70 rokov ČSAD: Prvá autobusová linka Banská Bystrica – Ružomberok nejazdila cez Donovaly!

Štátny monopol na autobusovú dopravu bol zavedený § 148 československej ústavy z 9. mája 1948, podľa ktorého pravidelná cestná doprava  mohla byť len národným majetkom. Národný podnik Československá automobilová doprava bol zriadený znárodňovacím zákonom č. 311/1948 Zb. (o národných dopravných podnikoch), vyhláškou č. 122/1949 Zb. (o dni zriadenia národných dopravných podnikov) a nariadením č. 124/1949 Zb. (ktorým bol vydaný organizačný štatút národného dopravného podniku „Československá automobilová doprava, národný podnik“). Deň vzniku je 1. január 1949, Fakticky sa však podnik ČSAD vytváral v priebehu celého roka až do decembra 1949, kedy prevzal majetkovú podstatu znárodnených podnikov.

V roku 1949 už bola vytvorená aká taká sieť autobusových liniek, ktoré boli buď pokračovaním súkromných liniek z predošlých rokov, alebo na základe dopytu vznikli nové. V októbri 1949 bol vydaný po prvýkrát cestovný poriadok národného podniku ČSAD a v ňom sa nachádzalo niekoľko dnes už raritných liniek Stredoslovenského kraja.  Napríklad linka Banská Bystrica-Ružomberok. Na prvý pohľad na nej  nie je nič zvláštne, pokým si nepozriete zastávky. V roku 1949 totiž cez horský prechod Donovaly neviedla ešte cesta, takže sa jazdilo cez sedlo Veľký Šturec a teda aj cez obec Liptovské Revúce. Na vrchole sedla bola aj rozhľadňa, kde bola aj zastávka. Momentálne po rozhľadni môžeme nájsť len torzo, resp. základy stavby.  O tom, že tam kedysi zastavovali autobusy už nesvedčí nič.

Zobraziť na Facebooku

Pin It on Pinterest