26. 3. 2022 (sobota) Trojkráľový večerný beh v Banskej Bystrici – dopravné obmedzenia

Počas konania pretekov budú nasledovné obmedzenia
v obslužnosti prímestskou a MHD dopravou:

Dotknuté linky MHD

Linka 20 – Parkovisko Mičinská-Autobusová stanica-Námestie slobody-Karpatská-Rudohorská dolná-Námestie Slobody-Železničná stanica-Parkovisko Mičinskása Mládežnícka-Strieborné námestie-Starohorská otočka a späť :
odchod spoja 49 o 19:29 z Autobusovej stanici bude posunutý o 5 minút na čas 19:34.

Linka 24 – Mládežnícka-Strieborné námestie-Starohorská otočka a späť:
odchod spoja 142 o 19:30 zo zastávky Starohorská, otočka bude vedený obchádzkou cez Medený Hámor a obchvat,
zastávky „Lazovná“, „Strieborné námestie“, „EUROPA SC“, „Švermova, ESC“ a „Úsvit“ nebudú obsluhované,
linka počas obchádzky mimoriadne zastaví na zastávkach „Plážové kúpalisko“, „Úrad PV SR“,
odchod spoja 143 o 20:02 z Mládežníckej, otočky bude posunutý o 5 minút na čas 20:07 a vedený bude po pôvodnej trase linky.

Linka 25 – Rooseveltova nemocnica-Strieborné námestie-Starohorská otočka a späť:
odchod spoja 127 o 19:35 z Rooseveltovej nemocnice bude vedený obchádzkou cez obchvat a Medený Hámor,
zastávky „Strieborné námestie a „Lazovná“ nebudú obsluhované.

Linka 33 – THK otočka-H.Vajanského-Strieborné námestie-Jesenský vŕšok-Námestie slobody-Železničná stanica-Senica otočka a späť:
odchod spoja 48 o 19:39 zo zastávky Senica, otočka bude vedený obchádzkou cez Medený Hámor a obchvat,
zastávky „Lazovná“, „Strieborné námestie“, „EUROPA SC“, „Švermova, ESC“, „Úsvit“, „Wolkerova“ a „Úrad PV SR“ nebudú obsluhované.

Linka 34 – Železničná stanica-Námestie slobody-EUROPA SC-Gaštanová a späť:
odchod spoja 91 o 19:52 zo zastávky Železničná stanica bude vedený obchádzkou cez Švermovú ulicu,
zastávky „Nám. S.H. Vajanského“ Tajovského, park“ nebudú obsluhované.
linka počas obchádzky mimoriadne zastaví na zastávke „Štadlerovo nábrežie“.

Linka 35 – Železničná stanica-Námestie slobody-Jesenský vršok-Strieborné námestie-Skubín otočka a späť:
spoj 35 s odchodom o 19:22 zo zastávky Železničná stanica bude vedený obchádzkou cez Cestu k nemocnici, Medený Hámor a obchvat,
zastávky „Skuteckého“, „Lazovná“ a „Strieborné námestie“,
spoj 38 s odchodom 19:49 zo zastávky Skubín, otočka bude vedený obchádzkou cez obchvat a Medený Hámor,
zastávky „Strieborné námestie“„Lazovná“ nebudú obsluhované.

Z dôvodu predĺženia trás niektorých liniek MHD počas obchádzky môže dôjsť ku meškaniu spojov. Cestujúcim odporúčame pri plánovaní ciest v uvedenom čase, aby si vyhradili väčšiu časovú rezervu.

Dotknuté linky PAL

Linka 601454 – B.Bystrica,park.Mičinská-Uľanka-Harmanec,Strelnica-D.Harmanec-D.Harmanec,H.Harmanec:
● odchod spoja 46 o 19:50 zo zastávky Dolný Harmanec, ihrisko bude posunutý o 5 minút na čas 19:55.

Linka 601462 – Banská Bystrica-Banská Bystrica,Roosevelt.nem.-Riečka-Riečka,Jednota-Riečka,rázc.-Tajov-Kordíky:
spoj 55 s odchodom o 19:50 zo zastávky Autobusová stanica bude vedený obchádzkou cez Švermovú ulicu,
● 
zastávky „Námestie S.H. Vajanského“ a„Tajovského, park“ nebudú obsluhované,
● linka počas obchádzky mimoriadne zastaví na zastávke „Štadlerovo nábrežie“ (nástupište 1).

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest