Turovský sopúch, vodopády aj Čertovu skalu môžete obdivovať v rámci jediného výletu

Turová – Turovský vodopád – Tŕnie – Budička – Hrabiny – Čertova skala – Budča. Toto je trasa v tesnej blízkosti Zvolena, na ktorú vás dnes pozývame.

Sopúch v Turovej

Začiatok túry je v obci s príznačným názvom – Turová. Ten samozrejme ten nie je odvodený od slova túra, ale presne na tomto mieste sa vydáme na trasu, ktorú poznajú tamojšie deti už od materskej školy. V turovských lesoch vás privítajú zaujímavé a hlboké tiesňavy, ale i prírodná pamiatka – Turovský sopúch. Ide o andezitové bralo nad cintorínom, ktoré sa tu zachovalo ako výplň kanála neogénnej sopky. Láva premenená na tvrdý kameň bola za milióny rokov vypreparovaná z okolitých mäkších hornín.

Turovský sopúch bol za prírodnú pamiatku vyhlásený v roku 2001, nakoľko je významný krajinotvorným prvkom. Sopúch zároveň vytvára ideálny podmienky pre výskyt teplomilných rastlín a živočíchov, ktoré sú tiež predmetom ochrany. Cesta na Turovský sopúch je viditeľné značená. Na sopúch je možné priamo vyliezť a odtiaľ pozorovať nádhernú krajinnú scenériu.

Na cintoríne

Pod sopúchom na cintoríne má svoj hrob aj významný slovenský botanik Ján Futák. Narodil sa v Turovej 13. januára 1914. Na univerzite v Štrasburgu vyštudoval teológiu a prírodné vedy. Po troch rokoch duchovného pôsobenia medzi slovenskými vysťahovalcami vo Francúzsku sa vrátil na Slovensko a sústredil sa na botanické bádanie. Stal sa uznávaným botanikom nielen u nás, ale v celoeurópskom meradle. K jeho najznámejším dielam patrí viacdielna komplexná Flóra Slovenska. Bol jej iniciátorom a vedúcim autorského kolektívu. Osud mu nedoprial dožiť sa tohto unikátneho vedeckého diela. Zomrel v Bratislave 7. júla 1980.

Vodopády – alebo prečo sa Budička volá Budička?

K vodopádom nie je cesta ďaleká. Najprv treba vojsť do lesa. Nasleduje krátka chôdza proti toku potoka. Dolina sa zúži v kaňon a objaví sa prvý vodopád. Prechod cezeň uľahčuje reťaz. Pár krokov a ste pred ďalším, vyšším vodopádom. Nazývajú ho Turovský, Skalný i Padalo a jeho celková výška je 15 metrov. Voda padá stredom kamenného amfiteátra. Liezť hore skalnou stenou sa veľmi neodporúča. Našťastie je tu chodník, ktorého najstrmšia časť je takisto zabezpečená reťazou. Chodníkom vyjdete na lesnú zvážnicu, po nej treba pokračovať doprava. Cez stromy presvitajú dve lúky. Ktorou sa dá dostať do Tŕnia? Ľavou. Prejdete ešte kúsok lesom a vyjdete nad dedinu. Krížom cez ďalšiu veľkú lúku sa dostanete na asfaltovú cestu, ktorá vedie z Tŕnia do osady, bývalej samostatnej dediny Budička. Jej názov vraj pripomína pôvodné povolanie obyvateľov, ktorých úlohou bolo strážiť prístup do osád v Kremnických vrchoch i do údolia stredného Hrona, a teda „budiť“ ich obyvateľov v prípade nebezpečenstva. To najväčšie hrozilo v časoch, keď Turecká ríša siahala až do údolia Ipľa.

Hrabiny

Poľnou cestou sa dostanete do osady Hrabiny. Nachádza sa asi 2,5-3km od Budičky. Domy sú zrejme opustené. Ale ktovie. Možno sa sem vráti život aspoň v podobe chalupárov. V susedstve je klasická studňa z rumpálom a starým vedrom. Jej voda je vraj kvalitná a pitná. Oživením osady je zvonička, ktorá na prvý pohľad pripomína holubník. Veronika neodolala a vyskúšala funkčnosť zvona.

Boky – Čertova skala

Cesta od Hrabín lesom vás zavedie do prírodnej rezervácie Boky. Jej najznámejším a najobdivovanejším prírodným útvarom je balvan, ktorý napriek tomu, že má okolo 9 m3, stojí na úzkej „nohe“ na spôsob hríba. Je to akési tajomné miesto, s ktorým sa spája niekoľko povestí. V nich – ako inak – zohráva hlavnú úlohu čert. Vraj Tŕňanom cez noc kradol skaly, ktoré si navozili na stavbu kostola. Keď s ťažkým nákladom utekal, nestihol preskočiť Hron a o svoj náklad prišiel. Iná legenda hovorí o švárnej dievčine, ktorú sa takisto pokúšal odniesť do svojho pekelného kráľovstva. Ani tentoraz mu plán nevyšiel a pripomienkou je skala – čertovo kopyto.

Od Čertovej skaly zídete priamo do Budče.

Niekoľko poznatkov

Prechod cez Turovský vodopád je za pomoci reťazí celkom nenáročný. Je to pekný kúsok prírody v blízkosti Zvolena. Chodník rezerváciou Boky je miestami strmý a niekedy nepríjemne šmykľavý. Na chodníku sú popadané kry i stromy, ktoré by bolo vhodné prepíliť. Napriek tomu ide o jednu z tých menej náročných vychádzok, ktoré sa dajú absolvovať aj s deťmi.

Poloha

Obce: Turová, Tŕnie, Budička, Budča

Autobus: linka 611405 Zvolen-Budča-Tŕnie-Železná Breznica

Mapa: Klikni SEM, alebo na obrázok mapy

Za aktívnu pomoc s písaním a fotografiami k tomuto článku patrí naša veľká vďaka pánovi Sliackemu zo Zvolena a Jozefovi Martinskému.

©️ Jozef Sliacky, Jozef Martinský – Photography

Turovský sopúch, vodopády aj Čertovu skalu môžete obdivovať v rámci jediného výletu

Fotogaléria

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest