Od 3. 7. 2021 sa menia cestovné poriadky prímestských autobusových liniek

Nové cestovné poriadky sa nachádzajú TU!

POPIS ZMIEN

OKRES BANSKÁ ŠTIAVNICA

Linka č. 602401 -Banská Štiavnica-Banská Štiavnica,sídl.Drieňová-Banská Štiavnica,žel.st.:

 • spoj č. 1: úprava jazdnej doby, doplnenie zastávky „Banská Štiavnica, Lesnícka škola“
 • spoj č. 3: úprava jazdnej doby, doplnenie zastávky „Banská Štiavnica, Lesnícka škola“
 • spoj č. 25: nový s označením „+“ s odchodom o 7:47 hod.
 • spoj č. 15: nový s označením „6+“ NZ15 s doplnením nadväznosti k sezónnemu vlaku REX 1608
 • spoj č. 17: nový s označením „6+“ NZ15, doplnenie nadväznosti k vlaku Os 5754
 • spoj č. 5: úprava jazdnej doby, doplnenie nadväznosti k vlaku Os 5754
 • spoj č. 19: nový s odchodom o 15:43 hod. s označením „6+“ NZ15, doplnenie nadväznosti k sezónnemu vlaku REX 1624
 • spoj č. 7: úprava jazdnej doby, doplnenie nadväznosti k vlaku Os 5756
 • spoj č. 9: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 23: nový s odchodom o 17:44 hod. s označením „6+“ NZ15, doplnenie nadväznosti k sezónnemu vlaku REX 1626 a Os 5784
 • spoj č. 21: nový s odchodom o 17:43 hod. s označením „6+“ NZ15, doplnenie nadväznosti k sezónnemu vlaku REX 1626 a Os 5784
 • spoj č. 2: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 4: vedený o 1 minútu neskôr odchod 07:16 hod., doplnenie nadväznosti na Os 5751
 • spoj č. 26: nový s odchodom o 08:01 hod. s označením „+“, doplnenie nadväznosti na vlak 5781
 • spoj č. 24: nový s odchodom o 09:56 hod. s označením „6+“ NZ15, doplnenie nadväznosti na sezónny vlak REX 1611 a priamym pokračovaním na spoji 47/602403
 • spoj č. 14: nový s odchodom o 09:56 hod. s označením „6+“ NZ15, doplnenie nadväznosti sezónny vlak REX 1611 a priamym pokračovaním na spoji 41/602406
 • spoj č. 16: nový s odchodom o 11:56 hod. s označením „6+“ NZ15, doplnenie nadväznosti na sezónny vlak REX 1615 a priamym pokračovaním na spoji 43/602406
 • spoj č. 18: nový s odchodom o 13:56 hod. s označením „6+“ NZ15, doplnenie nadväznosti na sezónny vlak REX 1619 a priamym pokračovaním na spoji 45/602406
 • spoj č. 6: vedený o 1 minútu neskôr s odchodom 14:06 hod., doplnenie nadväznosti na Os 5753
 • spoj č. 20: nový s odchodom o 16:01 hod. s označením „6+“ NZ15, doplnenie nadväznosti na Os 5755 a priamym pokračovaním na spoji 47/602406
 • spoj č. 10: vedený o 1 minútu neskôr s odchodom o 16:06 hod., doplnenie nadväznosti na Os 5755
 • spoj č. 12: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 22: nový s odchodom o 17:56 hod. s označením „6+“ NZ15, doplnenie nadväznosti na sezónny vlak REX 1629

Linka č. 602402 -Banská Štiavnica-Banský Studenec:

 • Na trase premenovaná zastávka z pôvodnej „Banský Studenec, Arborétum“ na nový názov „Banská Štiavnica, Arborétum“
 • Z trasy odstránené zastávky „Banský Studenec, žel.st.“ a „Banský Studenec, čerp. stanica“
 • spoj č. 1: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 3: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 19: vedený o 1 minútu neskôr o 08:32 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 5: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 27: nový s označením „6+“ negatívna značka „15“
 • spoj č. 7: vedený o 8 minút neskôr o 11:47 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 11: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 9: vedený o 2 minúty neskôr o 12:32 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 13: vedený o 5 minút neskôr o 12:45 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 15: vedený o 3 minúty skôr o 12:32 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 17: úprava jazdnej doby, doplnený údaj v t.č.10 o 14:39
 • spoj č. 21: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 23: vedený o 5 minút skôr o 17:15 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 2: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 4: vedený o 5 minút neskôr o 6:45 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 6: vedený o 5 minút neskôr o 6:55 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 14: vedený o 5 minút neskôr o 8:55 hod., úprava jazdnej doby, doplnené pokračovanie na spoj 17/602405
 • spoj č. 8: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 28: nový s odchodom o 11:25 hod. s označením „6+“ negatívna značka „15“, doplnené pokračovanie na spoj 15/602401
 • spoj č. 12: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 18: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 20: úprava jazdnej doby, doplnený údaj v t.č.10 o 15:10 hod.
 • spoj č. 24: vedený o 5 minút neskôr o 17:30 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 26: vedený o 5 minút neskôr o 17:30 hod., úprava jazdnej doby a doplnená negatívna značka „13“
 • spoj č. 30: nový s odchodom o 17:30 hod. s označením „+“ negatívna značka „15“, doplnené pokračovanie k spoju č. 23/602401
 • spoj č. 10: úprava jazdnej doby, doplnené pokračovanie na spoj 21/602404
 • spoj č. 16: úprava jazdnej doby

Linka č. 602403 -Banská Štiavnica-Beluj-Hontianske Nemce:

