Zamestnanci

Spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. záleží na spokojnosti zamestnancov a snaží sa oceniť ich prácu a vytvárať podmienky pre motiváciu a stabilizáciu zamestnancov.
Ponúka pre svojich zamestnancov nasledovné benefity:

  • cestovné výhody pre zamestnancov a rodinných príslušníkov
  • príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie
  • vianočný príspevok
  • regenerácia pracovných síl vo vybraných zariadeniach

Etický kódex

Fotogaléria

Pin It on Pinterest