Autobusy Karosa pre potreby silových zložiek ČSSR: Zboru národnej bezpečnosti / Ľudových milícií / Polície

Pripomíname si výročie Nežnej revolúcie v ČSSR a popri spomienkach nesmieme zabudnúť na autobusy, ktoré plnili špeciálne účely tak pre uniformované zložky ZNB (Verejná bezpečnosť), neuniformované zložky ZNB (Štátna bezpečnosť) ako aj „Ozbrojenú päsť robotníckej triedy“ (Ľudové milície).

Autobusy nielen pre Verejnú bezpečnosť

Zbor národnej bezpečnosti disponoval prekvapivo veľkým počtom autobusov.  Autobusy Karosa z výrobného závodu Vysoké Mýto boli využívané na prepravu väčšieho množstva príslušníkov VB alebo aj výnimočne, okrem skriňových vozov AVIA, na prepravu zadržaných osôb. Využívané boli aj k preprave na rôzne spoločenské akcie, závody a rekreácia organizované v rámci MV. Niektoré autobusy boli vybavované aj zabudovanými rádiostanicami Tesla VR31. Využívané boli najmä typy autobusov Karosa RTO, ŠL, C 734, LC 735.

Ťažko na cvičisku, ľahko na…?

Hoci sa počas výcviku príslušníkov VB aj ŠTB na cvičiskách, kde sa vytvárali modelové situácie zásahov proti demonštrantom vo väčšom rozsahu, objavovali autobusy „v zálohe“ pre prípad, že množstvo zadržaných osôb prevýši možnosti odsunu v bežných „Antonoch“ (Anton = slangový výraz pre policajné vozidlo určené na prepravu zadržaných alebo väznených osôb) už od 60. rokov, dlhú dobu postačil pri zatýkaní „živlov“ jeden autobus, ako výpomoc skriňovej Avii. Masovejšie nasadenie policajných autobusov Karosa si vyžiadala v roku 1988 na Václavskom námestí, kde sa konala demonštrácia 21. augusta pri príležitosti 30, výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR. Vtedy sa zatýkalo naozaj masovo. O rok neskôr sa situácia opakovala v pohnutých novembrových dňoch.

Ľudové milície

Zvláštnou ozbrojenou „kastou“ v ČSSR boli Ľudové milície. Ich zbrane, ukryté v špeciálnych muničných skladoch síce strážila Československá ľudová armáda, samotné milície však existovali mimo armády a podliehali priamo vedeniu KSČ, hlavným veliteľom bol generálny tajomník strany. Predsedníctvo Ústredného výboru KSČ 21. februára 1948 rozhodlo o premene Závodných stráží na Robotnícke milície (RM), ktoré boli neskôr premenované na Ľudové milície (ĽM). Boli to ozbrojené jednotky určené na obranu priemyselných podnikov (prevažne pred ich legálnymi majiteľmi) a na zastrašovanie politických protivníkov. Komunisti využívali ĽM počas celého obdobia svojej vlády. Ich „spolupráca“ vyvrcholila v novembri 1989. Počas demonštrácie 17. novembra 1989, ktorá spustila nežnú revolúciu, po tom, čo sa demonštranti vydali na pochod Prahou, snažil sa komunistický funkcionár Miroslav Štěpán narýchlo povolať niektoré jednotky ĽM na ochranu sídla ÚV KSČ.

Novembrový „povolávací rozkaz“

Ozbrojené jednotky ĽM boli z jednotlivých krajov povolané do Prahy 21. novembra 1989, na základe rozhodnutia predsedníctva ÚV KSČ z predošlého dňa. Záznamy o tom, koľko ich do Prahy prišlo sa rôznia – niektoré hovoria o čísle 20 000 osôb. Týchto ľudí bolo potrebné na miesto priviezť z celej republiky. Šlo o stovky autobusov, ktoré na základe vyhlásenia špeciálneho signálu museli pre tento prevoz poskytnúť autobusy ČSAD, vojenských posádok, Telovýchovných jednôt aj JRD. V noci z 21. na 22. novembra ich však vrchný veliteľ Ľudových milícií generálny tajomník ÚV KSČ Miloš Jakeš odvolal. Aj napriek tomu pricestovalo ráno 22. novembra do Prahy ďalších asi štyri tisíc milicionárov. V decembri 1989 boli Ľudové milície odzbrojené a rozpustené. Mali v tom čase 84 821 členov.

P.S. : Štátna bezpečnosť bola zrušená v roku 1990, Verejná bezpečnosť v roku 1991. Autobusy Karosa prešli pod správu Policajného zboru, kde slúžili ešte dlhé roky, hlavne Karosy radu B.

Viac fotografií nájdete na našom Facebooku

Fotogaléria

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest