Kyslinky

Východiskovým bodom množstva peších aj cyklistických turistických trás sú Kyslinky – obec v krátere vyhasnutej sopky Poľana. Táto lesnícka osada vznikla na začiatku 20. storočia ako následok budovania úzkorozchodnej železnice z Vígľaša až na Polianku. Lesná železnica postupne dosiahla dĺžku 23 kilometrov a hoci jej využitie spočívalo najmä v preprave dreva, prevážali sa ňou aj ľudia priamo do novozaloženej lesníckej osady Kyslinky, ktorú v sezóne obývalo okolo 200 robotníkov. V roku 1975 sa táto železnička zrušila, ľudia však zostali. Trať nahradila asfaltová cesta a práve ňou sa našim Cyklobusom do Kysliniek dostanete.

Keď sa vydáme cestou od Bátovského balvanu smerom na Kyslinky, pôjdeme popod prírodnú rezerváciu Pri bútľavke s výskytom ojedinelého tisu a aj popod ďalšiu prírodnú rezerváciu Hrochotská Bukovina, kde sú vzácne spoločenstvá horských lúk a hmyzu – rovnokrídlovcov. Celkovo flóra a fauna Poľany je veľmi rozmanitá. Nájdeme tu rôzne ekosystémy, od teplomilných dubín na juhozápade pohoria, cez bukovo -hrabový les, bukový, bukovo- jedľový až po vysokohorské smrečiny a horské lúky – poľany, typické pre toto pohorie. Z fauny sú tu zastúpené všetky veľké šelmy, vrátane najväčšej – medveďa hnedého (asi 50 jedincov). Pri tichom správaní nemáme problém stretnúť majestátne lane a jelene, ktoré práve tu, na Poľane dosahujú najvyššie bodové hodnoty z celého Slovenska. Samotná osada Kyslinky je pozoruhodná práve svojou polohou v krátere Poľany.

Kyslinky

Fotogaléria

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest