Kuba: autobusy pred kubánskou revolúciou pochádzali hlavne z USA

Začiatkom 60. rokov minulého storočia sa objavili na Kube prvé autobusy z vtedajších európskych socialistických krajín. Medzi nimi Škoda 706RTO. Zavedenie značky Škoda do premávky symbolizovalo pre Kubáncov prvé stretnutie s vozidlom hromadnej dopravy, vyrobenom v sovietskom satelitnom štáte. Vlastne dovtedy Kubánci nevideli žiaden socialistický výrobok. Zaujímalo nás, aké autobusy premávali v predrevolučnej Kube a tak sme pátrali v dejinách.

V znamení revolúcie

Pravda je taká, že takmer všetky autobusy na Kube pred rokom 1960 pochádzali z USA. Amerika totiž mala s týmto ostrovom veľmi dobre premyslené ekonomické vzťahy. Čo sa týka vzťahov politických, tie boli tiež na vysokej úrovni. Dokonca na takej, že keď v 1953 vzniká hnutie odporu na čele s Fidelom Castrom, proti vláde Fulgencia Batistu, je to práve USA, ktoré Fidela podporuje. Spočiatku. Karta sa obracia víťazstvom revolucionárov v roku 1959, kedy po niekoľkoročnej partizánskej vojne vedenej hlavne Castrovými povstalcami je Batistov režim zvrhnutý a Kubánska revolúcia víťazí. A to bol začiatok konca – nastal čas sociálnych a ekonomických zmien, presadzovaných novou vládou, čo v praxi znamenalo vyvlastňovanie (pozemková reforma) a poštátňovanie podnikov.

Toto malo negatívny dopad na americkú ekonomiku. USA žiadalo odškodnenie za zhabanie amerických podnikov, ale neúspešne. Reakciou bolo uzavretie amerického trhu pre cukrovú trstinu z Kuby. Z toho dôvodu Kuba začína hľadať nové odbytisko. V 1960 bola podpísaná sovietsko-kubánska zmluva, hneď nato USA prerušilo diplomatické styky s Kubou! Proste embargo. Na Kubu sa okrem iného prestali dodávať autobusy z USA. No a keďže nás práve tie zaujímali najviac, poďte sa s nami pozrieť na vzácne dobové video z roku 1950, ktoré ukazuje dovoz, vylodenie a slávnostný konvoj práve týchto autobusov.

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest