Od 12. 12. 2021 sa menia cestovné poriadky prímestských autobusových liniek

Nové cestovné poriadky sa nachádzajú TU!

POPIS ZMIEN

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Veľký Krtíš, Žarnovica, Žiar nad Hronom

Na všetkých linkách došlo k zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti
od 12.12.2021 do 10.12.2022
Ostatné zmeny sú nasledovné:

OKRES ZVOLEN

Linka č. 611402 – Zvolen-Sliač-Sampor-Lukavica:

 • spoje č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 a 53: zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 6: časový posun o 2 minúty skôr s odchodom zo zastávky „Lukavica, obchod“ o 5:43 hod., zreálnenie jazdnej doby

Linka č. 611403 – Zvolen-Sliač-Sielnica:

 • spoj č. 14: zmena konečnej zastávky na „Sliač, žel.st.“ s príchodom o 7:32 hod.
 • spoj č. 25: časový posun o 5 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Zvolen, AS“ o 16:50 hod. pre vytvorenie možného prestupu v zastávke „Sliač, MsÚ“ z linky 605402 spoj 16
 • spoj č. 28: časový posun o 5 minút neskôr zo zastávky „Sielnica, Rákoš“ o 17:10 hod.
 • spoj č. 30: zmena platnosti premávania na „bez obmedzenia“, odstránená negatívna značka
 • spoj č. 41: zmena východiskovej zastávky na „Sliač, žel.st.“ s odchodom o 7:35 hod.

Linka č. 611404 – Zvolen-Banská Bystrica-Brezno:

 • do trasy linky vložené zastávky „Banská Bystrica, Partizánska cesta tlačiareň“ a „Brezno, TESCO“, zrušená zastávka „Kováčová, rázc“ (TČ 7)
 • spoj č. 13: doplnený časový údaj na zastávke „Vlkanová, pri moste“ (TČ 29)
 • spoj č. 14: doplnený časový údaj na zastávke „Vlkanová, pri moste“ (TČ 27)
 • spoj č. 21: úprava trasy a zreálnenie jazdnej doby, zapracované časové údaje na zastávkach „Sliač, pomník“, „Sliač, letisko“ a „Badín, VÚ“
 • spoj č. 27: doplnený časový údaj na zastávke „Banská Bystrica, Partizánska cesta tlačiareň“ a „Brezno, TESCO“
 • spoj č. 38: v zastávke „Banská Bystrica, Partizánska cesta, tlačiareň“ upravené prechádzanie cez zastávku

Linka č. 611406 – Zvolen-Budča-Železná Breznica-Dubové:

 • spoj č. 31: zrušený (presun na linku 611407)

Linka č. 611407 – Zvolen-Breziny-Dubové:

 • do trasy linky vložená zastávka „Dubové, horný koniec“
 • spoj č. 2: časový posun o 2 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Michalková“ o 18:07 hod., zreálnenie jazdnej doby
 • spoje č. 3, 4, 5, 6, 9, 15, 17, 19 a 21: zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 7: nový s odchodom zo zastávky „Zvolen, AS“ o 5:30 hod., platnosť premávania „X“ (presun z linky 611406)
 • spoj č. 9: doplnený časový údaj na zastávke „Dubové, horný koniec“
 • spoj č. 14: časový posun o 2 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Michalková“ o 12:22 hod., zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 18: časový posun o 4 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Breziny, Horné Breziny, Mihálovci“ o 15:40 hod., zreálnenie jazdnej doby
 • spoje č. 19 a 20: upravená trasa, zrušené opakované prejazdy rovnakých úsekov
 • spoj č. 20: časový posun o 2 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Breziny, Horné Breziny, Mihálovci“ o 17:10 hod., zreálnenie jazdnej doby

Linka č. 611408 – Zvolen-Krupina-Dudince-Šahy:

 • spoje č. 15, 25, 27, 29, 30 a 34: doplnený časový údaj na zastávke „Babiná, obec“
 • spoj č. 18: nový spoj s odchodom zo zastávky „Krupina, Priemyselná“ o 05:35 hod., platnosť premávania „X“, pokračuje spojom 46 linky 611409 do zastávky „Pliešovce, aut.st.“
 • spoj č. 37: časový posun o 5 minút neskôr zo zastávky „Dudince, žel.st.“ o 9:05 hod.

Linka č. 611409 – Zvolen-Pliešovce-Krupina:

 • spoje č. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 52, 53 a 57: zreálnenie jazdnej doby
 • spoje č. 12, 18 a 46: doplnený časový údaj na zastávke „Babiná, obec“ Spoj č. 18: doplnená poznámka „spoj 18 počká na zastávke Krupina, aut.st. príchod spoja číslo 2 linky 605403 z „Zvolen, AS“ najviac 2 minút“
 • spoj č. 49: časový posun o 20 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Zvolen, AS“ o 20:25 hod.

Linka č. 611410 – Zvolen-Pliešovce-Litava-Veľký Krtíš:

 • spoje č. 25, 27 a 31: časový posun o 5 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Zvolen, AS“ o 16:30 hod., doplnená poznámka „spoj počká v zastávke Babiná, rázc. spoj 17 linky 605402“, úprava jazdnej doby v úseku „Sása, kameňolom“ – „Senohrad, Jednota“
 • spoj č. 31: zmena platnosti premávania na „X NZ 11“

Linka č. 611411 – Bzovská Lehôtka-Sása, Podskalka-Pliešovce-Pliešovce, Javorie:

 • spoje č. 4, 7, 8, 10, 11, 15, 20, 21, 25, 26 a 28: zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 6: doplnená negatívna značka „18“
 • spoj č. 17: časový posun o 2 minúty skôr s odchodom zo zastávky „Bzovská Lehôtka“ o 13.25 hod., zreálnenie jazdnej doby, doplnená NZ 18
 • spoj č. 20: doplnená negatívna značka „18“, zreálnenie jazdnej doby

Linka č. 611413 – Zvolen-Banská Štiavnica-Krupina:

 • do trasy linky vložená zastávka „Banská Štiavnica, štadión“
 • spoj č. 2, 4, 6 a 12: na zastávke „Banská Štiavnica, štadión“ oprava značky na „spoj príslušnou zastávkou prechádza“
 • spoje č. 5 a 9: doplnený časový údaj na zastávke „Banská Štiavnica, štadión“

Linka č. 611414 – Zvolen-Zvolen, Zolná-Očová/Čerín:

 • spoje č. 1, 3, 7, 9, 10, 14, 17, 21, 23, 27, 28, 33, 37, 42, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 69, 73 a 75: zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 10: doplnenie poznámky, spoj 10 počká na zastávke „Čerín, rázc.“ príchod spoja číslo 2 linky 601467 najviac 2 minút
 • spoj č. 11: doplnená nadväznosť na spoj 15 linky 601467 denne okrem nedele a sviatku
 • spoj č. 15: úprava poznámky o pokračovaní spoja na „Dúbravy, OcÚ“
 • spoj č. 17: doplnená nadväznosť „na spoj 17 nadväzuje v zastávke Čerín, rázc. spoj 19 linky 601467 do Hrochoť’, Močiare“
 • spoj č. 20: doplnenie poznámky, spoj 20 počká na zastávke Čerín, rázc. príchod spoja 32 linky 601467 najviac 2 minút
 • spoj č. 31: zmena východiskovej zastávky na „Zvolen, AS“ s odchodom o 04:50 hod., zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 51: časový posun o 3 minúty skôr s odchodom zo zastávky „Zvolen, AS“ o 5:05 hod., zreálnenie jazdnej doby

Linka č. 611415 – Zvolen-Zvolenská Slatina-Očová:

 • spoj č. 5: časový posun o 3 minúty skôr s odchodom zo zastávky „Zvolen, AS“ o 6:15 hod.

Linka č. 611417 – Zvolen-Vígľaš-Vígľašská Huta Kalinka, Podlysec-Zaježová:

 • spoj č. 3: časový posun o 2 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Vígľašská Huta-Kalinka, OcÚ“ o 5:32 hod., zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 5: zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 7: zreálnenie jazdnej doby, doplnenie časových údajov na zastávkach
 • spoj č. 11: zmenená trasa cez Lieskovec, zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 25: časový posun o 2 minúty skôr s odchodom zo zastávky „Zvolen, AS“ o 14:10 hod.
 • spoj č. 37: zrušený v úseku „Vígľašská Huta-Kalinka, OcÚ“-„Vígľašská Huta-Kalinka, Podlysec“

BEZ PREKRYTIA DÝCHACÍCH CIEST RESPIRÁTOROM TYPU FFP2
JE VSTUP DO AUTOBUSU ZAKÁZANÝ

Zdieľať tento článok

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pin It on Pinterest