Mercedes-Simplex 60 PS bol spojovacím článkom medzi automobilom a autobusom

Vyrábal sa v rokoch 1903 – 1905. Ešte sa mu nehovorilo autobus, no v podstate mal všetky jeho znaky. Taký bol Mercedes-Simplex 60 PS.

Prvý štvorvalec na svete

Emil Jellinek bol rakúsko-uhorský podnikateľ a diplomat. Narodil sa v Lipsku, ale čoskoro po jeho narodení sa rodina presťahovala do Viedne. Keď Emil uvidel inzerát na automobil Daimler , navštívil v roku 1897 Gottlieba Daimlera a rozhodol sa dvojvalcový automobil s výkonom šiestich koní kúpiť. Jeho maximálna rýchlosť 24 km / h mu ale čoskoro prestala stačiť. Daimlera prinútil k výrobe automobilu, ktorý by dokázal ísť aspoň rýchlosťou 40 km / h. Jellinek tak podnietil vznik prvého štvorvalcového automobilu na svete: Daimleru Phoenix s výkonom ôsmich koní.

Prvý moderný automobil na svete

V roku 1899 sa Jelinek na voze Daimler prihlásil do súťaže Tour de Nice. Zvíťazil a potom objednal ďalších 36 automobilov ako výhradný zástupca Daimlera v Rakúsko-Uhorsku, Francúzsku a Amerike. Pri predaji sa mu darilo, pritom Gottliebovi Daimlerovi stále navrhoval, ako by sa automobily dali vylepšiť. V roku 1900 mu ponúkol vysokú sumu na vybudovanie pretekárskeho vozidla, ktoré by nieslo meno jeho dcéry Mercedes. Tak vznikol Mercedes 35 hp , považovaný za prvý moderný automobil. Verejnosť ho mohla prvýkrát zhliadnuť na závode v Nice . Jeho obrovský úspech viedol jeho tvorcu k rozhodnutiu používať značku Mercedes pre celú produkciu.

Takmer autobus

V roku 1903 si aj sám Emil Jellinek nechal zmeniť meno na Emil Jellinek-Mercedes. Rok 1903 mal ešte jednu zaujímavosť. V Daimlerových továrňach vyrobili turistický automobil, ktorý sa už mohol pokojne nazývať autobusom. O ňom je tento článok. Poďme po poriadku.
Na prelome 19. a 20. storočia už bolo možné vyrábať automobily, ktoré mohli prevážať viacero osôb (takmer hromadne) a ktorým sa síce ešte nehovorilo autobus, ale mali k tejto koncepcii naozaj blízko. Mercedes-Simplex 60 PS bol uvedený na trh v roku 1903. Vtedajší špičkový model je teraz jedným z najúžasnejších exponátov v kolekcii múzea Mercedes-Benz Classic. Elegantný a luxusný turistický sedan z roku 1904 vlastnil kedysi Emil Jellinek, kľúčový predstaviteľ ranej histórie značky Mercedes.


Predajné rady Mercedes- Benz vždy zahŕňali niekoľko luxusných modelov. Hoci turisti kedysi dávno uprednostňovali dlhé automobily bez strechy, ktoré boli v tom čase najbežnejšie používanou formou karosérie, výkonnejšie modely boli ponúkané aj ako luxusné sedany, ktoré poskytujú maximálny komfort pre cestujúcich. A mali strechu. Naozaj pri niektorých modeloch môžeme hovoriť už skôr ako o mini autobusoch ako o klasických automobiloch. Vďaka stále silnejším motorom a zvyšujúcim sa objemom premávky, na ktoré nedokázal program výstavby ciest flexibilne reagovať, sa stali čoraz dôležitejšími vlastnosťami bezpečnej premávky áut stali karosérie, ktoré ponúkali pohodlný interiér a optimálnu ochranu pred vetrom, dažďom a prachom. Jedným z prvých predstaviteľov takéhoto komfortu bol Mercedes-Simplex 60 PS.

©️ Mercedes-Benz

Fotogaléria

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest