Od 13. 12. 2020 sa menia cestovné poriadky prímestských autobusových liniek

Nové cestovné poriadky sa nachádzajú TU!

POPIS ZMIEN

Na všetkých linkách došlo k zmena významu negatívnych značiek pre obdobie platnosti
od 13.12.2020 do 11.12.2021
Ostatné zmeny sú nasledovné:

OKRES BANSKÁ BYSTRICA

Linka č. 601451 – Malachov-Banská Bystrica-Nemce:

 • spoj č. 48: časový posun o 7 minút neskôr zo zastávky „Banská Bystrica, Námestie slobody“ s odchodom o 12:37 hod.

Linka č. 601455 – Banská Bystrica-Badín-Vlkanová-Hronsek:

 • spoj č. 17: úprava jazdnej doby a tarifných km

Linka č. 601457 – Banská Bystrica-Zvolen:

 • spoj č. 36: nový spoj (vykonáva závod BB), alternatíva ku spoju č.12 (vykonáva závod ZV), premáva počas prázdnin
 • spoj č. 37: nový spoj (vykonáva závod BB), alternatíva ku spoju č.11 (vykonáva závod ZV), premáva počas prázdnin
 • spoj č. 76: doplnená náväznosť spoja 602411/31 z Banskej Štiavnice
 • spoje č. 11 a 12: doplnená negatívna značka 10

Linka č. 601458 – Banská Bystrica,Roosevelt.nem./Pieninská-Zvolen:

 • spoj č. 101: časový posun o 5 min. skôr zo zastávky „Banská Bystrica, Roosveltova nem.“ o 9:55 hod.

Linka č. 601462 – Banská Bystrica-Banská Bystrica,Roosevelt.nem.-Riečka-Riečka,Jednota-Riečka,rázc.-Tajov-Kordíky:

 • spoj č. 63: časový posun o 3 minúty neskôr s odchodom o 6:53 hod. zo zastávky „Banská Bystrica, AS“

Linka č. 601466 – Banská Bystrica-Poniky-Dúbravica-Oravce-Banská Bystrica:

 • spoj č. 1: časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Dúbravica, garáž“ s odchodom o 4:20 hod.
 • spoj č. 2: časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Poniky, Ponická Huta“ s odchodom o 4:25 hod.
 • spoj č. 6: časový posun o 5 minúty skôr zo zastávky „Oravce“ s odchodom o 4:25 hod.
 • spoj č. 39: úprava jazdnej doby a tarifných km
 • spoj č. 42: časový posun o 4 minúty skôr zo zastávky „Oravce“ s odchodom o 16:20 hod.

Linka č. 601467 – Banská Bystrica-Sebedín Bečov-Hrochoť:

 • spoj č. 7: nový spoj, alternatíva ku spoju č. 17, premáva „6+“ s odchodom zo zastávky „Banská Bystrica, AS“ o 14.20 hod., doplnený časový údaj na zastávke „Čerín, rázc. MŠ“ o 14:49 hod.
 • spoj č. 15: časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Banská Bystrica, AS“ o 12:05 hod.
 • spoj č. 17: premáva iba v „x“
 • spoj č. 25: doplnený časový údaj na zastávke „Čerín, rázc. MŠ“ o 19:04 hod.
 • spoj č.26: premáva iba v „x“
 • spoj č.28: premáva „6+“, časový posun o 10 min. skôr zo zastávky „Hrochoť, Močiare“ o 12:45 hod., pridaná zachádzka cez „Sebedín-Bečov, OcÚ“ o 13:06 hod.

Linka č. 601468 – Banská Bystrica-Špania Dolina-Dolný Harmanec-Staré Hory-Turecká:

 • spoj č. 2: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 34: úprava jazdnej doby

Linka č. 601469 – Banská Bystrica-Donovaly-Ružomberok:

 • úprava jazdnej doby na spojoch č. 1-10
 • spoj č. 14: časový posun o 5 minút neskôr, odchod zo zastávky „Ružomberok, AS“ o 17:50 hod., doplnená poznámka – „čaká príchod vlaku R 609 z Bratislavy“

Linka č. 601470 – Banská Bystrica,Roosevelt.nem.-Brezno:

 • spoj č. 67: doplnená zastávka „Banská Bystrica, Partizánska cesta, tlačiareň“ s odchodom o 6:21 hod.
 • spoje č. 67, 29, 30, 58 – doplnené časové údaje na zastávke „Banská Bystrica, Partizánska cesta, tlačiareň“
 • spoj č. 25: počká v „Banská Bystrica, AS“ na príchod spoja 10 linky 601469 najviac 5 min.
 • spoj č. 34: zreálnenie jazdnej doby, odchod zo zastávky „Slovenská Ľupča, rázc.“ o 7:23 hod.
 • spoje č. 39, 49, 131, 133, 145, 146, 148: doplnený časový údaj na zastávke „Lučatín, rázc.“
 • spoje č. 2, 8, 20, 36, 46, 50, 56, 108, 146: upravené poznámky k nadväznosti vlakov

Linka č. 601471 – Banská Bystrica-Podbrezová-Brezno-Tisovec-Hnúšťa/Revúca:

 • spoj č. 17: Zapracovanie zastávky „Podbrezová, Lopej, Turčan“
 • spoj č. 5: zmena platnosti na 6+
 • spoj č. 14: úprava nadväznosti “ na spoj 14 naväzuje v zastávke „Brezno, žel.st.“ vlak REX 820 do Banská Bystrica“
 • spoj č. 15: nový spoj s platnosťou premávania „X“ negatívna značka 34, s odchodom zo zastávky „Podbrezová, ŽP“ o 14:20 hod
 • spoj č. 17: nový spoj s platnosťou premávania „X“ negatívna značka 28 zo zastávky „Podbrezová, Lopej, Turčan“ o 14:15 hod

OKRES BANSKÁ ŠTIAVNICA

Linka č. 602402 – Banská Štiavnica-Banský Studenec:

 • spoj č. 26: zrušená poznámka „u“ o pokračovaní na spoji 602401/26

Linka č. 602403 – Banská Štiavnica-Beluj-Hontianske Nemce:

 • spoj č. 3: úprava jazdnej doby o 5 minút z dôvodu prípoja na spoj 605403/2 do „Krupina, AS“, doplnenie nadväznosti na spoj č. 3 naväzuje v zastávke „Hontianske Nemce, kult. dom“ na spoj č. 2 linky 605403 do „Krupina, aut.st.“

Linka č. 602409 – Banská Štiavnica-Vyhne-Žarnovica:

 • spoje č. 7 a 8: zrušené
 • spoj č. 17: zmena negatívnej značky z „11“ na negatívnu značku „39“

Linka č. 602411 -Banská Štiavnica-Podhorie-Močiar-Banská Belá-Žiar nad Hronom-Banská Bystrica:

 • spoje č. 69, 70: zmena negatívnej značky z „11“ na negatívnu značku „39“

OKRES BREZNO

Linka č. 603420 – Podbrezová-Valaská,Piesok-Brezno-Pohronská Polhora:

 • spoj č. 30: upravená poznámka „na spoj č. 30 naväzuje v zastávke „Brezno, žel. st.“ spoj č. 146 linky 601470 do „Banská Bystrica, AS“, vlak č. 7224 do „Zvolen, os. st.“, vlak REX 823 do „Margecany““

Linka č. 603425 – Osrblie-Jasenie-Predajná-Nemecká-Banská Bystrica:

 • spoj č. 44: zreálnenie jazdnej doby

Linka č. 603426 – Jasenie-Podbrezová-Valaská-Brezno:

 • spoj č. 142: zrušený – spoj je zapracovaný do nového spoja č. 6 na linke 603435

Linka č. 603428 – Podbrezová-Brezno-Brezno, Mazorníkovo:

 • spoj č. 30: zrušený – spoj je zapracovaný do nového spoja č. 2 na linke 603436
 • spoj č. 301: zrušený – spoj je zapracovaný do nového spoja č. 17 na linke 601471
 • spoj č. 309: zrušený – spoj je zapracovaný do nového spoja č. 11 na linke 603433

Linka č. 603429 – Brezno-Jarabá-Srdiečko-Podbrezová-Brezno:

 • spoj č. 3: nový spoj s platnosťou premávania „6+“, negatívna značka 12, s odchodom zo zastávky „Srdiečko“ o 9:40 hod.
 • spoj č. 20: nový spoj s platnosťou premávania „6+“, negatívna. značka 12, s odchodom zo zastávky „Podbrezová, aut.st.“ o 8:30 hod. s nadväznosťou „spoj 20 počká na zastávke „Podbrezová, aut. st.“ príchod vlaku REX 825″
 • spoj č. 63: bez časovej zmeny, doplnené poznámky „na spoj č. 63 naväzuje v zastávke „Podbrezová, aut. st.“ vlak č. 7282 do „Banská Bystrica“ s prípojom na RR 17842″ a „spoj č. 63 počká na zastávke „Tále, hotel Partizán“ príchod spoja č. 18 linky 603429 najviac 2 minúty“
 • spoj č. 18: doplnenie náväznosti „na spoj 18 naväzuje v zast. „Tále, Hotel Partizán“
 • spoj č. 63 linky 603429 do „Podbrezová, aut. st.“

Linka č. 603430 – Osrblie-Hronec-Valaská,Piesok-Podbrezová-Dolná Lehota,Krpáčovo:

 • spoje č. 40, 53: úprava jazdnej doby
 • spoj č. 8: časový posun o 10 min. neskôr s odchodom zo zastávky „Podbrezová, aut. st.“ o 11:25 hod

Linka č. 603433 – Podbrezová-Telgárt:

 • spoj č. 11: nový spoj s platnosťou premávania „X“ negatívna značka 28 zo zastávky „Podbrezová, Lopej, Turčan“ o 14:18 hod
 • spoj č. 9: doplnenie negatívnej značky 34
 • spoj č. 92: zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 40: upravená poznámka „na spoj 40 naväzuje v zastávke „Pohorelá, žel. st.“ vlak REX 820 do „Banská Bystrica““
 • spoj č. 60: upravená poznámka „na spoj 60 naväzuje v zastávke „Brezno, žel. st.“ vlak REX 822 do „Zvolen os. st.““

Linka č. 603434 – Telgárt-Podbrezová:

 • spoje č. 28 a 134: doplnenie časového údaju na zastávke „Beňuš, ZŠ“

Linka č. 603435 – Podbrezová-Brezno-Čirny Balog,Medveďov-Fajtov-Komov-Čierny Balog,Dobroč:

 • spoj č. 6: nový spoj s platnosťou premávania „X“ negatívna značka 28 zo zastávky „Čierny Balog, Medveďov stred“ o 7:00 hod., zapracovanie zastávky „Podbrezová, Lopej, Turčan“
 • spoj č. 8: zmena negatívnej značky na „34“

Linka č. 603436 – Podbrezová-Brezno-Čierny Balog,Fajtov-Komov-Dobroč:

 • spoj č. 40: doplnenie negatívnej značky 34
 • spoj č. 2: nový spoj s platnosťou premávania „X“ negatívna značka 28, s odchodom zo zastávky „Čierny Balog, Dobroč, garáž“ o 6:25 hod.

Linka č. 603438 – Brezno-Liptovský Mikuláš-Liptovský Mikuláš,Aqua Park:

 • spoj č. 6: časový posun o 5 min. skôr, s odchodom zo zastávky „Lipt. Mikuláš, AS“ o 18:45 hod.
 • spoj č. 21: nový spoj s platnosťou premávania „+“, negatívna značka 12, s odchodom zo zastávky „Brezno, žel. st.“ o 8:45 hod.
 • spoj č. 24: nový spoj s platnosťou premávania „+“, negatívna značka 12, s odchodom zo zastávky „Čertovica, motorest“ o 10:00 hod.
 • spoj č. 23: nový spoj s platnosťou premávania “ 6+“, negatívna značka 12, s odchodom zo zastávky „Brezno, žel. st.“ o 15:10 hod.
 • spoj č. 22: nový spoj s platnosťou premávania “ 6+“, negatívna značka 12, s odchodom zo zastávky „Čertovica, motorest“ o 15:45 hod.
 • spoje č. 3, 2: doplnenie negatívnej značky 20

OKRES DETVA

Linka č. 604440 – Detva-Zvolen-Banská Bystrica:

 • Spoj č. 14: presmerovaný cez Lieskovec o odchodom 16:50 hod. zo zastávky „Lieskovec, požiarna zbrojnica“ a 16:51 hod. zo zastávky „Lieskovec, panelák“

Linka č. 604442 – Detva,žel.zast.-Detva,nám.-Detva,Skliarovo-Hriňová,Zánemecká-Hriňová,ZŤS:

 • Spoj č. 15: časový posun spoja o 5 minút skôr zo zastávky „Detva, SAD“ s odchodom o 4:45 hod.

Linka č. 604445 – Detva,žel.zast.-Detva,nám.-Dúbravy-Dúbravy,Iviny-Detva,PPS:

 • spoj č. 34: predĺženie trasy o úsek „Detva, rešt. Siroň – Detva, ul. A. Hlinku“

Linka č. 604448 – Detva-Kriváň-Hriňová-Látky:

 • spoj č. 36: zapracovanie zastávky „Detva, ul. A. Hlinku“
 • spoj č. 57: predĺženie trasy o úsek „Detva, nám – Detva, ZŠ“
 • spoj č. 58: predĺženie trasy o úsek „Detva, ZŠ – Detva, nám.“, zrušenie zachádzania spoja cez „Detva, ul. A. Hlinku“
 • spoj č. 72: zapracovanie zastávky „Detva, ul. A. Hlinku“

Linka č. 604454 – Zvolen-Detva-Hriňová-Hnúšťa:

 • spoj č. 4: časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Látky“ s odchodom o 4:55 hod.
 • spoj č. 11: časový posun o 5 minút neskôr zo zastávky „Hriňová, stred“ s odchodom o 15:22 hod.

Linka č. 604455 – Hriňová,Snohy-Detvianska Huta-Hriňová,ZŤS-Hriňová,Slanec-Hriňová,Blato:

 • spoj č. 1: časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Hriňová, ZŤS“ s odchodom o 4:50 hod.
 • spoj č. 2: časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Hriňová, Blato“ s odchodom o 5:10 hod.
 • spoj č. 45: časový posun o 5 minút neskôr zo zastávky „Hriňová, stred“ s odchodom o 15:00 hod.
 • spoj č. 47: zrušený
 • spoj č. 48: časový posun o 5 minút neskôr zo zastávky „Hriňová, Blato“ s odchodom o 15:25 hod.
 • spoj č. 55: časový posun o 5 minút neskôr zo zastávky „Hriňová, stred“ s odchodom o 15:00 hod.
 • spoj č. 59: zmena platnosti z „X38“ na „X22“

Linka č. 604457 – Hriňová-Kriváň-Detva-Zvolen:

 • spoj č. 28: časový posun o 5 minút neskôr zo zastávky „Zvolen, AS“ s odchodom o 14:30 hod.
 • Spoj č. 34: doplnený časový údaj na zastávke „Zvolen, Bučina, aut. nást.“ o 17:03 hod.
 • Spoj č. 37: doplnená poznámka „na spoj 37 naväzuje v zastávke „Zvolen, AS“ spoj 18 linky 612409 do „Žiar nad Hronom““

OKRES KRUPINA

Linka č. 605402 – Dudince-Krupina-Zvolen-Banská Bystrica:

 • spoj č. 19: doplnená poznámka „spoj 19 počká na zastávke „Hontianske Nemce, kult. dom“ príchod spoja číslo 40 linky 605404 najviac 3 minút“

Linka č. 605403 – Krupina-Dudince:

 • spoj č. 2: doplnená poznámka „spoj 2 počká na zastávke „Hontianske Nemce, kult. dom“ príchod spoja číslo 3 linky 602403 najviac 3 minút“
 • spoj č. 9: upravená nadväznosť „na spoj 9 naväzuje v zastávke „Dudince, hotel Minerál“ spoj 14 linky 402410 do „Levice, AS“, spoj 16 linky 402410 do „Levice, AS““
 • spoje č. 59 a 60: zmena negatívnej značky z „10“ na negatívnu značku „28“

Linka č. 605404 – Krupina-Sitnianska Lehôtka-Kráľovce-Krnišov-Rykynčice-Plášťovce-Dudince:

 • spoj č. 31: úprava jazdnej doby a doplnená poznámka „spoj 31 počká na zastávke „Hontianske Nemce, kult. dom“ príchod spoja číslo 33 linky 602403 najviac 3 minút“
 • spoj č. 40: časový posun o 2 minúty skôr zo zastávky „Rykynčice, Dolné Rykynčice“ s odchodom o 17:23 hod. a doplnenie náväznosti „na spoj 40 naväzuje v zastávke „Hontianske Nemce, kult. dom“ spoj 19 linky 605402 do „Krupina, aut.st““

Linka č. 605408 – Krupina-Litava-Čebovce-Cerovo:

 • spoj č. 27: presmerovaný zo zastávky „Litava, Jednota“ cez „Cerovo, Duchenec“ do zastávky „Cerovo, Jednota“
 • spoj č. 31 a 22: odstránené z dôvodu presmerovania spoja č. 27
 • spoj č. 15: oprava času príchodu do zastávky „Cerovo, ZŠ“ na 12:01 hod.
 • oprava záhlavia CP – odstránené „Čebovce“

Linka č. 605411 – Krupina,Červená Hora-Krupina-Krupina,Kopanice:

 • spoje č. 5 a 6: nahradené z rannej na popoludňajšiu časovú polohu
 • spoj č. 13: predĺžený o úsek „Krupina, Červená Hora, Filip“ – „Krupina, aut. st.“
 • spoj č. 5: odstránený

OKRES VEĽKÝ KRTÍŠ

Linka č. 610403 – Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Závada-Lučenec:

 • spoj č. 14: doplnenie negatívnej značky „10“
 • spoj č. 114: nový spoj s odchodom 13:25 hod. zo zastávky „Lučenec, AS“ so zachádzkou cez „Halič“

Linka č. 610404 – Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Dolná Strehová-Lučenec:

 • doplnenie zastávky „Panické Dravce I“

Linka č. 610405 – Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Bušince-Lučenec:

 • doplnenie zastávky „Panické Dravce I“ na všetkých spojoch linky

Linka č. 610407 – Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Želovce-Kováčovce:

 • doplnenie zastávky „Želovce, zast.“ – na všetkých spojoch.
 • spoj č. 1: časový posun o 5 minút skôr s odchodom 7:50 hod. zo zastávky „Želovce, zast.“

Linka č. 610409 – Modrý Kameň-Veĺký Krtíš-Slovenské Ďarmoty-Šahy:

 • zjednosmernenie obsluhy zastávky „Veľká Čalomija, ZŠ“ – smer „Veľká Čalomija, obec“
 • spoje č. 2, 5, 6, 8, 14, 15 a 17: zapracovanie zastávky „Veľká Čalomija, ZŠ“

Linka č. 610411 – Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Čebovce-Opatovská Nová Ves-Šahy:

 • spoje č. 1, 3, 6 a 14: zapracovanie zastávky „Veľká Čalomija, ZŠ“

OKRES ZVOLEN

Linka č. 611406 – Zvolen-Budča-Železná Breznica-Dubové:

 • spoj č. 39: vedený cez zastávku „Zvolen, ul. Kozáčeka Centrum“, časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Zvolen, AS“ s odchodom o 13:30 hod.
 • spoj č. 45: vedený cez zastávku „Zvolen, ul. Kozáčeka Centrum“, časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Zvolen, AS“ s odchodom o 16:25 hod.

Linka č. 611409 – Zvolen-Pliešovce-Krupina:

 • úprava trasy linky – vložená zastávka „Zvolen, Neresnica“
 • spoj č. 4: doplnený časový údaj na zastávke „Zvolen, Neresnica“ s odchodom o 06:33 hod.
 • spoj č. 3: časový posun o 5 minút neskôr zo zastávky „Pliešovce, aut.st.“ s odchodom o 06:15 hod., doplnená poznámka „spoj 3 počká na zastávke „Pliešovce, aut.st.“ príchod spoja číslo 1 linky 610413 najviac 5 minút“
 • spoj č. 11: časový posun o 5 minút neskôr zo zastávky „Pliešovce, aut.st.“ s odchodom o 08:35 hod.
 • spoj č. 38: doplnený časový údaj na zastávke „Babiná, obec“ o 17:15 hod.
 • spoj č. 42: doplnený časový údaj na zastávke „Babiná, obec“ o 18:25 hod.

Linka č. 611412 – Zvolen-Pliešovce-Zaježová:

 • spoj č. 17: zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 28: zreálnenie jazdnej doby

Linka č. 611413 – Zvolen-Banská Štiavnica-Krupina:

 • úprava trasy linky – vložená zastávka „Krupina, rázc. k žel.st.“
 • spoj č. 2: doplnený časový údaj na zastávke „Krupina, rázc. k žel.st.“ o 6:29 hod.
 • spoj č. 5: doplnené časové údaje na zastávkach „Krupina, rázc. k žel.st.“ o 16:10 hod., „Krupina, rázc. Bzovík“ o 16:07 hod. a „Hontianske Nemce, Rakovec“ o 16:02 hod.

Linka č. 611415 – Zvolen-Zvolenská Slatina-Očová:

 • spoj č. 28: časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Očová, píla“ s odchodom o 17:00 hod.

OKRES ŽARNOVICA

Linka č. 612402 – Žarnovica-Nová Baňa-Nová Baňa,Bukovina-Malá Lehota:

 • spoj č. 11: časový posun o 5 minút neskôr zo zastávky „Nová Baňa, žel. st.“ s odchodom o 8:30 hod., zapracovanie poznámky „spoj 11 počká na zastávke „Nová Baňa, žel. st.“ príchod vlaku R 831 najviac 5 minút“
 • spoje č. 11, 25, 26, 52: zmena významu negatívnej značky „63“

Linka č. 612403 – Žarnovica-Župkov-Kľak:

 • spoje č. 11, 22, 23, 37: zmena významu negatívnej značky „63“

Linka č. 612406 – Hodruša-Hámre,Sandrik-Žarnovica-Veľké Pole/Župkov,Pecné-Kľak:

 • spoje č. 5, 10, 23, 28: zmena významu negatívnej značky „63“

Linka č. 612408 – Nová Baňa,žel.st.-Nová Baňa,Štále-Horné Hámre,Kostivrch:

 • spoje č. 11, 14: zmena významu negatívnej značky „63“

Linka č. 612409 – Kľak/Kremnica-Žiar nad Hronom-Hronská Dúbrava-Banská Bystrica:

 • spoj č. 8 : časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Zvolen, AS“ s odchodom o 10:30 hod.
 • spoj č. 20: zmena negatívnej značky „10“ na negatívnu značku „28“

OKRES ŽIAR NAD HRONOM

Linka č. 613401 – Žiar nad Hronom-Hliník nad Hronom-Vyhne:

 • spoj č. 8: zreálnenie jazdnej doby

Linka č. 613402 – Žiar nad Hronom-Nová Baňa-Malá Lehota:

 • spoj č. 46: doplnená poznámka „spoj 46 počká na zastávke „Žarnovica, motel Sitno“ príchod spoja č. 36 linky 612405, spoja č. 54 linky 613417 najviac 5 min.
 • spoj č. 48: doplnená poznámka „spoj 48 počká na zastávke „Žarnovica, motel Sitno“ príchod spoja č. 36 linky 612405, spoja č. 54 linky 613417 najviac 5 min.

Linka č. 613404 – Žiar nad Hronom-Hliník nad Hronom-Prestavlky-Prochoť:

 • spoj č. 6: doplnený časový údaj na zastávke „Žiar nad Hronom, TESCO“ o 6:24 hod., zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 7: doplnený časový údaj na zastávke „Prestavlky, Horná Trnávka“ o 11:40 hod., úprava jazdnej doby

Linka č. 613406 – Žiar nad Hronom-Lovča-Hliník nad Hronom-Prestavlky-Prochoť:

 • spoje č. 2, 5, 11, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27: doplnený časový údaj na zastávke „Prestavlky, Horná Trnávka“
 • spoj č. 10: zmena negatívnej značky z „32“ na negatívnu značku „63“
 • spoj č. 17: zreálnenie jazdnej doby

Linka č. 613407 – Žiar nad Hronom-Lovčica Trubín-Janova Lehota-Kosorín:

 • zmena názvu zastávky „Žiar nad Hronom, pož. zbrojnica“ na „Žiar nad Hronom, Domov dôchodcov“ na žiadosť mesta Žiar nad Hronom
 • z linky odstránená zastávka „Lutila, rázc.“

Linka č. 613408 – Žiar nad Hronom-Slaská-Janova Lehota:

 • zmena názvu zastávky „Žiar nad Hronom, pož. zbrojnica“ na „Žiar nad Hronom, Domov dôchodcov“ na ziadosť mesta Žiar nad Hronom
 • spoj č. 11: časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Žiar nad Hronom, Závod SNP“ s odchodom o 6:45 hod.
 • spoj č. 16: časový posun o 5 minút skôr zo zastávky „Lutila, kult. dom“ s odchodom o 7:05 hod, zapracovanie nadväznosti
 • spoj č. 34: doplnená poznámka „spoj 34 počká na zastávke „Janova Lehota, pri moste“ príchod spoja č. 29 linky 613407 najviac 5 min.
 • spoj č. 37: časový posun o 10 minút neskôr zo zastávky „Žiar nad Hronom, SAD“ s odchodom o 18:37 hod., zreálnenie jazdnej doby

Linka č. 613409 – Žiar nad Hronom-Kremnica-Kunešov:

 • spoj č. 25: doplnená negatívna značka „20“
 • spoj č. 28: doplnená negatívna značka „20“
 • spoj č. 80: doplnená nadväznosť „na spoj 80 naväzuje v zastávke „Žiar nad Hronom, aut. st.“ spoj 37 linky 613408 do „Kosorín““

Linka č. 613411 – Žiar nad Hronom-Trnavá Hora,Kľačany:

 • spoje č. 39, 40: zmena negatívnej značky z „48“ na negatívnu značku „31“

Linka č. 613412 – Žiar nad Hronom-Nevoľné-Kremnica:

 • spoj č. 15: zmena negatívnej značky z „32“ na negatívnu značku „20“

Linka č. 613417 – Žiar nad Hronom-Žarnovica,Lukavica/Hodruša Hámre,Kopanice-Hodruša Hámre:

 • spoj č. 49, 12, 24, 60: zmena negatívnej značky z „32“ na negatívnu značku „63“
 • spoj č. 55: zreálnenie jazdnej doby
 • spoj č. 54: zreálnenie jazdnej doby na prípoj spoja 46 a 48 linky 613402 v zastávke „Žarnovica, motel Sitno“

Linka č. 613418 – Žiar nad Hronom-Vyhne-Žarnovica-Nová Baňa-Tekovské Nemce-Levice:

 • spoj č. 12: doplnený časový údaj na zastávke „Žiar nad Hronom, IV. ZŠ“ o 11:39 hod.

Zdieľať tento článok

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pin It on Pinterest