Ako vznikol názov autobus ?

V predchádzajúcom článku sme písali o „otcovi“ verejnej dopravy, Blaise Pascalovi, ktorého poznáte skôr ako filozofa a matematika. Po jeho smrti vzniklo ešte niekoľko pokusov o oživenie takéhoto spôsobu dopravy, no všetky boli viac menej neúspešné. Až v roku 1826 zavádza pravidelnú dopravu v Nantes a o dva roky neskôr aj v Paríži majiteľ kúpeľov Stanislas Baudry (1777-1830). Prečo sa rozhodne podnikať práve v tejto oblasti? V Nantes prevádzkuje kúpeľný dom, ktorý je kúsok za mestom a on potrebuje, aby ho začali navštevovať zákazníci. A tak ich tam jednoducho dopraví za malý poplatok. Jeho vozy pre cestujúcich majú pevne stanovené trasy a neskôr aj odchody. Masívne presuny ľudí rovnakým smerom ako výsledok industrializácie Baudrymu vnukli nápad skonštruovať už v roku 1823 predĺžený koč. Vďaka tomu môže za relatívne nízke cestovné prevážať v týchto kočoch oveľa viac ľudí ako bežní povozníci a tak v roku 1828 zakladá v Paríži spoločnosť Entreprise générale des omnibus de Paris. Spočiatku sa firme darí, ale nakoniec mu situáciu skomplikuje príliš drahé krmivo pre kone. Poplatky za cestovanie nedokážu pokryť výdaje na servis a tak podnik smeruje do krachu. Nešťastný majiteľ kúpeľov sa 13. marca 1930 zastrelí vo vlastnej koniarni. Tu je potrebné poznamenať, že Stanislaus Baudry má na svedomí aj vznik názvu autobus:

Foto: wikipedia

V roku 1826 zastavil pred klobučníctvom v Nantes predchodca dnešného autobusu – konský záprah s krytým „vozom pre cestujúcich“, ktorý ešte nemal svoje pomenovanie a ktorému robil pohoniča práve sám Stanislas Baudry. Klobučníctvo sa volalo Omnes (čo v latinčine znamená „všetko“). Baudrymu sa ten názov tak zapáčil, že na bok svojho voza namaľoval nápis Omnes omnibus, čiže v preklade všetko pre všetkých. Neskôr však z názvu zostalo len omnibus (pre všetkých) a dodnes a používa ako označenie pre nekoľajové vozidlo na hromadnú prepravu väčšieho počtu osôb. S nástupom prvých motorových vozidiel na prepravu osôb sa spojil názov
automobil (samohyb) a názvom omnibus (pre všetkých) a vzniklo pomenovanie AUTOBUS.

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest