Marián Polóny: človek s veľkým srdcom, ktoré predčasne dotĺklo

Meno Mariána Polónyho dnes nesie banskobystrický memoriál známy ako Stretnutie generácií. Zainteresovaný človek si ihneď spomenie na krásne zrenovované historické autobusy a iné vozidlá, vyrážajúce na tomto podujatí svojou krásou dych. A tiež na závod spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. v Banskej Bystrici, v ktorom pôsobil dlhé roky ako riaditeľ.

Jeho život, naplnený prácou a láskou, ktorý predčasne ukončila osudová nehoda, zanechal v každom, kto ho poznal, nezmazateľnú stopu. Marián Polóny bol chlap na správnom mieste. Muž s veľkým srdcom, ktorý nečakal na uznanie, naopak, bol to on, kto vedel potľapkať po pleci, silno stisnúť ruku… Viac priateľ, ako nadriadený.

Dopravu mal v krvi. Veď sa narodil v Radvani, kde vtedy sídlil podnik ČSAD. Jeho otec Július tam pracoval ako dispečer a vodič, ktorý začínal na autobuse Saurer. Práve tento švajčiarsky autokar je dnes pýchou Veterán klubu v Banskej Bystrici. Paralely z detstva prenášal Marián Polóny do prítomnosti cez lásku k historickým vozidlám. Najnovší skvost zbierky Veterán klubu – horský autobus Tatra HB 500 sa snažil získať celý život ako krásnu spomienku na detstvo strávené spolu s bratom Mirkom. Práve v tomto autobuse sa hrali na ozajstných šoférov.

Marián Polóny patril medzi najskúsenejších manažérov verejnej dopravy na Slovensku. Nie je totiž samozrejmosťou, aby vedúci pracovník prešiel všetkými stupňami činnosti v rámci svojej profesie. Dokonale poznal šoférsky chlebík či už spoza volantu alebo z jednotlivých pozícií manažovania verejnej dopravy. Jeho odkaz nezostal len v pracovných výsledkoch, ale tiež v dych berúcej zbierke historických motorových vozidiel. Vďaka chápavému prístupu a manažérskym zručnostiam patril k skutočnej špičke svojho oboru.

Celý svoj život zasvätil práci a svoj voľný čas venoval doprave ako nadšený propagátor dejín automobilovej, autobusovej aj motocyklovej dopravy. Ako nadšenému zberateľovi historických vozidiel sa mu podarilo obrovskému okruhu ľudí prezentovať živou formou autentické veterány z rôznych motoristických období. Za výraznú snahu vytvoriť a šíriť pozitívne meno a imidž rezortu, v ktorom sa cítil ako doma a za zachovanie historického dedičstva sa stal laureátom a neskôr aj držiteľom Ceny primátora mesta Banská Bystrica, ktorá sa udeľuje osobnostiam neustále motivujúcim všetkých naokolo, vytvárajúc reprezentatívnu mozaiku Banskej Bystrice.

V novembri 2018 si prevzal Marián Polóny z rúk ministra dopravy a výstavby ocenenie Zaslúžilý zamestnanec rezortu dopravy. Marián Polóny bol človek, ktorého si každý z nás chtiac-nechtiac musel pustiť do svojho srdca. O to viac bolela správa o tak náhlom uzatvorení kapitoly jeho životnej púte v roku 2020. Pamiatka na neho však v našich srdciach zostane naveky.

Hovorí sa, že ten, kto umrel nás neopustil, len sa nás nevie dotknúť… My však tie dotyky cítime vo veľkolepom odkaze, ktorý Marián Polóny po sebe zanechal.

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest