Iveco Bus podporuje najväčšiu obnovu mobilných knižníc v Chorvátsku

IVECO BUS podporí 9 novými vozidlami rozsiahlu obnovu vozového parku chorvátskych mobilných knižníc, ktoré majú storočnú tradíciu. Tieto mobilné knižnice sú dôležitou súčasťou siete verejných knižníc v krajine. Prinášajú kultúru, vzdelávanie a zábavu do odľahlých a izolovaných oblastí.

Vďaka projektu financovanému Európskou úniou a chorvátskym ministerstvom kultúry a médií bude teraz možné obnoviť starnúci vozový park desiatimi novými vozidlami. Deväť z nich budú špeciálne navrhnuté a vybavené autobusy alebo minibusy. Všetky dodá spoločnosť IVECO BUS.

Tento rok budú dodané ďalšie štyri minibusy Daily a tri autobusy CROSSWAY do knižníc v Čakovci, Karlovci, Vinkovciach, Vrpolje, Virovitici, Bjelovare a Novom Marofe.

Mobilné knižnice sú často jedinou formou knižničných služieb dostupnou pre obyvateľov žijúcich v odľahlých oblastiach. Prinášajú nielen knihy, ale aj rôzne programy, najmä pre deti do 14 rokov. Medzi ďalšie služby, ktoré mobilné knižnice ponúkajú, patria literárne stretnutia, kvízy, súťaže, „olympiády“ a malé výstavy.

„V spoločnosti IVECO BUS sa zaväzujeme podporovať inklúziu. Sme radi, že naše vozidlá CROSSWAY a DAILY sa môžu stať miestami kultúry, ktoré budú zohrávať dôležitú úlohu pri prinášaní kníh a zábavy do odľahlých oblastí a pomôžu riešiť nerovnosť v týchto izolovaných miestach. “ hovorí Stéphane Espinasse, obchodná a produktová manažérka spoločnosti IVECO BUS. „Kým v minulosti boli mobilné knižnice zamerané na poskytovanie služieb ľuďom žijúcim v malých sídlach vzdialených od väčších centier, dnes sú mobilné knižnice všade. Aj u nás sú čoraz špecializovanejšie a zameriavajú sa na niekoľko užších kategórií zraniteľných používateľov. Slúžia pre det, starších ľudí, osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby so zdravotným postihnutím. Tiež pre obyvateľov domovov dôchodcov a nemocníc, osoby v nápravných zariadeniach, čím sa im okrem knižničných služieb poskytujú aj základné sociálne služby,“ hovorí Grozdana Ribičić, riaditeľka Mestskej knižnice Marka Marulića v Splite.

Via: Iveco Group

Fotogaléria

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest