Dopravné kancelárie

Využite naše služby poskytované v centrách pre styk s cestujúcimi.

Kontaktné miesta sú v sídlach závodov alebo v dopravných kanceláriách. Kontaktné miesta poskytujú nasledovné druhy služieb:

Umiestnenie Adresa Telefón E-mail Prevádzková doba Typ služby
Detva Sídlisko č.1183 96212 Detva – administratívna budova SAD 045/5313213 info.dt@sadzv.sk prac. dni 07:30 – 15:15
(obed. prestávka
11:30 – 12:00)
dopravné karty a preukážky
Brezno Dopravná kancelária Autobusová stanica Brezno 048/4701740 info.br@sadzv.sk prac. dni 07:30 – 15:30
(obed. prestávka
11:30 – 12:00)
dopravné karty, preukážky a predaj miesteniek
Banská Bystrica Dopravná kancelária Autobusová stanica Banská Bystrica 048/4714810, 048/4714840 as.bb@sadzv.sk, info.bb@sadzv.sk prac. dni 08:00 – 17:00 dopravné karty, preukážky a predaj miesteniek
Modrý Kameň Jarmočná 322/29 992 01 Modrý Kameň – administratívna budova SAD 047/4308614 – priamo, 047/4308601 – sekretariát info.mk@sadzv.sk prac. dni 07:45 – 15:00 dopravné karty, preukážky a predaj miesteniek
Zvolen Autobusová stanica Zvolen – prevádzková budova AS 045/5313140 info.zv@sadzv.sk prac. dni 07:00 – 16:00 dopravné karty, preukážky a predaj miesteniek
Žiar nad Hronom Priemyselná č.257 Ladomerská Vieska 96501 Žiar nad Hronom – administratívna budova SAD 045/5313314 info.zh@sadzv.sk prac. dni 07:00 – 15:00 dopravné karty a preukážky

Cenník služieb dopravných kancelárii

(platný od 1. 9. 2022)

Názov

Cena bez DPH (v €)

DPH (v €)

Cena s DPH (v €)

Poplatok za dopravnú kartu

4,167

0,833

5,00

Poplatok za zmenu dopravnej karty

0,833

0,167

1,00

Puzdro na dopravnú kartu

0,125

0,025

0,15

Manipulačný poplatok

0,833

0,167

1,00

Pin It on Pinterest