Dopravná karta

Dopravná karta spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť  je v podstate elektronickou peňaženkou, na ktorú je možné zakúpiť kredit na nákup jednorazových cestovných lístkov, predplatných cestovných lístkov (30-dňový, 90-dňový) a zároveň slúži na preukazovanie sa nároku na zľavu v závislosti od tarifných podmienok mestských, prímestských a diaľkových linkách prevádzkovaných spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť a na prímestských linkách spoločnosti Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s..

Kúpou dopravnej karty získate:

  • zľavu z obyčajného cestovného
  • bezhotovostnú platbu za cestovné lístky
  • prispejete k zrýchleniu dopravy
  • možnosť využiť dopravnú kartu na linkách mestskej hromadnej dopravy Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Žiar nad Hronom; na linkách prímestskej dopravy v okresoch Zvolen, Krupina, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Veľký Krtíš a možnosť využiť dopravnú kartu na prímestských linkách dopravcu Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s. v okresoch Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca
  • vklad na dopravnej karte nie je časovo obmedzený

Dopravnú kartu je možné zakúpiť v našich dopravných kanceláriách, kde Vám ju vystavíme na počkanie. Vydanie prípadne zmenu dopravnej karty je možné iba na základe vyplnenej žiadosti cestujúceho, ktorej tlačivo je k dispozícii v príslušnej dopravnej kancelárii dopravcu alebo na webovej stránke dopravcu tu.

Uplatnenie zliav

Pre uplatnenie jednotlivých zliav môžete nahliadnuť do tabuľky kde máte uvedené podklady potrebné na uplatnenie Vami žiadanej zľavy:

 

Na záver zaplatíte poplatok za vydanie dopravnej  karty 5,- € a zároveň si môžete dopravnú kartu dobiť,  minimálny vklad 2,- € taktiež je možné dobiť u vodičov v autobusoch od 5,- € do sumy 50,- €.

Pri zmene podtypu dopravnej karty je potrebné vždy vypísať Žiadosť  (napr. z občianskej na dôchodcovskú dopravnú kartu, zo študentskej na občiansku a pod.). Za zmenu bude účtovaný manipulačný poplatok 1,- €.

Vyčíslenie finančného zostatku na karte sa vyčísľuje v ten deň, keď sa s kartou pracuje (pokiaľ je možné z karty vyčítať aktuálny zostatok) alebo po 4 kalendárnych dňoch, pokiaľ nie je možné z karty vyčítať aktuálny zostatok (strata karty, nefunkčná karta). Finančný zostatok z dopravnej karty sa v hotovosti nevypláca, ale je možné previesť ho na inú dopravnú kartu po úhrade manipulačného poplatku 1,- €.

Platnosť dopravnej karty je nastavená na obdobie 5 rokov od jej vydania.

Dopravné karty, ktorým skončila 5 ročná platnosť a nevykazujú známky mechanického poškodenia prípadne nadmerné fyzické opotrebovanie budú na predajných miestach po úhrade manipulačného poplatku 1,- € predlžované o ďalších 5 rokov

K predĺženiu platnosti dopravnej karty je potrebné navštíviť dopravnú kanceláriu, predložiť doklad totožnosti a uhradiť manipulačný poplatok 1,- €.

Na dopravnú kartu Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť sa vzťahuje dvojročná  záručná doba od jej vydania a len v prípade, že nie je mechanicky poškodená (ohnutá, zlomená a pod.) 

Na základe vyššie uvedených podmienok pracovník dopravnej kancelárie zákazníkovi vymení dopravnú kartu bezplatne po spísaní Reklamačného protokolu.

Na novú dopravnú kartu bude prenesený finančný zostatok z nefunkčnej dopravnej karty. Pokiaľ zákazník nemá záujem o vydanie novej dopravnej karty, zostatok z karty môže byť prenesený na inú dopravnú kartu.

V prípade mechanického poškodenia dopravnej karty sa účtuje poplatok vo výške 5,- € za vydanie novej dopravnej karty + 1,- € za prenesenie zostatku.

Stratu a odcudzenie dopravnej karty je možné nahlásiť len osobne v dopravnej kancelárii a to s dokladom totožnosti majiteľa dopravnej karty (OP, pas – prípadne jeho kópie na papieri, či v mobile). Majiteľovi stratenej, odcudzenej dopravnej karty, pokiaľ bude mať záujem, bude vydaná nová dopravná karta za poplatok 5,- €. Stratenú alebo odcudzenú dopravnú kartu pracovník dopravnej kancelárie v systéme zablokuje.

Finančný zostatok zo stratenej alebo odcudzenej dopravnej karty sa v hotovosti nevypláca.

Na novú dopravnú kartu, prípadne na inú dopravnú kartu Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť, môže byť presunutý zostatok z karty, po 4 kalendárnych dňoch od nahlásenia straty.

V prípade časového lístka mu bude alikvotná čiastka vypočítaná od nasledujúceho dňa od nahlásenia straty a prenesená vo forme kreditu na inú dopravnú kartu.

V prípade, že zákazník stratenú kartu nájde, nemá nárok na vrátenie poplatku za vydanie novej dopravnej karty a nájdenú kartu už nebude možné odblokovať a ďalej používať.

 PoplatokPotrebné náležitostiDoplňujúce informácie
Zmena dopravnej karty1,- €Žiadosť o vydanie dopravnej karty/
Predĺženie platnosti dopravnej karty1,- €Doklad totožnostiPlatnosť dopravnej karty je nastavená na obdobie 5 rokov od jej vydania.
Mechanické poškodenie dopravnej karty5€ za vydanie novej dopravnej karty + 1,- € za prenesenie zostatkuReklamácia dopravnej karty/
Strata a odcudzenie dopravnej kartyNová dopravná karta za poplatok 5,- €Doklad totožnosti majiteľa dopravnej karty (OP, pas – prípadne jeho kópie na papieri, či v mobile).Stratu a odcudzenie dopravnej karty je možné nahlásiť len osobne v dopravnej kancelárii. Stratenú alebo odcudzenú dopravnú kartu pracovník dopravnej kancelárie v systéme zablokuje.

Pin It on Pinterest