Dynamické jazdné pruhy pre autobusy vo Švédsku sú super, ale kruhový objazd je TOP!

Vyhradené pruhy pre autobusy a „autobusové ulice“ sa v posledných rokoch stali bežnými opatreniami na uprednostnenie verejnej dopravy. Tým, že zabezpečujú voľnú cestu pozdĺž trás, zvyšujú priemernú rýchlosť a spoľahlivosť cestovného času autobusov.

Slováci však často hľadajú nevýhody v každom systéme, ktorý by mohol odľahčiť mestá od nekonečných kolón a denných zápch. Primátori sa boja povedať obyvateľom svojho mesta nie – áut je tu už nadmieru. A tiež hľadajú nevýhody. Je pravdou, že výstavbou jazdných pruhov pre autobusy sa znižuje celková dopravná kapacita ciest. Preto sú tieto opatrenia vhodné len vtedy, ak je celkový dopravný tok dostatočne nízky na to, aby umožnil zníženie počtu jazdných pruhov. Teda ak je možné presmerovať priľahlú dopravu alebo ak je možné rozšíriť cestu o ďalšie jazdné pruhy. A to je v súčasnej dobe prakticky nemožné. Spohodlneli sme a presúvame sa osobnými automobilmi všade, kde sa dá, nadávajúc pritom na nedostatok parkovacích miest a podobne.

Švédi sú tri kroky pred nami

Vo Švédsku má verejná doprava prioritu v rámci mobility. Pred rokmi, keď sa uvažovalo nad tým, ako vrátiť čo najviac cestujúcich do prostriedkov verejnej dopravy, bolo vypracovaných množstvo štúdii. Tieto zohľadňovali všetky pre a proti. Zainteresovaní sa riadili vlastným rozumom a nie tlakom verejnej mienky. Situácia v doprave bola podobne ako u nás (dve – tri autá na jednu rodinu) alarmujúce. Výsledok štúdií znel, že pre autobusy by mohli byť užitočným doplnkovým prioritným opatrením dynamické pruhy. Nielen vo veľkých mestách, ale aj pre vozidlá verejnej dopravy v celom Švédsku, najmä ak vyhradené pruhy pre autobusy nie je možné vybudovať. Doplnkovým prioritným opatrením sa tak stalo využívanie dynamických autobusových pruhov (nazývaných aj prerušované autobusové pruhy a pruhy pre autobusy s prerušovanou prioritou). Dynamické autobusové pruhy sú vyhradené pre autobusy len vtedy a tam, kde ich autobusy potrebujú, a inak sú otvorené pre všetky vozidlá. To však nie je všetko. Celková koncepcia uprednostnenia verejnej dopravy pred individuálnou je riešená s rozumom aj citom. A prináša výsledky, o ktorých sa nám môže iba snívať.

Autobusom priamo do nákupného centra? Vo Švédku žiaden problém

Vo švédskych mestách môžete vidieť autobusy, ktoré sú na elektropohon, kombinovaný hybridný pohon, s viacerými možnosťami dobíjania napríklad priamo na zastávkach. Pri takto rozvinutej infraštruktúre môžu elektrobusy jazdiť neobmedzene celý deň. Novinkou je zavedenie elektrobusov do nákupných centier. Švédsko je jeden z prvých štátov, kde vpúšťajú takéto vozidlá dovnútra obchodných centier, pretože nemajú žiadne priame emisie. Autobusom sa dostanete priamo do haly nákupného centra. Aj to je cesta, ako ukázať obyvateľom, že cestovanie verejnou dopravou je komfortné a dostanú sa tak najbližšie k svojmu cieľu.

Hamburgerový kruhový objazd

Kruhové objazdy sú dobrým vynálezom. Vzhľadom k zhusťovaniu premávky sú veľmi účinné v oblastiach, kde by bola inštalácia semaforov nemožná, alebo neefektívna. Vo Švédsku však nájdete semafor aj pri niektorých kruhových objazdoch. Aj on funguje v rámci dynamickosti jazdných pruhov pre autobusy. Takémuto riešeniu sa hovorí hamburgerový kruhový objazd. Používajú sa iba na uprednostnenie určitých vozidiel – v tomto prípade autobusov. Autobusy na pravidelných linkách totiž vchádzajú na objazdy a vychádzajú z nich v presne danom smere a tak v skutočnosti môžu prechádzať skrz kruhový objazd. A vo Švédsku tak aj robia.

Foto: geveko-markings.com

Video via 9gag.com

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest