História spoločnosti

1938 – vznik prevádzkárne automobilovej dopravy ČSD vo Zvolene (prvá organizácia na zabezpečenie cestnej automobilovej dopravy),
1946 – vznik organizácie „Štátna automobilová doprava na Slovensku“ s vytvorením 6 autospráv ČSD (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce)
1949 – vznik ČSAD (Československá automobilová doprava) so sídlom v Prahe s vytvorením oblastného riaditeľstva v Bratislave so závodom Zvolen.
1953 – vznik ČSAD n. p. Banská Bystrica so závodom Zvolen
1993 – odčlenenie nákladnej dopravy od autobusovej
1995 – vytvorenie SAD Zvolen, š. p. po zrušení SAD B. Bystrica, š. p.
1998 – pričlenenie SAD Krupina, š. p. k SAD Zvolen, š. p.
1999 – pričlenenie SAD Detva, š. p., SAD Žiar nad Hronom, š. p., a SAD Modrý Kameň, š. p., k SAD Zvolen, š. p.
2002 – transformácia SAD Zvolen, š. p., na spoločnosť Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s.
2003 – privatizácia spoločnosti so vstupom akcionára Bystrická dopravná spoločnosť, a. s.
2005 – vytvorenie závodu Banská Bystrica
2007 – vytvorenie závodu Brezno
2009 – vstup spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. ako akcionár do spoločnosti Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s.

 

Pin It on Pinterest