Národná prírodná rezervácia Mičinské travertíny – odkaz poslednej doby ľadovej sa nachádza neďaleko obce Čerín

Medzi obcami Dolná Mičiná a Čerín sa nachádza jedinečná prírodná pamiatka, Mičinské travertíny. Ide o údolnú travertínovú terasu posiatu malými krátermi. Vyteká z nich voda s vysokým obsahom minerálov, vďaka ktorým má červenkasté sfarbenie.

Rezervácia

Mičinské travertíny pripomínajú akési kôpky alebo skôr malé krátery či jazierka travertínu, z ktorých vyteká minerálna voda.  Unikátne sú nielen svojím sýto oranžovým sfarbením , ale tiež tým, že travertíny sú stále živé, a teda tvorba travertínu v nich neustále prebieha.  Miestni obyvatelia si sem chodia často s nádobami naberať z prameňa minerálku.

Rezervácia Mičinské travertíny sa nachádza pri ceste medzi obcami Čerín a Dolná Mičiná.

Chránené územie

Mičinské travertíny boli zaradené do siete chránených území už v roku 1979, v súčasnosti sú zaradené do kategórie Národná prírodná pamiatka. Platí tu štvrtý stupeň ochrany. Predmetom ochrany je údolná travertínová terasa s recentnými i fosílnymi akumulačnými formami pramenných vápencov. Zaujímavé sú najmä činné útvary- kopy , z krátera ktorých vyviera minerálna voda, odvádzaná odtokovým kanálikom. Travertínová terasa vznikla výplňou bočnej dolinky pramennými travertínmi, vznikajúcimi z hydrouhličitanových, vápenato-horečnatých minerálnych vôd. Rozptýlené pramene postupne vytvorili niekoľko pramenných kôp. Časť z nich zanikla a na iných vznikali nové.

Krátery

Krátery mičinského typu sú charakteristické svojím povrchovým vzhľadom. Majú tvar misovitej, alebo studňovitej priehlbiny a vznikajú okolo prameňov, kde sa buď pod vplyvom podmáčaného podložia usadzujú krehké a drobivé travertíny, alebo z prameňov, v ktorých malý obsah uhličitanu vápenatého zapríčiňuje pomalé, menej intenzívne zrážanie sa travertínov. Na niektorých z recentných kôp možno sledovať typicky vyvinuté odtokové kanáliky a nátekové plochy s mikrokaskádami, ktoré samy osebe predstavujú ďalšie pozoruhodné formy. Zvlášť vynikajú nátekové plochy, rôzne sfarbené prímesami travertínov. V ich okolí z minerálnych vôd vznikajú veľmi krehké travertínové pokrovy, obklopené vlhkomilnou vegetáciou.

Erupcia

Rozbor potvrdil, že hlavná časť travertínového ložiska vznikla v mladšej polovici holocénu (najmladšie geologické obdobie, ktoré sa začalo koncom poslednej doby ľadovej pred 12 000 až 10 500 rokmi). Dokázalo sa tiež, že v tejto oblasti sa rozprestieral karpatský prales a iba bezprostredné okolie prameňov bolo bezlesé. Vážnym zásahom v území ešte pred vyhlásením jeho ochrany bolo vykonanie hydrogeologického vrtu v roku 1977 v juhozápadnej časti územia. Dosiahol hĺbku 56 metrov, pričom došlo k mohutnej erupcii minerálnej vody až do výšky 25 metrov. Erupcia ovplyvnila všetky pramene v okolí a preto bolo potrebné vrt zlikvidovať a utesniť.

Ochrana

Aby nedochádzalo k postupnému zarastaniu najcennejších častí – travertínových kôp a ich okolia , praktickú starostlivosť o túto časť územia zabezpečuje vo svojej réžii Štátna ochrany prírody SR – Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Každý rok v letných mesiacoch časť jej pracovníkov v priebehu jedného dňa tu pozorne a citlivo odstraňuje travinnú a náletovú drevinovú vegetáciu.

Liečivé účinky

Vody z okolia Čerína a mičinských travertínov v sebe zahŕňajú tri vzácne vlastnosti, sú kryštáľovo čisté a nedotknuté civilizačnými vplyvmi, sú zdravé a svojimi biologickými účinkami vďaka typu vody Ca – Mg – HCO 3 sú vhodné na konzumáciu bez obmedzenia.

Navyše vďaka mimoriadne nízkemu obsahu sodíka, ako i vynikajúcemu pomeru s draslíkom sú vhodné aj pre ľudí s vysokým krvným tlakom a srdcovocievnymi chorobami.

Stimulujú tvorbu a neutralizujú účinok žalúdočných štiav, sú vhodné pri liečbe chorôb tráviaceho ústrojenstva, pri zápalových ochoreniach močových ciest, pôsobia proti tvorbe urátových močových kameňov. Priaznivo pôsobia pri metabolických ochoreniach – dne a cukrovke, liečivo pôsobia pri všetkých zápalových a alergických ochoreniach dýchacích ciest.

A bonus – pri vonkajšom použití (zábaly, vmasírovanie do pokožky) majú protizápalové a protialergické účinky.

Poloha

Obec: Dolná Mičiná, Čerín

GPS: 48.66812, 19.23161

Autobus: 601466 Banská Bystrica-Poniky-Dúbravica-Oravce, 601467 Banská Bystrica-Sebedín-Bečov-Hrochot’, 611414 Zvolen-Zolná-Očová-Čerín

Mapa: Klikni SEM, alebo na obrázok mapy

Foto: Jozef Martinský/Eagle’s View, Milan Krupa, Marta Žabková, Alena Sláviková

Národná prírodná rezervácia Mičinské travertíny – odkaz poslednej doby ľadovej sa nachádza neďaleko obce Čerín

Fotogaléria

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest