Od 11. 12. 2022 sa menia cestovné poriadky prímestských autobusových liniek

Nové cestovné poriadky sa nachádzajú TU!

POPIS ZMIEN

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom

Na všetkých linkách došlo k zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti
od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023
Ostatné zmeny sú nasledovné:

OKRES ŽARNOVICA

Linka č. 612401 – Žarnovica-Hodruša-Hámre-Nová Baňa-Tekovská Breznica:

 • spoje č, 1, 3, 5 a 22: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 2: časový posun o 1 min. skôr zo zastávky „Tekovská Breznica, závoz“ o 12:04 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 4: časový posun o 5 min. skôr zo zastávky „Tekovská Breznica, závoz“ o 18:19 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 6: časový posun o 4 min. skôr zo zastávky „Tekovská Breznica, závoz“ o 5:14 hod., skrátená trasa po zastávku „Nová Baňa,žel.st.“
 • spoj č. 7: časový posun o 5 min. skôr zo zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ o 13:05 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 9: časový posun o 3 min. neskôr zo zastávky „Nová Baňa, Banícke námestie“ o 15:08 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 10: časový posun o 1 min. skôr zo zastávky „Tekovská Breznica, závoz“ o 7:44 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 14: časový posun o 1 min. skôr zo zastávky „Tekovská Breznica, závoz“ o 12:04 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 15: časový posun o 7 min. skôr zo zastávky „Nová Baňa, Banícke námestie“ o 18:03 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 16: časový posun o 6 min. skôr zo zastávky „Tekovská Breznica, závoz“ o 13:29 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 17: časový posun o 6 min. skôr zo zastávky „Nová Baňa, Banícke námestie“ o 21:03 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 18: časový posun o 1 min. skôr zo zastávky „Tekovská Breznica, závoz“ o 15:24 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 20: časový posun o 1 min. skôr zo zastávky „Tekovská Breznica, závoz“ o 15:29 hod., úprava jazdnej doby

Linka č. 612402 – Žarnovica-Nová Baňa-Nová Baňa,Bukovina-Malá Lehota:

 • úprava nadväzností
 • spoj č. 3: časový posun o 5 min. neskôr s odchodom zo zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ o 5:29 hod.
 • spoj č. 12: časový posun o 5 min. skôr s odchodom zo zastávky „Nová Baňa, Bukovina, Valovci“ o 6:40 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 13: časový posun o 5 min. neskôr s odchodom zo zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ o 9:29 hod.
 • spoj č. 15: časový posun o 5 min. skôr s odchodom zo zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ o 9:50 hod.
 • spoj č. 16: časový posun o 5 min. skôr s odchodom zo zastávky „Malá Lehota, Rajnohov štál“ o 7:40 hod.
 • spoj č. 19: časový posun o 5 min. neskôr s odchodom zo zastávky „Žarnovica, motel Sitno“ o 10:45 hod.
 • spoj č. 20: časový posun o 10 min. skôr s odchodom zo zastávky „Malá Lehota, Rajnohov štál“ o 10:35 hod.
 • spoj č. 21: časový posun o 5 min. neskôr s odchodom zo zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ o 10:59 hod.
 • spoj č. 22: časový posun o 10 min. skôr s odchodom zo zastávky „Malá Lehota, Rajnohov štál“ o 10:35 hod.
 • spoj č. 23: časový posun o 10 min. neskôr s odchodom zo zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ o 11:35 hod.
 • spoj č. 25: časový posun o 15 min. skôr s odchodom zo zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ o 13:40 hod.
 • spoj č. 28: časový posun o 15 min. skôr s odchodom zo zastávky „Nová Baňa, Bukovina, Valovci“ o 12:05 hod.
 • spoj č. 30: časový posun o 3 min. neskôr s odchodom zo zastávky „Malá Lehota, Rajnohov štál“ o 12:30 hod.
 • spoj č. 31: časový posun o 20 min. skôr s odchodom zo zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ o 13:34 hod.
 • spoj č. 32: časový posun o 5 min. skôr s odchodom zo zastávky „Nová Baňa, Bukovina, Valovci“ o 14:05 hod.
 • spoj č. 36: časový posun o 25 min. skôr s odchodom zo zastávky „Nová Baňa,Bukovina, Hájenka“ o 14:08 hod.
 • spoj č. 34: časový posun o 10 min. skôr s odchodom zo zastávky „Malá Lehota, Rajnohov štál“ o 14:35 hod.
 • spoj č. 41: zmena konečnej zastávky na „Malá Lehota, Rajnohov štál“
 • spoj č. 42: časový posun o 5 min.neskôr s odchodom zo zastávky „Malá Lehota, OcÚ“ o 15:38 hod.
 • spoj č. 47: časový posun o 5 min. neskôr s odchodom zo zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ o 20:00 hod.
 • spoj č. 50: časový posun o 5 min. skôr s odchodom zo zastávky „Malá Lehota, Rajnohov štál“ o 19:37 hod.
 • spoj č. 52: časový posun o 5 min.skôr s odchodom zo zastávky „Malá Lehota, OcÚ“ o 19:45 hod.
 • spoj č. 54: časový posun o 15 min.neskôr s odchodom zo zastávky „Malá Lehota, OcÚ“ o 19:48 hod.
 • spoj č. 46: zrušený

Linka č. 612403 – Žarnovica-Župkov-Kľak:

 • úprava nadväzností
 • doplnené a zjednotené zastavovanie na zastávke „Žarnovica, motel Sitno“

Linka č. 612404 – Žarnovica-Vyhne-Hliník nad Hronom-Prestavlky-Prochot’:

 • spoj č. 1: časový posun o 2 min. skôr s odchodom zo zastávky „Vyhne, Fínske domky“ o 5:55 hod.
 • spoj č. 3: časový posun o 5 min. skôr s odchodom zo zastávky „Bzenica, Bukovina pri moste“ o 7:15 hod.
 • spoj č. 4: časový posun o 5 min. skôr s odchodom zo zastávky „Prestavlky“ o 6:40 hod.,na spoj 4 naväzuje v zastávke „Hliník nad Hronom, žel. st“ spoj č. 10 linky 602410 do zastávky „Banská Štiavnica, SAD“

Linka č. 612407 – Nová Baňa,žel.st.-Nová Baňa,Ilend:

 • spoj č. 1: časový posun o 5 min. skôr zo zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ o 5:00 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 3: časový posun o 5 min. skôr zo zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ o 5:35 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 5: časový posun o 37 min. skôr zo zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ o 4:50 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 11: časový posun o 15 min. neskôr zo zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ o 8:35 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 15: časový posun o 5 min. neskôr zo zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ o 10:35 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 2: časový posun o 4 min. skôr zo zastávky „Nová Baňa, Štále, ZŠ“ o 5:16 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 6: časový posun o 34 min. skôr zo zastávky „Nová Baňa, Ilend“ o 5:13 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 4: časový posun o 2 min. skôr zo zastávky „Nová Baňa, Ilend“ o 5:58 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 8: časový posun o 3 min. neskôr zo zastávky „Nová Baňa, Ilend“ o 6:28 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 10: časový posun o 3 min. neskôr zo zastávky „Nová Baňa, Ilend“ o 6:58 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 12: časový posun o 8 min. neskôr zo zastávky „Nová Baňa, Ilend“ o 8:58 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 14: časový posun o 22 min. skôr zo zastávky „Nová Baňa, Ilend“ o 10:58 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 16: časový posun o 13 min. neskôr zo zastávky „Nová Baňa, Ilend“ o 12:23 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 18: časový posun o 3 min. neskôr zo zastávky „Nová Baňa, Ilend“ o 14:03 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 20: časový posun o 8 min. neskôr zo zastávky „Nová Baňa, Ilend“ o 15:38 hod., úprava jazdnej doby

Linka č. 612408 – Nová Baňa,žel.st.-Nová Baňa,Štále-Horné Hámre,Kostivrch:

 • úprava nadväzností
 • spoj č. 1: zmena východzej zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ o 5:30 hod. a úprava jazdná doba
 • spoj č. 3: zmena východzej zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ o 5:30 hod. a úprava jazdná doba
 • spoj č. 5: časový posun o 35 min. skôr zo zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ o 5:35 hod. a úprava jazdná doba
 • spoj č. 7, 13, 19, 21, 31, 33 a 35: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 5: časový posun o 2 min. skôr zo zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ o 8:08 hod. a úprava jazdná doba
 • spoj č. 11: časový posun o 15 min. neskôr zo zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ o 8:35 hod. a úprava jazdná doba
 • spoj č. 5: časový posun o 5 min. neskôr zo zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ o 11:35 hod. a úprava jazdná doba
 • spoj č. 17: časový posun o 10 min. neskôr zo zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ o 13:30 hod. a úprava jazdná doba
 • spoj č. 23: zmena týždennej platnosti na „6+“ a úprava jazdnej doby
 • spoj č. 25: zmena týždennej platnosti na „+“ a úprava jazdnej doby
 • spoj č. 27: časový posun o 30 min. skôr zo zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ o 17:30 hod. a úprava jazdná doba
 • spoj č. 29: časový posun o 30 min. skôr zo zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ o 17:30 hod. a úprava jazdná doba
 • spoj č. 30: zrušený
 • spoj č. 4: časový posun o 2 min. neskôr zo zastávky „Horné Hámre, Kostivrch.“ o 5:55 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 6: časový posun o 2 min. neskôr zo zastávky „Nová Baňa, Kajlovka, lesovňa“ o 6:02 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 10: časový posun o 3 min. skôr zo zastávky „Horné Hámre, Kostivrch“ o 6:47 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č.18: časový posun o 2 min. neskôr zo zastávky „Horné Hámre, Kostivrch.“ o 8:52 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 14: časový posun o 7 min. neskôr zo zastávky „Nová Baňa, Kajlovka, lesovňa“ o 8:57 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 20: časový posun o 18 min. skôr zo zastávky „Nová Baňa, Kajlovka, lesovňa“ o 20:02 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 22: časový posun o 6 min. skôr zo zastávky „Nová Baňa, Kajlovka, lesovňa“ o 14:02 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č.24: časový posun o 2 min. neskôr zo zastávky „Horné Hámre, Kostivrch“ o 14:17 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č.26: časový posun o 3 min. skôr zo zastávky „Horné Hámre, Kostivrch“ o 15:37 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 28: časový posun o 12 min. neskôr zo zastávky „Nová Baňa, Kajlovka, lesovňa“ o 16:57 hod., úprava jazdnej doby, zmena platnosti premávania
 • spoj č. 4: časový posun o 3 min. skôr zo zastávky „Nová Baňa, ústav“ o 4:14 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 8: zmena východzej zastávky „Nová Baňa, Kajlovka, lesovňa“ o 6:17 hod. a úprava jazdná doba
 • spoj č. 12: zmena východzej zastávky „Nová Baňa, ústav“ o 8:29 hod. a úprava jazdná doba a predĺžený po zastávku „Nová Baňa, žel. st.“
 • spoj č. 32: zmena východzej zastávky „Nová Baňa, Kajlovka, lesovňa“ o 18:02 hod. a úprava jazdná doba
 • spoj č. 34: zmena východzej zastávky „Nová Baňa, Kajlovka, lesovňa“ o 18:02 hod. a úprava jazdná doba
 • spoj č. 38: časový posun o 3 min. skôr zo zastávky „Nová Baňa, Kajlovka, lesovňa“ o 20:02 hod., a úprava trasy
 • spoj č. 36: časový posun o 8 min. skôr zo zastávky „Horné Hámre, Kostivrch“ o 19:57 hod., úprava jazdnej doby a trasy

Linka č. 612409 – Kľak/Kremnica-Žiar nad Hronom-Hronská Dúbrava-Banská Bystrica:

 • spoj č. 18: doplnená poznámka-spoj počká na zastávke „Zvolen, AS“ príchod spoja č. 79 linky 601457 z „Banská Bystrica, AS“ najviac 5 min.

Zdieľať tento článok

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pin It on Pinterest