STAR – prvý poľský povojnový autobus sa „narodil“ v nevďačnej dobe

Už je tomu 70 rokov, ako sa začali práce na prototype prvého povojnového autobusu, ktorý sa kompletne vyrábal v Poľsku (SFW Sanowag/Sanok).

Od klincov k autobusom

Potreba rozširovania verejnej dopravy v Poľsku po vojne bola čoraz naliehavejšia. Po roku 1948 (kedy sa tak ako u nás dostali v Poľsku k moci komunisti) sa vytvorila komisia, ktorá mala zvážiť možnosti výroby vlastného typu autobusu. Autobusu, ktorého produkcia by bola úplne nezávislá od zahraničných dodávok. Myšlienka to bola vzhľadom na politickú situáciu odvážna, ale nie nesplniteľná. Zvlášť, keď továreň v Sanoku vyrábala po oslobodení v roku 1945 len technicky jednoduché výrobky. Napríklad poľnohospodárske a záhradnícke náradie, klince, stavebné kovania alebo vedrá. Pritom továreň v Sanoku s výrobou autobusov už skúsenosti mala. Lepšie povedané – prvými automobilovými výrobkami závodu Sanok boli práve autobusy (10 kusov) vyrobené v rokoch 1926-28 na podvozku talianskej spoločnosti Lancia. 

Keď prišiel príkaz venovať sa výrobe čisto poľského autobusu, bolo vopred jasné, že sa to za tak krátku dobu nestihne zrealizovať. A tak v roku 1950 Sanowag v Sanoku skonštruoval prvú várku 71 autobusov na podvozkoch Fiat-666 RN, získaných na základe licenčnej zmluvy uzatvorenej v roku 1948 vo Varšave. Už počas kompletovania týchto autobusov sa ukázal kameň úrazu celej výroby – montáž autobusov závisela od dovážaného podvozku. A ten sa dovážal z „kapitalistického bloku“…

Tento problém sa vyriešil na základe výroby domácich nákladných automobilov Star-20 v Starachowiciach. Rozhodlo sa, že podvozok pre nový autobus sa zoberie práve z neho.

Konštrukčné návrhy

V Sanoku ešte nebola žiadna konštrukčná kancelária, takže práce na prvom autobuse začala v Lodži pobočka Ústredného konštrukčného úradu (Centralnego Biura Konstrukcyjnego ). S použitím podvozku a motora nákladného vozidla Star-20. Karosériu autobusu s názvom Star-N50 navrhol ing. Stanisław Panczakiewicz, ale vozidlo nebolo uvedené do výroby.

Ďalšie návrhy boli Star-N51 a N52. Prvý z nich bol postavený v roku 1951 ako osobný a nákladný autobus na prepravu 18 osôb a asi 800 kg nákladu. Nasledujúci rok bol vyrobený autobus Star-N52. Obidve vozidlá sa od vonkajšej strany nelíšili, ale dovnútra vozidlo Star-N52 nemalo stenu oddeľujúcu priestor pre cestujúcich a náklad a bolo prispôsobené na prepravu 31 cestujúcich. Karoséria vozidla mala kovovú a drevenú kostru a vonkajšie opláštenie z oceľového plechu.

Star-N52 bol po týchto úpravách (na rozdiel od Star-N51) schválený na sériovú výrobu, ktorej predchádzala overovacia séria 20 kusov vyrobená v roku 1952. Výroba tohto vozidla sa začala v nasledujúcom roku v Sanoku a do roku 1958 sa vyrobilo asi 2 500 alebo 3 300 vozidiel Star -N52. Presné dáta sa nezachovali, ale druhé číslo sa zdá byť pravdepodobnejšie, keďže v roku 1957 opustilo továreň 971 týchto vozidiel.

Zánik výroby

V dobových dokumentoch sa dočítame, že prevádzka autobusu Star-N52 bola nepohodlná a nehospodárna z hľadiska výroby a navyše bola (výrobne) náročná na pracovnú silu. Celková konštrukcia sa však postupom času zlepšila, napríklad na konci výroby bolo vozidlo už modernejšie. Od roku 1956 sa vyrábalo v novej montážnej hale a lakovni.

Sťažnosti zákazníkov však viedli továreň k vývoju nového autobusu. Návrh predložil mladý inžinier Janusz Pawłowski – predstavil koncepciu budovania autobusu samonosnej konštrukcie. Tak sa začala éra autobusov  San-H01 . Ale to už je iný príbeh.

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest