DB Medibus je autobus, ktorý uľahčuje život ľuďom na nemeckom vidieku a v odľahlých oblastiach

Dnes vám predstavíme autobus, ktorý získal na Deutscher Mobilitätspreis cenu mobility – German Mobility Award 2019. Nie je obyčajný a práve preto si zaslúži našu pozornosť.

Autobus je vlastne pojazdnou lekárňou, postavenou v spolupráci firiem VDL Bus Venlo, VDL Bus Heerenveen a VDL Bus Chassis. V jeho útrobách sa nachádza čakáreň, konzultačná „izba“ a ordinácia s malým laboratóriom. Podľa poroty Deutscher Mobilitätspreis je DB Medibus inovatívny spôsob, ako zlepšiť prístup k lekárskej infraštruktúre. Týmto spôsobom vývoj takéhoto autobusu reaguje na stúpajúcu krivku starnutia spoločnosti a nedostatok lekárov vo vidieckych oblastiach.

Zdravie je viac, ako čokoľvek iné

Ak sa opýtate skupiny ľudí, čo si v živote cenia, dostanete rôzne odpovede. Pre niektorých je jedinou skutočne dôležitou vecou rodina. Pre iných je úspešná kariéra jediným spôsobom, ako sa o túto rodinu postarať. Pochopenie hodnôt človeka môže byť často najlepším spôsobom, ako ho spoznať.

Či už sú však tieto hodnoty vyslovené alebo nie, vždy sa pod nimi skrýva spojenie spoločnou niťou. Bez zdravia sa nedá realizovať žiadna z našich ostatných hodnôt. Zdravie potrebujeme, aby sme sa mohli starať o svoje rodiny. Zdravie potrebujeme na to, aby sme sa mohli usilovať o dosiahnutie svojich kariérnych alebo spoločenských cieľov. Udržiavanie zdravia je v skutočnosti základnou životnou hodnotou. Ale ešte predtým, ako COVID-19 zmenil zdravotnú situáciu na celom svete, čelili ľudia v Nemecku inému druhu zdravotnej výzvy.

Nemecké „zdravotné púšte“

V posledných rokoch v celej západnej Európe došlo k rozsiahlej migrácii do miest. Mladí ľudia húfne opúšťajú vidiecke oblasti a rozhodujú sa pre život v mestách. Žiaľ, starší obyvatelia tak zostávajú uviaznutí v čoraz prázdnejších malých mestách.

Výsledkom tohto trendu je, že mnohé obce sa stávajú zdravotníckymi púšťami. Starnúci lekári zisťujú, že nemôžu odísť do dôchodku, pretože im chýba náhrada. Absolventi lekárskych fakúlt sa takmer vždy rozhodnú usadiť v mestských oblastiach. Starší obyvatelia často nemajú finančné prostriedky na presťahovanie sa do miest, a preto sa ocitajú v pasci bez zdravotníckych zdrojov. Ako pri mnohých problémoch spôsobených demografickými zmenami, bez zásahu sa to časom len zhorší.

Kríza „neobslúženosti“


Nepotvrdené dôkazy o probléme sú skvelé na všeobecnú konverzáciu, ale fakty najlepšie vypovedajú o skutočných problémoch. V Nemecku do roku 2018 ľudia starší ako 65 rokov využívali takmer polovicu všetkých zdravotníckych služieb. Zároveň mali lekári pracujúci na nemeckom vidieku priemerný vek 56 rokov. Približne 39 % všetkých odborníkov vo všeobecnej praxi už bolo starších ako 60 rokov.

Za normálnych okolností by starnúcich lekárov prirodzene nahradili mladší lekári. Vyčerpávajúce dlhé hodiny, nízke platy a dodatočná administratívna záťaž však boli súčasťou medicíny v malých mestách. Noví absolventi našli vyššie platy a lepšie podmienky na väčších klinikách alebo vo farmaceutických spoločnostiach. Pre väčšinu nových lekárov bolo racionálnou voľbou zamerať sa na služby v mestských oblastiach. V dôsledku toho zostalo v roku 2018 takmer 10 500 ordinácií všeobecných lekárov neobsadených. Každá z týchto ordinácií znamenala neobslúženú populáciu.

Pomoc starnúcej populácii


Deutsche Bahn je druhou najväčšou spoločnosťou súvisiacou s dopravou a najväčším vlastníkom železničnej infraštruktúry v Európe. V roku 2016 po železnici prepravili viac ako štyri miliardy cestujúcich a takmer 300 miliónov ton tovaru. Hoci začínali so zameraním na nemecké železnice, dnes pôsobia ako všeobecná logistická spoločnosť s viac ako 330 000 zamestnancami po celom svete. Sú hrdí na to, že sú svetovým lídrom v oblasti dopravy, a s radosťou poskytujú svoje odborné znalosti rôznym krajinám v Európe a vo svete ako konzultanti.

V Nemecku si vďaka úlohe spájať ľudí ako jedni z prvých všimli rozsah demografického problému.

Felix Thielmann Senior Project Manager DB Medibus v Deutsche Bahn AG hovorí: „Keďže pracujem ako projektový manažér spoločnosti, súčasťou mojej práce je zostať v kontakte s potrebami rôznych komunít. Máme flotilu približne 13 000 regionálnych autobusov, takže dobre rozumiem mnohým problémom, ktorým čelí európsky vidiek. Tieto poznatky zvyčajne využívam na rozvoj nových obchodných nápadov a stratégií rastu spoločnosti Deutsche Bahn. V tomto prípade sme si však všimli celospoločenskú potrebu lepšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Zamestnanci a obyvatelia takmer každej komunity mali osobné príbehy o starších obyvateľoch, ktorí trpeli chorobou alebo zranením. Väčšina týchto obyvateľov bola izolovaná vo vidieckych domoch, ktoré možno vlastnili celé generácie. Počuli sme aj príbehy o mladých rodinách, ktoré by radšej vychovávali deti s prístupom na čerstvý vzduch a do širokého okolia. Na základe tejto túžby vyhovieť starým majiteľom domov a potenciálnym rodinám z malého mesta sme prišli na nápad: Čo keby sme umiestnili lekársku ordináciu na kolesá?“

Od nápadu k realizácii

Felix Thielmann ďalej hovorí: „Mať nápad je len prvý krok. Zatiaľ čo naša spoločnosť bola bezkonkurenčným odborníkom na presúvanie ľudí a výrobkov, v medicíne sme boli úplnými nováčikmi. Skôr ako sme sa mohli obrátiť na naše vedenie so žiadosťou o veľké množstvo finančných prostriedkov, vedeli sme, že musíme dokázať, že tento koncept môže fungovať. Začali sme tým, že sme vzali jeden z našich starších autobusov, ktorý mal byť vyradený z prevádzky, a začali sme ho modernizovať. Odstránili sme všetky vnútorné štruktúry potrebné na prepravu ľudí. Nakoniec vznikla prázdna škrupina, ktorá bola plná potenciálu. Keďže sme nemali predstavu o tom, aké priestory zdravotníci potrebujú, snažili sme sa do stavebného podniku zapojiť rôznych lekárov, odborníkov na hygienu a inžinierov. Spoločným úsilím sa nám podarilo čo najlepšie využiť relatívne malý priestor vo vnútri autobusu.“

Budúcnosť mobilných služieb

Nechajme ešte rozprávať Felixa Thielmanna: „Všetci chceme veriť, že na našom prínose pre spoločnosť záleží a uznanie od vašej komunity môže byť silnou motiváciou. Sme radi, že mnohí tak rýchlo prijali našu víziu. Dnes máme sedem Medibusov, ktoré jazdia na pravidelných linkách po celej krajine. Lekári nastupujú do autobusov ráno a každý deň navštívia niektoré plánované mestá. Na konci večernej zmeny sú späť vo svojich mestských komunitách. Dodržiavaním pravidelného personálu a cestovných poriadkov môžu lekári slúžiť vzdialeným komunitám bez toho, aby museli otvárať izolovanú prax. Štandardizácia tiež znamená, že tí istí lekári navštevujú komunity, čo im umožňuje nadviazať vzťahy so svojimi pacientmi. Bol to zásadný krok smerom k vybudovaniu dôvery medzi obyvateľmi, ktorí boli desaťročia zvyknutí navštevovať toho istého lekára.“

Zdroj & foto: upshotstories.com, charite.de, apotheke-adhoc.de

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest