Zabudnutý „Pohanský hrad“ nad Kotmanovou

V juhozápadnej časti Slovenského Rudohoria v katastri obce Kotmanová sa nachádza Pohanský hrad – hradisko kyjatickej kultúry s niekoľkonásobným valom (1100 – 700 p. n. l.). Nájdete ho v zalesnenom priestore severne od katastra obce Kotmanová približne 2,5km od jej intravilánu.

Súčasné poznatky o živote ľudí kyjatickej kultúry vychádzajú hlavne z výskumu žiarových pohrebísk, akým je napríklad pohrebisko pri Cinobani. Menej sa toho vie o sídlach týchto ľudí. Doposiaľ neprebehol rozsiahly výskum a znalosti máme hlavne z nálezov keramiky a bronzových predmetov. Ľudia kyjatickej kultúry ostávali na pôde svojich predkov, ktorých radíme do pilinskej kultúry, ktorí obývali oveľa väčšie územie, ako ich následníci. Ľudia kyjatickej kultúry budovali na nížinách sídliská poľnohospodárskeho typu. Na vyvýšeninách začali stavať, vďaka výraznému vplyvu gávskej kultúry, kamenné opevnenia a neboli im cudzie ani jaskyne.

Kvôli očakávaným vpádom z každej strany začali stavať celé sústavy hradísk, vždy v blízkosti nížinných poľnohospodárskych sídiel. Fortifikované sídla neslúžili výhradne len na ochranu a sledovanie priestoru, ale častokrát to boli aj metalurgické dielne na výrobu bronzových predmetov. Jedno z najmenej preskúmaných hradísk mladšej doby bronzovej je hradisko v Kotmanovej, nazývané aj Pohanský hrad. Veľmi zaujímavá je toponymická zhoda s ostatnými hradiskami v južnej časti Stredného Slovenska a severného Maďarska (Pohanský hrad / vrch – Pogányvár / hegy).

Kde sa nachádza?

Pohanský hrad sa nachádza na výraznom vrchu nad obcou Kotmanová. Prístup k nemu je zo všetkých strán veľmi strmý, s výnimkou severozápadného sedla. Výskumom sa ukázalo, že obranné valy boli postavené priečne k hrebeňu a ochraňovali jednotlivé časti hradiska. Pozdĺžne hradby po vrstevniciach neboli pozorované, predpokladá sa, že boli kvôli strmému svahu zbytočné. Na území takmer rovného návršia sa našli početné úlomky keramiky z doby bronzovej, ale sporadicky aj črepy zo stredoveku. To znamená, že aj po zániku hradiska toto slúžilo ako občasné refúgium.

V dnešnej dobe je Pohanský hrad nad Kotmanovou ľuďmi zabudnutý, ako storočia predtým. Nevedú sem žiadne oficiálne chodníky, hoci v praxi sa v celom okolí hospodári. Ak teda chcete prežiť trochu zabudnutej histórie, navštívte toto krásne miesto už len kvôli tým úžasným skalám a stromom na vrchole.

Mapa okolia z 19. storočia

Poloha

Obec: Kotmanová

GPS: 48°30’21″N, 19°35’36″E

Mapa: Klikni SEM, alebo na obrázok mapy:

Zdroj a foto: Jozef Martinský / Eagle’s View

Zabudnutý „Pohanský hrad“ nad Kotmanovou

Fotogaléria

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest