Medzi Príslopmi a Hrbatou lúčkou nájdete lavičku, z ktorej budete mať „všetko na dlani“

Ak máte radi túlanie sa neznačenými turistickými chodníkmi, navyše v miestach, ktoré sú turisticky prístupné, no zároveň trochu náročnejšie, pozývame vás opäť navštíviť Poľanu. Respektíve krásne miesto medzi Príslopmi a Hrbatou lúčkou. Na jednej solitérnej skale je umiestnená lavička, z ktorej je krásny pohľad do Zvolenskej kotliny. Ako na dlani je Očová, Zvolenská Slatina, Zvolen a všetky pohoria a vrchy v ich okolí.

Kým sa k nej dostaneme, napíšeme niečo o najbližších turistických bodoch.

Hrbatá lúčka

Hrbatá lúčka (1 027,4 m n. m.) je vrch v pohorí Poľana. Leží nad Očovou, približne 10 km severne od mesta Detva. Je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Nachádza sa v západnej časti pohoria, v geomorfologickom podcelku Vysoká Poľana. Vrch leží v Banskobystrickom kraji, v okrese Zvolen a v katastrálnom území obce Očová. Najbližšími sídlami sú východne situovaná osada Kyslinky, južne leží obec Dúbravy, juhozápadne Očová a západne Hrochoť.

Príslopy

Prírodná rezervácia sa nachádza v katastri Očovej (okres Zvolen) západne od vrchu Poľany (1457,8m). Oblasť bola za chránenú vyhlásená roku 1988 a jej rozloha je 0,22 ha. Predmetom je ochrana zachovalého rašelinného spoločenstva s výskytom rosičky okrúhlolistej (Drosera rotundifolia L.) v oblasti Poľany.

Okolie

Hrbatá lúčka aj Príslopy ležia v južnej časti hrebeňa kaldery bývalého stratovulkánu, v hrebeni, vedúcom od Poľany západným smerom cez Drábovku (1 251 m n. m.) až nad obec Hrochoť. Severne susedí Žiarec (1 100 m n. m.) a Rigel (807 m n. m.), východne Grúň (1 026 m n. m.), Šafraníčka (1 015 m n. m.) a Želobudzská skalka (1 116 m n. m.), južným smerom je Pajta (748 m n. m.) a západným Repiská (767 m n. m.) a Chochuľka (753 m n. m.). Masív patrí do povodia Hrona, resp. jeho čiastkového povodia rieky Slatina. Severné svahy masívu odvodňujú prítoky Hučavy, západné a južné Želobudzský potok. Na vrchol nevedie značená turistická trasa.

Lavička

Kto hľadá, nájde. Medzi Príslopmi a Hrbatou lúčkou na osamotenej skale je umiestnená lavička, z ktorej je krásny pohľad do Zvolenskej kotliny. Tento bod nie je nijako označený, napriek tomu ho turisti poľahky nájdu. Výhľad je naozaj parádny.  Ako na dlani je Očová, Zvolenská Slatina, Zvolen a všetky pohoria a vrchy v ich okolí. Už cestou z Hrbatej lúčky sú viditeľné okolité vrchy Poľany.  Pri vhodných podmienkach aj Nízke Tatry, Starohorské vrchy, Veľká Fatra, Kremnické a Štiavnické vrchy, Javorie, Ostrôžky a nezriedka aj niektoré horstvá v severnom Maďarsku.

Poloha

Kataster: obec Očová

GPS: 48°38’50″N, 19°23’5″E

Autobus: 611415, 611416

Mapa: Klikni SEM, alebo na obrázok mapy

Foto: Jozef Martinský / Eagle’s View

Medzi Príslopmi a Hrbatou lúčkou nájdete lavičku, z ktorej budete mať „všetko na dlani“

Fotogaléria

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest