Od 12. 12. 2021 sa menia cestovné poriadky prímestských autobusových liniek

Nové cestovné poriadky sa nachádzajú TU!

POPIS ZMIEN

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica

Na všetkých linkách došlo k zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti
od 12.12.2021 do 10.12.2022
Ostatné zmeny sú nasledovné:

OKRES ŽIAR NAD HRONOM

Linka č. 613401 – Žiar nad Hronom-Hliník nad Hronom-Vyhne:

 • z trasy linky odstránené TČ 38 „Banská Štiavnica, Banky, Vindišlajtňa“, TČ 39 „Banská Štiavnica, Banky, u Böhmov“ a TČ 40 „Banská Štiavnica, Banky, dolina“
 • spoj č. 2, 5, 6 a 12: zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 9: zrušenie poznámky čakania od zrušeného vlaku 5220
 • spoj č. 17: časový posun o 3 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Žiar nad Hronom, IV. ZŠ“ o 14:18 hod., zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 22: časový posun o 5 minút skôr s odchodom zo zastávky „Hliník nad Hronom, IBV“ o 14:20 hod., doplnená nadväznosť na spoj 27 linky 613407

Linka č. 613402 – Žiar nad Hronom-Nová Baňa-Malá Lehota:

 • úprava trasy linky: zrušenie TČ 8 „Žiar nad Hronom, ul. Priemyselná“, TČ 22 „Voznica, mlyn“
 • spoje č. 1, 3, 13, 15 a 43: na zastávke „Žiar nad Hronom, aut.st.“ doplnené časy príchodov
 • spoj č. 2: časový posun o 5 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Malá Lehota, Rajnohov štál“ o 4:00 hod.
 • spoj č. 4: časový posun o 5 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Nová Baňa, Nám. sv. Alžbety“ o 4:42 hod., zrušenie poznámky nadväznosti na zrušený vlak 5701
 • spoj č. 8: zmena poznámky nadväznosti k vlaku R 810 na vlak R 834
 • spoj č. 41: časový posun o 3 minúty skôr s odchodom zo zastávky „Žiar nad Hronom, hasičská stanica“ o 06:50 hod., odchod zo zastávky „Žiar nad Hronom, aut.st.“ o 7:00 hod., zreálnenie jazdnej doby

Linka č. 613403 – Žiar nad Hronom-Župkov-Kľak:

 • spoje č. 7, 13 a 14: na zastávke „Žiar nad Hronom, aut.st.“ doplnené časy príchodov
 • spoj č. 9: časový posun o 3 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Žiar nad Hronom, nemocnica“ o 12:00 hod., zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 11: časový posun o 3 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Žiar nad Hronom, hasičská stanica“ o 14:10 hod., zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 14: časový posun o 5 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Kľak“ o 16:25 hod., zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 15: časový posun o 5 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Žiar nad Hronom, hasičská stanica“ o 18:12 hod., zreálnenie jazdnej doby, upravená nadväznosť

Linka č. 613404 – Žiar nad Hronom-Hliník nad Hronom-Prestavlky-Prochoť:

 • úprava trasy linky: zrušenie TČ 15 „Hliník nad Hronom, IBV“ a TČ 16 „Hliník nad Hronom, ZŠ“
 • spoj č. 17: zreálnenie jazdnej doby a doplnenie poznámky počká spoj 21 linky 613406

Linka č. 613405 – Žiar nad Hronom-Lovča-Hliník nad Hronom:

 • spoj č. 1, 4 a 6: zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 6: doplnenie časového údaju na zastávke „Žiar nad Hronom, TESCO“ o 8:33 hod.

Linka č. 613406 – Žiar nad Hronom-Lovča-Hliník nad Hronom-Prestavlky-Prochoť:

 • úprava trasy: zastávka „Žiar nad Hronom, pož. zbrojnica“ zmenená na „Žiar nad Hronom, domov dôchodcov“
 • spoj č. 12: zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 21: doplnenie nadväznosti na zastávke „Horná Ždaňa, ZŠ“ na spoj 17 linky 613404

Linka č. 613407 – Žiar nad Hronom-Lovčica Trubín-Janova Lehota-Kosorín:

 • spoje č. 1, 2, 11, 12, 13, 18, 25, 27 a 41: zreálnenie jazdnej doby

Linka č. 613408 – Žiar nad Hronom-Slaská-Janova Lehota:

 • úprava trasy linky: zrušenie TČ 21 „Slaská, Úpravňa vody“
 • spoje č. 20: zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 24: doplnený časový údaj na zastávke „Žiar nad Hronom, sídl. Sever“ o 13:09 hod., zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 33: časový posun o 3 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Žiar nad Hronom, aut.st.“ o 15:53 hod., zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 35: časový posun o 3 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Žiar nad Hronom, aut.st.“ o 17:13 hod., zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 41: časový posun o 1 minútu skôr s odchodom zo zastávky „Žiar nad Hronom, Slovalco“ o 22:01 hod., zreálnenie jazdnej doby

Linka č. 613409 – Žiar nad Hronom-Kremnica-Kunešov:

 • spoje č. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 19, 23, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 57, 59, 61, 65, 69, 63, 71, 73, 75, 79, 83, 85, 89, 91, 95 a 97: na zastávke „Žiar nad Hronom, aut.st.“ doplnené časy príchodov
 • spoj č. 4: doplnenie poznámky spoj počká v zastávke „Kremnica, Dolná zastávka“ spoj 2 linky 613414 najviac 2 minúty
 • spoje č. 18, 36, 39, 51 a 90: zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 48: časový posun o 3 minúty skôr s odchodom zo zastávky „Kremnica, Psychiatrická nemocnica“ o 12:40 hod., zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 50: časový posun o 15 minút skôr s odchodom zo zastávky „Kremnica, aut.st.“ o 12:45 hod.
 • spoj č. 55: časový posun o 5 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Žiar nad Hronom, nemocnica“ o 12:15 hod., zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 69: časový posun o 5 minút skôr s odchodom zo zastávky „Žiar nad Hronom, nemocnica“ o 14:05 hod., úprava nadväznosti na spoj 22 linky 613412
 • spoj č. 77: časový posun o 5 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Kremnica, aut.st.“ o 14:55 hod., doplnenie poznámky počká v zastávke „Kremnica, aut.st.“ spoj 75 linky 613409 najviac 2 minúty
 • spoj č. 88: časový posun o 110 minút skôr s odchodom zo zastávky „Kunešov, Dolná zastávka“ o 20:05 hod., zachádza cez obec „Krahule“, doplnená nadväznosť „na spoj 88 nadväzuje v zastávke Kremnica, aut.st. spoj 86 linky 613409 do Žiar nad Hronom“
 • spoj č. 94: nový s platnosťou premávania „X 10“ s odchodom zo zastávky „Kremnica, aut.st.“ o 14:45 hod.

Linka č. 613411 – Žiar nad Hronom-Trnavá Hora, Kľačany:

 • úprava trasy linky: zrušenie TČ 29 a 31 „Hronská Dúbrava, Púšnik“, TČ 32 „Trnavá Hora, kostol“, TČ 30 „Hronská Dúbrava, pri žel.st.“, TČ 14 a 22 „Piteľová, RD“
 • spoj č. 8: úprava trasy, doplnenie nadväznosti na spoj 8 linky 613412, zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 9: úprava trasy
 • spoje č. 20 a 23: zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 22: časový posun o 3 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Trnavá Hora, Kľačany, konečná“ o 14:03 hod., zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 25: časový posun o 5 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Žiar nad Hronom, aut.st.“ o 14:40 hod.
 • spoj č. 36: doplnenie nadväznosti v zastávke „Trnavá Hora, kostol“ na vlak 5746 do „N. Bane“, v zastávke „Trnavá Hora, rázc“ a „Piteľová, rázc“ na spoj 35 linky 613412

Linka č. 613412 – Žiar nad Hronom-Nevoľné-Kremnica:

 • spoj č. 6: upravená poznámka
 • spoj č. 14: zreálnenie jazdnej doby, úprava nadväznosti
 • spoj č. 22: časový posun o 15 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Kremnica, aut.st.“ o 14:40 hod. a upravenie nadväznosti v zastávke „Jastrabá, rázc.“ na spoj 28 linky 613412
 • spoj č. 26: zrušený
 • spoje č. 27,36: zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 28: časový posun o 7 minút skôr s odchodom zo zastávky „Jastrabá, ZŠ“ o 15:08 hod.

Linka č. 613413 – Kremnica-Jastrabá-Ihráč:

 • spoj č. 3: časový posun o 7 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Kremnica, aut.st.“ o 13:17 hod., zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 5: zreálnenie jazdnej doby, upravená nadväznosť

Linka č. 613415 – Kremnica-Krahule-Kunešov:

 • úprava trasy linky: zrušenie TČ 3 „Kremnica, žel.st.“ a 17 „Kremnické Bane, Jednota“
 • spoj č. 7: zrušený
 • spoje č. 9 a 11: časový posun o 10 minút skôr s odchodom zo zastávky „Kremnica, aut.st.“ o 9:00 hod.
 • spoje č. 10 a 12: časový posun o 10 minút skôr s odchodom zo zastávky „Kremnica, Skalka“ o 9:30 hod.

Linka č. 613417 – Žiar nad Hronom-Žarnovica,Lukavica/Hodruša Hámre,Kopanice-Hodruša Hámre:

 • spoj č. 1: časový posun o 3 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Žarnovica, SAD“ o 4:25 hod., zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 7: časový posun o 3 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Žarnovica, motel Sitno“ o 6:05 hod., zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 15: časový posun o 5 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Žarnovica, žel.st.“ o 7:55 hod., zreálnenie jazdnej doby
 • spoje č. 23, 43, 44, 66, 68 a 72: zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 56: časový posun o 2 minúty skôr s odchodom zo zastávky „Hodruša-Hámre, kopanice, domky“ o 16:50 hod., zreálnenie jazdnej doby

Linka č. 613418 – Žiar nad Hronom-Vyhne-Žarnovica-Nová Baňa-Tekovské Nemce-Levice:

 • úprava trasy linky: zrušenie TČ 9 „Žiar nad Hronom, ul. Priemyselná“, TČ 1 „Žiar nad Hronom, hasičská stanica“, TČ 16 „Vyhne, Vodný raj“ a TČ 46 „Hronský Beňadik, ZŠ“
 • úprava trasy linky: v TČ 3 vložená zastávka „Žiar nad Hronom, hasičská stanica“
 • spoj č. 12: zmena konečnej zastávky „Žiar nad Hronom, IV. ZŠ“ s príchodom o 11:39 hod.
 • spoje č. 13, 19, 31, 67, 71 a 72: zreálnenie jazdnej doby
 • spoje č. 15, 21, 53 a 63: doplnenie čakania v zastávke „Žiar nad Hronom, aut.st.“

Linka č. 613419 – Žiar nad Hronom-Žarnovica-Nová Baňa-Tekovská Breznica-Zlaté Moravce:

 • spoj č. 10: upravená poznámka o pokračovaní spoja

BEZ PREKRYTIA DÝCHACÍCH CIEST RESPIRÁTOROM TYPU FFP2
JE VSTUP DO AUTOBUSU ZAKÁZANÝ

Zdieľať tento článok

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pin It on Pinterest