Pozoruhodný háj Gavurky pri Dobrej Nive s mohutnými fotogenickými dubmi vás očarí

Pri obci Dobrá Niva sa nachádza jedinečné miesto, ktoré láka nielen výletníkov, ale i vedeckých pracovníkov. Je ideálnou destináciou pre všetkých, ktorí milujú pokoj a lesné ticho.

Ak sa vyberiete z autobusovej zastávky v Dobrej Nive smerom na Sásu po vedľajšej ceste, do oka vám padnú po ľavej strane vŕšky Javoria a pred nimi riedky les košatých dubov. To sú Gavurky, pozoruhodný kúsok krajiny v Pliešovskej kotline. Ide o zvyšok bývalých pasienkov, ktoré dnes majú charakter panónskeho hája.

Dobrá Niva

Najväčší zachovaný panónsky háj na Slovensku

Ak sa vás niekto opýta, čo je to pasienok, väčšinou vám v hlave „zasvieti“ obrázok širokej zelenej lúky s pasúcimi sa ovečkami. Nie vždy však tomu tak bolo. Od dávnych čias, od hĺbok stredoveku, až do 19. a začiatku 20. storočia bolo zvykom, že hovädzí dobytok, ovce, kozy, ale i svine sa pásavali nielen na lúkach, ale aj v lesoch. Dnes sú takéto pasienky vzácnosťou: buď zarástli burinou, krovím a novým lesom, alebo ich postupne človek odlesnil a premenil na lúky, čisté pasienky a polia. Dávne pasienky na Slovensku mali formu riedkych, najmä dubových hájov. U nás sa z týchto pasienkových, alebo tiež tzv. panónskych hájov zachovalo len veľmi, veľmi málo. Najväčší z týchto hájov sa rozkladá medzi obcami Dobrá Niva a Sása v okrese Zvolen nesie názov Gavurky. Toto čarovné miesto plné prastarých, 200 – 400-ročných košatých dubov.

Môžete si k nim urobiť krátku, vari polkilometrovú pešiu vychádzku (ak sa nebojíte trochy pohybu a prípadne i blata poľnej cesty) zo spomínanej cesty z Dobrej Nivy do Sásy a na tie košaté dubiská, z ktorých niektoré majú možno aj viac ako štyristo rokov, sa môžete pozrieť pekne zblízka.

Quercus robur

Na rozľahlej ploche stojí cca 600 jedinečných, obrovských prastarých dubov, pokrútených aj rovných. Dubový háj je domovom mnohých vzácnych druhov vtákov, hmyzu a iných živočíchov a preto je naozaj jedinečným miestom, ktoré láka nielen domácich a zahraničných turistov, ale aj vedcov z celého sveta. Rozsiahly areál si po roku 1968 potichu zabrali sovietske vojská, ktoré si v ňom, pod zemou, vybudovali „úkryty“, ktoré sa zachovali dodnes. Našťastie, tento unikátny kút výraznejšie nepoškodili a stopy po ich pobyte už pomaly zahladzuje sama príroda. Dnes je toto miesto označené ako chránený areál európskeho významu a je v správe štátnej ochrany prírody Poľana. Ak chceme byť dôslední, je potrebné uviesť, že základ tohto panónskeho hája tvorí rozvolnený dubový porast (Carpineto – Quercetum) slavónskeho typu s prevahou duba letného (Quercus robur). 

Dedičstvo prírody

Práve príroda je viac ako ľudské zákony zárukou, že sa Gavurky zachovajú v čistej podobe. Nezachovali sa tu totiž len mohutné duby, ale aj vzácne druhy vtáctva, hmyzu a iných živočíchov, ktoré sú viazané na takýto biotop. Postupne sa spamätúva aj krovinový a lúčny porast. Hoci boj s burinovými druhmi nie je jednoduchý, keďže sú neraz priebojnejšie ako pôvodné rastlinné druhy. Tieto cudzie botanické prvky zaviedol do krajiny človek svojou aktivitou. A keďže príroda ich obdarila väčšou odolnosťou a prispôsobivosťou ako domáce pôvodné druhy, nečudo, že sa im tu darí. Na ne je obyčajne aj matka príroda prikrátka. Pomôcť by mal ten, kto krajine a prírode uškodil – teda človek. Rozvolnené dubové háje vytvorené človekom boli udržiavané kosením a prepásaním. Na zachovanie diverzity flóry a fauny je žiadúce únosné celoplošné prepásanie a kosenie bez intenzívnych agrochemických zásahov. 

Obec Dobrá Niva, v ktorej chotári sa Gavurky nachádzajú, sa snaží zachovať tento pradávny pasienok ako príklad zdravého prírodného prostredia. Ako pamiatku na minulé generácie a ako ukážku pre tie, ktoré prídu po nás, i ako útočisko vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Aj toto bol jeden z plusových bodov, vďaka ktorým sa v roku 2009 stala Dobrá Niva slovenskou Dedinou roka a úspešne si počínala aj v celoeurópskej konkurencii dedín, ktoré sa snažia o zdravý a ekonomicky vyvážený rozvoj.

Poloha

Obec: Dobrá Niva

GPS: 48.46515, 19.13191

Autobusové spojenie: Od Zvolena zo zastávkou v Dobrej Nive > 611408, 611409, 611410, 611412

Mapa: klikni SEM, alebo na obrázok mapy

Za aktívnu pomoc s prípravou tohto článku patrí naša veľká vďaka pánovi Sliackemu zo Zvolena. Nádherné fotografie sú dielom Juraja Gavuru.

©️ Jozef Sliacky, Juraj Gavura

Pozoruhodný háj Gavurky pri Dobrej Nive s mohutnými fotogenickými dubmi vás očarí

Fotogaléria

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest