Kolekcia autobusov Karosa vo vietnamskom v Hanoji objektívom pani Jennifer Lynas

Počas návštevy Vietnamu v rokoch 1990 a 1996 pani Jennifer Lynas, ktorá sprevádzala skupiny turistov z Austrálie, urobila sériu zaujímavých fotografií autobusov v hlavnom meste – Hanoji.

Nás veľmi teší, že sa v kolekcii nachádza veľké množstvo autobusov Karosa. Či už typu ŠM11, alebo C 734. Pani Jennifer už bohužiaľ nie je medzi nami. Jej manžel Ian však zachoval tieto fotografie pre budúce generácie. Ďakujeme. Prezrite si galériu. A ak budete mať chuť, pod fotografiami nájdete súhrn okolností, ktoré zaviali československé autobusy do tejto ázijskej krajiny.

Foto: Jennifer Lynas > Ian Lynas Flickr

Historické fakty

Ho Či Min

V priebehu dvadsiateho storočia zasiahli svet viaceré vojnové konflikty, ktorých výsledky sa odrazili nielen na politickej mape, ale aj v ďalších oblastiach života. Po skončení druhej svetovej vojny sa jednotlivé krajiny snažili zmierniť dopady bojov a riešiť vnútorné problémy. Vo Vietname sa museli zamerať najmä na boj s hladom, analfabetizmom a s ich dôsledkami. Pozdvihnutie vietnamského ľudu si dal za cieľ prezident Ho Či Min, ktorý 2. decembra 1945 na námestí Ba Đình nastolil dočasnú vládu a vyhlásil nezávislosť zeme. Postupne sa pod jeho vedením začalo rozvíjať aj poľnohospodárstvo, pestovali sa najmä batáty, tekvica i ďalšie druhy zeleniny a spoluprácou vlády s ľudom sa podarilo vyriešiť nedostatok potravín a hlad.

Diplomatické vzťahy s ČSSR

Popri ďalších vojenských stretoch sa predstavitelia Vietnamskej demokratickej republiky usilovali pokračovať v hospodárskom raste, a to aj nadväzovaním kontaktov s ďalšími štátmi sveta, predovšetkým tými s komunistickým režimom. Jedným z nich bola Československá republika. Už v druhej polovici roku 1948 prišli do Prahy vietnamskí komunisti. Diplomatické vzťahy medzi Prahou a Hanojom boli nadviazané 2. februára 1950. Keďže vo Vietname aj naďalej pokračoval vojnový stav, bolo náročné udržiavať pružné vzájomné kontakty a vymieňať diplomatických zástupcov medzi oboma krajinami. Pracovníci československého veľvyslanectva začali v Hanoji aktívnejšie pôsobiť až o štyri roky neskôr, keď sa skončila prvá indočínska vojna. Počas Ženevskej mierovej konferencie došlo k rozdeleniu územia Vietnamu 17. rovnobežkou na dva samostatné štáty: Vietnamskú demokratickú republiku (VDR, Severný Vietnam) a Vietnamskú republiku (VR, Južný Vietnam).

Prvé dohody

Prvé dohody o hospodárskej a technickej pomoci boli medzi Vietnamom a Československom podpísané 10. septembra 1955. Výsledkom týchto kontaktov bolo poskytnutie prvej československej zásielky, ktorá obsahovala textil, obuv, stroje, autá, bicykle, štipendiá či hudobné nástroje v celkovej hodnote 45 miliónov korún. Z prvého úveru vo výške 27 miliónov korún však Vietnam vyčerpal len 8,5 milióna na stavbu píl a továrne na preglejky. V marci 1956 politbyro odsúhlasilo dar spotrebného tovaru za 150 miliónov korún, avšak pre nedostatok vecí v skladoch sa do Vietnamu dostali výrobky len vo výške 87 miliónov.

Pomoc v oblasti zdravotníctva

Dlhé roky prebiehala výmena študentov a pracovníkov medzi oboma štátmi, Československo pravidelne zasielalo svojmu ázijskému partnerovi nielen financie, ale najmä rôzne moderné zdravotnícke prístroje. V roku 1964 bola napríklad podpísaná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva. 

Stroje, nákladné vozidlá a autobusy

V 70. rokoch vrcholila Vienamská vojna. V USA vznikali od polovice 60. rokov masové protesty proti účasti Ameriky v konflikte. Prezident Johnson, tlačený ľavicou k ukončeniu vojny a pravicou k rozhodným úderom proti VDR, sa rozhodol. Nahradil generála Westmorelanda pasívnejším generálom C. Abramsom a koncom marca 1968 oznámil obmedzenie bombardovania územia VDR. V roku 1975 vojna skončila. Masívna podpora Vietnamu ZSSR, Čínou a krajinami socialistického bloku v Európe mala za následok podpísanie niekoľkých zmlúv o dodávkach strojov a tovaru do povojnovej Vietnamskej demokratickej republiky. Okrem autobusov Karosa typu Š sa v 80. rokoch do Vietnamu dostali aj „sedemstovkové“ Karosy. Prvých 5 kusov C734.00 išlo do Vietnamu v novembri 1982. K tomu ďalších 35 kusov B731.00. V rokoch 1982 až 1988 prišlo do Vietnamu asi 147 kusov autobusov C734 a 60 kusov B731. Vieme tiež, že Vietnamci tieto autobusy mali naozaj radi. Predtým o nich počuli len z rozprávania príbuzných, ktorí v ČSSR študovali.

Pomoc prebiehala aj po prelomovom roku 1989 a vzniku dvoch nových štátov – Českej republiky a Slovenskej republiky. Práve 17. novembra 1989 bol do užívania odovzdaný Palác kultúry česko-slovensko-vietnamského priateľstva v Haiphongu, v ktorom sa dodnes konajú rôzne podujatia s multikultúrnou účasťou. Na vietnamskej pôde sa pravidelne stretávajú zástupcovia vlád a iných organizácií.

Fotogaléria

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest