Od 12. 12. 2021 sa menia cestovné poriadky prímestských autobusových liniek

Nové cestovné poriadky sa nachádzajú TU!

POPIS ZMIEN

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

Na všetkých linkách došlo k zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti
od 12.12.2021 do 10.12.2022
Ostatné zmeny sú nasledovné:

OKRES VEĽKÝ KRTÍŠ

Linka č. 6104065 – Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Bušince-Vrbovka

 • spoj č. 1: časový posun o 15 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Bušince“ o 6:12 hod., zreálnenie jazdnej doby
 • spoje č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 102: zreálnenie jazdnej doby
 • spoje č. 2, 4, 5, 6 a 7: na zastávke „Malé Zlievce, rázc.“ upravená značka na „spoj príslušnou zastávkou prechádza“
 • spoj č. 10: úpravy trasy na spoji, obchádza zastávku „Veľké Zlievce“ z dôvodu dodržania nadväznosti na spoj 7 linky 606407
 • spoj č. 13: nový spoj s platnosťou premávania „X 10“ s odchodom zo zastávky „Veľké Zlievce“ o 6:07 hod., „pokračuje na linke 610406 spojom 1 do zastávky Kováčovce“
 • spoj č. 14: nový spoj s platnosťou premávania „X 10“ s odchodom zo zastávky „Bušince“ o 5:50 hod.
 • spoj č. 202: časový posun o 5 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Glabušovce“ o 5:25 hod., zreálnenie jazdnej doby

Linka č. 610407 – Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Želovce-Kováčovce:

 • spoj č. 1: časový posun o 2 minúty skôr s odchodom zo zastávky „Želovce, zast“ o 7:48 hod.
 • spoj č. 2: upravený čas príchodu do Veľký Krtíš, AS na 7:17
 • spoje č. 2, 3, 5, 6 a 106: zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 4: časový posun o 5 minút skôr s odchodom zo zastávky „Kováčovce“ o 7:20 hod., upravená poznámka o nadväznosti na: „na spoj 4 nadväzuje v zastávke Želovce, zast. spoj 53 linky 610410 do Slovenské Ďarmoty, aut.st. v pracovných dňoch počas školských prázdnin a o nadväznosti na: „na spoj 4 nadväzuje v zastávke Želovce, ZŠ. spoj 3 linky 610410 do Slovenské Ďarmoty, aut.st. v dňoch školského vyučovania“
 • spoj č. 6: upraviť čas príchodu do Veľký Krtíš, AS na 15:37
 • spoj č. 101: časový posun o 5 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Veľký Krtíš, Stred“ o 5:25 hod.
 • spoj č. 106: upraviť čas príchodu do Veľký Krtíš, AS na 16:27

Linka č. 610410 – Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Slovenské Ďarmoty-Čebovce-Vinica:

 • na zastávke „Slovenské Ďarmoty, aut. st.“ uvedené časové údaje príchodu a odchodu spojov.
 • Spoje č. 1, 7, 8, 11, 12, 13, 15 a 105: zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 2: doplnenie NZ „10“, časový posun o 5 minút skôr s odchodom zo zastávky „Čebovce, rázc.“ o 7:05 hod., zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 3: doplnenie NZ „10“, zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 4: časový posun o 5 minút skôr s odchodom zo zastávky „Vinica“ o 6:40 hod., zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 9: doplnenie NZ „10“, zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 10: doplnenie NZ „10“, zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 52: nový spoj vedený zo zastávky „Čebovce, rázc.“ o 7:05 hod., platnosť premávania „X 11“
 • spoj č. 53: nový spoj vedený zo zastávky „Veľký Krtíš, Stred“ o 7:20 hod., platnosť premávania „X 11“
 • spoj č. 59: nový spoj vedený zo zastávky „Modrý Kameň, nám.“ o 12:50 hod., platnosťpremávania „X 11“
 • spoj č. 60: nový spoj vedený zo zastávky „Slovenské Ďarmoty, aut.st.“ o 13:45 hod., platnosť premávania „X 11“

Linka č. 610412 – Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Vinica-Šahy:

 • spoj č. 1: časový posun o 5 minút skôr s odchodom zo zastávky „Veľký Krtíš, Stred“ o 06:50 hod.

Linka č. 610413 – Veľký Krtíš-Modrý Kameň/Krupina-Zvolen-Banská Bystrica:

 • spoj č. 31: doplnená nadväznosť „spoj 31 počká na zastávke Veľký Krtíš, AS príchod spoja číslo 8 linky 610410 najviac 5 minút“

Linka č. 610414 – Čelovce-Hrušov-Vinica-Šahy:

 • spoj č. 8: časový posun o 10 minút skôr s odchodom zo zastávky „Šahy, žel. st.“ spoj č. 31: doplnená nadväznosť „spoj 31 počká na zastávke Veľký Krtíš, AS príchod spoja číslo 8 linky o 10:35 hod., zapracovaná zachádzka cez „Kleňany“, zapracovaná nadväznosť „na spoj 8 nadväzuje v zastávke Sečianky, rázc. spoj 16 linky 610409 do Veľký Krtíš, stred cez Želovce“

BEZ PREKRYTIA DÝCHACÍCH CIEST RESPIRÁTOROM TYPU FFP2
JE VSTUP DO AUTOBUSU ZAKÁZANÝ

Zdieľať tento článok

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pin It on Pinterest