Evolúcia školských autobusov vo fotografiách

Prvý školský autobus vznikol napodiv vo Veľkej Británií a nie v Amerike, ako by sa dalo predpokladať. Poďte s nami cestovať časom

Školský autobus je typ vozidla verejnej dopravy používaného na prepravu detí a študentov do a zo školy a na školské akcie. Prvý školský autobus bol ťahaný koňmi. Bol predstavený v roku 1827 Georgom Shillibeerom pre školu Quaker v Abney Parku. Tá sa nachádzala v Stoke Newington v Londýne vo Veľkej Británii. Autobus bol navrhnutý na prepravu 25 detí.

Kanada, USA a ďalšie časti sveta

V Severnej Amerike je školský autobus špecifickým typom vládou regulovaného vozidla odlišným od iných typov autobusov. Kanada a USA majú špeciálne skonštruované a vybavené školské autobusy. Podľa zákona musí byť školský autobus natretý žltou farbou. Takéto vozidlá musia byť vybavené rôznymi typizovanými výstražnými a bezpečnostnými zariadeniami.

V Európe a ďalších častiach sveta sú autobusy používané na prepravu študentov užšie spojené s inými typmi autobusov ako ich severoamerickými kolegami.

Slovensko

Kedysi sa plánovalo zaviesť aj na Slovensku dopravu školskými autobusmi. Nestalo sa tak dodnes, tak si aspoň pripomeňme fakty.

Združenie miest a obcí Slovenska prišlo okolo roku 2005 s predstavou pilotných projektov školských autobusov vo vybraných oblastiach Slovenska, kde boli zrušené základné školy.

V roku 2008 navrhol poslanec za KDH Martin Fronc špeciálny zákon o školských autobusoch. Sieť  mala byť vytvorená do 5 rokov, pričom prvé autobusy mali vyjsť začiatkom roka 2009. Štát by prispieval miliardou a obce pol miliardou korún. Špeciálne vyčlenené autobusy by sa okrem prepravy do škôl a zo škôl využívali aj pre prepravu žiakov a študentov na školské aktivity mimo školy (výlety, exkurzie, súťaže atď.). Autobusy by zo zákona mali povinne žltú farbu a označenie nápisom „Školský autobus“. Autobus by smel prepravovať len žiakov, učiteľov vykonávajúcich školský dozor a zamestnancov dopravcu. 

1924

1927

1929

1930

1932

1936

1937

1948

1957

1960

1965

1971

1980

V súčasnej dobe sú školské autobusy typické najmä pre Spojené štáty americké, kde majú veľký význam vzhľadom na veľké vzdialenosti niektorých obydlí od miesta školy a k nedostatočnému systému verejnej dopravy iného typu.V celých Spojených štátoch jazdí viac než 484 000 školských autobusov, ktoré každý deň prepravia viac ako 25 miliónov žiakov verejných aj súkromných škôl.

Foto: Teletype/val

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest