8 tipov na výlet po stopách Andreja Sládkoviča

150 rokov uplynulo 20. apríla 2022 od smrti Andreja Sládkoviča. Prečo to spomíname v súvislosti s tipmi na výlet? Pretože spojiť turistiku so spoznávaním histórie (hoci aj vo forme osudov slávnych osobností), je naozaj príjemné. Človek sa totiž obohatí o „nepoznané“ aj na miestach, o ktorých si myslel, že ich pozná veľmi dobre.

Dnes vás pozývame nie na jeden, ale na 8 výletov, ktoré majú spoločného menovateľa – Sládkoviča. Každý z cieľov, ktoré vám ponúkame, predstavuje takzvanú jednodňovú turistiku.

Braxatoris

Básnik Andrej Braxatoris – Sládkovič sa narodil v Krupine 30. marca 1820. Séria turistických vychádzok po miestach, ktoré súvisia s jeho životom a dielom sa viaže k mnohým cieľom. Môžete si vybrať medzi Krupinou, Banskou Štiavnicou, Očovou, Hrochoťou, Čerínom, Králikmi a mnohými inými. Sládkovič zomrel v Radvani po ťažkej chorobe ako 52-ročný 20. apríla 1872. O 150 rokov neskôr je tu jedinečná príležitosť pripomenúť si medoústeho básnika turistickým spôsobom.

Krupina

Ako prvý turistický cieľ sme vybrali Sládkovičovo rodisko, Krupinu. Po prehliadke mesta a múzea sa oplatí vyjsť po náučnom chodníku krupinskými Kopanicami na Vartovku, z ktorej sú parádne pohľady na Krupinu a jej okolie s dominantným Sitnom. Pod vežou sú lavice, prístrešok a upravené ohniská, takže je možnosť si tu posedieť a opiecť slaninku alebo klobásku. Po návrate do mesta je možné využiť prípadné pekné počasie a prejsť po zelenej značke cez rezerváciu Mäsiarsky bok do Babinej.

Autobusové spojenie: linka 605402 smer Banská Bystrica – Dudince a späť

Rodný dom Andreja Sládkoviča v Krupine
Socha Andreja Sládkoviča v Krupine
Krupinská Vartovka
Pohľad z Vartovky na Krupinu

Štangarígeľ

Ako chodieval Sládkovič z Krupiny do škôl v Banskej Štiavnici? Možno pešo cez hory. Dá sa to parádne zvládnuť za jeden deň.  Túra povedie z Krupiny cez Štangarígeľ, Žibritov a Banský Studenec až do Banskej Štiavnice. Štangarígeľ je jedným z najzaujímavejších turistických cieľov v okolí mesta Krupina. Ide o unikátny prírodný výtvor zvaný tiež Krupinské bralce. Tento výtvor pozostáva z pravidelných päťbokých andezitových pilierov, z ktorých niektoré dosahujú výšku až 6 metrov.

Autobusové spojenie:

linka 605402 zo Zvolena a Banskej Bystrice do Krupiny

linka 602411 z Banskej Štiavnice do Zvolena

Štangarígeľ

Banská Štiavnica

Obdivovať krásy prírody je možné na túre z Banskej Hodruše, kde bol Sládkovič vychovávateľom, do Banskej Štiavnice. Po tejto túre je dosť času na prehliadku niektorého zo štiavnických múzeí. Jedinečný zážitok sľubuje návšteva tzv. Banky lásky, ktorá sa nachádza v dome, v ktorom žila Marína.

Autobusové spojenie:

linka 602411 zo Zvolena do Banskej Štiavnice

Pišlov dom v Banskej Štiavnici
V Pišlovom dome je dnes Banka lásky

Sitno

Sitniansky hrad

Štiavnica! Sitna pekného dcéra,

k Sitnu svojmu sa prirovnaj!

Obraz jeho maj aj tvoja viera,

mohutnosť jeho aj ty maj!

Nezvratnosť sily vidíš v tých bralách,

výsosť slávy v tej výšine,

prísnosť v oblačných jeho povalách:

Sitnom tvojej buď rodine!