 • spoj č. 1: vedený o 3 minúty neskôr o 4:48 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 3: vedený o 1 minútu neskôr o 5:21 hod., úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť „na spoj 3 nadväzuje v zastávke „Hont. Nemce, kult. dom“ spoj 13 linky 605402 do „B. Bystrica, AS“, spoj 2 linky 605403 do „Krupina, aut. st.“, spoj 31 linky 611408 do „Dudince, žel. st.““
 • spoj č. 31: vedený o 1 minútu neskôr o 6:11 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 5: vedený o 2 minúty skôr o 6:21 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 11: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 9: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 47: nový s odchodom o 10:00 hod. s označením „6+“ negatívna značka „15“
 • Spoj č. 13: úprava jazdnej doby, doplnenie nadväzností „na spoj 13 nadväzuje v zastávke „Hontianske Nemce, kult. dom“ spoj 16 linky 611408 do „Zvolen, AS,“ spoj 31 linky 611408 do „Dudince, žel. st.“, v zastávke „Ban. Štiavnica, križ.“ nadväzuje spoj 3 linky 602407 do „Dekýš““
 • spoj č. 15: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 17: vedený o 2 minúty skôr o 13:03 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 19: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 21: vedený o 4 minúty skôr o 14:06 hod., úprava jazdnej doby, doplnené zastavovania na zastávke „Banská Štiavnica, Drieňová“ o 14:07 hod.
 • spoj č. 43: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 29: vedený o 1 minútu neskôr o 15:21 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 35: vedený o 1 minútu neskôr o 17:06 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 23: vedený o 4 minúty neskôr o 14:09 hod., úprava jazdnej doby, doplnené zastavovania na zastávke „Banská Štiavnica, Lesnícka škola“ o 14:11 hod. a doplnená nadväznosť „na spoj 23 nadväzuje v zastávke „Hontianske Nemce, kult. dom“ spoj 37 linky 605403 do „Dudince, žel. st.“, spoj 34 linky 605404 do „Krupina, aut. st.“ v dňoch školského vyučovania“
 • spoj č. 33: vedený o 5 minút neskôr o 16:10 hod., úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť „na spoj 33 nadväzuje v zastávke „Hontianske Nemce, kult. dom“ spoj 31 linky 605404 do „Rykynčice, Dolné Rykynčice“, spoj 13 linky 611408 do „Dudince, žel. st.““
 • spoj č. 39: vedený o 1 minútu neskôr o 18:36 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 41: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 2: vedený o 5 minút skôr o 4:40 hod., úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť v zastávke „Banská Štiavnica, križ.“ spoj 1 linky 602409 do „Žarnovica, SAD“ v dňoch školského vyučovania, spoj 7 linky 602410 do „Žiar n. Hronom, pož. zbroj.“, spoj 1 linky 602411 do „Zvolen, AS“
 • spoj č. 4: úprava jazdnej doby, doplnenie nadväznosti v zastávke „Banská Štiavnica, križ.“ na spoj 9 linky 602410 do „Žiar nad Hronom, pož. zbroj.“
 • spoj č. 28: úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť na spoj 4/602404
 • spoj č. 10: vedený o 5 minút skôr o 6:00 hod., úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť na spoj 61 linky 602411 do „Žiar nad Hronom, pož. zbroj.“
 • spoj č. 8: vedený o 2 minúty neskôr o 6:27 hod., úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť v zastávke „Banská Štiavnica, križ.“ na spoj 5 v dňoch školského vyučovania linky 602409 do „Žarnovica, SAD“
 • spoj č. 46: vedený o 10 minút neskôr o 6:40 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 6: vedený o 3 minút neskôr o 6:45 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 12: vedený o 3 minúty neskôr o 6:48 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 14: vedený o 5 minút skôr o 9:30 hod., doplnená nadväznosť na spoj 14 nadväzuje v zastávke „Banská Štiavnica, SAD“ vlak REX 1612 do Zvolena
 • spoj č. 48: nový s odchodom o 10:41 hod. s označením „6+“ negatívna značka „15“
 • spoj č. 16: vedený o 5 minút skôr o 11:45 hod., úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť v zastávke „Banská Štiavnica, križ.“ na spoj 21 linky 602410 do „Žiar nad Hronom, IV. ZŠ“
 • spoj č. 18: vedený o 5 minút skôr o 11:45 hod., úprava jazdnej doby, doplnené zastavovanie na zastávke „Banská Štiavnica, Lesnícka škola“ o 12:40 hod., doplnená nadväznosť na spoj 21 linky 602410 do „Žiar nad Hronom, IV. ZŠ“
 • spoj č. 20: vedený o 3 minúty neskôr o 13:03 hod., úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť v zastávke „Banská Štiavnica, križ.“ na spoj 27 linky 602410 do „Žiar nad Hronom“ v dňoch školského vyučovania, na spoj 23 v dňoch školského vyučovania na linke 602411 do „Banská Bystrica, AS“
 • spoj č. 44: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 24: úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť v zastávke „Banská Štiavnica, križ.“ na spoj 47 linky 602411 do „Zvolen, AS“, na spoj 67 linky 602411 do „Žiar nad Hronom, nem.“
 • spoj č. 26: vedený o 1 minútu skôr o 14:24 hod., úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť v zastávke „Banská Štiavnica, križ.“ na spoj 17 linky 602402 do „Banský Studenec, horáreň“
 • spoj č. 30: vedený o 2 minúty skôr o 15:03 hod., úprava jazdnej doby, doplnené pokračovanie spoja do „Zvolen, AS“ spojom 31 linky 602411
 • spoj č. 32: úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť v zastávke „Banská Štiavnica, križ.“ na spoj 37 linky 602410 do „Žiar nad Hronom, nem.“
 • spoj č. 34: doplnená nadväznosť v zastávke „Banská Štiavnica, križ.“ na spoj 39 linky 602410 do „Žiar nad Hronom, nem.“
 • spoj č. 36: vedený o 1 minútu skôr o 17:33 hod., doplnená nadväznosť v zastávke „Banská Štiavnica, križ.“ na spoj 39 linky 602410 do „Žiar nad Hronom, nem.“
 • spoj č. 40: vedený o 5 minút skôr o 20:35 hod., úprava jazdnej doby

Linka č. 602404 -Banská Štiavnica-Banská Štiavnica,Štefultov-Ilija:

 • spoj č. 1: úprava jazdnej doby, doplnený údaj v t.č.16 a 20 o 04:45 hod.
 • spoj č. 3: vedený o 5 minút skôr o 05:10 , úprava jazdnej doby
 • spoj č. 7: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 11: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 9: vedený o 15 minút neskôr o 06:35 hod.
 • spoj č. 13: vedený o 5 minút skôr o 07:40 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 15: vedený o 10 minút neskôr o 10:50 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 17: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 21: vedený o 5 minút neskôr o 12:30 hod.
 • spoj č. 19: vedený o 1 minút neskôr o 12:26 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 23: vedený o 2 minúty skôr o 12:43 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 25: vedený o 3 minúty neskôr o 13:28 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 27: vedený o 8 minút neskôr o 14:18 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 31: vedený o 8 minút neskôr o 14:28 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 33: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 29: vedený o 2 minúty neskôr o 15:30 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 35: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 39: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 41: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 2: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 8: vedený o 5 minút skôr o 05:25 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 4: vedený o 5 minút neskôr o 05:25 hod., úprava jazdnej doby, doplnené čakanie na spoj 28/602403
 • spoj č. 6: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 10: vedený o 3 minút neskôr o 05:53 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 16: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 20: vedený o 2 minút neskôr o 06:53 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 18: vedený o 5 minút skôr o 06:45 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 12: vedený o 4 minúty neskôr o 06:47 hod., úprava jazdnej doby, doplnené pokračovanie k spoju č.42/602405
 • spoj č. 14: vedený o 5 minút neskôr o 06:50 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 22: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 24: vedený o 5 minút neskôr o 11:05 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 26: vedený o 10 minút neskôr o 11:00 hod., úprava jazdnej doby, doplnené pokračovanie k spoju č. 7/602402
 • spoj č. 34: vedený o 3 minúty neskôr o 13:08 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 36: vedený o 5 minút neskôr o 14:00 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 38: vedený o 5 minút skôr o 15:00 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 40: zrušený
 • spoj č. 42: vedený o 3 minúty neskôr o 15:38 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 52: vedený o 5 minút neskôr o 15:50 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 44: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 46: zrušená negatívna značka, úprava jazdnej doby
 • spoj č. 48: vedený o 5 minút neskôr o 17:35 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 50: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 54: úprava jazdnej doby

Linka č. 602405 -Štiavnické Bane,Horná Roveň-Banská Štiavnica,MÚ-sídl.Drieňová-Akusit:

 • spoj č. 41: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 43: nový s odchodom o 7:29 hod. s označením „+“, doplnené pokračovanie k spoju 25/602401
 • spoj č. 3: vedený o 3 minúty skôr o 07:47 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 5: vedený o 2 minúty neskôr o 08:42 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 17: vedený o 7 minút neskôr o 09:17 hod.
 • spoj č. 7: vedený o 1 minútu skôr o 09:29 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 9: vedený o 1 minútu neskôr o 09:36 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 11: vedený o 1 minútu neskôr o 14:56 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 15: vedený o 1 minútu neskôr o 15:06 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 13: vedený o 4 minúty neskôr o 18:59 hod., doplnené pokračovanie k spoju 39/602404
 • spoj č. 40: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 42: nový s odchodom o 7:15 hod. s označením „+“
 • spoj č. 6: vedený o 3 minúty skôr o 08:57 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 8: vedený o 3 minúty skôr o 08:57 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 12: vedený o 4 minúty neskôr o 14:17 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 14: vedený o 4 minúty neskôr o 14:07 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 16: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 10: zrušený

Linka č. 602406 -Banská Štiavnica-Počúvadlo-Baďan,Klastava:

 • spoj č. 1: vedený o 5 min neskôr o 5:40 , úprava jazdnej doby
 • spoj č. 3: vedený o 15 min neskôr o 8:25 , úprava jazdnej doby
 • spoj č. 41: odchod o 10:05 hod., vedený inou trasou, doplnená negatívna značka „15“
 • spoj č. 7: úprava jazdnej doby a zmena negatívnej značky na „70“
 • spoj č. 5: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 43: nový s odchodom o 12:05 hod. s označením „6+“ negatívna značka „15“
 • spoj č. 11: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 9: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 45: nový s odchodom 14:05 hod. s označením „6+“ negatívna značka „15“
 • spoj č. 13: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 47: nový s odchodom 16:20 hod. s označením „6+“ negatívna značka „15“
 • spoj č. 15: zrušený
 • spoj č. 2: vedený o 5 minút neskôr o 6:35 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 4: vedený o 5 minút neskôr o 6:35 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 6: vedený o 15 minút neskôr o 9:15 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 8: zmena NZ 13, vedený o 1 minútu skôr o 10:44 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 42: vedený o 19 minút skôr o 10:41 hod., zmena trasy, zmena negatívnej značky „15“
 • spoj č. 10: vedený o 1 minútu neskôr o 11:16 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 44: nový s odchodom 13:21 hod. s označením „6+“ negatívna značka „15“, doplnené pokračovanie na spoj 17/602401
 • spoj č. 12: vedený o 5 minút neskôr o 13:15 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 14: vedený o 15 minút neskôr o 13:25 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 46: nový s odchodom 15:21 hod. s označením „6+“ negatívna značka „15“, doplnené pokračovanie na spoj 19/602401
 • spoj č. 18: vedený o 1 minútu skôr o 15:34 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 16: vedený o 5 minút neskôr o 15:25 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 48: nový s odchodom 17:21 hod. s označením „6+“ negatívna značka „15“, doplnené pokračovanie na spoj 21/602401
 • spoj č. 20: zrušený

OKRES BREZNO

Linka č. 603428 – Podbrezová-Brezno-Brezno,Mazorníkovo:

 • spoj č. 28: časový posun o 4 min. skôr s odchodom zo zastávky „Brezno, Mazorníkovo, SAD“ o 4:50 hod.

Linka č. 603433 – Podbrezová-Telgárt:

 • spoj č. 53: časový posun o 4 min. skôr, s odchodom zo zastávky „Brezno, žel. st.“ o 4:56 hod.
 • spoj č. 96: časový posun o 5 min. neskôr, upravená jazdná doba s odchodom zo zastávky „Telgárt OcÚ“ o 19:05 hod., upravená poznámka „spoj 96 vyčká v zastávke „Šumiac, Červená Skala, žel. st.“ najviac 2 min. na spoj 17 linky 608400 zo zastávky „Revúca, AS““ a doplnená nadväznosť „na spoj 96 nadväzuje v zastávke „Brezno, žel. st.“ spoj 30 linky 601470 do „Banská Bystrica, AS“, vlak Os 7232 do „Banská Bystrica, žel. st.““

Linka č. 603434 – Telgárt-Podbrezová:

 • spoj č. 56: časový posun o 4 min. skôr, s odchodom zo zastávky „Pohorelá OcÚ“ o 5:40 hod.

OKRES ZVOLEN

Linka č. 611408 – Zvolen-Krupina-Dudince-Šahy:

 • spoj č. 13: doplnená poznámka v zastávke „Hontianske Nemce, kult. dom“ čaká príchod spoja č. 33 linky 602403

Linka č. 611414 – Zvolen-Zvolen,Zolná-Očová/Čerín:

 • spoj č. 67: vedený o 10 minút neskôr
 • spoj č. 68: vedený o 10 minút neskôr

OKRES ŽARNOVICA

Linka č. 612402 – Žarnovica-Nová Baňa-Nová Baňa,Bukovina-Malá Lehota:

 • spoj č. 1: vedený o 1 minútu skôr o 04:54 hod., úprava jazdnej doby a nadväznosť od vlaku OS 5701
 • spoj č. 3: vedený o 9 minút neskôr o 05:24 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 5: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 7: vedený o 4 minúty neskôr, úprava jazdnej doby
 • spoj č. 9 a 43: vedený o 1 minútu neskôr o 07:14 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 11: vedený o 5 minút neskôr o 08:35 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 13: vedený o 4 minúty neskôr o 09:24 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 15: vedený o 5 minút skôr o 09:55 hod., úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť na vlak R810
 • spoj č. 17: vedený o 5 minút neskôr o 10:35 hod., úprava jazdnej doby a doplnené čakanie na vlak R 811
 • spoj č. 19: vedený o 10 minút skôr o 10:40 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 21: vedený o 11 minút skôr o 10:54 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 23: vedený o 10 minút neskôr o 11:25 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 33: vedený o 1 minútu skôr o 13:34 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 29: vedený o 2 minúty neskôr o 13:40 hod., úprava jazdnej doby a doplnené čakanie Os 5719
 • spoj č. 25: vedený o 20 minút neskôr o 13:55 hod., odstránená negatívna značka, zmena platnosti premávania „6+“, úprava jazdnej doby, a doplnenie nadväznosti čakanie na vlak Os 5719 a R 812
 • spoj č. 27: zrušený
 • spoj č. 31: vedený o 19 minút neskôr o 13:54 ,úprava jazdnej doby a čakanie na vlak Os 5719 a R 812
 • spoj č. 35: vedený o 5 minút skôr o 14:55 hod., úprava jazdnej doby, doplnené čakanie Os 5224
 • spoj č. 37: vedený o 4 minúty neskôr o 15:14 hod., úprava jazdnej doby a doplnené čakanie na spoj č. 19/407406 najviac 2 minúty
 • spoj č. 39: úprava jazdnej doby a čakanie na vlak Os 5722, R 839, RR 17840 najviac 5 minút
 • spoj č. 41: úprava jazdnej doby a doplnené čakanie na vlak Os 5722, R 839, spoj č. 16/613419 najviac 5 minút
 • spoj č. 45: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 47: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 49: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 51: vedený o 40 minút skôr o 20:35 hod., úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť na vlak 5730, R845 a spoj 70/613418
 • spoj č. 2: vedený o 5 minút skôr o 4:15 hod., úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť na spoj č. 41/612409
 • spoj č. 6: vedený o 2 minúty skôr o 5:15 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 4: vedený o 2 minúty neskôr o 4:57 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na vlak R830, 5703, 5702, doplnené zastavovania na zastávkach „Voznica,mlyn“ a „Voznica,rázc.“
 • spoj č. 8: vedený o 2 minúty neskôr o 5:42 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 12: vedený o 5 minút neskôr o 6:45 hod., úprava jazdnej doby
 • spoj č. 14: vedený o 3 minúty neskôr o 6:48 hod., úprava jazdnej doby, doplnená nadväznosť na vlak 5705
 • spoj č. 10: vedený o 7 minút neskôr o 6:17 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na vlak Os 5705
 • spoj č. 16 a 18: úprava jazdnej doby, spoje predĺžené o úsek do zast. „Nová Bana, žel.st.“ po zast. „Žarnovica,motel Sitno“ (zo zrušenej linky 612 405 spoj 14), doplnená nadväznosť na spoj 45/612409
 • spoj č. 20: vedený o 10 minút skôr o 10:45 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na vlak R836
 • spoj č. 22: vedený trasou na „Nová Baňa,žel.st,“ úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na vlak R 836
 • spoj č. 24: vedený o 47 minút neskôr o 12:27 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na spoj 64/613418
 • spoj č. 26: vedený o 45 minút neskôr o 12:35 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na spoj 7/612401
 • spoj č. 28: vedený o 5 minút neskôr o 12:20 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na vlak Os 5220 a na spoj 61/613418
 • spoj č. 30: vedený o 2 minúty neskôr o 12:27 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na spoj 62/613418
 • spoj č. 32: vedený o 5 minút skôr o 14:10 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na vlak Os 5224
 • spoj č. 36: vedený o 1 minútu neskôr o 14:33 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na spoj 68/613418
 • spoj č. 38: zmena týždennej platnosti na „X“ vedený o 5 minút neskôr o 14:35 hod., úprava jazdnej doby, doplnenie nadväznosti na vlak Os 5723, R 840 a spoj č. 36/612405
 • spoj č. 34: zmena týždennej platnosti na „6+“ vedený o 20 minút neskôr o 14:45hod.,úprava jazdnej doby a doplnenie nadväznosti na vlak Os 5723, R 840
 • spoj č. 40: vedený o 1 minútu skôr o 15:35 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na spoj 13/613419
 • spoj č. 42: vedený o 10 minút skôr o 15:33 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na vlak Os 5722, R 839 a na spoj 38/612405
 • spoj č. 46: vedený o 5 minút skôr o 17:20, doplnené časové údaje na nácestné zastávky
 • spoj č. 48: vedený o 5 minút skôr o 17:45 hod., úprava jazdnej doby, odstránenie nadväznosti na vlak R815 a na spoj 15/612401
 • spoj č. 50: vedený o 7 minút neskôr o 19:42 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na spoj 72/613418
 • spoj č. 52: vedený o 9 minút neskôr o 19:50 hod., úprava jazdnej doby a doplnená nadväznosť na spoj 72/613418
 • spoj č. 54: vedený o 8 minút skôr o 19:33 ,úprava jazdnej doby a doplnenie nadväznosti na vlak 5730, R845

Linka č. 612405 – Hodruša-Hámre,Sandrik-Žarnovica-Brehy-Nová Baňa,Kútovci:

 • spoj č. 14: zrušený

OKRES ŽIAR NAD HRONOM

Linka č. 613402 – Žiar nad Hronom-Nová Baňa-Malá Lehota:

 • spoj č.1,2,3,5,6,13,15,17,45: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 41: vedený o 3 minúty neskôr o 06:53 hod., úprava jazdnej doby, zrušené zastavovanie na zast. „Hliník n.Hronom,Hôrka“
 • spoj č. 7: úprava jazdnej doby a doplnený časový údaj na zast. „Žarnovica,SAD“ a „Nová Baňa,Kveta“
 • spoj č. 9: úprava jazdnej doby a doplnený časový údaj na zast., „Nová Baňa,Kveta“
 • spoj č. 11: úprava jazdnej doby a doplnený časový údaj na zast., „Žarnovica,SAD“ a „Nová Baňa,Kveta“
 • spoj č. 43: úprava jazdnej doby a doplnené časové údaje na nácestných zastávkach
 • spoj č. 4: úprava jazdnej doby a doplnenie nadväznosti na vlak Os 5701
 • spoj č. 42: úprava jazdnej doby, úprava trasy cez „Nová Baňa,žel.,st.“ a doplnenie nadväznosti na vlak R 831 a Os 5706
 • spoj č. 44: úprava jazdnej doby, doplnený časový údaj na zast. „Nová Baňa,žel.,st.“ a „Voznica,rázc.“, doplnenie nadväznosti na R 831,Os 5706
 • spoj č. 8: úprava jazdnej doby a doplnenie časových údajov na nácestných zastávkach, doplnenie nadväznosti na vlak R 810
 • spoj č. 10: úprava jazdnej doby a doplnený časový údaj na zast. „Nová Baňa,Kveta“
 • spoj č.12: úprava jazdnej doby a doplnený časový údaj na zast. „Nová Baňa,Kveta“ a „Žarnovica,SAD“
 • spoj č. 46: zmena negatívnej značky „10“ na negatívnu značku „27“ úprava jazdnej doby vedený po zast. „Žiar n.Hronom,aut.st.“ o 16:09 hod.

Zdieľať tento článok

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pin It on Pinterest