Dopravná karta

Dopravná karta spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť (ďalej SADZV) je klasická plastová dopravná karta alebo virtuálna dopravná karta. Plastová dopravná karta má dve funkcionality. Štandardná funkcionalita je elektronická peňaženka a ďalšia funkcia umožňuje využívanie plastovej dopravnej karty, ako identifikátora ku virtuálnej dopravnej karte SADZV alebo IDS BBSK. Na dopravné karty (plastovú a virtuálnu) je možné zakúpiť kredit na nákup jednorazových cestovných lístkov vo zvýhodnenej tarife, predplatných časových cestovných lístkov (30-dňový, 90-dňový) a zároveň slúži na preukazovanie sa nároku na zľavu v závislosti od tarifných podmienok mestských liniek prevádzkovaných spoločnosťou SADZV. Virtuálna dopravná karta SADZV navyše poskytuje prístup užívateľa ku elektronickým službám cez e-shop SADZV. Dopravné karty je možné zakúpiť a aktivovať v našich dopravných kanceláriách, kde Vám ich vystavíme na počkanie. Virtuálnu dopravnú kartu SADZV je možné vybaviť aj cez e-shop SADZV. Vydanie, prípadne zmenu plastovej dopravnej karty je možné iba na základe vyplnenej žiadosti cestujúceho, ktorej tlačivo je k dispozícii v príslušnej dopravnej kancelárii dopravcu alebo na webovej stránke dopravcu tu.

Kúpou plastovej dopravnej karty SADZV získate:

 • zľavu z obyčajného cestovného
 • bezhotovostnú platbu za cestovné lístky
 • prispejete k zrýchleniu dopravy
 • možnosť využiť dopravnú kartu na linkách mestskej hromadnej dopravy Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom
 • kartu využiť ako identifikátor virtuálnej karty SADZV alebo ako identifikátor ku virtuálnej dopravnej karte IDS BBSK v okresoch samosprávneho Banskobystrického kraja
 • vklad na dopravnú kartu je možný v dopravnej kancelárii alebo u vodiča MHDBB a MHDZV. Vklad nie je časovo obmedzený

Aktiváciou virtuálnej dopravnej karty SADZV získate:

 • rovnaké výhody, ako získate pri používaní plastovej dopravnej karty.
  navyše získate:
 • prístup ku elektronickým službám cez e-shop SADZV. Užívateľ má možnosť spravovať svoj účet, prípadne podúčty alebo karty rodinných príslušníkov.
 • Z pohodlia domova nákup kreditu, predplatených časových lístkov, jednorazových časových lístkov, predĺženie platnosti zľavy, predĺženie platnosti karty a histórie transakcií s virtuálnou kartou.
 • Pre cestovanie môže využiť viacej identifikátorov svojej virtuálnej karty (plastové dopravné karty, bankové karty, smart mobil, smart hodinky alebo QR kód.
 • V e-shope môže prezerať cestovné poriadky zo zastávok MHDBB a MHDZV, prípadne sledovať online pohyb MHDBB a MHDZV vozidiel

Uplatnenie zliav

Pre uplatnenie jednotlivých zliav môžete nahliadnuť do tabuľky kde máte uvedené podklady potrebné na uplatnenie Vami žiadanej zľavy:

 • Typ zľavy: Dieťa od 6 do 16 rokov– fotografia a kópia rodného listu.
 • Typ zľavy: žiak, študent: fotografia a kópia potvrdenia o návšteve školy.
 • Typ zľavy: dôchodca do 70 rokov– fotografia, kópia občianskeho preukazu a kópia potvrdenia o dôchodku
 • Typ zľavy: dôchodca nad 70 rokov– fotografia a kópia občianskeho preukazu
 • Typ zľavy: držiteľ preukazu ŤZP– fotografia, kópia občianskeho preukazu a kópia platného preukazu ŤZP
 • Typ zľavy: držiteľ Jánskeho plakety– fotografia, kópia občianskeho preukazu a kópia príslušnej plakety

Pri zakúpení plastovej dopravnej karty SADZV v dopravnej kancelárii zaplatíte poplatok za vydanie dopravnej  karty 5,00 €. Plastovú kartu Vám môžu pracovníci kancelárie priradiť ako identifikátor ku virtuálnej karte SADZV alebo môžete kartu používať bez aktivácie virtuálnej karty. Na kartu si môžete vložiť minimálny vklad 2,00 €.

Pri zmene  zľavy na dopravnej plastovej karte je potrebné vždy vypísať žiadosť  (napr. z občianskej na dôchodcovskú dopravnú kartu, zo študentskej na občiansku a pod.). Za zmenu bude účtovaný manipulačný poplatok 2,00 €.

Pri zmene  zľavy na dopravnej virtuálnej karte je možné zadať požiadavku cez e-shop alebo cez dopravnú kanceláriu. Za zmenu vykonanú na virtuálnej karte v dopravnej kancelárii je účtovaný poplatok 2,00 €.

Vyčíslenie finančného zostatku na plastovej karte sa vyčísľuje v čase kontroly karty (pokiaľ je možné z karty vyčítať aktuálny zostatok). Pri strate karty alebo nefunkčnej karte sa zostatok vyčísľuje nasledujúci deň po strate karty alebo znefunkčnení karty. Finančný zostatok z dopravnej karty sa v hotovosti nevypláca, ale je možné previesť ho na inú dopravnú kartu po úhrade manipulačného poplatku 2,00 €.

Vyčíslenie finančného zostatku na virtuálnej karte sa vyčísľuje v čase kontroly karty. Pri strate identifikátora karty si ho vie užívateľ cez e-shop zablokovať (odstrániť) a tým zabrániť zneužitiu. Pokiaľ užívateľ navštívi dopravnú kanceláriu a požiada o zablokovanie alebo presun finančného zostatku na inú dopravnú kartu pracovník dopravnej kancelárie účtuje manipulačný poplatok 2,00 €.

Platnosť dopravných kariet je nastavená na obdobie 5 rokov od jej vydania.

Dopravné plastové karty, ktorým končí 5 ročná platnosť a nevykazujú známky mechanického poškodenia prípadne nadmerné fyzické opotrebovanie budú na predajných miestach po predložení dokladu totožnosti a po úhrade manipulačného poplatku 2,00 € predlžované o ďalších 5 rokov.

Dopravné virtuálne karty, ktorým končí 5 ročná platnosť si vie užívateľ požiadať o predĺženie cez e-shop alebo cez predajné miesta po predložení dokladu totožnosti a úhrade manipulačného poplatku 2,00 € budú predlžované o ďalších 5 rokov.

Na plastovú dopravnú kartu SADZV sa vzťahuje dvojročná  záručná doba od jej vydania. Pokiaľ plastová dopravná karta je len identifikátorom virtuálnej karty alebo obsahuje elektronickú peňaženku, tak v prípade uplatnenia záruky pracovník dopravnej kancelárie zákazníkovi vymení dopravnú kartu bezplatne po spísaní Reklamačného protokolu len v prípade, že nie je mechanicky poškodená (ohnutá, zlomená a pod.). Pokiaľ plastová dopravná karta obsahuje elektronickú peňaženku, tak môže pracovník dopravnej kancelárie zákazníkovi aktivovať virtuálnu kartu a preniesť finančný zostatok z nefunkčnej dopravnej karty na virtuálnu dopravnú kartu, prípadne na novú plastovú dopravnú kartu do elektronickej peňaženky. Pokiaľ zákazník nemá záujem o vydanie novej plastovej alebo virtuálnej dopravnej karty, zostatok z karty môže byť prenesený na inú dopravnú kartu. Manipulačný poplatok za prenesenie zostatku je 2,00 €.

V prípade mechanického poškodenia plastovej dopravnej karty sa účtuje poplatok vo výške 5,00 € za vydanie novej dopravnej karty + 2,00 € za prenesenie zostatku.

Stratu a odcudzenie plastovej dopravnej karty s elektronickou peňaženkou je možné nahlásiť len osobne v dopravnej kancelárii a to s dokladom totožnosti majiteľa dopravnej karty (OP, pas – prípadne jeho kópie na papieri, či v mobile). Majiteľovi stratenej, odcudzenej dopravnej karty, pokiaľ bude mať záujem, sa môže preniesť zostatok na virtuálnu dopravnú kartu. Prípadne mu bude vydaná nová plastová dopravná karta za poplatok 5,00 € a prenesie sa finančný zostatok na novú plastovú dopravnú kartu do elektronickej peňaženky. Manipulačný poplatok je 2,00 €. Stratenú alebo odcudzenú dopravnú kartu pracovník dopravnej kancelárie v systéme zablokuje.

Finančný zostatok zo stratenej alebo odcudzenej plastovej dopravnej karty s elektronickou peňaženkou sa v hotovosti nevypláca.

Na novú dopravnú kartu, prípadne na inú dopravnú kartu môže byť presunutý zostatok z plastovej dopravnej karty, nasledujúci kalendárny deň od nahlásenia straty.

V prípade časového lístka na plastovej dopravnej karte mu bude alikvotná čiastka vypočítaná od nasledujúceho dňa od nahlásenia straty a prenesená vo forme kreditu na inú dopravnú kartu.

V prípade, že zákazník stratenú kartu nájde a nová karta mu už bola vydaná, nemá nárok na vrátenie poplatku za vydanie novej dopravnej karty. Nájdenú kartu bude možné použiť len ako identifikátor ku virtuálnej karte SADZV alebo IDS BBSK.

 Poplatok*Potrebné náležitostiDoplňujúce informácie
Vydanie novej plastovej dopravnej karty5,- €Žiadosť o vydanie dopravnej karty alebo reklamácia dopravnej kartyVirtualizácia karty
Zmena dopravnej karty (personalizácia)2,- €Žiadosť o vydanie alebo zmenu dopravnej karty 
Aktivácia účtu, virtuálnej karty0,- €Žiadosť o vydanie alebo zmenu dopravnej karty 
Predĺženie platnosti dopravnej karty2,- €Doklad totožnostiPlatnosť dopravnej karty je nastavená na obdobie 5 rokov od jej vydania. Virtualizácia karty
Predĺženie platnosti zľavy2,- €Doklad totožnosti, podklad potrebný na uplatnenie zľavyVirtualizácia karty
Prenesenie zostatku na inú kartu2,- €Existujúca plastová karta a doklad totožnostiVirtualizácia karty
Prevod zostatku kreditu na bankový účet majiteľa účtu karty3,- €Existujúca plastová karta alebo kontrola zostatku a doklad totožnosti a žiadosť o prevod 

* Všetky poplatky sú uvedené vrátane 20% DPH

Pin It on Pinterest