A. Sládkovič – báseň Štiavnica

Opäť sa vraciame do Banskej Štiavnice, aby sme vystúpili na Sitno. Ilija a Sitno patria nerozlučne k sebe. Vrch sa totiž nachádza v chotári tejto dediny s názvom, ktorý sa na prvé počutie javí zaujímavý. Využijeme turistickú cestu, ktorá vedie na Sitno z Ilije voňavými lesmi.  Zo Sitna sa dá zostúpiť do Svätého Antona a navštíviť známy kaštieľ.

Autobusové spojenie:

linka 602411 zo Zvolena do Banskej Štiavnice

linka 602404 Banská Štiavnica – Ilija

Hrochoť

V ďalšom tipe prejdeme z Očovej do Hrochoti, ktorá bola prvým básnikovým farárskym pôsobiskom. Pôjdeme i okolo Hrochotského mlyna. Tam ho väznili počas revolúcie v roku 1849 maďarskí gardisti a hrozili mu smrťou. Vyslobodil ho jeho švagor Samuel Hojč, farár v Hornej Mičinej, ktorý presvedčil veliteľa gardy, že sú v blízkosti ruské vojská. (Ruský cár vtedy poslal armádu, aby pomohla Františkovi Jozefovi I. udržať monarchiu.) Z Hrochoti je v prípade dostatku času možnosť prejsť cez ospievanú Chochuľku do Čerína.

Autobusové spojenie:

linka 611415 Zvolen – Očová

linka 601467 Banská Bystrica-Sebedín-Bečov-Hrochot’

linka 611414 Zvolen – Čerín

Pamätná tabuľa Andreja Sládkoviča v Hrochoti

Hronsek

Východiskovým bodom ďalšieho výletu bude Hronsek, odkiaľ pochádzala Sládkovičova manželka a v tamojšom drevenom kostole mali sobáš. Cez kopce prejdeme na Sliač. Práve tu, v Rybároch, napísal Sládkovič Marínu i Detvana. V škole má pamätnú izbu.

Autobusové spojenie:

linka 601455 Banská Bystrica – Hronsek

linka 611403 Zvolen-Sliač

Drevený kostol v Hronseku
Pamätná tabuľa na kaštieli v Hájnikoch. Ďalšia je na kúrii v Rybároch, kde zrejme Sládkovič býval a písal Marínu i Detvana
Socha Maríny od Tibora Bártfaya v sliačskom kúpeľnom parku

Radvaň

 K ďalšiemu cieľu prejdeme z Tajova, kde majú pamätnú izbu ďalší významní Slováci, tajovskí rodáci, spisovateľ a dramatik Jozef Gregor – Tajovský a vynálezca Jozef Murgaš, cez Králickú tiesňavu na Králiky a ďalej na Suchý vrch. Odtiaľ zbehneme do Radvane, ktorá bola druhým Sládkovičovým farárskym pôsobiskom a kde i zomrel.

Autobusové spojenie:

linka 601462 Banská Bystrica – Tajov

linka MHD BB 22 Pieninská-Námestie slobody-Radvaň a späť

Pamätník Andreja Sládkoviča v Radvani

Stará Hora

V poslednom tipe vás pozývame na sebechlebskú Starú Horu. Odtiaľ sa dá prejsť do Ladzian, kde bol Sládkovič krátky čas učiteľom. Pamätná tabuľa A. Sládkoviča je národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Bola osadená v roku 1934. Nachádza sa v obci Ladzany 61 na budove školy.

Autobusové spojenie:

linka 611408 Zvolen-Krupina-Sebechleby-Ladzany

Pamätná tabuľa Andreaj Sládkoviča 

Mnohé spomenuté ciele z tohto článku patria k vyhľadávaným bodom turistického záujmu. Určite sa k nim vrátime v našich Tipoch na výlet s podrobnejším popisom aj zaujímavými fotografiami.

Za aktívnu pomoc s písaním a fotografiami k tomuto článku patrí naša veľká vďaka pánovi Sliackemu zo Zvolena.

©️ Jozef Sliacky

8 tipov na výlet po stopách Andreja Sládkoviča

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest