LiAZ – história autobusového závodu, ktorý mal podobný názov, ako československá továreň LIAZ

Sovietsky podnik LiAZ je popredným výrobcom autobusov  strednej, veľkej a mimoriadne veľkej triedy. Jeho história pretrvala do dnešných dní. Na konte má niekoľko prvenstiev. Je prvým závodom na výrobu autobusov na území Ruskej federácie, ktorý vyvinul a zahájil výrobu nízkopodlažných autobusov a plynových autobusov. Ako prvý v Ruskej federácii vyvinul hybridný autobus a elektrický autobus a začal vyrábať autobusy environmentálnych noriem Euro-5 a Euro-6. Vývoj závodu bol ocenený cenou „Najlepšie úžitkové vozidlo roka“. My sa pozrieme na jeho históriu.

Nemýľte si LiAZ z LIAZom a už vôbec nie z LAZom

K zámenám názvov rôznych tovární, z ktorých jedna vôbec nepatrila do krajín Sovietskeho zväzu, dochádzalo už oddávna. Aj dnešná Wikipedia dôrazne upozorňuje, že nesmie byť zamieňaná s  českou automobilovou spoločnosťou LIAZ ani s  autobusovým závodom LAZ – Ľvov.

Poďme si vysvetliť názvy:

LiAZ – Likinský autobusový závod –  Ликински́й авто́бусный заво́д (ЛиАЗ) so sídlom v meste Ликино-Дулёво na východe moskovského regiónu.

LIAZ – Liberecké automobilové závody  – bývalý výrobca nákladných a špeciálnych vozidiel a ich súčastí, so sídlom v Jablonci nad Nisou.

LAZ – Ľvovský autobusový závod – Льво́вский авто́бусный заво́д (ukrajinsky Львівський автобусний завод) – sovietsky, neskôr ukrajinský podnik na výrobu automobilov.

Na počiatku bolo… drevo

Za začiatok histórie Likinského autobusového závodu sa považuje 2. august 1937. V tom čase začal v meste Likino-Dulevo v Moskovskej oblasti fungovať Drevársky závod na zušľachťovanie dreva (LOZOD). V roku 1945 bol závod premenovaný na Likinský závod na výrobu strojov (LiMZ). Jeho výroba bola zastúpená produkciou nedostatkových strojov, zariadení a materiálov.  Vyrábali sa v nej elektrické píly, podvaly, mobilné elektrárne a zariadenia na ťažbu dreva.. Po druhej svetovej vojne sa značka LiMZ obnovila. Továreň dostala nové vybavenie a zmenila svoj výrobný profil.

V roku 1958 sa kvôli špecializácii Lichačevského automobilového závodu (ZIL) na výrobu nákladných vozidiel rozhodlo o presune výroby autobusov z Moskvy do LiMZ, ktorý sa od tej doby stal známym ako Likinský autobusový závod – LiAZ. Odvtedy sa spoločnosť ZIL sústredila na výrobu nákladných vozidiel a LiAZ na autobusy.

V januári 1959 boli vyrobené prvé dva automobily LIAZ-158. Za 10 rokov bolo vyrobených 50 tisíc autobusov série 158.

Autobusy s veľkou obsaditeľnosťou

V 50. až 60. rokoch sa potreba veľkokapacitných autobusov stala naliehavou najmä pre veľké mestá. Bytová výstavba z konca 50. rokov sa rýchlo rozbiehala. Obyvatelia nových panelákov určených pre desaťtisíce ľudí, ktoré sa nachádzali v značnej vzdialenosti od priemyselných podnikov, veľmi potrebovali verejnú dopravu.

Zároveň boli všetky sovietske autobusy navrhnuté pre 50-60 miest. Preto sa na konci 50. rokov konštrukčná kancelária „ZiL“ zaoberala vývojom nového veľkokapacitného autobusu. Práce sa vykonávali súčasne v dvoch oblastiach – v mestskom autobuse s motorom napravo od vodiča a v zadnej časti karosérie. Výsledné prototypy mestského autobusu ZIL-159 s motorom umiestneným vzadu a hydromechanickou prevodovkou zostali len v sfére prototypov. Nemohli totiž spĺňať požiadavky na kapacitu cestujúcich. Pokračovalo sa však v práci na autobusoch s motorom vpredu.

Legenda menom LiAZ-677 chronologicky

V roku 1962 sa začal projektovať nový mestský autobus LiAZ-677. Týmto sa uplatnil pokročilý vývoj konštruktérov ZIL a LAZ. Prvý prototyp nového autobusu bol vyrobený na jeseň 1962. Na jar 1968 sa začala sériová výroba autobusov LiAZ-677.

V roku 1975 bolo z pásu vyrobených 10188 autobusov LIAZ-677, v závode pracovalo 7837 ľudí. Výroba dosiahla plánovanú kapacitu 10 000 autobusov ročne.

V roku 1976 bol závod na základe výnosu Prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR vyznamenaný Radom Červeného práporu práce.

V roku 1978 bol LiAZ-677 modernizovaný a dostal označenie LiAZ-677M.

V roku 1985 podnik pristúpil k rozsiahlej rekonštrukcii na výrobu nového modelu autobusu LiAZ-5256. Autobus LiAZ-525600 bol navrhnutý na prelome 70. a 80. rokov 20. storočia.

V roku 1988 sa začala sériová výroba autobusu LIAZ-5256, ktorý sa stal základným modelom v 90. rokoch.

7. augusta 1994 bola ukončená výroba autobusov LiAZ-677.

Obnovenie výroby

Situácia na trhu s autobusmi sa ukázala byť pre podnik príliš nepriaznivá. Nedoplatky na daniach a mzdách dosahovali obrovské sumy. Závod bol nútený vyhlásiť konkurz. V roku 1996 bola spoločnosť zatvorená. V roku 1997 bol vyhlásený konkurz a začalo sa konkurzné konanie.

Po konkurze a reorganizácii obnovil závod výrobu, teraz pod názvom Likinský autobus – Ликинский автобус.

Od roku 2000 sa stala továreň súčasťou spoločnosti Ruské autobusy (do roku 2004 koncern RusAvtoProm). Od roku 2005 sa stala súčasťou automobilovej skupiny GAZ. Vyvinula a začala vyrábať nové modely autobusov: nízkopodlažné LiAZ-5292 a LiAZ-5293, kĺbové LiAZ-6212. Na základe vyrobených autobusov boli vyvinuté trolejbusy LiAZ-5280, LiAZ-52802, LiAZ-52803.

Foto: ==Из пункта „А“ в пункт „Б“==

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest