Vodný hrad Hronsek je najstaršou zachovanou dvojpodlažnou kamennou stavbou na Slovensku

Zrekonštruovaný goticko-renesančný kaštieľ v obci Hronsek je miestom, kde sa aj po stovkách rokov môžete doslova dotknúť histórie.

Z histórie

Hrad dal postaviť rod Géczyovcov pravdepodobne ešte v 14. storočí. Toto územie dostali darom od kráľa. Neskôr ho vlastnili ďalšie šľachtické rody ako Soosovci de Poltár, Battikovci z Vlkanovej, Schmideghovci, Róthovci z Kráľovej. Dedička róthovského majetku Johanna sa zaľúbila a neskôr vydala za grófa Jozefa Telekyho de Szék. Sobášom prešiel majetok na rod Telekyovcov. V roku 1576 bol tento Rothovsko-Telekyovský hrad prestavaný a opevnený a tak vznikla goticko-renesančná stavba. Pôvodný hrad mal kvôli tureckým nájazdom vybudované opevnenie tvorené obranným múrom so štyrmi vežami a vodnou priekopou, cez ktorú sa prechádzalo padacím mostom. Pivnice tohto kaštieľa kedysi slúžili ako väzenie, neskôr, za čias Rákocziho povstania sa tu razili mince. Od konca 17.storočia slúžil vodný hrad ako evanjelická modlitebňa. Pôsobil tu i známy slovenský evanjelický farár a spisovateľ Ján Simonides. Za rákoczyovského stavovského povstania (1703 – 1714) tu bolo v pivniciach väzenie a údajne sa tu razili aj mince. Poslední majitelia priestory pivníc používali na uskladňovanie potravín z dôvodu, že boli suché. Aj napriek výskytu vody v priekope (pri povodni) nenasiakli vodou.

Otec Bielej panej

Niektoré hmlisté úseky našich dejín nie je možné zmapovať presne. Často sa tak v historických prácach objavuje slovíčko „údajne“. My však môžeme s určitosťou napísať, že priamo v hrade – kaštieli, žil istý čas Žigmund Géczy. Pochádzal z váženej Géciovskej rodiny v Hronseku. Pôsobil ako slúžny Zvolenskej stolice. A tiež ako splnomocnený komisár a kapitán sedmohradského a uhorského kniežaťa Imricha Thököliho. Ako kapitán Imricha Thököliho stál na čele vojska, ktoré obsadilo Banskú Bystricu pre svojho pána (18. september 1682).

A čo je pre nás podstatné – spolu s manželkou Juditou Bakoss mali dcéru Júliu Géczyovú – Korponaiovú, ktorá je oveľa viac známa ako Levočská biela pani. Pre tých, ktorí nečítali pútavú knihu od Móra Jókaiho pripomíname, že žila v zlej dobe, v časoch stavovských povstaní. Bola milenkou kuruckého veliteľa, baróna Štefana Andrášiho a neskôr bola zatknutá a obvinená zo špionáže a vlastizrady. Uväznili ju na hrade Červený Kameň. Obžalovali ju v Győri.

Čakanie na popravu

Celkovo bola väznená tri roky. Súd najskôr odložil vynesenie rozsudku o dva roky, ale nakoniec poslúchol kráľovský príkaz, aby obvinená bola súdená aj mučená a potom popravená. V tejto súvislosti je zaznamenaný cisárov argument: „Aj keď neexistuje žiadny právny bod, ktorý by nám to umožňoval, žiadny zákon nám to ani nezakazuje.“ Na trhovisku v Rábe bola 25. septembra 1714 Juliana popravená. Verejne ju sťali mečom pripútanú k popravčiemu stĺpu (na dnešnom Széchenyiho námestí) a pochovali ešte v ten deň na neďalekom katedrálnom cintoríne (dnes už neexistuje). V zázname z 25. septembra 1714 sa spomína, že „Julianu sťali pred zrakom ľudu“. V matrike zosnulých v Rábe je zápis, že ju pochoval „nemecký kaplán František Kopcsinai“.

Zaujímavosti

Vráťme sa späť do Banskobystrického okresu. Objekt Vodného hradu pozostáva z troch budov. Ich najväčšími skvostami sú nástenné maľby v interiéri. Na maľbách, ktoré sú už zreštaurované, vidieť rozličné výjavy, Vtáky, psy i zajace, dokladujú, že pôvodní majitelia boli podľa všetkého poľovníkmi. Sú tam aj náboženské motívy, ktoré zrejme vznikli na objednávku, keďže v obci v tom čase nebol kostol a jednu zo sál na hrade používali ako modlitebňu. Bohoslužby sa preniesli v obci do dreveného artikulárneho kostolíka až v 18. storočí, ktorý v tom čase postavili. Niektoré maľby siahajú až do antiky. Najstarším skvostom na hrade je komin v nadstavbe hradu z druhej polovice 14.storočia. Zaujímavosťou je portál do jednej zo sál, ktorý má nádhernú výzdobu aj s rodovým erbom. Vo veľkých miestnostiach sú drevené stropy, ktoré sú však už replikami pôvodných.

Potom čo sa tu vystriedalo viac vlastníkov, dostal sa hrad do správy pamiatkového úradu. Stavba začala chátrať od čias, ako ju opustili v roku 1978 poslední vlastníci: rodina Pršancová, Čiamporová a Halajová a objekt potom prešiel pod správu štátu. Neskôr bol odkúpený súkromnou osobou. v roku 2016 bola dokončená jeho 26 rokov trvajúca rekonštrukcia. Unikátny vodný hrad v Hronseku prešiel za ostatné štvrťstoročie priam neuveriteľnou premenou – z chátrajúcej ruiny do dnešnej romantickej podoby, ktorú sa naozaj oplatí vidieť.

Poloha

Obec: Hronsek

GPS: N48° 38′ 53.09″, E19° 09′ 26.90″

Autobus: 601455 – Banská Bystrica-Badín-Vlkanová-Hronsek

Mapa: Klikni SEM, alebo na obrázok mapy

Foto: Jočito Jozef Adamčík

Vodný hrad Hronsek je najstaršou zachovanou dvojpodlažnou kamennou stavbou na Slovensku

Fotogaléria

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest