Od 11. 12. 2022 sa menia cestovné poriadky prímestských autobusových liniek

Nové cestovné poriadky sa nachádzajú TU!

POPIS ZMIEN

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Detva, Krupina, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

Na všetkých linkách došlo k zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti
od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023
Ostatné zmeny sú nasledovné:

OKRES BREZNO

Linka č. 603420 – Podbrezová-Valaská, Piesok-Brezno-Pohronská Polhora:

 • spoj č. 32: časový posun o 20 min. skôr s odchodom zo zastávky „Pohronská Polhora, otočka“ o 16:23 hod.

Linka č. 603421 – Hronec-Brezno-Čierny Balog-Lom nad Rimavicou:

 • spoj č. 3: časový posun o 5 min. neskôr s odchodom zo zastávky „Hronec, námestie“ o 6:15 hod., úprava jazdnej doby od zastávky „Brezno, AS“
 • spoj č. 5: časový posun o 5 min. neskôr s odchodom zo zastávky „Brezno, AS“ o 11:15 hod.
 • spoj č. 9: časový posun o 5 min. neskôr s odchodom zo zastávky „Hronec, námestie“ o 14:15 hod., úprava jazdnej doby od zastávky „Brezno, AS“
 • spoj č. 15: časový posun o 5 min. neskôr s odchodom zo zastávky „Hronec, námestie“ o 22:15 hod., úprava jazdnej doby od zastávky „Brezno, AS“

Linka č. 603422 – Podbrezová-Brezno-Braväcovo:

 • spoj č. 33: Zmena východzej zastávky na „Beňuš, ZŠ“ o 8:00 hod.
 • spoj č. 52: Zmena konečnej zastávky na „Beňuš, ZŠ“

Linka č. 603425 – Osrblie-Jasenie-Predajná-Nemecká-Banská Bystrica:

 • zrušená zastávka v trase „Jasenie, pred Suchou“
 • úprava nadväzností

Linka č. 603427 – Brezno-Valaská-Hronec-Osrblie:

 • spoj č. 205: časový ponun o 5 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Brezno, Mazorníkovo, SAD“ o 17:10 hod., úprava jazdnej doby

Linka č. 603428 – Podbrezová-Brezno-Brezno, Mazorníkovo:

 • spoj č. 20: časový posun o 10 minút skôr s odchodom zo zastávky „Brezno, Mazorníkovo, SAD“ o 11:20 hod.
 • spoj č. 30: nový, s platnosťou premávania „6+“ NZ 15 s odchodom zo zastávky „Brezno, Mazorníkovo, SAD“ o 4:15 hod., spoj pokračuje na linke 601470 spojom č. 64 do zastávky „Banská Bystrica, AS“
 • Spoj č. 72: časový posun o 70 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Brezno, AS“ o 22:15 hod.

Linka č. 603429 – Brezno-Jarabá-Srdiečko-Podbrezová-Brezno:

 • úprava nadväzností

Linka č. 603431 – Valaská,Piesok-Podbrezová-Horná Lehota:

 • spoj č. 1: časový posun o 3 minúty skôr s odchodom zo zastávky „Valašská, Piesok, aut. st.“ o 6:17 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 3: časový posun o 2 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Podbrezová, aut. st.“ o 6:42 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 5: časový posun o 2 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Podbrezová, aut. st.“ o 7:32 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 7: časový posun o 2 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Podbrezová, aut. st.“ o 9:57 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 9: časový posun o 2 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Podbrezová, aut. st.“ o 11:42 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 11: časový posun o 2 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Podbrezová, aut. st.“ o 12:47 hod., úprava jazdnej doby
 • spoje č.12, 13, 14, 16, 18, 188, 20, 4, 22, 24, 26, 42, 28, 30, 32 a 36: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 15: časový posun o 3 minúty skôr s odchodom zo zastávky „Valašská, Piesok, aut. st.“ o 14:22 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 17: časový posun o 2 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Podbrezová, aut. st.“ o 10:52 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 19: časový posun o 2 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Podbrezová, aut. st.“ o 17:27 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 21: časový posun o 2 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Podbrezová, aut. st.“ o 18:37 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 25: časový posun o 2 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Valašská, Piesok, aut. st.“ o 22:22 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 27: časový posun o 2 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Podbrezová, aut. st.“ o 16:07 hod., úprava jazdnej doby

Linka č. 603432 – Lučatín-Ráztoka-Nemecká-Predajná-Jasenie-Podbrezová-Valaská, Piesok:

 • úprava trasy a tarifných km
 • Úprava nadväzností
 • spoj č. 1, 3, 51, 13, 19, 25, 27, 2, 32, 50, 6, 4, 10, 20, 18 a 28: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 7: časový posun o 2 minúty skôr s odchodom zo zastávky „Ráztoka.“ o 6:45 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 8: časový posun o 1 minúta skôr s odchodom zo zastávky „Nemecká, pomník“ o 6:54 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 9: časový posun o 2 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Ráztoka“ o 7:12 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 11: časový posun o 13 minút skôr s odchodom zo zastávky „Ráztoka“ o 7:22 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 12: časový posun o 2 minúty skôr s odchodom zo zastávky „Nemecká, Dubová, hlavná brána“ o 8:43 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 14: časový posun o 9 minút skôr s odchodom zo zastávky „Podbrezová, aut. st.“ o 11:51 hod., úprava jazdnej doby
 • spoje č. 15 a 53: časový posun o 5 minút skôr s odchodom zo zastávky „Nemecká, Dubová, hlavná brána“ o 14:05 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 16: časový posun o 20 minút skôr s odchodom zo zastávky „Nemecká, žel. st.“ o 12:50 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 17: časový posun o 5 minút skôr s odchodom zo zastávky „Ráztoka“ o 13:15 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 21: časový posun o 2 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Ráztoka“ o 15:20 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 22: časový posun o 5 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Nemecká, žel. st.“ o 16:00 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 23: časový posun o 18 minút skôr s odchodom zo zastávky „Ráztoka“ o 16:12 hod., úprava jazdnej doby, doplnená týždenná platnosť „X“a NZ 34
 • spoj č. 24: časový posun o 3 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Nemecká, žel. st.“ o 16:48 hod.,
 • spoj č. 26: časový posun o 3 minúty neskôr s odchodom zo zastávky „Valaská,Piesok, aut. st.“ o 14:23 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 29: časový posun o 13 minút skôr s odchodom zo zastávky „Ráztoka“ o 12:12 hod., úprava jazdnej doby, doplnená týždenná platnosť „X“NZ 34
 • spoj č. 30: časový posun o 1 minútu neskôr s odchodom zo zastávky „Podbrezová, aut. st.“ o 18:11 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 31: nový spoj s platnosťou premávania „6+“ NZ 15 s odchodom zo zastávky „Ráztoka“ o 12:32 hod.
 • spoj č. 33: nový spoj s platnosťou premávania „6+“ NZ 15 s odchodom zo zastávky „Ráztoka“ o 16:32 hod.
 • spoj č. 55: časový posun o 5 minút skôr s odchodom zo zastávky „Nemecká, Dubová, hlavná brána“ o 22:05 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 52: časový posun o 1 minútu neskôr s odchodom zo zastávky „Podbrezová, aut. st.“ o 13:41 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 54: časový posun o 1 minútu neskôr s odchodom zo zastávky „Podbrezová, aut. st.“ o 21:41 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 520: časový posun o 1 minútu neskôr s odchodom zo zastávky „Podbrezová, aut. st.“ o 13:41 hod., úprava jazdnej doby

Linka č. 603434 – Telgárt-Podbrezová:

 • spoj č. 18: úprava jazdnej doby

Linka č. 603435 – Podbrezová-Brezno-Č.Balog,Medveďov-Fajtov-Komov-Č.Balog,Dobroč:

 • zastávka „Čierny Balog,špeciálna ZŠ“ upravená len na výstup
 • úprava nadväzností
 • spoj č. 25: časový posun o 7 min. neskôr s odchodom zo zastávky „Brezno, AS“ o 19:20 hod. doplnená poznámka „Spoj 25 počká na zast. „Brezno, AS“ spoj č. 25 linky 601470 z Banská Bystrica a vlaku Zr 1787 z Banská Bystrica najviac 2 minúty“
 • spoj č. 30: časový posun o 3 min. neskôr s odchodom zo zastávky „Čierny Balog, Dobroč, konečná“ o 20.48 hod. , úprava jazdnej doby

Linka č. 603436 – Podbrezová-Brezno-Čierny Balog, Fajtov-Komov-Dobroč:

 • úprava nadväzností
 • spoj č. 111: časový posun o 15 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Brezno, AS“ o 21:15 hod., doplnená poznámka „Spoj 111 počká na zast. „Brezno, AS“ príchod vlaku 7231 z Banská Bystrica v pracovných dňoch najviac 5 min.“
 • spoj č. 9: Zmena NZ na 27 (súvisí so zmenou NZ na linke 601470 spoj 33 a 54)
 • spoj č. 29: časový posun o 2 min. neskôr s odchodom zo zastávky „Brezno, AS“ o 20.12 hod. úprava jazdnej doby
 • spoj č. 37: časový posun o 10 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Brezno, nemocnica“ o 11.50 hod.
 • spoj č. 81: časový posun o 5 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Brezno, AS“ o 14.10 hod.
 • spoj č. 129: časový posun o 5 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Brezno, nemocnica“ o 15.10 hod. doplnená poznámka „Spoj 129 počká na zast. „Brezno, AS“ vlak Zr 1785 z Banská Bystrica naviac 2 min.
 • spoj č. 43: časový posun o 10 minút skôr s odchodom zo zastávky „Podbrezová,aut.st.“ o 16.20 hod. doplnená poznámka „Spoj 43 počká na zast. „Brezno, AS“ spoj 39 linky 601470 z Banská Bystrica naviac 1 min.

Linka č. 603438 – Brezno-Liptovský Mikuláš-Liptovský Mikuláš, Aqua Park:

 • úprava nadväzností
 • Spoj č. 2: doplnená týždenná platnosť „6+“ a nz. 23, časový posun o 10 minút skôr s odchodom zo zastávky
 • spoj č. 3: doplnená nadväznosť „na spoj 3 nadväzuje v zastávke „Lipt. Mikuláš, AS“ vlak R 601 do Košice, vlak R 604 do Bratislava hl.st“
 • Spoj č. 3: doplnená týždenná platnosť „6+“ a nz. 23, časový posun o 5 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Liptovský Mikuláš, AS“ o 9:45 hod.
 • Spoj č. 6: časový posun o 15 min. neskôr s odchodom zo zastávky „Liptovský Mikuláš, AS“ o 19.00 hod.
 • Spoj č. 7: časový posun o 5 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Brezno, AS“ o 10:40 hod.
 • Spoj č. 8: časový posun o 5 min. skôr s odchodom zo zastávky „Liptovský Mikuláš, AS“ o 7:45 hod.
 • Spoje č. 21 a 24: zrušené
 • Spoj č. 22: časový posun o 8 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Čertovica, motorest“ o 15:48 hod. doplnená nadväznosť na spoj č. 8 naväzuje v zastávke „Brezno, AS“ vlak Zr 1780 do Banskej Bystrice
 • Spoj č. 23: časový posun o 8 minút neskôr s odchodom zo zastávky „Brezno, AS“ o 15:13 hod.

Zdieľať tento článok

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pin It on Pinterest