Okolie železničnej stanice vo Zvolene dostáva nový šat

Obnova predstaničných priestorov je jedným z najväčších projektov vo Zvolene za ostatné roky. Sme radi, že môžeme priložiť ruku k dielu.

Už čoskoro uplynie 60 rokov odvtedy, ako na mieste bývalej vlakovej zastávky Zvolen – Hrad  bola postavená novučičká veľká osobná železničná stanica. Na to miesto sa presunula z pôvodnej, východnejšie položenej stanice (dnes Zvolen – nákladná stanica). Táto bola síce bližšie k centru mesta, ako pôvodná, no dostať sa k závodom a podnikom  umiestneným na Lieskovskej ceste či v okolí Bučiny, bolo problematickejšie.. A keďže mnohé vlaky končili na novej osobnej stanici a nepokračovali v smere do mesta, muselo sa pristúpiť k tomu, že k nej budú zachádzať hlavne autobusy mestskej hromadnej dopravy  a taktiež určité prímestské spoje. Dnes už prímestské spoje majú vlastnú autobusovú stanicu, no vozidlá MHD a ich zastávky sú dodnes súčasťou železničnej stanice.

Krátka história

Práce na stavbe železničnej stanice Zvolen prebiehali v rokoch 1952-1963.  Do prevádzky bola pritom uvedená už počas výstavby (r.1959). Prakticky od tohto roku slúžil predstaničný priestor na stanoviská a nástupiská autobusov . Toto „staničné námestíčko“ prechádzalo v nasledujúcich rokoch zmenami nie v zmysle „imidžu“, ale skôr funkčnosti. Podpísalo sa pod ne premiestnenie autobusov prímestskej dopravy začiatkom 70. rokov. Vtedy už mala väčšina autobusov vo Zvolene svoje autobusové zastávky pred obchodným domom Centrum a ich hlavné stanovisko sa nachádzalo po obidvoch stranách ulice Štefana Moyzesa (východne nad terajšou autobusovou stanicou). Na železničnej stanici boli odstránené označníky autobusov vtedajšieho ČSAD Zvolen a zostali len tri zastávky mestskej hromadnej dopravy. Prvá na smery Sliač, Kováčová, druhá na Sekier, Lipovec a tretia na Zlatý potok, Podborová a Lieskovec.

Začiatkom 90. rokov síce bola naplánovaná obnova tejto časti stanice, no pre finančnú náročnosť sa v priestore dlhé roky robili iba nevyhnutné opravy, čo sa, pochopiteľne, odzrkadlilo na samotnom jeho stave. Cestujúci tak neraz doslova potkýnali o popraskaný asfalt a autobusy MHD prichádzali k zastávkam po zničenej ceste, tvorenej takzvanými „mačacími hlavami“, ktorá bola po rokoch užívania v havarijnom stave.

Obnova

Práce začali koncom septembra 2020. V prvej etape sa podarilo úplne zrekonštruovať príjazdový pruh pre autobusy MHD. Zmeny začali byť viditeľné.

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. sa s mestom Zvolen už v roku 2019 dohodla na celkovej obmene, čiže postupnej výmene označníkov odchodov autobusov MHD Zvolen.

Dá sa označník zmodernizovať? Veď sú na ňom prakticky len časy odchodov autobusov. Verte tomu, že dá.

Pod logom autobusu sa objavilo označenie smerov, ktorými autobusy pôjdu (jednotlivé sídliská či mestské časti Zvolena). Takáto maličkosť poteší hlavne turistov a cezpoľných, ktorí ešte donedávna museli chodiť od zastávky k zastávke a hľadať ten svoj autobus.

Pri výrobe nových označníkov sme postupovali aj na základe požiadaviek občanov a, samozrejme, objednávateľa mestskej hromadnej dopravy vo verejnom záujme – mesta Zvolen. Hlavným mottom bola hlavne lepšia prehľadnosť. Cestujúci určite privítali napríklad zväčšenie veľkosti písma odchodov  autobusov.

Jedna z troch autobusových zastávok nebola využívaná a po dohode dopravcu ( Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s.) a mesta Zvolen bola určená  na vykonávanie NAD ( náhradnej autobusovej dopravy) a po vzájomnej dohode Mesta Zvolen a Železníc slovenskej republiky bola patrične označená.

Cieľom obnovy predstaničného námestia je nielen skrášliť priestor, z hľadiska dopravy má byť tiež bezpečnejší.​

Nový pruh pre autobusy mestskej hromadnej dopravy doplnil priechod pre chodcov, ktorý bude bezpečnejší a riadne zabezpečený svetelnou signalizáciou. Obnova priestoru prinesie aj väčšie množstvo zelene.

Nezanedbateľnou zmenou je napríklad pokrytie časti priestoru nástupišťa autobusov MHD a priechodu pre chodcov špeciálnou vodiacou dlažbou pre ľudí so zrakovým či telesným postihnutím. Už dnes je tak zrejmé, že predstaničné námestie bude nielen krajšie, ale aj bezpečnejšie, čo sa týka dopravy. Tešíme sa že cestovanie vo Zvolene bude príjemnejšie a atraktívnejšie.

Foto: Michal Mališ, mesto Zvolen, archív

Fotogaléria

Zdieľať tento článok

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pin It on Pinterest