Údolím Driekyne sa dostanete na Poniky a do Oraviec cez úžasné krasové územie

Ak ste v Slovenskej Ľupči a tamojší hrad už poznáte, máme pre vás tip na výlet. Stačí prejsť mostom ponad Hron a zatočiť vpravo. Turistický chodník je vyznačený zelenou farbou.

Začiatok túry chvíľu vedie po brehu Hrona k ústiu potoka Driekyňa. Tu sa zelená značka delí. Ďalej popri Hrone by ste sa dostali do Šalkovej a Banskej Bystrice. Je to nenáročná prechádzka, zaujímavá na jar, keď sa príroda preberá zo zimného spánku, objavia sa prvé kvety a les i pobrežné porasty sú plné vtáčieho spevu. Ale viac ako peších turistov na tejto ceste stretnete cyklistov.

Okolie Poník ponúka zaujímavé terény aj pre cykloturistov

Cez krasové územie

Druhá smerová tabuľka zvádza k túre po lesnej ceste hore údolím Driekyne. Po nej sa dá vyjsť na krasovú planinu Pôlč a do Poník. Stúpanie lesom je strmšie a človeka núti občas nabrať druhý i tretí dych. Po výstupe k horárni Ratajová na planine Pôlč si užijete parádne výhľady.

Planina Pôlč 
Horáreň Ratajová

O tom, že prechádzate krasovým územím vás presvedčia najmä závrty a silná vyvieračka napájajúca jazierko pri horárni Ratajová. Ale z Ponického krasu sú známe aj iné krasové javy, vrátane jaskýň. Z nich najdlhšia je údajne dlhá až 900 m.

Vyvieračka pri horárni Ratajová

Pohoria ako na dlani

Cez pás lesa za horárňou vyjdete na rozsiahlejšie lúky s ešte rozsiahlejším výhľadom. To vás priam prinúti vyjsť na lúčnatý kopec Stráž (697,4 m), ktorý je nad značenou cestičkou. Otvára sa tu vskutku čarovná panoráma s dominantnými zasneženými hrebeňmi Veľkej Fatry a Nízkych Tatier, s výrazným Ľubietovským Veprom a na druhej strane za zvlnenou Zvolenskou kotlinou vyčnievajú Štiavnické vrchy so Sitnom a Kremnické vrchy, za ktorými v peknom počasí vykúka Veľký Grič.

Veľká Fatra z Ponickej Stráže
Hrebeň Nízkych Tatier z ponickej Stráže
Prašivá zo Stráže
Ľubietovský Vepor

V Ponickej Lehôtke a Ponikách

Ak sa z kopca Stráž napojíte opäť na zelenú značku, dostanete sa do Ponickej Lehôtky. Bývala osada Ponická Lehôtka je už stavebne spojená s Ponikami. Poniky majú celkom zaujímavú a bohatú históriu. Obec si čoskoro pripomenie 740. výročie prvej písomnej zmienky. Môžeme však predpokladať, že osada tu bola už na začiatku 13. stor. a že neunikla plieneniu Tatárov (Mongolov). Prvá zmienka z 27. júla 1284 hovorí o darovaní zeme „Ponyk“ kráľom Ladislavom IV. majstrovi Filipovi de Turchus, ktorý sa vyznamenal v bojoch proti českému kráľovi Přemyslovi Otakarovi II. a proti Kumánom. K rozvoju osady, ktorá už v roku 1400 dostala výsady mestečka podľa vzoru Krupiny, prispelo objavenie ložísk železnej a medenej rudy i zlata, ktorého ťažba sa spomína ešte v rokoch 1358 až 1571. Železo sa dobývalo a spracúvalo v Ponickej Hute, spomínanej v písomných prameňoch od roku 1718.

Z ľudovej architektúry Poník

Turecké nájazdy

Až sem, vysoko do hôr, prenikali osmanské hordy v časoch, keď hranice Tureckej ríše siahali na juh stredného Slovenska. Tragédiu tých čias zobrazil Samo Chalupka v balade Turčín Poničan. Zvlášť tragický bol turecký nájazd 6. januára 1678, teda len päť rokov predtým, čo dostali Turci výprask pri Viedni. V ten trojkráľový deň prepadli Osmani Poniky, zabili 23 a do zajatia odvliekli takmer 300 ľudí. Mestečko sa vyľudnilo, zo zajatia sa vrátilo len zopár starcov. Ale život v Ponikách nezanikol. Prišli noví ľudia, aby využívali horské polia a pastviny, ťažili drevo, i skúšali banícke šťastie. Prešli i ťažkými skúškami v oboch veľkých vojnách 20. stor. Po nástupe komunistov k moci sa aj v Ponikách dostala ku slovu kolektivizácia poľnohospodárstva. Trvalo 10 rokov, kým sa podarilo vytvoriť celoobecné JRD (Jednotné roľnícke družstvo), ktoré sa veľmi rýchlo zaradilo medzi najproduktívnejšie a najznámejšie v celom Československu.

Čo sa oplatí vedieť a vidieť

Dominantou Poník je gotický kostol zo začiatku 14. stor. s cennými freskami a s oltárom, ktorý pochádza z dielne levočského Majstra Pavla. Oproti stojí evanjelický kostol z roku 1784.

Okrem Sama Chalupku sa spája s Ponikami aj meno básnika Štefana Žáryho, ktorý sa tu narodil 12. decembra 1918. O oboch dostaneme informácie na tabuliach v centre obce. Poniky patria do podpolianskeho regiónu s rázovitou ľudovou kultúrou. O nej sa môžeme presvedčiť v Ponickom dome kultúrneho dedičstva, kde je aj pamätná izba Štefana Žáryho.

Gotický kostol v Ponikách
Viac ako 400 rokov staré slnečné hodiny na kostole

Oravce

Na turistických mapách je vyznačená miestna zelená turistická trasa, ktorá spája Poniky s dedinou Oravce. Tadiaľto je možné dostať sa do sedla pod Drienkom, ktorým vedie miestna modrá značka z Môlče do Dolnej Mičinej. Ak však odbočíte hneď za dedinou Poniky po poľnej ceste mali by ste sa dostať k ďalšej vyvieračke – žriedlu – nad Oravcami. A asi po hodine chôdze z Poník natrafíte na osamotenú značku a podľa potôčika bez problémov dorazíte do Oraviec. Odtiaľ vás odvezie autobus do Banskej Bystrice. V pamäti vám zostanú nádherné výhľady zo Stráže a kopec ďalších zážitkov.

Vyvieračka – žriedlo nad Oravcami

Poloha

Východzí bod: Slovenská Ľupča

GPS: N48°45’56“ E19°16’33“

Autobusové spojenie: linky 601465, 601470, 603425

Mapa: Klikni SEM, alebo na obrázok mapy

Za aktívnu pomoc s písaním a fotografiami k tomuto článku patrí naša veľká vďaka pánovi Sliackemu zo Zvolena.

©️ Jozef Sliacky

Údolím Driekyne sa dostanete na Poniky a do Oraviec cez úžasné krasové územie

Fotogaléria

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest