Barokový kaštieľ je najvýznamnejšou historickou pamiatkou obce Hronsek

V našich tipoch na výlet sme v obci Hronsek navštívili Vodný hrad aj drevený kostol. Dne sme tu opäť a tentokrát si predstavíme tunajší barokový kaštieľ.

Kaštieľ nie je kostol

Koniec stredoveku prakticky predznamenal aj koniec opevnených hradov, ako ich dovtedy ľudstvo poznalo. Kaštieľ (z lat. castellum, t. j. pevnosť) bolo mestské a vidiecke sídlo šľachtica alebo bohatého zemana, ktoré vystriedalo práve stredoveké hrady. Kaštiele stáli a dodnes mnohé stoja väčšinou voľne na rovine. Stavali sa počnúc barokom obyčajne v parku. Pôvodne plnili predovšetkým obranné funkcie a boli dôkladne opevnené. Neskôr, najmä od konca 16. a začiatkom 17. storočia v dôsledku zmien vojenskej techniky a taktiky upadal ich obranný význam a čoraz viac rástla ich reprezentatívna funkcia a komfort, čoho dôkazom bolo zariaďovanie objektov prepychovým nábytkom, umeleckými dielami a doplnkami, ale i dotváranie priľahlej krajiny k čo najväčšiemu estetickému pocitu. Z pôvodného pevnostného rázu si zachovali niektoré formálne znaky. Napríklad nárožné bašty a arkiere, ozdobné atiky a strieľne, vnútorné dvory, mohutné veže a brány.

Kaštiele na Slovensku

Na Slovensku sa zachovali početné typy kaštieľov. Ojedinele sú zastúpené pôvodne gotické kaštiele mnoho ráz prestavované. Renesančné kaštiele sa vyskytujú vo viacerých architektonických typoch, napr. typ výrazných kubických tvarov a prostých proporcií (Betlanovce, Divinka, Hájniky). S nárožnými baštami a arkiermi (Mokraď, Považské Podhradie, Dolná Mičiná, Necpaly, Diviaky). Nepravidelného tvaru, trojkrídlové alebo štvorkrídlové kaštiele s vnútorným arkádovým nádvorím (Bošany, Častkovce, Zemianske Kostoľany, Fričovce, Pečovská Nová Ves, Horné Lefantovce, Brunovce, Bytča, Strážky, Pruské, Topoľčianky). A nakoniec s osobitnými hradbami opevnené kaštiele (Divín, Nižná Šebastová, Sereď). Medzi kaštiele s osobitnými hradbami patrí aj ten v Hronseku.

Barokový kaštieľ Hronsek

Pochádza z roku 1775. Je postavený v barokovom slohu s nárožnými baštami. Zaujímavá je fasáda s rokokovými detailami.  V trojuholníkovom tympanone je reliéf erbu Géczyovskej rodiny a manželky Juraja – Estery. Podlažia kaštieľa rozdeľuje kordónová rímsa.   V interiéri kaštieľa sa zachovali pruské a zrkadlové klenby, ktoré majú miestami i štukovú výzdobu. Dnes kaštieľ, bohužiaľ, chátra. Prezrieť si ho je možné len z vonka a zároveň sa poprechádzať v jeho záhrade. Avšak vždy druhú májovú sobotu sa v priestoroch barokového kaštieľa a záhrady koná Slávnostný deň obce Hronsek a kaštieľ je vtedy sprístupnený verejnosti. V interiéri kaštieľa sa zachovali pruské a zrkadlové klenby, ktoré majú miestami i štukovú výzdobu.

Kaštieľ je umiestnený v záhrade, kde sa nachádza vzácna, vyše 200 ročná lipa. Je 25 m vysoká, obvod kmeňa vo výške 1 m nad zemou je takmer 500 cm a patrí medzi najkrajšie exempláre na Pohroní. Pred kaštieľom sa tiež nachádza vyše 200 ročný mohutný dub. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia kaštieľskej záhrady. 

Poloha

Obec: Hronsek

GPS: N48° 38′ 53.09″, E19° 09′ 26.90″

Autobus601455 – Banská Bystrica-Badín-Vlkanová-Hronsek

Mapa: Klikni SEM, alebo na obrázok mapy

Foto: Jočito Jozef Adamčík

Barokový kaštieľ je najvýznamnejšou historickou pamiatkou obce Hronsek

Fotogaléria

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest