLinka 2Smer A zobraziť
SADLinka 2Smer B zobraziť
SADLinka 33Smer A zobraziť
SADLinka 33Smer B zobraziť
SADLinka 41Smer A zobraziť
SADLinka 41Smer B zobraziť
SADLinka 42Smer A zobraziť
SADLinka 42Smer B zobraziť
SADLinka 4Smer A zobraziť
SADLinka 4Smer B zobraziť
SADLinka 5Smer A zobraziť
SADLinka 5Smer B zobraziť
Šalková,JednotaLinka 42Smer A zobraziť
Šalková,JednotaLinka 42Smer B zobraziť
Šalková,otočkaLinka 42Smer B zobraziť
Šalková,rázcestieLinka 42Smer A zobraziť
Šalková,rázcestieLinka 42Smer B zobraziť
Sásová,ihriskoLinka 24Smer A zobraziť
Sásová,ihriskoLinka 24Smer B zobraziť
Sásová,ihriskoLinka 25Smer A zobraziť
Sásová,ihriskoLinka 25Smer B zobraziť
Sásová,ihriskoLinka 27Smer A zobraziť
Sásová,ihriskoLinka 27Smer B zobraziť
Sásová,ihriskoLinka 80Smer A zobraziť
Sásová,ihriskoLinka 80Smer B zobraziť
Sásová,ihriskoLinka 90Smer A zobraziť
Sásová,ihriskoLinka 90Smer B zobraziť
Sásovská cestaLinka 100Smer A zobraziť
Sásovská cestaLinka 24Smer A zobraziť
Sásovská cestaLinka 24Smer B zobraziť
Sásovská cestaLinka 25Smer A zobraziť
Sásovská cestaLinka 25Smer B zobraziť
Sásovská cestaLinka 27Smer A zobraziť
Sásovská cestaLinka 27Smer B zobraziť
Sásovská cestaLinka 29Smer A zobraziť
Sásovská cestaLinka 29Smer B zobraziť
Sásovská cestaLinka 80Smer A zobraziť
Sásovská cestaLinka 80Smer B zobraziť
Sásovská cestaLinka 90Smer A zobraziť
Sásovská cestaLinka 90Smer B zobraziť
Šášovské Podhradie, horáreňLinka 4Smer A zobraziť
Šášovské Podhradie, horáreňLinka 4Smer B zobraziť
Šášovské Podhradie, pílaLinka 4Smer A zobraziť
Šášovské Podhradie, pílaLinka 4Smer B zobraziť
Šášovské PodhradieLinka 4Smer B zobraziť
Senica,JednotaLinka 33Smer A zobraziť
Senica,JednotaLinka 33Smer B zobraziť
Senica,JednotaLinka 41Smer A zobraziť
Senica,JednotaLinka 41Smer B zobraziť
Senica,otočkaLinka 33Smer B zobraziť
Senica,otočkaLinka 41Smer A zobraziť
SevernáLinka 24Smer A zobraziť
SevernáLinka 24Smer B zobraziť
SevernáLinka 25Smer A zobraziť
SevernáLinka 25Smer B zobraziť
SevernáLinka 27Smer A zobraziť
SevernáLinka 27Smer B zobraziť
SevernáLinka 33Smer A zobraziť
SevernáLinka 33Smer B zobraziť
SevernáLinka 35Smer A zobraziť
SevernáLinka 35Smer B zobraziť
SevernáLinka 36Smer A zobraziť
SevernáLinka 36Smer B zobraziť
SevernáLinka 80Smer A zobraziť
SevernáLinka 80Smer B zobraziť
SevernáLinka 90Smer A zobraziť
SevernáLinka 90Smer B zobraziť
Skubín,JednotaLinka 35Smer A zobraziť
Skubín,JednotaLinka 35Smer B zobraziť
Skubín,otočkaLinka 35Smer B zobraziť
Skuteckého rázcestieLinka 20Smer A zobraziť
Skuteckého rázcestieLinka 29Smer A zobraziť
SkuteckéhoLinka 33Smer B zobraziť
SkuteckéhoLinka 35Smer A zobraziť
SkuteckéhoLinka 36Smer A zobraziť
SkuteckéhoLinka 43Smer A zobraziť
SládkovičovaLinka 21Smer A zobraziť
SládkovičovaLinka 21Smer B zobraziť
SládkovičovaLinka 22Smer A zobraziť
SládkovičovaLinka 22Smer B zobraziť
SládkovičovaLinka 32Smer A zobraziť
SládkovičovaLinka 32Smer B zobraziť
SládkovičovaLinka 41Smer A zobraziť
SládkovičovaLinka 41Smer B zobraziť
SládkovičovaLinka 90Smer A zobraziť
SládkovičovaLinka 90Smer B zobraziť
SládkovičovaLinka 97Smer A zobraziť
SládkovičovaLinka 97Smer B zobraziť
Slnečná stráňLinka 4Smer A zobraziť
Slnečná stráňLinka 4Smer B zobraziť
Slovalco a.s.Linka 1Smer A zobraziť
Slovalco a.s.Linka 4Smer A zobraziť
Slovalco a.s.Linka 5Smer A zobraziť
SrnkováLinka 43Smer A zobraziť
Štadlerovo nábrežieLinka 21Smer A zobraziť
Štadlerovo nábrežieLinka 21Smer B zobraziť
Štadlerovo nábrežieLinka 22Smer A zobraziť
Štadlerovo nábrežieLinka 22Smer B zobraziť
Štadlerovo nábrežieLinka 26Smer A zobraziť
Štadlerovo nábrežieLinka 26Smer B zobraziť
Štadlerovo nábrežieLinka 41Smer A zobraziť
Štadlerovo nábrežieLinka 41Smer B zobraziť
Štadlerovo nábrežieLinka 97Smer A zobraziť
Štadlerovo nábrežieLinka 97Smer B zobraziť
Stará SásováLinka 100Smer A zobraziť
Stará SásováLinka 29Smer A zobraziť
Stará SásováLinka 29Smer B zobraziť
Stará SásováLinka 80Smer A zobraziť
Stará SásováLinka 80Smer B zobraziť
Starohorská otočkaLinka 23Smer B zobraziť
Starohorská otočkaLinka 24Smer B zobraziť
Starohorská otočkaLinka 25Smer B zobraziť
Starohorská otočkaLinka 26Smer B zobraziť
Starohorská otočkaLinka 27Smer B zobraziť
Starohorská otočkaLinka 28Smer B zobraziť
Starohorská otočkaLinka 80Smer A zobraziť
Starohorská pod BánošomLinka 23Smer B zobraziť
Starohorská pod BánošomLinka 26Smer B zobraziť
Starohorská pod BánošomLinka 28Smer B zobraziť
Starohorská rázcestieLinka 20Smer B zobraziť
Starohorská rázcestieLinka 23Smer B zobraziť
Starohorská rázcestieLinka 26Smer B zobraziť
Starohorská rázcestieLinka 28Smer B zobraziť
Starohorská rázcestieLinka 80Smer A zobraziť
Starohorská rázcestieLinka 90Smer A zobraziť
Štefánikovo nábrežieLinka 21Smer A zobraziť
Štefánikovo nábrežieLinka 21Smer B zobraziť
Štefánikovo nábrežieLinka 22Smer A zobraziť
Štefánikovo nábrežieLinka 22Smer B zobraziť
Štefánikovo nábrežieLinka 26Smer A zobraziť
Štefánikovo nábrežieLinka 26Smer B zobraziť
Štefánikovo nábrežieLinka 34Smer A zobraziť
Štefánikovo nábrežieLinka 34Smer B zobraziť
Štefánikovo nábrežieLinka 41Smer A zobraziť
Štefánikovo nábrežieLinka 41Smer B zobraziť
Štefánikovo nábrežieLinka 97Smer A zobraziť
Štefánikovo nábrežieLinka 97Smer B zobraziť
STKLinka 22Smer A zobraziť
STKLinka 22Smer B zobraziť
STKLinka 32Smer A zobraziť
STKLinka 32Smer B zobraziť
STKLinka 41Smer A zobraziť
STKLinka 41Smer B zobraziť
STKLinka 90Smer A zobraziť
STKLinka 90Smer B zobraziť
Strieborné námestieLinka 24Smer A zobraziť
Strieborné námestieLinka 24Smer B zobraziť
Strieborné námestieLinka 25Smer A zobraziť
Strieborné námestieLinka 25Smer B zobraziť
Strieborné námestieLinka 27Smer A zobraziť
Strieborné námestieLinka 27Smer B zobraziť
Strieborné námestieLinka 33Smer A zobraziť
Strieborné námestieLinka 33Smer B zobraziť
Strieborné námestieLinka 35Smer A zobraziť
Strieborné námestieLinka 35Smer B zobraziť
Strieborné námestieLinka 36Smer A zobraziť
Strieborné námestieLinka 36Smer B zobraziť
Strieborné námestieLinka 80Smer A zobraziť
Strieborné námestieLinka 80Smer B zobraziť
Strieborné námestieLinka 90Smer A zobraziť
Strieborné námestieLinka 90Smer B zobraziť
Svätokrížske námestieLinka 3Smer A zobraziť
Švermova EUROPA SCLinka 24Smer B zobraziť
Švermova EUROPA SCLinka 26Smer B zobraziť
Švermova EUROPA SCLinka 33Smer B zobraziť
Švermova EUROPA SCLinka 97Smer A zobraziť
Tajovského pod nemocnicouLinka 27Smer A zobraziť
Tajovského pod nemocnicouLinka 27Smer B zobraziť
Tajovského pod nemocnicouLinka 32Smer A zobraziť
Tajovského pod nemocnicouLinka 32Smer B zobraziť
Tajovského pod nemocnicouLinka 34Smer A zobraziť
Tajovského pod nemocnicouLinka 34Smer B zobraziť
Tajovského pod nemocnicouLinka 35Smer A zobraziť
Tajovského pod nemocnicouLinka 35Smer B zobraziť
Tajovského pod nemocnicouLinka 36Smer A zobraziť
Tajovského pod nemocnicouLinka 36Smer B zobraziť
Tajovského školyLinka 25Smer A zobraziť
Tajovského školyLinka 25Smer B zobraziť
Tajovského školyLinka 27Smer A zobraziť
Tajovského školyLinka 27Smer B zobraziť
Tajovského školyLinka 32Smer A zobraziť
Tajovského školyLinka 32Smer B zobraziť
Tajovského školyLinka 34Smer A zobraziť
Tajovského školyLinka 34Smer B zobraziť
Tajovského školyLinka 35Smer A zobraziť
Tajovského školyLinka 35Smer B zobraziť
Tajovského školyLinka 36Smer A zobraziť
Tajovského školyLinka 36Smer B zobraziť
Tajovského školyLinka 80Smer A zobraziť
Tajovského školyLinka 80Smer B zobraziť
Tajovského,parkLinka 34Smer A zobraziť
Tajovského,parkLinka 34Smer B zobraziť
Tajovského,UMBLinka 27Smer A zobraziť
Tajovského,UMBLinka 27Smer B zobraziť
Tajovského,UMBLinka 32Smer A zobraziť
Tajovského,UMBLinka 32Smer B zobraziť
Tajovského,UMBLinka 34Smer A zobraziť
Tajovského,UMBLinka 34Smer B zobraziť
Tajovského,UMBLinka 35Smer A zobraziť
Tajovského,UMBLinka 35Smer B zobraziť
Tajovského,UMBLinka 36Smer A zobraziť
Tajovského,UMBLinka 36Smer B zobraziť
TatranskáLinka 20Smer B zobraziť
TatranskáLinka 23Smer B zobraziť
TatranskáLinka 26Smer B zobraziť
TatranskáLinka 28Smer B zobraziť
TatranskáLinka 80Smer A zobraziť
TatranskáLinka 90Smer A zobraziť
TESCO HypermarketLinka 21Smer B zobraziť
Trieda Hradca Králové otočkaLinka 33Smer A zobraziť
Trieda Hradca Králové rázcestieLinka 33Smer A zobraziť
Trieda Hradca Králové rázcestieLinka 33Smer B zobraziť
Trieda Hradca KrálovéLinka 33Smer A zobraziť
Trieda Hradca KrálovéLinka 33Smer B zobraziť
TrstieLinka 4Smer A zobraziť
TrstieLinka 4Smer B zobraziť
Uľanka rázcesti Špania DolinaLinka 43Smer A zobraziť
Uľanka rázcesti Špania DolinaLinka 43Smer B zobraziť
Uľanka,otočkaLinka 43Smer B zobraziť
Uľanská cestaLinka 43Smer A zobraziť
Uľanská cestaLinka 43Smer B zobraziť
ulica Dukelských hrdinovLinka 1Smer A zobraziť
ulica Dukelských hrdinovLinka 1Smer B zobraziť
ulica Dukelských hrdinovLinka 3Smer A zobraziť
ulica Dukelských hrdinovLinka 4Smer A zobraziť
ulica Dukelských hrdinovLinka 4Smer B zobraziť
ulica Dukelských hrdinovLinka 5Smer A zobraziť
ulica Dukelských hrdinovLinka 5Smer B zobraziť
ulica HviezdoslavovaLinka 3Smer A zobraziť
ulica KmeťovaLinka 1Smer A zobraziť
ulica KmeťovaLinka 1Smer B zobraziť
ulica KmeťovaLinka 3Smer A zobraziť
ulica KmeťovaLinka 4Smer A zobraziť
ulica KmeťovaLinka 4Smer B zobraziť
ulica KmeťovaLinka 5Smer A zobraziť
ulica KmeťovaLinka 5Smer B zobraziť
ulica KrížnaLinka 3Smer A zobraziť
ulica Pod DonátomLinka 3Smer A zobraziť
ulica SvitavskáLinka 3Smer A zobraziť
ulica TajovskéhoLinka 1Smer B zobraziť
ulica TajovskéhoLinka 2Smer B zobraziť
ulica TajovskéhoLinka 3Smer A zobraziť
ulica TajovskéhoLinka 4Smer A zobraziť
ulica TajovskéhoLinka 5Smer A zobraziť
ulica TajovskéhoLinka 5Smer B zobraziť
Úrad preimyselného vlastníctvaLinka 32Smer A zobraziť
Úrad preimyselného vlastníctvaLinka 32Smer B zobraziť
Úrad preimyselného vlastníctvaLinka 33Smer A zobraziť
Úrad preimyselného vlastníctvaLinka 33Smer B zobraziť
ÚsvitLinka 24Smer A zobraziť
ÚsvitLinka 24Smer B zobraziť
ÚsvitLinka 26Smer A zobraziť
ÚsvitLinka 26Smer B zobraziť
ÚsvitLinka 33Smer A zobraziť
ÚsvitLinka 33Smer B zobraziť
ÚsvitLinka 97Smer A zobraziť
ÚsvitLinka 97Smer B zobraziť
ViestovaLinka 100Smer A zobraziť
ViestovaLinka 80Smer A zobraziť
VozovňaLinka 21Smer A zobraziť
VozovňaLinka 21Smer B zobraziť
VozovňaLinka 22Smer B zobraziť
VozovňaLinka 90Smer A zobraziť
VozovňaLinka 90Smer B zobraziť
WolkerovaLinka 33Smer B zobraziť
Závod SNPLinka 1Smer A zobraziť
Závod SNPLinka 1Smer B zobraziť
Závod SNPLinka 2Smer A zobraziť
Závod SNPLinka 4Smer A zobraziť
Závod SNPLinka 4Smer B zobraziť
Závod SNPLinka 5Smer A zobraziť
Závod SNPLinka 5Smer B zobraziť
Železničná stanicaLinka 100Smer A zobraziť
Železničná stanicaLinka 100Smer B zobraziť
Železničná stanicaLinka 20Smer A zobraziť
Železničná stanicaLinka 20Smer B zobraziť
Železničná stanicaLinka 28Smer A zobraziť
Železničná stanicaLinka 28Smer B zobraziť
Železničná stanicaLinka 29Smer A zobraziť
Železničná stanicaLinka 29Smer B zobraziť
Železničná stanicaLinka 33Smer A zobraziť
Železničná stanicaLinka 33Smer B zobraziť
Železničná stanicaLinka 34Smer A zobraziť
Železničná stanicaLinka 35Smer A zobraziť
Železničná stanicaLinka 36Smer A zobraziť
Železničná stanicaLinka 41Smer B zobraziť
Železničná stanicaLinka 43Smer A zobraziť
Železničná stanicaLinka 43Smer B zobraziť
Železničná stanicaLinka 80Smer A zobraziť
Železničná stanicaLinka 80Smer B zobraziť
Železničná stanicaLinka 97Smer A zobraziť
Zvolenská cesta juhLinka 22Smer A zobraziť
Zvolenská cesta juhLinka 22Smer B zobraziť
Zvolenská cesta juhLinka 90Smer A zobraziť
Zvolenská cesta juhLinka 90Smer B zobraziť
Zvolenská cesta severLinka 22Smer A zobraziť
Zvolenská cesta severLinka 22Smer B zobraziť
Zvolenská cesta severLinka 32Smer A zobraziť
Zvolenská cesta severLinka 32Smer B zobraziť
Zvolenská cesta severLinka 41Smer A zobraziť
Zvolenská cesta severLinka 41Smer B zobraziť
Zvolenská cesta severLinka 90Smer A zobraziť
Zvolenská cesta severLinka 90Smer B zobraziť
Zvolenská cesta stredLinka 22Smer A zobraziť
Zvolenská cesta stredLinka 22Smer B zobraziť
Zvolenská cesta stredLinka 32Smer A zobraziť
Zvolenská cesta stredLinka 32Smer B zobraziť
Zvolenská cesta stredLinka 41Smer A zobraziť
Zvolenská cesta stredLinka 41Smer B zobraziť
Zvolenská cesta stredLinka 90Smer A zobraziť
Zvolenská cesta stredLinka 90Smer B zobraziť
Zvolenská cesta TESCOLinka 22Smer A zobraziť
Zvolenská cesta TESCOLinka 22Smer B zobraziť
Zvolenská cesta TESCOLinka 32Smer A zobraziť
Zvolenská cesta TESCOLinka 32Smer B zobraziť
Zvolenská cesta TESCOLinka 41Smer A zobraziť
Zvolenská cesta TESCOLinka 41Smer B zobraziť
Zvolenská cesta TESCOLinka 90Smer A zobraziť
Zvolenská cesta TESCOLinka 90Smer B zobraziť
ZVTLinka 21Smer A zobraziť
ZVTLinka 21Smer B zobraziť
ZVTLinka 90Smer A zobraziť
ZVTLinka 90Smer B zobraziť

Pin It on Pinterest