O spoločnosti

Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť poskytuje mestskú hromadnú dopravu v mestách Banská Bystrica, Zvolen, Brezno a Žiar nad Hronom a pravidelnú prímestskú dopravu v okresoch Banská Bystrica, Zvolen, Brezno, Detva, Veľký Krtíš, Krupina, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica. S počtom cca 500 prevádzkových autobusov zabezpečuje dopravu na takmer 70% územia Banskobystrického samosprávneho kraja. Okrem toho je poskytovateľom pravidelnej diaľkovej vnútroštátnej autobusovej dopravy po celom území SR, ponúka aj príležitostnú (zájazdovú) osobnú dopravu. Spoločnosť je akcionárom Dopravného podniku mesta Banská Bystrica, ktorá prevádzkuje časť výkonu MHD v Banskej Bystrici trolejbusovými linkami.

Našou víziou

je byť dlhodobo a pevne jedným z najvýznamnejších poskytovateľov verejnej autobusovej dopravy na Slovensku. Chceme byť prosperujúcou a stabilnou spoločnosťou, ktorá spoľahlivo a zodpovedne napĺňa potreby cestujúcich a ponúka im bezpečné a pohodlné cestovanie.

Naším poslaním je

  • napredovanie v ponúkaných službách,
  • poskytovanie spoľahlivého, pohodlného, príjemného cestovania,
  • ohľaduplné a šetrné správanie sa k životnému prostrediu

Naše hodnoty

Cestujúci

Služba cestujúcim je základom nášho podnikania. Filozofia Spoločnosti je orientovaná na cestujúceho prostredníctvom najvyššej kvality a bezchybných služieb.

Profesionalita

Profesionalita je základom našej existencie. Naša úspešnosť je daná profesionálnym prístupom každého zamestnanca. Spokojnosť cestujúcich je podmienkou spokojnosti zamestnancov a vedenia Spoločnosti.

Napredovanie – inovácia

Aktivita, modernizácia vozového parku, rozvoj, zavádzanie noviniek nás posúvajú ďalej, robia lepšími.

Bezpečnosť

Našich cestujúcich chceme bezpečne dopraviť tam, kde potrebujú. Na cestách sa správame zodpovedne, neohrozujeme iných.

Dôvera

Chceme si získať dôveru svojím zodpovedným, spoľahlivým, etickým prístupom.

Korektnosť

Korektné správanie sa zamestnancov medzi sebou navzájom, voči cestujúcim, Spoločnosti a vonkajšiemu prostrediu má prispieť k tomu, aby Spoločnosť bola dlhodobo uznávanou a dôveryhodnou.

Pin It on Pinterest