Prameň Hrona: ľahko dostupná atrakcia na úpätí Kráľovej Hole

Po Chmarošskom viadukte vás opäť pozývame do blízkeho okolia obce Telgárt.

Z Telgártu je to pešo k prameňu Hrona približne 3 kilometre, čiže necelá hodinka chôdze s nádhernými výhľadmi na Nízke Tatry a majestátnu Kráľovú Hoľu. Hovorí sa, že ak by ste tu do malej vytekajúcej riečky hodili odkaz vo vodotesnej banke, doplával by do Čierneho mora… Hron totiž nie je pokojná rieka. Jeho pramenisko v nadmorskej výške 934 m n.m. a kým sa vleje do Dunaja vo výške 102,9 m n.m., „klesne“ o 831 metrov. Dlhodobý priemerný prietok v ústí je 55,2 metrov kubických za sekundu. A to vôbec nie je málo…

Hron

Rieka Hron je druhá najdlhšia slovenská rieka, aj preto podobne ako vrch Kriváň patrí návšteva jeho prameňa k povinným turistickým jazdám. Hron meria 298 kilometrov, preteká iba územím Slovenska a v malej obci Kamenica nad Hronom sa vlieva do Dunaja. Hron bol odjakživa významnou riekou. Už zhruba 2000 rokov pred n. l. sa okolo neho usadili osadníci ťažiaci medenú rudu, neskôr bol využívaný na splavovanie dreva a významnou mierou pomáhal aj pastierom oviec.

Cesta k prameňu

Veľkou výhodou prameňa je práve jeho prístupnosť. Nachádza sa za Telgártom na úpätí Nízkych Tatier, smerom do Sedla Besník. Z Telgártu k nemu vedie červený značený turistický chodník, v podstate kráčate po hlavnej ceste. Prameň uvidíte po ľavej strane od cesty. Od nej k prameňu vedie štrková cestička. Príjazd k prameňu je nenápadný, od hlavnej cesty sa nachádza pár metrov.  K prameňu vedú od vstupu schody.

Prameň

Samotný prameň musíte brať v kontexte s okolím. Príroda navôkol totiž poskytuje  neskutočný vizuálny relax.  Prostredie je veľmi pekné a upravené. Prameň je krytý strieškou, aby sa neznečistil a dalo sa z neho napiť. Nájdete tu tiež altánok na oddych a občerstvenie. Prameň je ohradený dreveným plôtikom. Rovnako ako plot, i ostatné objekty v rámci areálu sú drevené. Len dolné podpery prístrešku sú kamenné.

História

Okolo polovice 2. tisícročia pred našim letopočtom sa pastierske kmene, ktoré sa usadili v blízkosti hôr, naučili využívať domáce zásoby medených rúd v údolí Hrona. Rímsky cisár Marcus Aurelius na výprave okolo roku 168 na rieke Hron napísal jeden zo svojich filozofických spisov. Z rímskej doby je známy názov rieky Granoua. Dolinou rieky viedli významné obchodné a spojovacie trasy. Od 17. storočia boli vody Hrona a jeho prítokov využívané na splavovanie dreva, na hornom a strednom toku aj na výrobu elektrickej energie. Ešte v 30. rokoch 20. storočia bolo po Hrone splavované drevo. Na rieke boli veľké povodne v rokoch 1784, 1813, 1853, 1974 (v tomto roku dosiahol Hron v Banskej Bystrici prietok 560 m³/s).

Takto vyviera Hron

Prietoky

Zaujímavé sú tiež dlhodobé prietoky Hrona rôznymi mestami Slovenska v metroch kubických za sekundu:

Brezno – 8 m³/s

Banská Bystrica – 27 m³/s

Zvolen – 30 m³/s

Nová Baňa – 49,5 m³/s

Bíňa – 56 m³/s

Pomer medzi najvyšším a najnižším ročným prietokom je 1:138. Rieka naberá na sile počas celého toku.

Hron má snehovo-dažďový režim odtoku, najvyššie priemerné mesačné prietoky dosahuje v mesiaci apríl, najnižšie v mesiacoch január a február. Hodnota špecifického odtoku dosahuje hodnotu 12,95 l/s/1 km².

Hľadanie pôvodu názvu

Prečo je Hron Hronom? V prvej kapitole diela rímskeho cisára Marka Aurélia Ta eis heauton (Hovory k sebe samému) sa na konci nachádza poznámka, že bola písaná v krajine Kvádov nad Granuou, to znamená nad Hronom. Polatinčená forma názvu rieky Hron bola Grana, od 13. st. sa objavuje pomaďarčená forma Goron. V maďarčine sa z podoby Goron vyvinula neskôr podoba Garam. Nemecká podoba Hronu je Gran. Na mapách z 18. – 19. storočia sa objavujú zápisy v slovenčine, nemčine a maďarčine súčasne. Slovenská podoba Hron je doložená v písomnostiach až neskoršie (1599, 1665). Podoba Hron vznikla romantizujúcou etymológiou v 19. storočí, podľa ktorej pôvod názvu treba vidieť v slovese hrmieť.

Poloha

Východzí bod: Telgárt, Brezno (Banskobystrický kraj)

GPS: 48,855059 20,203983

Autobusové spojenie: linka 603433 Podbrezová-Telgárt a 603434 Telgárt-Podbrezová

Mapa: Klikni SEM, alebo na obrázok mapy

Foto: Jozef Martinský / Eagle’s View

Prameň Hrona: ľahko dostupná atrakcia na úpätí Kráľovej Hole

Fotogaléria

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest