Kaštieľ Radvanských je klenotom Banskej Bystrice aj jedným zo symbolov mesta

Mesto pod Urpínom ukrýva mnoho zaujímavostí a atrakcií pre domácich i zahraničných turistov. Jednou z nich je kaštieľ Radvanských, ktorý je opradený tajomstvami.

Radvaň

Súčasné banskobystrické sídlisko Radvaň bolo kedysi obcou, meno niesla podľa šľachtica Radvana. Prvé písomné zmienky o obci Radvaň pochádzajú z druhej polovice 13. storočia. Zmienky dokladajú, že tu žili kráľovskí rybári, ktorí lovili ryby v Hrone. V roku 1287 daroval uhorský kráľ Ladislav IV. obec Dionýzovi, predkovi šľachtického rodu Radvanských. Obec sa následne stala sídlom tohto významného rodu, ktorého predstavitelia si v obci postavili v 16. storočí reprezentatívny kaštieľ. Šľachtický rod Radvanských tam žil až do konca druhej svetovej vojny. Dnes ich pripomína dominanta a hlavný symbol Radvane – renesančný kaštieľ. Dlhé desaťročia chátral a až v posledných rokoch sa našli peniaze na záchranu tejto národnej kultúrnej pamiatky.Radvaň bola v roku 1964 zlúčená s obcou Kráľová do obce Radvaň-Kráľová. Tá bola o dva roky neskôr pripojená k Banskej Bystrici.

Kaštieľ vo svetle historického dokumentu

Portál Bystricoviny predstavil na svojej stránke veľmi zaujímavý dokument z roku 1938, v ktorom sa okrem iného píše:

Najvzácnejšie múzeum stredného Slovenska.  Doista len málokto vie, že v malom mestečku stredného Slovenska Radvani nad Hronom, majú najpeknejšie a najvzácnejšie múzeum, s akým sa široko – ďaleko nemôže žiaden kraj pochváliť.

Toto vzácne múzeum je však zaujímavé aj tým, že neni prístupné verejnosti. Kto múzeum raz navštívil, neutají nad nim svoj obdiv. Lenže málo je tých, ktorí mali šťastie toto vzácne múzeum uvideť. Múzeum je umiestené v kaštieli bývalých barónov Radvanských. Stavba pochádza z XII. storočia a je obkolesená anglickým parkom, dnes už zanedbaným.

Kaštieľ bol opevnený a aby nepriateľ nemal doňho prístup, dookola bola napustená voda. Do kaštieľa bolo možné dostať sa len cez padací most. Kaštieľ je stavaný do štvorhranu. V jeho pôvodnej podobe zachoval sa aj dodnes. Vchádzame obrovskou a ťažkou kovanou dubovou bránou. Pozreli mne si jedálňu, veľkú knižnicu i spoločenské izby.

Všade sa aj dodnes zachoval pôvodný starý nábytok historickej a muzeálnej hodnoty. Knižnica je jedinečná svojho druhu. Je v nej uložených niekoľko tisíc kníh, najmä latinských, nemeckých, slovenských i maďarských.

Za starých čias

Dokument z roku 1939 pokračuje slovami: Spomínané vzácne múzeum, ktoré je inak rodinné a privátne, umiestené je vo veľkej sále Rákóczyho. Ochotne nás tam doviedol starý „hradný kastelán“. Už pred vchodom do múzea zočíte obrovský starodávny luster, zhotovený z brúseného skla, ktorý má mimoriadne veľkú umeleckú hodnotu. Steny múzea zdobené sú veľkými obrazmi, olejomaľbami jednotlivých členov rodiny Radvanských, Rákóczyho, Huňadyho a Okoličániho.

Pod obrazmi visia úmrtné oznámenia členov rodu, maľované, alebo vyšívané s rodinnými erbmi. Neutajíte svoj obdiv nad vzácnym nábytkom. Je tam skriňa, v ktorej sú uložené rozpomienkové veci na r. 1879, keď bola utvorená župa zvolenská. Je tam aj posteľ povestného spiklenca Wešelényiho a vedľa posteľ jeho manželky Márie Lócsiovej, prezývanej „Muránskou Venušou“.

Uchovávajú tu aj obraz Jána Žižku z Trocnova od neznámeho maliara – umelca, ktorý maľoval Žižku v podobe zbojníka. K najcennejším zvláštnostiam patrí starodávna popolnica z V. storočia pred Kristom, vedľa nej uchovávajú lebku istého baróna, ktorá má štyri rožky. V inej skrini je kopija, na ktorej nosená bola po Radvani hlava Juraja Radvanského, ktorého v časoch reformácie umučili a zavraždili.

V múzeu je aj Rákóczyho kabát a jeho pokrývka. V tomto múzeu uchovávajú aj pracku s erbom, ktorá patrila Okoličánimu. Sprievodca nám rozpovedal, že Okoličáni zahynul v zámockej záhrade pri súboji. Podľa zvyku bol vraj na mieste súboja zahrabaný do zeme. Keď pred niekoľkými rokmi zriaďovali v záhrade vodotrysk, robotníci vykopali zo zeme ľudskú kostru a pri nej spomenutú pracku s erbom. Podľa toho sa zistilo, že na tom mieste zahynul Okoličáni.

Podzemná chodba

Záver dokumentu prináša závan tajomna: Z múzea dostaneme sa do zámockej haly, odkiaľ vedie podzemná chodba vraj až do zámku v Slovenskej Ľupči. Podzemná chodba slúžila vraj pre vzájomnú pomoc v prípade vojny pre jeden i druhý zámok. V tejto chodbe našlo sa množstvo ľudských kostier a vedľa nich veľa starodávnych zbrani a iných cenností, ktoré sú uložené v radvanskom múzeu.

Kto navštívi Radvaň nad Hronom a šťastie mu dopraje navštíviť spomenuté starodávne radvanské múzeum, doista nám potvrdí, že je to jedno z najvzácnejších múzeí na strednom Slovensku vôbec. Len škoda, večná škoda, že verejnosti neni prístupné…“

Súčasnosť

Za kultúrnu pamiatku bol kaštieľ vyhlásený 26. júna 1963 Okresným národným výborom Banská Bystrica. Posledná rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1958 a do majetku mesta prešiel v roku 1994.Do roku 1997 v kaštieli sídlil archív. Počas nevyužívania Pamiatkový úrad SR hodnotil stav kaštieľa ako „dezolátny“. Záchranu kaštieľa Radvanských sa podarilo presadiť až v posledných rokoch. V lete 2019 vláda uvoľnila na jeho obnovu dva milióny eur a štyri roky predtým 1,2 milióna eur. Stavebné práce na rekonštrukcii objektu vďaka tomu mohli pokračovať. Výmena strechy bola kľúčovým krokom k tomu, aby nedochádzalo k ďalšej devastácii kaštieľa, a aby mohla vďaka spolupráci mesta a Akadémie umení v Banskej Bystrici pokračovať jeho komplexná rekonštrukcia. Súčasťou prác bolo aj reštaurovanie stropu Rytierskej sály a umiestnenie oceľovej konštrukcie, ktorá dnes slúži na prestrešenie nádvoria kaštieľa. V budúcnosti by tu mala vzniknúť reprezentatívna sála pre koncerty, výstavy a rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, čím sa zvýšia možnosti využitia celého areálu. 

A čo tajná chodba?

Kaštieľ Radvanských vraj ukrýva mnoho pokladov. Počas prvej etapy objavili archeológovia niekoľko historických skvostov. Našli pozostatky pravekých kupolovitých piecok z čias osídlenia Radvane. Medzi unikáty patrí tiež banský medený peniaz z roku 1686. Výkopové práce priniesli aj keramické črepy z obdobia Veľkej Moravy. Nás zaujímala tajomstvami opradená tajná chodba, ktorá vraj dnes už nie je. Tajné chodby bývali jedinou možnosťou záchrany šľachty a mešťanov pri úteku z hradu alebo opevneného miesta. V Radvani sa traduje, že z kaštieľa viedla tajná chodba údajne na Hôrku ku kostolu Panny Márie. Podľa banskobystrického historika a mestského poslanca Vladimíra Sklenku chodby už niet: „Existovala, čo dokladajú písomné dokumenty aj spomienky. O jej existencii i to, kde sa nachádzala, sa vedelo do roku 1945. Po druhej svetovej vojne musel šľachtický rod Radvanských opustiť územie Slovenska a kaštieľ pripadol štátu. V roku 1955 štát uskutočnil celkovú obnovu kaštieľa a od tej doby o žiadnej chodbe ani tajnej nebola zmienka. Pravdepodobne, ako bolo v tej dobe zvykom, došlo k jej zamurovaniu a stala sa neprístupnou.“ 

Aj napriek tomuto faktu je tu stále čo obdivovať.

Poloha

Adresa: Sládkovičova 2067/1, Banská Bystrica – Radvaň, 974 01

GPS: 48,721649 19,134583

Autobus: Všetky prímestské, prechádzajúce cez Banskú Bystricu a potom na Sládkovičovu ulicu napríklad linkou MHD č.97

Mapa: Klikni SEM, alebo na obrázok mapy

Foto: Vladimír Štec, Jočito Jozef Adamčík, Norbert Kuklovský

Kaštieľ Radvanských je klenotom Banskej Bystrice aj jedným zo symbolov mesta

Fotogaléria

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest